Reports | January 15, 2008 21:13

[lang_nl]R4: Judit, Loek en Vlad winnen[/lang_nl][lang_en]R4: Judit, Loek, and Vlad win[/lang_en]

[lang_nl]In de vierde ronde zien we de koplopers Carlsen en Aronian tegen elkaar, en Anand die 1.d4 speelt. Verrassend, tot je bedenkt tegen wie hij speelt. Twee video's toegevoegd[/lang_nl][lang_en]In the fourth round we see the two leaders Carlsen and Aronian facing each other, and Anand playing 1.d4. Surprising, until you realize whom he's playing. Two videos added[/lang_en]

[lang_nl]Want, zoals we hier leren in de perskamer, Anand gaat voor 1.d4 als hij in de problemen is of als hij tegen Mickey speelt. Het is wat overdreven te stellen dat het eerste het geval is, maar het tweede klopt zeker vandaag. En inderdaad, in de database zien we maar liefst negen maal 1.d4 in de Anand-Adams-lijst. Het schijnt iets te maken te hebben met het Dame-Indisch van Adams.[/lang_nl][lang_en]Because, as we've just learnt in the press room, Anand often tries 1.d4 when he's in trouble or when he plays Mickey. It's a bit too early to state the former, but the latter is definitely true today. And indeed, if we list all Anand-Adams games from the datbase, we see 1.d4 nine times. Apparently it has something to do with Adams' Queen's Indian.[/lang_en]

Update 15:29h

[lang_nl]Het eerste resultaat in groep A is er: een remise in Radjabov-Mamedyarov. In een Gr?ɬºnfeld offerde zwart een pion voor goede compesatie en het eindspel dat volgde was al snel 'potje'.

Gelfand en Polgar hebben een variant op het bord waarvan we niet zeker weten of het onder Engels of Catalaans valt; interessanter is de stelling zelf - kan zwart de pion op d3 behouden? Kramnik heeft tegen Eljanov weer 'ns een dameloos middenspel bereikt waarin hij (met alle respect) eindeloos kan pielen - iets wat hij als geen ander kan.

Ivanchuk probeert het (net als Bareev in mei in Elista) met de Caro-Kann tegen Leko. De variant (4... Pd7 5. Pg5 Pgf6 6. Ld3 e6 7. P1f3 Ld6 8.De2 h6 9. Pe4 Pxe4 10. Dxe4 Dc7 11. O-O b6 12. Dg4 Kf8) is op het moment zeer actueel (zo hield Wojtaszek er Anand mee op remise in de Bundesliga) en het nieuwtje was 17.dxc5 ten opzichte van Kotronias-Wojtaszek, Rilton Cup '07-'08! Carlsen ging niet in op Aronians Marshall en dus daar niet veel aan de hand en Van Wely-Topalov is origineel: een Benoni met Pg8-e7 - spannend!

In de B-groep is Cheparinov tegen Nepomniachtchi bezig met een Kasparov-imitatie: vanuit de voorbereiding drie (!) pionnen offeren en meteen voor de koning gaan. Het lijkt al uit. Braun zal in C in ieder geval nog een ronde koploper zijn want hij zette Van der Werf in slechts 22 zetten van het bord.

Update 16:50h

Mamedyarov over zijn snelle remise maar ook over waarom hij opgaf tegen Carlsen in ronde 1:

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"325","attributes":{"class":"media-image","typeof":"foaf:Image","height":"355","width":"425","style":""}}]]

Update 19:37h

Judit Polgar heeft haar eerste partij gewonnen, en wel met zwart tegen Boris Gelfand. Het leek een rechtlijnige overwinning maar in werkelijkheid was het nogal onduidelijk en ging wit in tijdnood met 31.Lf3 flink in de fout. Meer hierover in de persconferentie van Judit die we zojuist opnamen. Leko baalde van zijn 32.Tf5 - hij wilde de partij in stijl afmaken maar hij had 34.Le3 Le4! gemist. Zoals het ging, wist zwart verrassend simpel alles bij elkaar te houden. Carlsen had een kwaloffer toegelaten dat er goed uitzag voor zwart maar Aronians 33...Tf5 was waarschijnlijk onnauwkeurig waarna het remise was. Adams stond de hele tijd iets beter tegen de echt tegenvallende wereldkampioen, maar het was niet te winnen. Op dit moment probeert Kramnik een remise-eindspel te winnen dat hij al eens eerder in Wijk aan Zee gewonnen schijnt te hebben, en is Loek andermaal dicht bij de winst. Topalov vecht voor zijn leven en inderdaad, ondanks de kwaliteit meer is het niet eenvoudig.

In B werd Cheparinovs overwinning inderdaad zo hard als we voorspelden en speelde Spoelman vrij goed helaas gaat hij er toch nog af. In C kon zowel Ruijgrok als Van der Werf al opgeven terwijl het nog theorie was - een staaltje tegenvallende openingsvoorbereiding waar je op dit niveau hard voor wordt gestraft.

