Reports | January 15, 2007 20:52

[lang_nl]Ronde 3 live vanuit Wijk aan Zee[/lang_nl][lang_en]Round 3 live from Wijk aan Zee[/lang_en]

[lang_nl]Karjakin-Topalov (3)Laatste update 20.52 uur

De derde ronde van Corus is zojuist van start gegaan. Vanuit Wijk aan Zee vandaag weer zoveel mogelijk live reporting. Spannende partijen lijken er vandaag zeker te komen. Het theoretische 'KID'-gevecht tussen Shirov en Radjabov bijvoorbeeld, of de 'Bosboom'-Najdorf (8...h5) die Topalov vandaag tegen Karjakin op het bord zet. Maar er is meer. In de C-groep heeft Emanuel Berg tegen Nepomniatchi het obscure 6.Lc1!? gespeeld (als ik me niet vergis de Olland-variant genoemd, naar de eerste kampioen van Nederland). En speelt Suat Atalik met wit tegen Smeets echt op remise, of heeft hij een lek in Smeets' repertoire gevonden?[/lang_nl][lang_en]Karjakin-Topalov (3)Last update 20.52 CET

The third round has just started at Corus. From Wijk aan Zee we will be reporting live today as much as possible. There will certainly be exciting games today. The theoretical 'KID'-fight between Shirov and Radjabov, for example, or the 'Bosboom'-variation (8...h5) that Topalov employs against Karjakin today. But there's more. In the C-group Emanuel Berg has played the obscure 6.Bc1!? against Nepomniatchi (if I'm not mistaken this is called the Olland-variation, named after the first champion of the Netherlands.) And is Suat Atalik really playing for a draw with White against Smeets, or has he found a hole in Smeets' repertoire?[/lang_en]

[lang_nl]update 14.19 uur ...en Tivi heeft alweer snel remise gespeeld. Nu ja, valt het hem kwalijk te nemen? Kunnen we onze aandacht in elk geval beter richten op de andere partijen. Daar is genoeg te beleven. De voorbereiding van Anand in de Marshall-variant lijkt succesvol te zijn. Volgens Rybka staat wit duidelijk beter na 25 zetten. De stelling van Karjakin en Topalov staat ook op exploderen. Susan Polgar analyseert de partij live op haar website. Overigens wordt er ook elders gewoon geschaakt, zoals ik te weten kwam door een blik te werpen op het scherm van mijn buurman, de Russische grootmeester Rublevsky. In Chelyabinsk wordt een sterk bezet toernooi gehouden. Deelnemers zijn o.a. Korchnoi, Riazantsev en Sveshnikov. Ge?ɬØnteresseerden kunnen hier de stand bekijken (in het Russisch) en de partijen downloaden.

Anand-Aronian (3)update 15.36 uur De partij van Anand is onverwacht snel toch nog in remise ge?ɬ´indigd. Met een aardige combinatie wist Aronian eeuwig schaak te bereiken. Anand was na afloop ontevreden. Op een bepaald moment had hij Tb1 kunnen spelen, maar hij dacht dat dat ook remise was. Er werd nauwelijks geanalyseerd door de heren. Ponomariov heeft zeer snel gewonnen van Carlsen, die een off-day had. De partijen Karjakin-Topalov en Shirov-Radjabov naderen ook langzamerhand hun hoogtepunt...

David Navaraupdate 16.53 uur Navara-Svidler is remise geworden terwijl de reacteuren een strandwandeling maakten. Het was fascinerend en inspirerend om de twee heren te zien analyseren (later hopelijk een filmpje hievan). Vaak zie je vele handen over het bord gaan, met een complete chaos als gevolg. Het kan ook anders, zoals Navara en Svidler lieten zien. Soms waren beide spelers tientallen seconden stil, rekenend, af en toe gebarend. Navara had het gevoel dat hij op een bepaald moment slecht stond, maar Svidler betwijfelde dat. Indrukwekkend was de rust die vooral Navara uitstraalde, zijn zelfbeheersing en de pogingen tot de kern van de stelling door te dringen zonder te vervallen in waanzin. Het prototype van een intrigerend genie. Ook Shirov is bezig met een ogenschijnlijk geniale partij. Als het allemaal klopt wint hij op zeker de dagprijs!

