Reports | November 11, 2006 2:33

Horses as main characters

[lang_nl]Dit stukje gaat over paarden. Vriendelijke, behulpzame beesten, en in het schaakspel nemen ze een bijzondere plaats in. Vraag een willekeurige voorbijganger op straat naar de loop der stukken, en hij zal alleen die van het paard correct kunnen opnoemen: '?ɬ©?ɬ©n recht en ?ɬ©?ɬ©n schuin'. Het splinternieuwe Remco Heite Schaaktoernooi, eind deze maand, heeft iets met paarden. Sterker nog, er is een paard te winnen. Tenminste, zolang de AID niet roet in het eten gooit.[/lang_nl][lang_en]This article is about horses. Nice, friendly animals, and as knights they have a special place within the game of chess. Ask anybody on the street about the moves of the pieces, and they will only be able to tell those of the knight correctly: one 'straight and one diagonally'. The brand new Remco Heite Chess Tournament seems to like horses. In fact, the winner of the tournament will be given one! That is, if the GIS (General Inspection Service) will cooperate.[/lang_en]

[lang_nl]Het Remco Heite Schaaktoernooi (24-26 november in Wolvega) is uniek in zijn opzet. Om te beginnen is er de invitatiegroep, met Vlastimil Hort, Robert H?ɬºbner, Jan Timman, Loek van Wely, Jan Werle en Artur Yusupov als deelnemers. Dit is de persoonlijke keuze geweest van oud-burgemeester Remco Heite. Heite, zelf meerdere malen Nederlands kampioen onder burgemeesters, kreeg de vrije keuze voor het deelnemersveld. De invitatiegroep speelt een 'halve competitie': vijf ronden oftewel een weekendtoernooi.

Tegelijkertijd vindt een negenrondig durend rapidtoernooi plaats, eveneens van vrijdagavond tot zondagmiddag. Hiervoor hebben onder anderen de grootmeesters Friso Nijboer, Erik van den Doel, John van der Wiel, Yge Visser en Sipke Ernst reeds hun deelname bevestigd. ("De speeltijden van de twee toernooien zijn zodanig gekozen dat de deelnemers aan het open toernooi geregeld een kijkje kunnen nemen bij de invitatiegroep" meldt de toernooisite. Da's nog eens plannen!) Verder wordt een regionaal schoolschaaktoernooi gehouden. Plaats van handeling is Hotel Wolvega. De toernooiorganisatie vertrouwde mij toe dat Wolvega helemaal niet zo ver is ('vanaf Amsterdam ben je er in ruim een uur!'), en dat er nog voldoende kamers zijn in het hotel - meedoen dus!

Vrij bijzonder aan de invitatiegroep is dat de winnaar, naast de gebruikelijke geldprijs, een paard mee naar huis mag nemen (dit met een knipoog naar de modernste drafbaan van Europa, die eveneens gelegen is in Wolvega). Dit was althans het plan van de organisatie, waarmee het persbericht met de toernooiaankondiging werd opgeluisterd.

Maar toen kregen ze bericht van de AID (Algemene Inspectie Dienst). Wat bleek? Een paard weggeven mag helemaal niet in Nederland. Henk Feitsma, voorzitter van de Stichting Het Remco Heite Schaaktoernooi, reageerde ferm in een tweede persbericht dat het toernooi rondstuurde: "Als Jan Timman zou winnen en hij wil het paard mee naar huis nemen, dan gebeurt dat wat ons betreft ook." Zo bespeelde Feitsma als een ervaren toernooidirecteur de media (waaronder het ANP), waarmee het nieuwe toernooi meteen al de nodige publiciteit heeft gekregen.

Ik belde hem over de kwestie-AID. Feitsma: "Het probleem is niet dat wij een paard willen weggeven, maar vooral dat de AID w?ɬ©?ɬ©t dat we een paard willen weggeven. Dit soort dingen gebeurt namelijk ontzettend vaak, zonder dat er beboet wordt. Dat wij eruitgepikt worden door de AID betekent in ieder geval dat onze publiciteit goed in elkaar zit." Maar hoe zag hij het dan voor zich, een speler als Timman, woonachtig in Amsterdam, met 'een paard in de gang'? "In de contracten van de spelers staat dat ze ook mogen kiezen voor een uitkering van de tegenwaarde van het paard. Het ging natuurlijk vooral om een publiciteitsstunt. Maar ja, misschien kiest de uiteindelijke winnaar wel daadwerkelijk voor het paard!" De toernooiorganisatie hoopt er in overleg met de AID uit te komen - wordt vervolgd dus.

