Reports | March 28, 2007 4:47

[lang_nl]Carlsen houdt stand, Van Wely wint[/lang_nl][lang_en]Carlsen stands firm, Van Wely wins[/lang_en]

[lang_nl]Magnus Carlsen hield vandaag goed stand tegen Vladimir Kramnik en wist de blindpartij remise te houden. De rapidpartij verloor hij wel en omdat Anand 1-1 speelde tegen Aronian staat Kramnik nu twee punten los van Anand en Ivanchuk in de gecombineerde stand. Loek van Wely won zijn eerste minimatch (1,5-0,5 tegen Peter Svidler) en staat niet meer laatste. Radjabov heeft het nog altijd moeilijk in Monaco.[/lang_nl][lang_en]Magnus Carlsen stood firm today against Vladimir Kramnik and he managed to draw the blindfold game. He did loose lose the rapid game and because Anand played 1-1 against Aronian, Kramnik is now two points ahead of Anand and Ivanchuk in the combined standings. Loek van Wely won his first minimatch (1,5-0,5 against Peter Svidler) and isn't in last position anymore. Radjabov is still having a hard time in Monaco.[/lang_en]

[lang_nl]Morozevich is ook een van de Konings-Indisch-adepten en Vallejo vloekte in de kerk met de Ruilvariant (hoewel hij er wel gewonnen mee kwam te staan maar hij liet Moro nog ontsnappen). Carlsen pakte Kramniks Gesloten Spaans rustig maar stevig aan met 6.d3 en stond zelfs in de eindstelling misschien nog fractie beter maar tegen de 'koning van het blindschaak' is remise gewoon goed. Svidler-Van Wely was een redelijk correcte remise hoewel er voor wit ergens meer in had gezeten denk ik. Leko kreeg wat voordeel tegen Ivanchuks Caro-Kann toen zwart zijn stukken gekunsteld moest neerzetten en wit won er een pion mee maar 29.g4 was te roekeloos (30...f6 31.Pg6 Pxf2! was daar mogelijk). 45.Td7 versnelde het einde. Bij Aronian-Anand was lange tijd weinig aan de hand hoewel wit steeds een kleine plus had. 26...b6 ziet er wat steviger uit dan 26...b5 en misschien had zwarts toren op de 8e rij moeten blijven. Hoe dan ook, een sterke partij van Aronian. Dat goldt helemaal voor Gelfand die een heerlijk snel aanvalspotje tegen Radjabov kon spelen.

In zijn rapidpartij tegen Morozevich, een Meraner, ging Vallejo misschien al wat te toen hij op b2 een pion meenam, maar Tc2 was pas echt fout. Dit werd duidelijk door de mooie dubbel 26.Txd5+! en 28.Dd6! van wit, waarna zwart ondanks zijn tegenoffer hulpeloos bleef. Kramniks 14.axb5 tegen Carlsen was een nieuwtje ten opzichte van Jussupow-Van Wely, Groningen 1994 waar 19.Ph4 werd gespeeld (wit won). Dat Kramnik dit in een blindrapidpartij toepaste is opmerkelijk (dat zou je ook wel in een gewone partij willen spelen) maar misschien is de zet wel al ergens in de boeken te vinden. Hoe dan ook, wit won de partij bijna volledig op voorbereiding zo lijkt. Van Wely is misschien een van de jongens tegen wie Konings-Indisch wat minder verstandig is. Svidler deed het toch en verloor zoals je dat met zwart op een kansloze (want positionele) manier kunt verliezen. De toernooisite geeft aan dat zwart met 14...exd4 'een pion had kunnen winnen' maar dat lijkt me erg gevaarlijk, bijvoorbeeld 15.e5!? dxe5 16.Pxe5! Lxe5 17.Lh5 met voordeel. Ivanchuk-Leko zag het bekende eindspel dat Kramnik zo graag met wit speelt (zoals dit jaar in Wijk aan Zee tegen Navara) maar hier werd de stelling wel heel snel heel erg gelijk. Bij Anand-Aronian ging de Marshall-discussie verder zoals die gevoerd werd in Wijk aan Zee (Anand-Aronian) en Morelia/Linares (Svidler-Aronian), waarin allebei 21...Pxe4 werd gespeeld. Ondanks twee remises toen, deed Aronian ditmaal de nieuwe zet 21...Pd5, wat toch gewoon een tweede pion lijkt te verliezen. Dit zei Anand ook na afloop. Radjabov leek met wit wat voordeel te krijgen met een paar mooie manoeuvres en daarna kwam Gelfand beter te staan maar uiteindelijk werd het punt gedeeld.

