Reports | November 25, 2006 15:00

Kramnik-Deep Fritz starts today

[lang_nl] Vandaag gaat de match Kramnik-Deep Fritz van start. Er zullen zes partijen gespeeld worden in de nationale kunsthal in Bonn. Het startgeld voor de wereldkampioen is vijfhonderdduizend dollar; hetzelfde bedrag krijgt hij erbovenop van sponsor RAG (een chemieconcern) als hij wint. Als Kramnik wint. Want is dat nog wel als een serieuze mogelijkheid te beschouwen?[/lang_nl][lang_en] Today the match Kramnik-Deep Fritz starts. Six games will be played in the federal art hall in Bonn, Germany. The start fee for the world champion is 500,000 dollars; the same amount will be added by sponsor RAG (a chemics company) if he wins. If Kramnik wins. Because is that still a serious possibility that we should consider?[/lang_en]

[lang_nl]Kramnik zelf acht zichzelf niet kansloos, zo bleek op de persconferentie: "De machine is de duidelijke favoriet, maar vlak mij nog niet uit. Ik weet dat veel topspelers erg nerveus zouden zijn als ze tegen de computer moesten spelen - ze zouden misschien zo'n soort match zelfs ontwijken. Dat is begrijpelijk, aangezien een kansloze nederlaag invloed kan hebben op je toekomstige spel."

"Natuurlijk wordt dit computermonster beter, jaar in jaar uit, maand na maand, dag na dag. Mijn tegenstander zal gewoon loeisterk zijn. Maar toch denk ik dat ik hem kan verslaan. Wanneer ik maar kan vechten, ben ik extreem gemotiveerd. Immers, ik zou weleens de laatste mens kunnen zijn die het opneemt tegen deze machine. Mijn team en ik zullen er alles aan doen om deze zogenaamde artifici?ɬ´le intelligentie een kopje kleiner te maken."

Deep Fritz? Wie??
Vladimir Kramnik, die kennen we onderhand wel. Maar tegen wie neemt Kramnik het nou eigenlijk op? Het toernooi spreekt van 'the world's leading chess computer program'. Hiermee wordt natuurlijk schaamteloos voorbijgegaan aan het bestaan van Rybka, maar het staat buiten kijf dat deze versie van Fritz heel sterk zal zijn. Op een standaard 2 GHz notebook 'ziet' Fritz 1,5 miljoen stellingen per seconde en in Bonn beschikt het Deep Fritz-team over een Dual Intel Core 2 Duo 5160 systeem, waarmee het schaakprogramma ongeveer acht miljoen stellingen per seconde kan bekijken.

Deep Fritz is zeg maar de grote broer van het wereldberoemde schaakprogramma Fritz, waarvan zeer recentelijk versie 10 is verschenen. In 1994 in M?ɬºnchen speelde Fritz voor het eerst mee in een 'mensentoernooi'. Het experiment werd een sensatie: het programma eindigde gedeeld eerste samen met Garry Kasparov. Gelukkig, voor de mensheid, won de toenmalige wereldkampioen de tiebreakpartij.

Het tweede grote succes voor Fritz kwam in mei 1995: in Hongkong werd het voor het eerst wereldkampioen onder de schaakcomputers. Na nog enkele toernooisuccessen speelde het programma, inmiddels Deep Fritz gedoopt omdat het op meerdere processoren liep, in oktober 2002 in Bahrain zijn eerste echte match, tegen de inmiddels wereldkampioen Vladimir Kramnik. Kramnik nam de leiding met 2,5-0,5 maar Deep Fritz kwam terug en match eindigde in 4-4. In november 2003 speelde Kasparov een twee keer zo korte match (vier partijen) tegen Deep Fritz en ook deze eindigde gelijk.

In oktober 2004 deed Deep Fritz mee met het Mens tegen Machine teamkampioenschap in Bilbao. De computers wonnen 8,5-3,5 en tegen spelers als Topalov en Ponomariov. Deep Fritz had de hoogste individuele score.

Aparte regels
Van mens-tegen-computermatches wordt vaak gezegd dat ze niet eerlijk zijn. Immers, een computer beschikt over een openingsboek en tablebases en zou daarmee een duidelijk voordeel hebben. Hier heeft de organisatie over nagedacht en dit heeft geleid tot een aantal bijzondere regels:

 • Als de partij langer bezig is dan zes uur, of als zet 56 bereikt is, heeft Kramnik het recht de partij af te breken.
 • Zolang Deep Fritz nog zijn openingsboek volgt, oftewel nog niets berekent maar zetten uit het geheugen gebruikt, kan Kramnik het openingsboek van Deep Fritz op een eigen scherm bekijken. Van elke stelling die op het bord staat kan hij meekijken wat betreft zetten, statistieken (aantal partijen, ELO-resultaten, score) van grootmeesterpartijen en de waardering van de zetten van Deep Fritz.
 • Deep Fritz mag alleen gebruikmaken van tablebases van maximaal vijf stukken. Zodra een stelling in een tablebase voorkomt, moet het Deep Fritz-team dit melden aan de arbiter, die het vervolgens aan Kramnik meedeelt. Hierbij moet ook gezegd worden of de stelling gewonnen, verloren of remise is. Dit geeft Kramnik de gelegenheid op te geven als Deep Fritz theoretisch gewonnen staat. Als de stelling theoretisch remise is, betekent dit automatisch een remiseaanbod aan Kramnik.
 • Kramnik mag te allen tijde remise aanbieden, ook als hij niet aan zet is.
 • Het lijkt erop dat we van een oneerlijke match niet meer kunnen spreken. Maar heeft Kramnik nog wel enige kans dit keer?