Update 17.48 uur: terwijl Shirov een eindspel met een kwal minder aan het verdedigen is, geven we een update met het nieuws dat Silvio Danailov, ook hier in Wijk aan Zee, zijn gewoonte weer heeft opgepakt om tijdens een evenement open brieven te publiceren. Ditmaal beschrijft hij zijn teleurstelling in FIDE.

We are very surprised by FIDE's approach, because there are no requirements as to the bank in the rules of the International Federation. We deem the last decision an attempt to jeopardize the match in Sofia.

Update 20.52 uur ronde 3 is afgelopen. De Nederlanders hadden veel hoop vandag voor Loek; hij speelde een interessante partij. Na wat tactische verwikkelingen hield hij een eindspel met een pion meer over, waar Motylev echter geen moeite mee had te remiseren. Topalov werd zwaar onder druk gezet door Karjakin, maar de Bulgaar verdedigde uitstekend. Een van die halfjes die o zo belangrijk zijn aan het eind van het toernooi. De partij van de dag was natuurlijk Shirov-Radjabov. Niet alleen fans van het Konings-Indisch zullen genieten van Radja's persconferentie van hoog niveau, die we op video opnamen en later vanavond zullen uitzenden! Voor nu zullen jullie het moeten doen met wat beelden van de post-mortem van Navara-Svidler, reeds nauwkeurig beschreven door Arne hierboven (dit laatste stukje is door Peter geschreven).

[/lang_nl]
[lang_en]
update 14.19 CET...and Tivi made a quick draw again. Well, can we blame him? Now at least we can focus our attention on the other games. And there is enough to see there. Anand's preparation in the Marshall variation seems to be successful. According to Rybka, White is clearly better after move 25. The position of Karjakin and Topalov is about to explode. Susan Polgar analyses the game live on her website. By the way, they're also still chess outside Wijk aan Zee, as I learned by looking at the screen of my neighbor, the Russian grandmaster Rublevsky. In Chelyabinsk there is a strong tournament going on. Participants are, amongst others, Korchnoi, Riazantsev and Sveshnikov. If you're interested, you can watch the standings (in Russian) and download the games here.

Anand-Aronian (3)update 15.36 CET Anand's game has ended in a draw unexpectedly fast. With a nice combination Aronian managed a perpetual. Anand was not satisfied after te game. At some point he could have played Rb1, but he thought that was also a draw. They hardly analysed after the game. Ponomariov has already beaten Carlsen, who suffered an off-day. The games Karjakin-Topalov and Shirov-Radjabov slowly reach their climax...

David Navaraupdate 16.53 CET Navara-Svidler has become a draw while the editors were taking a stroll on the beach. It was fascinating and inspiring to see the two gentlemen analyse (later we hope to publish a movie of this). Often you see many hands going over the board, resulting in total chaos. But there's another way, as was shown by Navara and Svidler. Sometimes both players were silent for more than twenty seconds, calculating, sometimes gesturing. Navara said he had the feeling he was worse at some point, but Svidler doubted that. Navara's calmness was particularly impressive, his self-discipline and attempts to penetrate into the essence of the position without falling for madness. The prototype of an intriguing genius. Shirov is also busy being brilliant. If it's correct, he'll win the daily prize for sure!

Update 17.48 CET: while Shirov is defending an ending with an exchange down, we update you with the news that Silvio Danailov, also here in Wijk aan Zee, picked up his old habit of publishing open letters during an event. This time he expresses his disappointment in FIDE.

We are very surprised by FIDE's approach, because there are no requirements as to the bank in the rules of the International Federation. We deem the last decision an attempt to jeopardize the match in Sofia.

