Reports | October 18, 2006 3:03

Fischer’s Game of the Century

[lang_nl]Het was zo'n beetje mijn eerste schaakboek en ik liep ermee weg: The Games of Robert J. Fischer, samengesteld door Robert G. Wade & Kevin J. O'Connell, Batsford 1972. Alle partijen van Fischer stonden erin, tot en met de match tegen Spassky in 1972, en daarnaast allerlei boeiende verhalen over de opkomst van het Amerikaanse wonderkind van onder anderen Arthur Bisguier, Harry Golombek en Paul Keres. Ik heb meer dan de helft van de ruim zevenhonderd partijen minstens ?ɬ©?ɬ©n keer nagespeeld en ik zal een van de weinigen zijn die liever dit boek meeneemt naar een onbewoond eiland dan My Sixty Memorable Games. Een klein deel van de partijen in het boek bevatten analyses met woorden. Een daarvan werd vandaag precies vijftig jaar geleden gespeeld.[/lang_nl][lang_en]It was one of the first books I really loved: The Games of Robert J. Fischer, edited by Robert G. Wade & Kevin J. O'Connell, Batsford 1972. All of Fischer's games were in it, including his match against Spassky in '72, and also lots of fascinating stories of the rise of the American prodigy, by people such as Arthur Bisguier, Harry Golombek and Paul Keres. I played through the majority of the more than seven hundred games at least once, and I guess I'm one of the few that prefers to take this book to a desert island, instead of My Sixty Memorable Games. A few games in the book come with annotations, and one of them is a game played exactly fifty years ago today.[/lang_en]

[lang_nl]Donald Byrne - Robert J. Fischer
Lessing J. Rosenwald Trophy, 17 oktober 1956

De partij, gespeeld toen Fischer nog maar dertien was (de foto hierboven is uit 1956), won de schoonheidsprijs en werd door Hans Kmoch in Chess Review de 'Partij van de Eeuw' genoemd.

1. Pf3 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. d4 O-O 5. Lf4 d5 6. Db3 dxc4 7. Dxc4 c6 8. e4 Pbd7 9. Td1 Pb6 10. Dc5 Lg4 11. Lg5?
Van het commentaar uit het boek van Wade & O'Connell weet ik zeker dat het mij tot op zekere hoogte gevormd heeft als speler. Ik leerde een soort denkmethode van: 'Als dit en dat het geval zou zijn, dan zou ik een mooie truc hebben. Wacht eens even, als ik nou eens dit offer eerst pleeg, dan heb ik daarna die mooie truc!' Het boek zegt hier: "The bishop move played allows a sudden crescendo of tactical points to be uncovered by Fischer. The basis of these points is that if the White knight was not on c3 then Black would have ...Nxe4 suddenly attacking both Bg5 and Qc5. White, however, has the excellent defensive possibilities of Qa5 or Qc1. White's defensive possibilities would be shaken if the black knight was not on b6 because Black would have the possibility of ...Qa5+ while white's Qa5 would no longer be feasible. The combination that Fischer's next move initiates are evolved from these considerations. Fischer's overall aim is to open up the centre while the White king is uncastled and to break up White's pawn centre."
11...Pa4!! 12. Da3 Pxc3 13. bxc3 Pxe4! 14. Lxe7 Db6! 15. Lc4! Pxc3! 16. Lc5! Tfe8+ 17. Kf1
17...Le6!!
De pointe is een prachtig stikmat na 18. Lxe6 Db5+ 19. Kg1 Pe2+ 20. Kf1 Pg3+ 21. Kg1 Df1+ 22. Txf1 Pe2. Wit speelde 18.Lxb6 en hoe het verder ging is te zien via de link hieronder.

>> speel Byrne-Fischer met analyses na


Fischers notatieformulier van de partij.

[/lang_nl][lang_en]Donald Byrne - Robert J. Fischer
Lessing J. Rosenwald Trophy, October 17th, 1956

The game, played when Fischer was only thirteen years old (the photo above is from 1956), won the first brilliancy price and was called the 'Game of the Century' by Hans Kmoch in Chess Review.

1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. d4 O-O 5. Bf4 d5 6. Qb3 dxc4 7. Qxc4 c6 8. e4 Nbd7 9. Rd1 Nb6 10. Qc5 Bg4 11. Bg5?
I'm sure that the comment from the book by Wade & O'Connell refined me as a chess player to some extend. I learned a kind of thinking method like: 'If this and that would be the case, I would have a nice trick. Wait a minute, if I sac that piece first, this and that will be the case and I'll have that trick!' The book says: "The bishop move played allows a sudden crescendo of tactical points to be uncovered by Fischer. The basis of these points is that if the White knight was not on c3 then Black would have ...Nxe4 suddenly attacking both Bg5 and Qc5. White, however, has the excellent defensive possibilities of Qa5 or Qc1. White's defensive possibilities would be shaken if the black knight was not on b6 because Black would have the possibility of ...Qa5+ while white's Qa5 would no longer be feasible. The combination that Fischer's next move initiates are evolved from these considerations. Fischer's overall aim is to open up the centre while the White king is uncastled and to break up White's pawn centre."
11...Na4!! 12. Qa3 Nxc3 13. bxc3 Nxe4! 14. Bxe7 Qb6! 15. Bc4! Nxc3! 16. Bc5! Rfe8+ 17. Kf1
17...Be6!!
The pointe is a beautiful Philidor's mate after 18. Bxe6 Qb5+ 19. Kg1 Ne2+ 20. Kf1 Ng3+ 21. Kg1 Qf1+ 22. Rxf1 Ne2. White played 18.Bxb6 and how the game continued can be viewed via the below.

>> replay Byrne-Fischer annotated


Fischer's notation form of the game.

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Cor Dekker's picture

Remember that he was only 13 at the time!

doggy's picture

[lang_nl]Inderdaad, bedankt, heb ik nog even toegevoegd aan het artikel.[/lang_nl][lang_en]Yes, thanks, I added that to the article.[/lang_en]

Majnu's picture

Aan dat handschrift te zien zou ik zeggen dat hij een neuroot was.

Matrik's picture

Those were the days! Nog geen (schaak)computers (cq chip in hoofd), hoogstens een paar keer naar het toilet tijdens een partij, maar wel high standard chess. Mooie publicatie doggy!

forest's picture

Culturele voorlichting by tha doggers!

Geert van Tongeren's picture

Volgens mij doe je hier Fischer te kort. Het is niet Fischer's partij van de eeuw, maar -volgens velen- d?ɬ© partij van de (vorige) eeuw.

Deze partij zal overigens (onder water) na worden gespeeld op 11 maart 2007.

Latest articles