Als we het toch over paarden hebben; het krioelt ervan in de volgende studie, die ik tegenkwam in het In Memoriam-artikel over Tal bij Chessbase. Een werkelijk fantastische studie, in de jaren zeventig gecomponeerd door Gijs van Breukelen maar pas in 1990 gepubliceerd.

G. van Breukelen
Schakend Nederland, 1990

Wit aan zet wint

Bekijk hier de oplossing en lees hier meer over deze studie.[/lang_nl][lang_en]The Remco Heite Chess Tournament (24-26 November in Wolvega) is quite unique if you look at its set-up. Firstly, there's an invitation group with Vlastimil Hort, Robert H?ɬºbner, Jan Timman, Loek van Wely, Jan Werle and Artur Yusupov. This was the personal choice of ex-mayor Remco Heite. Heite, who won the 'national mayors chess championship' several times, had a free hand in choosing the participants. The invitation group plays a 'half competition': five rounds or in other words a weekender.

At the same time a nine round rapid tournament is taking place, also from Friday night to Sunday afternoon. For this tournament the grandmasters Friso Nijboer, Erik van den Doel, John van der Wiel, Yge Visser and Sipke Ernst already confirmed their participation. ("The time schedule of the two tournaments is set in such a way that participants of the open tournament have several moments to have a look at the invitation group", the tournament site says. They know how to schedule!) Besides, there's a regional school chess tournament. It will all be held at the Wolvega Hotel. The organisation whispered in my ear that Wolvega is not that far away ('from Amsterdam you're there in a bit more than an hour!') and that the hotel still has plenty of rooms - so don't hesitate and do participate!

Quite special about this tournament is that the winner, besides the usual money prize, will win a horse (keeping in mind the most modern horse trotting venue which is also located in Wolvega). Well, this was the organisation's original plan, which made the press release about the tournament extra interesting.

But then they received a letter from the GIS (General Inspection Service). What was the case? Giving away a horse is illegal in Holland. Henk Feitsma, chairman of the Remco Heite Chess Tournament Foundation, reacted firmly in a second press release: "If Jan Timman wins and he wants to take the horse home, then in our opinion this is what will happen." This way he played the media like an experienced tournament organizer and the tournament got a lot of extra exposure.

I called him about the situation with the GIS. Feitsma: "The problem is not that we want to give away a horse; it's that the GIS knows we want to give away a horse. These things happen all the time, without anybody being fined. The GIS spotted us, which means our publicity is quite allright." But what did he have in mind, a player like Timman, living in Amsterdam, with 'a horse at home'? "The contracts of the players say they can also choose to receive the countervalue of the horse. Of course it was all a publicity stunt. But maybe in the end the player who wins the tournament will choose the horse!" The organizers hope to find a solution together with the GIS - in other words, to be continued.

And while we're speaking of horses, there are many of them in the next study, which I came by when reading the In Memoriam-artikel article about Tal at Chessbase. A truly magnificent study, composed in the seventies by Gijs van Breukelen but only published in 1990.

G. van Breukelen
Schakend Nederland, 1990

White to move and win

You can find the solution here and read more about this study here.[/lang_en]

Tags:

Share |
Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Moonnie's picture

Leuk toeval wil dat chessbase deze puzzel ook net bespreekt in een stukje over Tal

(http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=3480)

Schijnbaar was Tal een van de weinige GM's die hem op kon lossen.

doggy's picture

Lees de alinea boven het diagram nog eens, Moonnie.

Moonnie's picture

Ik lees weer niet goed inderdaad. Stoppen na de puzzel natuurlijk

Cor Dekker's picture

Jules welling heeft op een zeer humoristische wijze dit probleem besproken in zijn boek "Tactiek en techniek der stukken". Een juweel van een boek (m.i.)

Wilmer Rey's picture

You can see it in YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=iYDyJYc0vgs
Thanks.

Latest articles