Reports | December 20, 2006 4:36

Torre too got his Memorial

[lang_nl]Een van de saaiere openingsvarianten is de Torre-aanval: 1.d4, 2.Pf3 en 3.Lg5. Als de Mexicaanse schaker Carlos Torre Repetto (23 november 1905 - 19 maart 1978) erachter komt dat hij vooral om deze zetten herinnerd blijft, draait hij zich om in zijn graf. Dit zullen ze in Mexico ook gedacht hebben, en daarom wordt deze week het Torre Memorial gehouden.[/lang_nl][lang_en]One of the more boring opening lines is the Torre Attack: 1.d4, 2.Nf3 and 3.Bg5. If the Mexican chess player Carlos Torre Repetto (23 November 1905 - 19 March 1978) finds out he's mainly remembered for these opening moves, he'll turn around in his grave (can you say this in English?). This was probably what the organizers were thinking when setting up the Torre Memorial which is held this week.[/lang_en]

[lang_nl]Het is een beetje een gek verhaal, dat van Carlos Torre. De Nederlandse Wikipedia schrijft:

Zijn internationale schaakcarri?ɬ®re duurde slechts iets meer dan een jaar. Nadat hij in 1924 overtuigend een toernooi in Detroit had gewonnen en daarbij onder andere Samuel Reshevsky achter zich liet, speelde hij in 1925 toernooien in Baden-Baden, Mari?ɬ´nbad en Moskou. Zijn spectaculaire overwinning op ex-wereldkampioen Emanuel Lasker zorgde voor veel ophef.

Wegens een psychische aandoening, waarvan de oorzaak niet precies bekend is, trok hij zich korte tijd later terug uit de schaakwereld. Volgens ooggetuigen had Torre een verstoord eetpatroon, waarbij hij vrijwel alleen snoep at. Nadat hij zich in een volle bus in New York volledig van zijn kleding ontdeed, werd hij enige weken in een ziekenhuis ondergebracht. Na zijn ontslag keerde hij terug naar zijn geboorteland, waar hij de rest van zijn leven bleef wonen zonder ooit nog een serieuze schaakpartij te spelen. Een jaar voor zijn dood kende de schaakbond FIDE hem een ere-titel als grootmeester toe.

Dit zullen we niet snel vergeten! Vooral Torres overwinning op Lasker mogen niet snel vergeten:

Torre-Lasker
Moskou, 1925

1. d4 Pf6 2. Pf3 e6 3. Lg5 c5 4. e3 cxd4 5. exd4 Le7 6. Pbd2 d6 7. c3 Pbd7 8. Ld3 b6 9. Pc4 Lb7 10. De2 Dc7 11. O-O O-O 12. Tfe1 Tfe8 13. Tad1 Pf8 14. Lc1 Pd5 15. Pg5 b5 16. Pa3 b4 17. cxb4 Pxb4 18. Dh5 Lxg5 19. Lxg5 Pxd3 20. Txd3 Da5 21. b4 Df5 22. Tg3 h6 23. Pc4 Dd5 24. Pe3 Db5

25. Lf6!!
De combinatie die de geschiedenis is ingegaan als de 'windmolen'.

25...Dxh5 26. Txg7+ Kh8 27. Txf7+ Kg8 28. Tg7+ Kh8 29. Txb7+ Kg8 30. Tg7+ Kh8 31. Tg5+ Kh7 32. Txh5 Kg6 33. Th3 Kxf6 34. Txh6+ Kg5 35. Th3 Teb8 36. Tg3+ Kf6 37. Tf3+ Kg6 38. a3 a5 39. bxa5 Txa5 40. Pc4 Td5 41. Tf4 Pd7 42. Txe6+ Kg5 43. g3 1-0

Na een lange intro, terug naar 2006! De Mexicanen hebben nou niet zo heel veel wereldtoppers gehad, dus gelijk hebben ze dat ze een Torre Memorial houden. Inmiddels zijn er in M?ɬ©rida (de geboorte- en sterfplaats van Torre) zes ronden van gespeeld in een open groep. De eerste twaalf hiervan zouden zich plaatsen voor een knockoutfase, waar vier spelers aan zouden worden toegevoegd (Bruzon, Ivanchuk, Tiviakov en Harikrishna). Het lijkt er echter op dat Harikrishna niet is gearriveerd, waarna de organisatoren besloten een extra speler uit de open groep door te laten gaan.