Update 0:10h

Het is zowel Van Wely als Kramnik toch gelukt om hun eindspel tot winst om te zetten. Vooral voor Loek luidde een flink applaus van het publiek in de speelzaal, want hij had immers al beide ronden ervoor zeer goede stellingen niet weten te winnen. Bovendien was zijn tegenstander niemand minder dan Topalov. Hier is Loeks reactie meteen na de partij:

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"326","attributes":{"class":"media-image","typeof":"foaf:Image","height":"355","width":"425","style":""}}]]

En inderdaad, Kramnik heeft het 'm weer geflikt, uit het niets iets gehaald, water uit steen geperst, hoe je het ook wil noemen maar zoals deze man afwikkelt naar eindspelen met een miniscuul plusje en hier toch een vol punt van weet te maken tegen spelers van het kaliber Eljanov, da's knap hoor.

En zo gaan Carlsen en Aronian morgen tijdens de eerste rustdag aan de leiding met 3 uit 4, het puntenaantal dat Bacrot, Smeets en Harikrishna in B hebben. In C heeft alleen IM Braun nog alles gewonnen; top seed Caruana volgt op een halfje.[/lang_nl][lang_en]The first result in group A is there: a draw in Radjabov-Mamedyarov. In a Gr?ɬºnfeld, Black sac'ed a pawn for good compensation and the resulting ending was dead even soon.

Gelfand and Polgar played about which we're not sure where to put it under, Catalan or English? More interesting is the position itself, and the question whether Black will be able to keep the pawn on d3. Kramnik has got another one of those queenless middlegames in which he can try and squeeze endlessly and he's pretty good at that.

Ivanchuk, just like Bareev in May in Elista, is trying it with the Caro-Kann against Leko. The line (4... Nd7 5. Ng5 Ngf6 6. Bd3 e6 7. N1f3 Bd6 8.Qe2 h6 9. Ne4 Nxe4 10. Qxe4 Qc7 11. O-O b6 12. Qg4 Kf8) is very topical at the moment (Wojtaszek held Anand to a draw in this year's Bundesliga) and the novelty is 17.dxc5, compared to Kotronias-Wojtaszek, Rilton Cup '07-'08! Carlsen avoided Aronian's Marshall and so not much has happened there yet while Van Wely-Topalov is simply original: a Benoni with Ng8-e7 - this will be an exciting game.

In the B group Cheparinov is doing a Kasparov imitation against Nepomniachtchi: sacrificing three (!) pawns from preparation, and hunting for the king. It's probably over already. Braun will be the lead for at least one more round since he crushed Van der Werf in a mere 22 moves.

Update 16:50h

Mamedyarov about his quick draw, but also about why he resigned against Carlsen in round 1:

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"325","attributes":{"class":"media-image","typeof":"foaf:Image","height":"355","width":"425","style":""}}]]

Update 19:37h

Judit Polgar has won her first game, with Black against Boris Gelfand. It appeared to be a very smooth victory but in reality it was quite unclear and in timetrouble White made a big mistake with 31.Bf3. More about this later, since we just filmed Judit's press conference. Leko regretted his 32.Rf5 - he wanted to finish the game in style but he had missed 34.Be3 Be4!. As it went, Black could miracoulusly keep everything together. Carlsen allowed an exchange sac that looked promising for Black but Aronian's 33...Rf5 was probably inaccurate and after that it was a draw. Adams was better for a long time against a thus far truly disappointing world champion, but it wasn't enough to win. At this moment Kramnik is trying to win a drawn ending that he's said to have won before in Wijk aan Zee, and Loek is again very close to winning. Topalov is fighting for his life and despite the extra exchange it's not easy at all.

In B Cheparinov's win was indeed as brutal as we predicted and Spoelman played quite well today but still, he will lose anyway, unfortunately. In C both Ruijgrok and Van der Werf could already resign while it was still theory - a piece of dubious preparation that's punished severely at this level.

Update 0:10h

At the end both Van Wey and Kramnik did succeed in winning their endings. Especially Loek received a warm applause by the audience in the playing hall, since he also had better positions in the two previous rounds, but couldn't win these. Besides, his opponent was no-one else than Topalov. Here's Loek's reaction right after the game:

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"326","attributes":{"class":"media-image","typeof":"foaf:Image","height":"355","width":"425","style":""}}]]

And indeed, Kramnik did it again, getting something out of nothing, squeezing water out of stone, or however you want to call it, but how this man keeps on linquidating to endings with a slight plus and turns it into a win against players such as Eljanov, this is really amazing.

