Reports | June 02, 2008 21:57

[lang_nl]Tregubov pakt de Pivdenny-beker[/lang_nl][lang_en]4th Pivdenny Cup for Tregubov[/lang_en]

[lang_nl]Op weerstand heeft Pavel Tregubov de vierde Pivdenny Bank Chess Cup gewonnen nadat hij gelijk bovenaan eindigde met Yuri Drozdovskij, Boris Gelfand en Ruslan Ponomariov, een halfje voor Anatoly Karpov. Een uitgebreid fotoverslag dit keer.[/lang_nl][lang_en]Pavel Tregubov won the 4th Pivdenny Bank Chess Cup on tiebreak, after finishing shared first with Yuri Drozdovskij, Boris Gelfand and Ruslan Ponomariov, half a point clear of Anatoly Karpov. A big pictorial report this time.[/lang_en]

[lang_nl]De 4e Pivdenny Bank Chess Cup vond plaats van 30 mei tot en met 1 juni. Het memorial voor Efim Geller werd gehouden in de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Odessa (Oekra?ɬØne).

In de dubbelrondige achtkamp was het speeltempo tien minuten plus vijf seconden increment. Na veertien rondes in drie dagen won Tregubov uiteindelijk op weerstand. Wie is Pavel Tregubov? Vorig jaar had ik een interview met hem in Parijs.

[TABLE=297]

Hier vind je een selectie van veertien partijen uit het toernooi om na te spelen.


3008
De twee K's kijken met Tregubov naar een ander bord...

3014
...en beginnen dan een nieuwe match Karpov-Korchnoi (ronde 7) - "Mogen we al?"

3010
Karpov laat zijn grijze cellen even goed werken...

3032
...en wint de eerste partij in slechts negentien zetten

6015
Het begint van de tweede partij (ronde 14)

6016
Welke opening hebben we nog niet op het bord gehad?

6017
Aha, gewoon nog een Nimzo!

6018
Wacht 'ns even, 11.dxc5, dat is niet wat onze grote leermeester Botwinnik deed tegen Capablanca, of...?"

6019
Korchnoi moet in deze tweede partij in remise berusten en daarmee weer een overwinning aan Karpov laten

6038
"Nee Viktor, Botwinnik speelde 11.Lxa6 maar inderdaad, het was het AVRO-toernooi in 1938."

6009
Ponomariov geeft op tegen Tregubov in de elfde ronde

6006
Boris Gelfand vs Valery Beim

5015
Beim - Ponomariov

6004
GM, Chess Today-redacteur en Konings-Indisch-expert Mikhail Golubev eindigde onderaan in eigen stad maar zal ongetwijfeld een leuk weekend achter de rug hebben

6025
De winnaar tussen de legendes...

6039
...en op de persconferentie, vragen beantwoordend en de beker tonend

6030
Ruslan Ponomariov die zijn prijs ontvangt

6031
Boris Gelfand, ook gedeeld eerste

4003
Alle spelers ontvingen deze medaille

6002
En terwijl de meeste aandacht uitgaat naar Korchnoi, die interviews geeft...

6001
...en handtekeningen zet...

6037
...dienen enkele snelschaakpotjes nodig aan een serieuze analyse onderworpen te worden!

Links:

[/lang_nl][lang_en]The 4th Pivdenny Bank Chess Cup took place May 30-June 2, 2008. Venue for this Efim Geller memorial was the Law Faculty of University of Odessa (Ukraine).

In the eight-player double round-robin the rate of play was ten minutes per game plus five seconds per move. After fourteen rounds in three days, Tregubov emerged as the winner on tiebreak. If you want to know more about Pavel Tregubov: last year I had an interview with him in Paris.

[TABLE=297]

Here's a selection of 14 interesting games for replay.

3008
Together with Tregubov, the two Ks are watching another game...

3014
...and then get together for another Karpov-Korchnoi match (round 7) - "Can we start?"

3010
Karpov trying to remember a sharp line of the Nimzo-Indian...

3032
...and winning the first game in just nineteen moves

6015
The start of the second game (round 14)

6016
What opening haven't we played yet?

6017
Well, let's do another Nimzo!

6018
Wait a minute, 11.dxc5, this is not what our great tutor Botvinnik did against Capablanca, was it...?"

6019
In this second game, Korchnoi has to settle for a draw and another lost match

6038
"No Viktor, Botvinnik played 11.Bxa6 but you're right that it was at the AVRO tournament in 1938."

6009
Ponomariov resigns to Tregubov in round 11

6006
Boris Gelfand vs Valery Beim

5015
Beim - Ponomariov

6004
GM, Chess Today editor and King's Indian expert Mikhail Golubev finished last in his home town, but surely must have had a great weekend

6025
The winner between the legends...

6039
...and at the press conference answering questions and showing his cup

6030
Ruslan Ponomariov receiving his prize

6031
Boris Gelfand, also shared first

4003
All players received this medal

6002
And while most attention went to Korchnoi, giving interviews...

6001
...and signing autographs...

6037
...some blitz games urgently needed some serious analysis!

Links:

[/lang_en]

Tags:

Share |
Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Visser's picture

Seems like Golubev's King's Indian is busted :-)

Tom's picture

Thanks for the interesting and varied selection of games Peter. Nice to see Karpov taking advantage of a nothing-edge, strange to see such a collapse from Gelfand in the game v Pono.

Maarten S's picture

Amazing, half of the participants share the first place! Imagine that happening in the Corus tournament :-)

The_Anonymous_Person's picture

In response to Visser: Try telling Radjabov and Cheparinov that! Golubev was the lowest-rated player in the field, so I don't think the opening is to blame for the result. To his credit, Golubev beat the winner on tiebreak Pavel Tregubov in one of their individual games.

Machomortensen's picture

Great pictures.

arne's picture

@The_Anonymous_Person. Well, maybe Radjabov's King's Indian isn't busted, but Golubev's sure was busted in this tourney!
Anyway, the knife cuts both ways: if you think rating is mainly to account for someone's losses rather than his choice of opening, fine, but in that case you can't attribute someone's successes to that same choice of that same opening either. And that includes Radjabov and Cheparinov: the fact that they score well with the KID may simply be due to the fact that they're great players anyway. Otherwise you're applying double standards in your reasoning.

Latest articles