Stand open groep na zes rondes:
1. Milov (5),
2-15. Leon Hoyos, Nogueiras, Graf, Vl. Georgiev, Gonzalez Zamora, Quezada, De La Paz, Martin Del Campo, Ehlvest, Vera, R. Perez, Zapata, Ibarra Chami, Arencibia (4?Ǭ?), etc.

De eerste partijen van de achtste finales zijn ook al gespeeld:

Zapata      - Bruzon    0-1
Gonzalez Zamora - Graf     0-1
Milov      ?¢‚Ǩ‚Äú Ehlvest   0-1
Martin Del Campo - Leon Hoyos  0-1
Perez      - Ivanchuk   ?Ǭ?-?Ǭ?
Quezada     - Vl. Georgiev 0-1
Tiviakov     ?¢‚Ǩ‚Äú Vera     1-0
Nogueiras    ?¢‚Ǩ‚Äú De La Paz  ?Ǭ?-?Ǭ?

Een nieuwe editie van het boek Gute L?ɬ§ufer, Slechte L?ɬ§ufer van Wolfgang Uhlmann zou de volgende stelling als opgave kunnen hebben:

Zapata-Bruzon
M?ɬ©rida, 2006

26...Lxd4+! Wat overblijft is een zeer krachtige witveldige loper voor zwart en een zwartveldige loper van wit die van weinig betekenis zal zijn. 27. Lxd4 Lf5 28. a5 h5 29. Lf2 De8 30. Dxb4 Lxc2 31. Tc1 Ld3 32. Dc3 Lb5 33. Te1 Te2! en met nog wat extra subtiliteiten pakte de Cubaan de winst.

Tiviakov profiteerde van een waanidee van zijn tegenstander:

Tiviakov-Vera
M?ɬ©rida, 2006

Zwart heeft zojuist 23...Tg8 gespeeld en na de zetherhaling 24. Dh3 Ta8 25. Dg4 slaat hij alsnog op a3: 25...Txa3?? 26. Txd5! f5 (26... exd5 27. Pf5! f6 28. exf6 Txa1 29. Txa1 +-) 27. exf6 Txa1 28. Txa1 (28. Pf7+ won nog sneller) 28... Pxd6 29. Dxg7+! 1-0

>> speel ronde 1 van de 1/8-finale na[/lang_nl][lang_en]It's a bit of a strange life story, the one of Carlos Torre's. The Dutch Wikipedia says a lot more than the English version. I translate:

His international career took only a bit more than a year. After he won the Detroit 1924 tournament convincingly, ending before Samuel Reshevsky amongst others, he played the tournaments of Baden-Baden, Mari?ɬ´nbad and Moscow in 1925. His spectacular victory over ex-world champion Emanuel Lasker immediately became widely known.

Because of a psychic disease, of which the cause was not known, he soon retired from the chess world. According to eye witnesses Torre's nutrition pattern was disturbed, and he was almost only eating candy. After he had unclothed himself in a bus full of passengers in New York, he was taken into hospital for several weeks. After he left the hospital he returned to his native country, where he stayed till the rest of his life, never ever playing a serious chess game anymore. A year before his death FIDE gave him the honorary title of grandmaster.

(Feel free to copypaste this to the English Wiki :-) )

A story we will not soon forget! Especially Torre's victory over Lasker is something we should not soon forget:

Torre-Lasker
Moscow, 1925

1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bg5 c5 4. e3 cxd4 5. exd4 Be7 6. Nbd2 d6 7. c3 Nbd7 8. Bd3 b6 9. Nc4 Bb7 10. Qe2 Qc7 11. O-O O-O 12. Rfe1 Rfe8 13. Rad1 Nf8 14. Bc1 Nd5 15. Ng5 b5 16. Na3 b4 17. cxb4 Nxb4 18. Qh5 Bxg5 19. Bxg5 Nxd3 20. Rxd3 Qa5 21. b4 Qf5 22. Rg3 h6 23. Nc4 Qd5 24. Ne3 Qb5