And so Carlsen and Aronian are leading throughout the first rest day tomorrow, with 3 out of 4, the same number of points Bacrot, Smeets and Harikrishna have collected in B. In C only IM Braun has won all his games; top seed Caruana follows on half a point.[/lang_en]Grandmastergroup A

L. van Wely - V. Topalov 1-0
B. Gelfand - J. Polgar 0-1
P. Leko - V. Ivanchuk ?Ǭ?-?Ǭ?
M. Carlsen - L. Aronian ?Ǭ?-?Ǭ?
V. Anand - M. Adams ?Ǭ?-?Ǭ?
V. Kramnik - P. Eljanov 1-0
T. Radjabov - S. Mamedyarov ?Ǭ?-?Ǭ?
Grandmastergroup B

N. Short - H. Koneru ?Ǭ?-?Ǭ?
G. Sargissian - E. L'Ami ?Ǭ?-?Ǭ?
Cheparinov - Nepomniachtchi 1-0
M. Krasenkow - J. Smeets ?Ǭ?-?Ǭ?
E. Bacrot - S. Movsesian ?Ǭ?-?Ǭ?
P. Harikrishna - W. Spoelman 1-0
Y. Hou - D. Stellwagen ?Ǭ?-?Ǭ?
Grandmastergroup C

I. Krush - E. Grivas 0-1
F. Caruana - D. Reinderman ?Ǭ?-?Ǭ?
P. Carlsson - D. Ruijgrok 1-0
A. Braun - M. van der Werf 1-0
J. van der Wiel - Z. Peng ?Ǭ?-?Ǭ?
S. Li - P. Negi 0-1
A. Ushenina - F. Nijboer 0-1[lang_nl]Foto's van forest:[/lang_nl][lang_en]New photos by:[/lang_en]

Ushenina Topalov and Cheparinov
Leko-Ivanchuk Peng[lang_nl]Compleet schema + resultaten »

[lang_nl]Externe links (check vooral Macauley's videos!):

  • Toernooiwebsite
  • Macauley's videos
  • Live webcommentaar Chessdom
  • Webcommentaar Chesspro (Russisch)

[/lang_nl][lang_en]Complete schedule + results »

External links (do check Macauley's videos!):

  • Tournament website
  • Macauley's videos
  • Live web commentary (Chessdom)
  • Web commentary Chesspro (Russian)

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

peter's picture

lol

Thomas S's picture

Looking at Topalov and Cheparinov, one has to start thinking a white jacket with a pink tie is the top of fashion at the moment in Bulgaria...
Or that Cheparinov is fond of Topalov's fashion style ?

someone's picture

well round 4 would be the appropriate title for the post :-)

Joseph's picture

Any comments from Carlsen/Aronian about 35. Qg3 Qe2 36. Qc7 1/2-1/2 ?

I guess the only explanations is that Carlsen got too focused on counter-attack (check line 7+8) and missed to see it. What do you think?

Ewoud's picture

Seems impossible that Carlsen misses a perpetual.
Maybe he thougt other moves didn't win either

Michael's picture

After 35. Rxa6 I think Carlsen would have been winning. Not sure why he played 35.Qg3

Hayri Kaya's picture

Surely Kramnik is one of the greatest of all times. I am not saying this because of just only win over Eljanov but this is my general idea. When I am seeing Kramnik exceeds 50th move that means the opponent is under a big trouble :) Kramnik knows how to win and knows when to win and knows playing in patient and knows increasing pressure move by move! There are currently no other player who can play such long games to convert draw in little steps to win!

Hayri Kaya's picture

The other thing is the wearings of some players :) For example take Ivanchuk and Leko it seems they are wearing same things in all tournaments. Is this because of they don't have time or they don't have money to buy new ones :) Or is it because some luck they think having when wearing those? :)

Ron's picture

Hayri I agree, but I am not so sure that these games were (theoretical) draws in the firts place! It is very difficult to indicate for example, where Eljanov went wrong. Fritz continues showing '+=' but still Kramnik is showing steady progress...a miracle.

Reinoud Jongsma's picture

Loek, zeer cool dat je de Topa hebt genokt!
(Peter, is schrijven in het Nederlands nog toegestaan:))

peter's picture

Van Wely interview added!

MamedyarovFan's picture

Peter: Thanks for the great interview in English with GM Shakhriyar Mamedyarov [ the future World Champion :-) ]

Ron's picture

Vosuram, post of the day!

Vosuram's picture

It is really amazing how Kramnik squeezed everything from nothing as well as Topalov fought to the last soldier... Even if it isn't a real life, please god, let us to live a bit there...

Vosuram's picture

Looking at the tournament, I've got a strange idea: why the there is no "doubles" in chess? Van Wely is always getting winning positions, but he often has no idea how to win them. In doubles it may be better to let Wely start the game, but after while to let Kramnik show how to win :)

Kreukels's picture

Kramnik wil be happy to ask Van Wely as his second again in his match against Topalov after seeing this game I think...

Ron's picture

Kramnik-Eljanov 1-0. Pure magic. 16 d5!!!, what a move.

Michel's picture

Judith!!! Very nice win again Gelfand, he could hardly breath.

And:
...couldn't have Hou won that game? I'm bad at endgames, but I have the feeling she played it wrong somewhere, because it "looked" good for her.

Lajos Arpad's picture

I already know what will be the story now: There are evil forces in Wijk aan Zee, which are against him and they come out from the toilet to help everybody against him. :))
I'm happy that van Wely teached him a lesson.
Kramnik played extremely well here, Polgar too. I feel sorry for Leko. He didn't find the winning move now. Perhaps next time?

Ron's picture

Also a great endgame by Loek. Topalov loses again hehe.

Lajos Arpad's picture

Topalov has -2. Now it's time for another toiletgate.

Pearse O'Brien's picture

Come On Carlsen!!! You wee LEGEND!!!

Latest articles