  Voorspellingen
  Op Chesspro.ru reageren enkele topspelers op Kramniks kansen.

  Teimour Radjabov: "It is clear that the computer is a bit stronger. Especially because it will play at the powerful multiprocessor version. But I assume that it will be a drawn match."

  Viswanathan Anand: "Usually such matches are drawn. It would be interesting to see something new."

  Peter Leko: "If Kramnik seriously prepares (I am sure it will definitely happen) then despite the total complexity of the task I assume he has chances to win this match."

  Shakhriyar Mamedyarov: "Kramnik has already played a similar match ending it in a draw but being objective computer has more chances to win the match."

  Levon Aronian: "A man has chances fighting against computer only in case he uses his own computer."

  Anatoli Karpov: "Kramnik has chances. But I don't understand why Vladimir being a serious man agrees to play on unequal condition. Computer should be deprived of the opportunity to use not only opening base but also endgame base too."

  Boris Gelfand: "I have great relationship with Kramnik and I support him. And I absolutely do not care about the competition 'man-computer'."

  Hier nog meer voorspellingen.


  Plaats van handeling: de prachtige kunsthal in Bonn


  Persfoto 1 van Kramnik


  Persfoto 2 van Kramnik

  Speelschema:

  Partij 1: za. 25 november, 15.00 uur
  Partij 2: ma. 27 november, 15.00 uur
  Partij 3: wo. 29 november, 15.00 uur
  Partij 4: vr. 1 december, 15.00 uur
  Partij 5: zo. 3 december, 15.00 uur
  Partij 6: di. 5 december, 15.00 uur

  De partijen zullen hier live te volgen zijn. ICC heeft Mig en Joel Benjamin in hun Chess.fm-programma. Ook het World Chess Network heeft audio-verslaggeving, met Alex Finkel, Larry Christiansen en Irina Krush.


  Update 21.41 uur: de eerste partij was een clean maar niet oninteressant gevecht dat na 47 zetten in remise eindigde. Hier na te spelen.[/lang_nl][lang_en]Kramnik thinks he has a chance, which he expressed at the press conference: "The machine is the clear favorite, but don't discount me just yet. I know some top players would be very nervous about playing the computer ?¢‚Ǩ‚Äú they might even avoid this kind of match. That's understandable since a cut-and-dried defeat can affect your future game."

  "Of course, this computing monster keeps getting better year by year, month by month, day by day: My opponent will be incredibly strong. But I think I can still beat it. Whenever I can fight, I'm extremely motivated. After all, I might be the last human being to be able to defeat this machine. My team and I will be expending all our efforts to cut this so-called artificial intelligence down to size."

  Deep Fritz? Who??
  Vladimir Kramnik, we know that guy by now. But against whom will he be playing? The tournament uses the term 'the world's leading chess computer program' and in doing so, they shamelessly deny the existence of Rybka, but it's clear that this version of Fritz will be terribly strong. On a standard 2 GHz notebook, Fritz 'sees' 1.5 million positions a second and in Bonn the Deep Fritz team uses a Dual Intel Core 2 Duo 5160 system, with which the chess program can look at about eight million positions a second.

  You could say Deep Fritz is the big brother of the world famous chess program Fritz, of which recently the 10th release appeared. In 1994 in Munich Fritz joined a 'human tournament' for the first time. The experiment became a sensation: the program ended shared first with Garry Kasparov. Luckily, for mankind, the world champion of that time won the tiebreak game.

  Fritz's second big success came in May 1995: in Hong Kong it became computer program world champion for the first time. After some more tournament successes the program, meanwhile baptized 'Deep Fritz' because it run on several processors, played its first real match in October 2002 in Bahrain against the new world champion Vladimir Kramnik. Kramnik took the lead with 2,5-0,5 but Deep Fritz fought back and the match ended 4-4. In November 2003 Kasparov played a four-game match against Deep Fritz which also ended in an equal score.

  In October 2004 Deep Fritz participated in the Man against Machine Team Championship in Bilbao, Spain. The computers won 8,5-3,5 against players such as Topalov and Ponomariov. Deep Fritz had the highest individual score.