Update 20.52 CET: round 3 has finished. The Dutchies had high hopes for Loek today; his game was quite interesting. After some tactical strokes he reached an ending with a pawn up but Motylev didn't have trouble drawing it. Topalov was put under big pressure by Karjakin, but the Bulgarian defended well. One of those half points that are o so important at the end of the tournament. The game of the day was Shirov-Radjabov, of course. Not only King's Indian afficianados will enjoy Radja's high-level press conference which we put on video and will show later tonight! For now, you have to do with a fragment of the post-mortem of Navara-Svidler, already accurately described by Arne above (this last bit is written by Peter).

[/lang_en]

Tags:

Share |
Arne Moll's picture
Author: Arne Moll

Chess.com

Comments

Bert de Bruut's picture

HALO is dacht ik een spel voor X-BOX, hier gaat het over schaken en hoeft er niet te worden geschreeuwd. Het gortdroge spel van Tiviakov wordt door sommigen dan misschien boven kritiek verheven boven, maar ik vind het maar slap en bangelijk om met wit kaarsrecht op remise af te stevenen... juist als je eindelijk de kans krijgt tegen de wereldkampioen te spelen.

michiel blok's picture

Ja maar.... het was toch de wereldkampioen die Russisch opende!?

Merijn's picture

Zeer professioneel van Tivi, je moet je grenzen kennen.

arne's picture

Inderdaad, Merijn. Ik veroordeel het ook absoluut niet, maar jammer voor de toeschouwers is het natuurlijk wel.. ;-)

Oak's picture

Allemaal waar. Professionele schakers moeten zich misschien soms wat meer realiseren dat hun sport staat met de intresse van het publiek voor hun partijen/prestaties. En dat geldt ook voor het geven van persconferenties. Ik las trouwens in de krant dat Svidler(?) een tijdje opgesloten had gezeten in het toilet?

Merijn's picture

Het mooie van Corus is dat je zeven (eenentwintig) toppartijen tegelijk hebt, zodat een korte partij niet meteen de hele dag verpest (zoals bij Linares). Uit sportief oogpunt vind ik het wel interessant om te zien dat Tivi zich aansluit bij De Bus (om in Tour de France termen te spreken). Het lijden en zwoegen van de sporter is ook mooi om te zien. Dat uit zich bij het schaken in een billen-bij-elkaar remise. Het gaat uiteindelijk om die eindstreep en de eindafrekening. De Tour de France lijkt me trouwens wel een graadje naarder, maar die A-groep in Wijk aan Zee lijkt me ook geen kinderverjaardag.

Oak's picture

Leuk deze live coverage! Zet hem op Peter en Arne!

Ironeye's picture

Kramnik had geen zin in een spektakel en heeft al remise!

Oak's picture

Tiviakov legde hem dan ook niets in de weg.

Merijn's picture

Theoretische conclusie van vandaag: de Marshall staat nog altijd als een huis.

Oak's picture

Het lijkt mij dat Karjakin lekker aan het irriteren is bij Topalov. Hoe kijken jullie tegen de stelling aan? Wat is de opinie?

Ironeye's picture

Fritz 9 geeft +1,51 dus dat lijkt me niet echt gezond!

ortanak's picture

Karjakin gaat verliezen topalov gaat zijn torentje pennen

Merijn's picture

Ik voorspel remise op basis van de zwarte centrumpionnen, hoewel die witte h-pion er wel eng uitziet.

Bert de Bruut's picture

Tiviakov solliciteert, heel professioneel, naar een plaats in de B-groep.

ortanak's picture

HALOOO Krammnik is WK met een rating van 2766 niet een of andere idioot...

Alberto's picture

ciao Peter from Italy
great job! almost italy world football champions

what time does Radja's video out ?

so on ...

Christos (Greece)'s picture

Thank you for the video of the post mortem.

I could follow yesterday's analysis (Motylev-Anand) with my chessboard, but today it was not possible, because Svidler is moving the pieces like crazy!

Still it was fun to watch.

Bert de Bruut's picture

@michiel Je hebt natuurlijk gelijk: als wereldkampioen is het ook slap en bangelijk om met zwart kaarsrecht op remise af te stevenen!

Latest articles