25. Bf6!!
The combination that went into history as 'The Windmill'.

25...Qxh5 26. Rxg7+ Kh8 27. Rxf7+ Kg8 28. Rg7+ Kh8 29. Rxb7+ Kg8 30. Rg7+ Kh8 31. Rg5+ Kh7 32. Rxh5 Kg6 33. Rh3 Kxf6 34. Rxh6+ Kg5 35. Rh3 Reb8 36. Rg3+ Kf6 37. Rf3+ Kg6 38. a3 a5 39. bxa5 Rxa5 40. Nc4 Rd5 41. Rf4 Nd7 42. Rxe6+ Kg5 43. g3 1-0

After a lengthy intro, back to 2006! The Mexicans didn't have that many world class players, and so they are right to have a Torre Memorial. At this moment six rounds of the open group have been played in M?ɬ©rida (the birth and death place of Torre). The first twelve players would qualify for the knockout phase, together with four more players (Bruzon, Ivanchuk, Tiviakov and Harikrishna). However, it seems like Harikrishna did not arrive, after which the organisers decided to let through a thirteenth player from the open group.

Open group standings after round six:
1. Milov (5),
2-15. Leon Hoyos, Nogueiras, Graf, Vl. Georgiev, Gonzalez Zamora, Quezada, De La Paz, Martin Del Campo, Ehlvest, Vera, R. Perez, Zapata, Ibarra Chami, Arencibia (4?Ǭ?), etc.

The first games of the 1/8 final have already been played:

Zapata      - Bruzon    0-1
Gonzalez Zamora - Graf     0-1
Milov      ?¢‚Ǩ‚Äú Ehlvest   0-1
Martin Del Campo - Leon Hoyos  0-1
Perez      - Ivanchuk   ?Ǭ?-?Ǭ?
Quezada     - Vl. Georgiev 0-1
Tiviakov     ?¢‚Ǩ‚Äú Vera     1-0
Nogueiras    ?¢‚Ǩ‚Äú De La Paz  ?Ǭ?-?Ǭ?

A new edition of the book Good Bishops, Bad Bishops by Wolfgang Uhlmann could have the next position as a puzzle:

Zapata-Bruzon
M?ɬ©rida, 2006

26...Bxd4+! What remains is a very strong white-squared bishop for Black and a dark-squared bishop for White that will be of no importance. 27. Bxd4 Bf5 28. a5 h5 29. Bf2 Qe8 30. Qxb4 Bxc2 31. Rc1 Bd3 32. Qc3 Bb5 33. Re1 Re2! and after some more subtleties the Cuban converted the game to victory.

Tiviakov profited from a delusion of his opponent:

Tiviakov-Vera
M?ɬ©rida, 2006

Black just played 23...Rg8 and after the repetition of moves 24. Qh3 Ra8 25. Qg4 he decided to take on a3 anyway: 25...Rxa3?? 26. Rxd5! f5 (26... exd5 27. Nf5! f6 28. exf6 Rxa1 29. Rxa1 +-) 27. exf6 Rxa1 28. Rxa1 (28. Nf7+ wins even quicker) 28... Nxd6 29. Qxg7+! 1-0

>> replay round 1 of the 1/8 final

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Ben van Vlierden's picture

In English it should be "he would turn in his grave", so you're pretty close :o)##

doggy's picture

Thx! Btw anyone here that knows a good website about English expressions? ;-)

J.A. Topfke's picture

I don't know if this is the best website but you might try this one:

http://www.phrases.org.uk

though I hope after reading about English slang your next article is not about brass balls on monkeys.

Dan Scoones's picture

Try this link

doggy's picture

great!

Johan Hut's picture

Peter, was jij het niet die mij eens op USF vermanend toesprak dat er geen saaie openingen bestaan?

doggy's picture

Zou kunnen ja. Zag ik deze over het hoofd ;-)

Harold van Dijk's picture

Saai?
Volgens het boekje van Graham Burgess moet je zwart proberen te matten met deze opening.

Latest articles