  Odd rules
  It is often said that human against machine matches are not fair. A computer can use an opening book and tablebases, and this would be a definite advantage. The organisation thought about this and this led to a set of odd rules:

 • Kramnik has the right to adjourn any game after 56 moves or longer than six hours of play.
 • As long as Deep Fritz is "in book", that is playing moves from memory and not calculating variations, Kramnik sees the display of the Deep Fritz opening book. For the current board position he sees all moves, including all statistics (number of games, ELO performance, score) from grandmaster games and the move weighting of Deep Fritz. To this purpose, Kramnik uses his own computer screen showing the screen of the Deep Fritz machine with book display activated.
 • The use of a database of endgame positions (?¢‚Ǩ?ìTablebase?جø¬??) is permitted only if the tablebase contains positions with a total five total pieces or less, including kings. When Deep Fritz identifies the board position in a tablebase, it must inform the arbiter, who will then stop the clocks. In the presence of the arbiter, the operator will inform Kramnik that the position has been located in the tablebase. If the position is evaluated by the tablebase as winning for the side played by Deep Fritz, the operator will inform Kramnik of that fact in the presence of the arbiter. The game will continue, unless Kramnik chooses to resign. If the position is evaluated by the tablebase as winning for the side played by Kramnik, the operator will inform Kramnik of that fact in the presence of the arbiter. The game will continue unless the Deep Fritz operator chooses to resign. If the position is evaluated by the tablebase as a draw, the operator will inform Kramnik of that fact in the presence of the arbiter. This will constitute an offer of a draw. The game will continue, unless the offer is accepted prior to the completion of Kramnik's next move.
 • Kramnik may offer a draw at any time, even when it's not his move.
 • It seems like we cannot call it an unfair match. But does Kramnik have a chance this time?

  Predictions
  At Chesspro.ru several top players commented on Kramnik's chances.

  Teimour Radjabov: "It is clear that the computer is a bit stronger. Especially because it will play at the powerful multiprocessor version. But I assume that it will be a drawn match."

  Viswanathan Anand: "Usually such matches are drawn. It would be interesting to see something new."

  Peter Leko: "If Kramnik seriously prepares (I am sure it will definitely happen) then despite the total complexity of the task I assume he has chances to win this match."

  Shakhriyar Mamedyarov: "Kramnik has already played a similar match ending it in a draw but being objective computer has more chances to win the match."

  Levon Aronian: "A man has chances fighting against computer only in case he uses his own computer."

  Anatoli Karpov: "Kramnik has chances. But I don't understand why Vladimir being a serious man agrees to play on unequal condition. Computer should be deprived of the opportunity to use not only opening base but also endgame base too."

  Boris Gelfand: "I have great relationship with Kramnik and I support him. And I absolutely do not care about the competition 'man-computer'."

  Hier some more predictions.


  The playing hall: the beautiful art hall in Bonn


  Press photo 1 of Kramnik


  Press photo 2 of Kramnik

  Schedule

  Game 1: Saturday, November 25, 3:00 p.m.
  Game 2: Monday, November 27, 3:00 p.m.
  Game 3: Wednesday, November 29, 3:00 p.m.
  Game 4: Friday, December 01, 3:00 p.m.
  Game 5: Sunday, December 03, 3:00 p.m.
  Game 6: Tuesday, December 05, 3:00 p.m.

  The games can be followed live here. ICC will have Mig and Joel Benjamin in their Chess.fm program. The World Chess Network will also have audio coverage, with Alex Finkel, Larry Christiansen and Irina Krush.


  Update 21.41 hrs: the first game was a clean but not uninteresting fight that ended in a draw ater 47 moves. It can be replayed over here.
  [/lang_en]

  Peter Doggers's picture
  Author: Peter Doggers

  Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

  Chess.com

  Comments

  rapanui's picture

  Complimenten voor een prachtig artikel! En prima, die extra regels. Zo begint zo'n match echt ergens op te lijken.

  Bert de Bruut's picture

  Een prachtig artikel ja, maar helaas was de eerste partij minder indrukwekkend. Als Kramnik niet beter heeft dan dit dan houd ik mijn hart vast voor zijn zwartpartijen.

  Charley's picture

  Well, Bert, we'll see. Of course, it's more difficult with Black for Kramnik, but I think the first game should give him confidence. He was never in any danger and did have an advantage in the endgame, although it was too small in the end.

  Francis's picture

  Die eerste partij was geen clean gevecht, Kramnik ging recht op remise af, en dat met wit!

  rapanui's picture

  Alleen omdat Kramnik dames ruilde, Francis? Zie de fraaie analyse van Seirawan op Chessbase voor een heel ander verhaal!

  Dennis's picture

  haa speel maar eens remise tegen deep fritz of fritz 10, ik vind het vet geod van hem.

  blubbie's picture

  2de partij: Paard en dame is altijd gevaarlijk... De partij van vandaag was niet echt geweldig voor Kramnik. Tjonge, wat een blunder!

  Bert de Bruut's picture

  Het vertoonde tot dusver doet denken aan een oude grap over het communisme en kapitalisme.

  V: "Waarom brengt Kramnik de computer met goed spel aan de rand van de afgrond?"
  A: "Om de mensheid op de bodem te kunnen zien."

  Francis's picture

  Kh8-g8 was nog niet zo slecht op het eind van de tweede, hmm, mooie partij!

  Dennis's picture

  jammmmmmer snik kramnik zag mat in een niet in de tweede partij.

  Latest articles