De blindpartijen:

De rapidpartijen:

Resultaten ronde 9:

Blind:

Carlsen  ?¢‚Ǩ‚Äú Kramnik  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Svidler  ?¢‚Ǩ‚Äú Van Wely  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Vallejo  ?¢‚Ǩ‚Äú Morozevich ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Aronian  ?¢‚Ǩ‚Äú Anand   1-0
Leko    ?¢‚Ǩ‚Äú Ivanchuk  0-1
Gelfand  ?¢‚Ǩ‚Äú Radjabov  1-0

Rapid:

Kramnik  ?¢‚Ǩ‚Äú Carlsen  1-0
Van Wely  - Svidler  1-0
Morozevich ?¢‚Ǩ‚Äú Vallejo  1-0
Anand   ?¢‚Ǩ‚Äú Aronian  1-0
Ivanchuk  ?¢‚Ǩ‚Äú Leko    ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Radjabov  ?¢‚Ǩ‚Äú Gelfan   ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?

Stand blind:

  1. Kramnik        8
 2-4. Svidler, Ivanchuk,
    Gelfand        6
 5-6. Morozevich, Aronian  5
  7. Anand         4
 8-9. Radjabov, Carlsen  3?Ǭ?
  10. Leko         3
11-12. Van Wely, Vallejo   2

Stand rapid:

  1. Anand        7?Ǭ?
 2-4. Aronian, Ivanchuk
    Kramnik       5?Ǭ?
  5. Leko         5
 6-7. Carlsen, Morozevich 4?Ǭ?
  8. Svidler        4
  9. Gelfand       3?Ǭ?
10-11. Radjabov, Van Wely  3
  12. Vallejo       2?Ǭ?

Gecombineerde stand:

  1. Kramnik       13?Ǭ?
 2-3. Ivanchuk, Anand   11?Ǭ?
  4. Aronian       10?Ǭ?
  5. Svidler       10
 6-7. Gelfand, Morozevich 9?Ǭ?
 8-9. Carlsen, Leko     8
  10. Radjabov       6?Ǭ?
  11. Van Wely       5
  12. Vallejo       4?Ǭ?

Morgen is alweer de een na laatste ronde, nummer 10:[/lang_nl][lang_en]Morozevich is one of the King's Indian adepts and Vallejo cursed inside the church by playing the Exchange Variation (though he did get a won position with it, but he let Moro escape). Carlsen approached Kramnik's Closed Ruy Lopez quietly but solidly with 6.d3 and even in the final position he might still have a slight advantage but against the "king of blindfold chess" a draw is excellent. Svidler-Van Wely was a more or less correct draw although I think White had an advantage somewhere. Leko got a big advantage against Ivanchuk's Caro-Kann when Black had to position his pieces on ugly squares, but 29.g4 was too reckless (30...f6 31.Ng6 Nxf2! was possible there). 45.Rd7 hastened the end. In Aronian-Anand things went quietly for a long time but White had a small plus all the time. 26...b6 looks a bit more solid than 26...b5 and perhaps Black's rook should have stayed on the eigth rank. Anyway, a strong game by Aronian. Which is even more true for Gelfand who played a lovely little attacking game against Radjabov.

