Reports | December 11, 2006 22:25

Homburg Apeldoorn Dutch blitz champion

[lang_nl]In de rubriek 'subjectieve verslaggeving' brengen wij u het volgende nieuws: gisteren is Homburg Apeldoorn 1 snelschaakkampioen van Nederland geworden. In de slipstream van de ontketende IM's Manuel Bosboom (12,5 uit 13) en Merijn van Delft (12 uit 13) konden Roeland Pruijssers en ikzelf slechts nederig volgen, al deed Roeland dat met iets meer verve dan uw verslaggever.[/lang_nl][lang_en]In the 'subjective reporting' category, we bring you the following news: yesterday, Homburg Apeldoorn 1 became blitz champion of The Netherlands. Following the rollercoaster-ride of IM's Manuel Bosboom (12,5 out of 13) and Merijn van Delft (12 out of 13), Roeland Pruijssers and myself could only follow humbly, though Roeland did this with considerably more gusto than yours truly.[/lang_en]

[lang_nl]
V.l.n.r. Roeland Pruijssers, Arne Moll, een arbiter, Merijn van Delft en Manuel Bosboom (foto: Karel van Delft)

Het winnende team wist alle matches met andere clubs te winnen. De feestvreugde werd nog vergroot doordat het tweede team van Apeldoorn de eerste prijs in de Tweede Klasse wist te veroveren. Tweede in groep A werd het viertal van Utrecht I, aangevoerd door de sympathieke Australische IM David Smerdon, en het sterke team van Bobby Fischer Wassenaar wist de derde plaats te veroveren. HMC Calder moest, ondanks het superschaakduo Jan Willem de Jong + Bianca Muhren, genoegen nemen met de vierde plaats.

Het snelschaakkampioenschap voor clubteams kent een zeer rijke traditie. Van Wely, Piket en Korchnoi zijn slechts enkele van de vele grootheden die ik in de loop der jaren heb zien meedoen. De opkomst van gisteren mag in dat licht bezien enigszins mager genoemd worden. Vier Meesterklasseteams hadden zich ingeschreven, en slechts twee (2) teams uit de Eerste Klasse. Ongetwijfeld had het te maken met het Bundesliga-weekend, maar ook het vroege aanvangstijdstip (10 uur 's ochtends op zondag vinden veel mensen niet echt fijn) en het speeltempo (7 minuten p.p.p.p.) hebben er misschien aan bijgedragen. Zeven minuten? Wie heeft dat ooit bedacht? Zou er iemand echt blij mee zijn? Vast niet de talloze jeugdspelers die ik zag rondlopen...

En trouwens, met dertien ronden scheelt vier minuten per ronde al gauw een uur op de gehele dag. Aangezien ook de tijd tussen de ronden ook volgens de organisatie nog wel een stukje korter kon (regelmatig zat iedereen al klaar, terwijl de wedstrijdleider de spelers maande vooral toch te 'wachten op het schema'), kun je het toernooi denk ik best om 12 uur laten beginnen. Wel zo fijn voor alle schakers uit het noorden en het zuiden des lands. De speellocatie (het Golden Tulip Hotel in Den Haag) was trouwens uitstekend. Eindelijk eens niet het buurthuis of de plaatselijke sporthal, maar een professionele ambiance en een goede service. Laten we hopen dat dit volgend jaar meer sterke teams aantrekt. En dan weer gewoon vijf minuten per partij en gewoon lekker op die klok beuken, graag. Daar houden snelschakers namelijk van.

>> de uitslagen[/lang_nl]

[lang_en]
From left to right Roeland Pruijssers, Arne Moll, an arbiter, Merijn van Delft and Manuel Bosboom (photo: Karel van Delft)

The winning team won all their matches against other clubs. Their party became even bigger when Apeldoorn's second team won first prize in the Second League. Second in the A group became the foursome of Utrecht 1, led by the sympathetic Australian IM David Smerdon, and the strong team of Bobby Fischer was able to grab third place. HMC Calder, in spite of their super chess combo Jan Willem de Jong + Bianca Muhren, had to settle for fourth place.

The blitz championship for club teams has a very rich tradition. Van Wely, Piket and Korchnoi are only a few of the many great names that have participated in the past. In this light, yesterday's turnup can be regarded as slightly disappointing. Four Master League teams had signed up, and only two (2) teams from the First League. No doubt this was partly due to the German Bundesliga weekend, but also the early starting time (10 a.m. on a Sunday isn't to anyone's liking) and the playing tempo (7 minutes per game) must have contributed. Seven minutes? Who on earth made that up? Is anybody at all happy with it? I bet it wasn't the countless youth players I saw walking around...

And besides, with thirteen rounds, four minutes per round equals an hour on the whole day. And because the time between the rounds could also, admitted the organisers, could be shortened somewhat (it often happened that everyone was simply ready to play, whereas the arbiter asked the players to please 'wait for the schedule), the tournament could also be held easily at noon. That's much better for all chess players from up north or down south, isn't it? By the way, yhe playing hall (the Golden Tupid Hotel, The Hague), was excellent. Not a local centre or a sports hall, but a professional atmosphere and good service. Let's hope this attracts more strong teams next year. And please, just give us five minutes per game and allow us some banging on the clocks. That's what blitz players like, you know.

>> the results[/lang_en]

Arne Moll's picture
Author: Arne Moll

Chess.com

Comments

forest's picture

gefeliciteerd! Daar moet (vanavond) op gedronken worden! :)

Merijn's picture

Ik win liever geen prijs bij een sterke toernooibezetting. De locatie is geniaal en de organisatie doet erg zijn best, maar het is treurig dat maar zes van de dertig Nederlandse topteams meededen.
De verbeterpunten nog eens op een rijtje:
1. Verstandige datum (Je moet begrijpen dat de Bundesliga broodwinning is voor menig topspeler. Je hoeft de topspelers niet te lokken met super veel prijsgeld, een middagje snelschaken vinden ze sowieso wel leuk, maar er zijn grenzen. Een handige datum doet wonderen.)
2. Later aanvangstijdstip en strakker schema
3. 5 min pppp
4. Duidelijke aankondiging op schaakbond.nl (Nu alleen een onherkenbare button.)
5. Een wat minder democratische verdeling van de prijzen (De meeste teams doen echt niet mee omdat er prijzen zijn, maar zouden er van genieten als er grootmeesters meedoen. Grootmeesters verwachten ook geen wonderen, maar 125 euro per persoon als eerste prijs is te mager ?¢‚Ǩ‚Äú met het dubbele kom je een heel eind).
Om niet het risico te lopen dat Apeldoorn en Utrecht volgend jaar ook wegblijven, is een enkele aanpassing wenselijk.

rapanui's picture

Merijn, de bond valt in dit opzicht wellicht minder te verwijten dan gedacht. Ik ontdekte dat ze er wel degelijk een nieuwsitem aan besteed hebben (zie http://www.schaakbond.nl/actueel.htm#nksteams).De andere punten blijven natuurlijk staan.

Latest articles