Reports | December 23, 2006 0:28

Hensel asks for disqualifying Topalov

[lang_nl]Carsten HenselToiletgate is nog niet voorbij. Echnie! Na meer serieuze verdachtmakingen deze week van Bulgaarse kant hebben Vladimir Kramnik en zijn manager Carsten Hensel er genoeg van. Hensel heeft een claim bij FIDE neergelegd, waarin staat dat Topalov de Ethische Code van de FIDE heeft gebroken, volgens nieuwsagentschap Novinite uit Sofia. Topalovs eventuele straf kan oplopen tot een schorsing van drie jaar.[/lang_nl][lang_en]Carsten HenselToiletgate is not over yet. Hell no. After some more serious Bulgarian allegations, Vladimir Kramnik and his manager Carsten Hensel had enough of it. Hensel has lodged a claim at FIDE, stating Topalov has been violating FIDE's Code of Ethics, according to Sofia News Agency Novinite. Topalov's potential punishment could involve a three year ban from professional chess.[/lang_en]

[lang_nl]Eerst even een update van de gebeurtenissen van deze week: de manager van Veselin Topalov, Silvio Danailov, heeft niet alleen Kramnik officieel uitgedaagd voor een rematch. Hij stuurde ook een zooi 'suggestieve' foto's naar een aantal journalisten, die zouden 'bewijzen' dat Kramnik informatie van buitenaf kreeg tijdens zijn toiletbezoeken in Elista. Een ervan toont een toilet met een kapot plafond, waar een draad uit hangt. (D?ɬ?h!) Mig's reactie was een goeie: "Ik weet zeker dat als je je eigen plafond kapot ramt, dat je dan ook allerlei draden tegenkomt. Als je erachter bent hoe je daarmee kunt schaken, laat het ons weten."

Vervolgens was er het interview met Topalov in een Spaanse krant, waarin enkele serieuze verdachtmakingen stonden, de belangrijkste dat 'Kramnik was geholpen door de KGB'. Om een lang verhaal kort te maken: de Bulgaren zijn over de schreef gegaan deze week. Het Russische team is het eindelijk zat en heeft dus een claim ingediend bij FIDE, verwijzend naar hun Ethische Code.

Deze Code bepaalt "welke actie genomen dient te worden tegen welke persoon dan ook (wat betekent een individu of organisatie) die opzettelijk of door grove nalatigheid de regels van het spel overtreedt of de grondstellingen van fair play negeert."

In zijn claim refereert Hensel waarschijnlijk aan

"2.2.9 Players or members of their delegations must not make unjustified accusations toward other players, officials or sponsors. All protests must be referred directly to the arbiter or the Technical Director of the tournament."

en misschien ook wel aan

"2.2.4 Failure to comply with normally accepted standards of courtesy and chess etiquette. Misbehavior of a personal nature which is generally unacceptable by normal social standards."

Het zou kunnen leiden tot een schorsing van drie jaar voor Topalov:

"3.2 Anyone acting in contravention of this code can be excluded from participation in all FIDE tournaments or from specific types of tournaments for a period of up to 3 years. Weight shall be given to the type of violation and to any previous violations in decided upon the length of the exclusion period."

Silvio DanailovIntussen heeft Silvio Danailov al gereageerd op Hensels claim: ?¢‚Ǩ?ìHet verzoek van Kramniks manager Carsten Hensel om Veselin Topalov de schorsen is een nieuwe poging om onze uitnodiging voor een WK-match in april volgend jaar in Sofia af te slaan.?¢‚Ǩ?

En zo kunnen we deze update van Toiletgate eindigen met de oude klassieker: wordt vervolgd... [/lang_nl][lang_en]First some updating of the events of last week: the manager of Veselin Topalov, Silvio Danailov, not only challenged the Kramnik team for a rematch. He also sent a bunch of 'suggestive' photos to a number of chess journalists, that would 'prove' that Kramnik was getting information from outside, during his toilet visits in Elista. One of them shows a wrecked ceiling of a toilet with a wire hanging down. (Doh!) A cool reaction was Mig's: "I bet you could smash your ceiling too and find all sorts of wires. If you can find a way to use them to play chess, let us know."

Then there was the interview with Topalov in a Spanish newspaper, that contained some serious allegations, most importantly 'Kramnik getting help by the KGB'. To cut the story short: the Bulgarians simply went over the edge this week. The Russian team is finally fed up with it and lodged a claim at FIDE, referring to their Code of Ethics.

This Code governs "what action may be taken against any person (meaning either an individual or organization) who deliberately or through gross negligence violate the rules and regulations of the game or neglect to observe the precepts of fair play."

In his claim, Hensel is probably referring to

"2.2.9 Players or members of their delegations must not make unjustified accusations toward other players, officials or sponsors. All protests must be referred directly to the arbiter or the Technical Director of the tournament."

and perhaps also

"2.2.4 Failure to comply with normally accepted standards of courtesy and chess etiquette. Misbehavior of a personal nature which is generally unacceptable by normal social standards."

It could lead to a three-year ban for Topalov:

"3.2 Anyone acting in contravention of this code can be excluded from participation in all FIDE tournaments or from specific types of tournaments for a period of up to 3 years. Weight shall be given to the type of violation and to any previous violations in decided upon the length of the exclusion period."

Silvio DanailovMeanwhile, Silvio Danailov has already reacted on Hensel's claim: ?¢‚Ǩ?ìThe demand by Kramnik's manager Carsten Hensel for disqualification of Veselin Topalov is another attempt at rejecting our invitation for a world chess championship title match in April next year in Sofia.?¢‚Ǩ?

And so we can finish this update on Toiletgate with that old classic: to be continued... [/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Bert de Bruut's picture

The shot in their own foot was apparently not enough for team Topalov. They now aim for their head.

Arnoud van Vliet's picture

Weg met de managers...

Latest articles