In his rapid game against Morozevich, a Meraner, Vallejo probably went a bit too far already when he took on b2 but Rc2 was definitely wrong. This became clear after the nice twin 26.Rxd5+! and 28.Qd6! when despite the counter-sac Black was in a hopeless position. Kramnik's 14.axb5 against Carlsen was a novelty over the old game Jussupow-Van Wely, Groningen 1994 in which 19.Nh4 was played (White won). It's surprising that Kramnik used this in a blindfoldrapid game (such a move is great in a normal game) but perhaps it's already known somewhere in the books. Anyway, Kramnik seems to have won this game totally on preparation. Van Wely is perhaps one of the boys you should try the King's Indian against. Svidler, who's really experimenting in Monaco, did play it and lost in a typical positional way, without a chance. The tournament site writes that Black "could have won a pawn with 14...exd4" but this seems too dangerous to me, e.g. 15.e5!? dxe5 16.Nxe5! Bxe5 17.Bh5 with an advantage. Ivanchuk-Leko saw the well-known endgame Kramnik likes to play (as in Wijk aan Zee this year against Navara) but here the position became very equal very soon. In Anand-Aronian the Marshall discussion continued, which was debated in Wijk aan Zee (Anand-Aronian) and Morelia/Linares (Svidler-Aronian), where both times 21...Nxe4 was played. Despite two draws, Aronian today tried the new move 21...Nd5, which just seems to loose a second pawn. This is what Anand said too, afterwards. Radjabov seemed to get a plus after some nice manoeuvring and then Gelfand had an advantage, but in the end the point was shared.

The blindfold games:

The rapid games:

Results round 9:

Blindfold:

Carlsen  ?¢‚Ǩ‚Äú Kramnik  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Svidler  ?¢‚Ǩ‚Äú Van Wely  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Vallejo  ?¢‚Ǩ‚Äú Morozevich ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Aronian  ?¢‚Ǩ‚Äú Anand   1-0
Leko    ?¢‚Ǩ‚Äú Ivanchuk  0-1
Gelfand  ?¢‚Ǩ‚Äú Radjabov  1-0

Rapid:

Kramnik  ?¢‚Ǩ‚Äú Carlsen  1-0
Van Wely  - Svidler  1-0
Morozevich ?¢‚Ǩ‚Äú Vallejo  1-0
Anand   ?¢‚Ǩ‚Äú Aronian  1-0
Ivanchuk  ?¢‚Ǩ‚Äú Leko    ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Radjabov  ?¢‚Ǩ‚Äú Gelfan   ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?

Standings blindfold:

  1. Kramnik        8
 2-4. Svidler, Ivanchuk,
    Gelfand        6
 5-6. Morozevich, Aronian  5
  7. Anand         4
 8-9. Radjabov, Carlsen  3?Ǭ?
  10. Leko         3
11-12. Van Wely, Vallejo   2

Standings rapid:

  1. Anand        7?Ǭ?
 2-4. Aronian, Ivanchuk
    Kramnik       5?Ǭ?
  5. Leko         5
 6-7. Carlsen, Morozevich 4?Ǭ?
  8. Svidler        4
  9. Gelfand       3?Ǭ?
10-11. Radjabov, Van Wely  3
  12. Vallejo       2?Ǭ?

Combined standings:

  1. Kramnik       13?Ǭ?
 2-3. Ivanchuk, Anand   11?Ǭ?
  4. Aronian       10?Ǭ?
  5. Svidler       10
 6-7. Gelfand, Morozevich 9?Ǭ?
 8-9. Carlsen, Leko     8
  10. Radjabov       6?Ǭ?
  11. Van Wely       5
  12. Vallejo       4?Ǭ?

Tomorrow it's already the penultimate round, no. 10:[/lang_en]

Blindfold:

Anand   - Leko
Ivanchuk  - Gelfand
Radjabov  - Aronian
Kramnik  - Svidler
Van Wely  - Vallejo
Morozevich - Carlsen

Rapid:

Leko    - Anand
Gelfand  - Ivanchuk
Aronian  - Radjabov
Svidler  - Kramnik
Vallejo  - Van Wely
Carlsen  - Morozevich
Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

centercounter's picture

It wouldn't surprise me. Ivanchuk always struck me as a professional and a sportsman who valued honor in competition very highly.

sporti's picture

Go Radjabov, we all know you are the best

Neffi's picture

'loose' -> 'lose'

centercounter's picture

Actually, it was the rapid and not the blindfold game that Kramnik used that novelty and won.

Pal's picture

Can anyone confirm that Ivanchuk was being a sportsman and drew with Leko since he is ill. I like "that" side of chess..

Latest articles