Reports | October 08, 2006 23:52

Impressive comeback by Kramnik

Foto: FIDE
[lang_nl]Vers van de pers: Kramnik heeft met wit op indrukwekkende wijze de tiende matchpartij?Ǭ†gewonnen. De stand in de match is nu weer gelijk: 5-5. Met nog twee partijen te gaan is het moeilijk een favoriet aan te wijzen. Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat wij hier op de redactie van Doggers-schaak hopen dat Kramnik het nog een keertje flikt.[/lang_nl][lang_en]Stop the presses: Kramnik has won the tenth match game with White in an impressive manner. The match is now equal again: 5-5. With two games to go, it's hard to name a favorite. The reader will have realized by now that we at Doggers-schaak are rooting for Kramnik to do the job once more.[/lang_en]

[lang_nl]Het blijft interessant om de match live te volgen.?Ǭ†Op ICC had ik een discussie met een grootmeester, wiens naam ik maar niet zal onthullen,?Ǭ†die?Ǭ†verschillende zetten van Kramnik liet vergezellen van de opmerking "computer move". Ik vroeg hem op een gegeven moment of hij er niet genoeg van kreeg om steeds hetzelfde grapje te maken. Zijn antwoord luidde dat hij het wel degelijk nog steeds verdacht vond dat Kramnik zo vaak de suggestie van de computer volgde.

In het bijzonder noemde hij de zet 30.Dc2, waar hij het 'menselijke' 30.f3 verwacht had. Zelf vond ik Dc2 juist logisch en menselijk?Ǭ†(gaat uit de penning van La6, bereidt Db3 voor).?Ǭ†Volgens hem won f3 gewoon een stuk. Ik vroeg hem: als f3 'gewoon' een stuk wint, waarom is Dc2 dan een computerzet? De computer zou dan immers ook 'gewoon' f3 spelen? Zijn antwoord was legendarisch: "I don't have time to explain chess to you in five minutes".

Ach, echte paranoia valt niet met rede te bestrijden...


Update doggy 17.58 uur: Het is moeilijk te zeggen hoe de openingsfase verliep, aangezien Kramnik enerzijds (wederom) veel meer tijd gebruikte, maar anderzijds wel het nieuwtje (12.cxd5) op het bord bracht. In ieder geval was de volgende stelling, na 22...De8, een belangrijk moment.

Kramnik-Topalov
WK-match (10), 2006


Wit heeft een pion gewonnen maar zwart lijkt wat compensatie te hebben. Kramnik speelt het agressief verder met 23.Tc7 Ld8 24.Ta7 waarna Topalov meteen de fout in gaat met 24...f6? (beter 24...Lxb5). Een reeks krachtzetten brengt Kramnik zo goed als beslissend voordeel: 25.Pd7 Tf7 26.Pxb6 Txa7 27.Pxd5 Td7 28.Pdc3. De rollen waren omgedraaid vandaag: Kramnik speelde uitstekend en Topalov kwam ditmaal duidelijk tekort.

>> speel de tiende partij met wat commentaar na[/lang_nl][lang_en]It's still interesting to follow the match live. On ICC I had a discussion with a Grandmaster, whose name I'd rather not reveal, who accompanied a number of Kramnik's moves with the commentary "computer move". At some point I asked him whether he didn't get tired of making the same joke over and over again. His answer was that he really did think it suspect that Kramnik followed the computer's suggestion so often.

In particular he mentioned the move 30.Qc2, where he had expected the 'human' 30.f3. I myself found the move Qc2 especially logical and human?Ǭ†(steps out of the pin of Ba6, prepares Qb3). According to him, f3 simply won a piece. I asked him: if f3 'just' wins a piece, then why is Qc2 a computer move? After all, in that case the computer would also 'just' play f3? His answer was legendary: "I don't have time to explain chess to you in five minutes."

Ah well, I guess you can't beat genuine paranoia with plain reason...


Update doggy 17.58 hrs: It's difficult to tell how the opening phase actually went, because on the one hand Kramnik (again) used a lot of time on the clock, but on the other hand it was he who played the new move (12.cxd5). Anyway, this position, after 22...Qe8, was an important moment:

Kramnik-Topalov
WK-match (10), 2006


White has won a pawn but Black seems to have some compensation. Kramnik continues agressively with 23.Rc7 Bd8 24.Ra7 after which Topalov immediately made a mistake with 24...f6? (better 24...Bxb5). A series of powerful moves bringt Kramnik an almost decisive advantage: 25.Nd7 Rf7 26.Nxb6 Rxa7 27.Nxd5 Rd7 28.Ndc3. It was the other way around today: Kramnik played an excellent game and clearly Topalov had an off-day.

>> replay the tenth game with some notes in Dutch.
[/lang_en]

?Ǭ†

?Ǭ†

Arne Moll's picture
Author: Arne Moll

Chess.com

Comments

Bert de Bruut's picture

Ha ha ha!

Frank's picture

Nothing legendary about that. Just plain argumentum ad hominem (meaning: you are not worthy to paticipate in the discussion). This GM is being an asshole. Too bad you will not reveal who he is.

Erik Fokke's picture

'Indrukwekkende comeback' vind ik wat overdreven. Net als in de eerste en tweed partij, kreeg Kramnik opnieuw toch wel een cadeautje. Immers, f6 was gewoon een blunder.
Kramnik speelde natuurlijk goed en maakte het prima af, maar zoals Topalov de vorige twee partijen won, dat heb ik Kramnik toch nog niet zien doen.

Zultan's picture

Hey Doggy,

gefeliciteerd ouwe baas!

doggy's picture

Morgen weer een rustdag. Mark Crowther vroeg zich bij Mig af: verschijnt er dan weer een Blugaars persbericht? Over computerzetten zal het dan niet gaan, zo zegt Crowther met de partij van vandaag in gedachten: "[...] I was following the game with Fritz. Kramnik made a lot of extremely human decisions in this game I think almost any computer program would have a low match with how he chose to exploit his advantage. So I guess they'll have to try something new."

Goran's picture

Is that Kotronias?

We on Chess news and events are also rooting for Kramnik :)

marcos's picture

FeliZ cumpleanos tio!

rapanui's picture

@Erik, zelf had ik tijdens de partij vanaf zet 14 het idee dat Kramnik het initiatief had. Weliswaar dacht hij lang na, maar het was steeds duidelijk dat wit bepaalde wat er gebeurde. Inderdaad was f6 een fout, maar in die stelling leek het althans optisch alsof wit al goed stond. Ook de computer geeft wit vanaf zet 14 voordeel. Je zou met een beetje opportunisme kunnen stellen dat Topalov eenvoudigweg onder de aanhoudende druk bezweken is. In dat opzicht is f6 niet zozeer een willekeurige blunder, als wel een logisch gevolg van de in de voorgaande zetten zorgvuldig opgebouwde pressie.

Frans's picture

?¢‚Ǩ?ìI don?¢‚Ǩ‚Ñ¢t have time to explain chess to you in five minutes?¢‚Ǩ?ì.

Tamelijk raadselachtige opmerking van iemand die ze niet allemaal op een rijtje heeft.

Frans's picture

Hoe vaker je die zin herleest hoe maffer ie wordt. Heeft ie nou wel 5 minuten de tijd of niet?

rapanui's picture

@Frans, hij bedoelde natuurlijk: ik kan dit niet in vijf minuten uitleggen hoe ingewikkeld het schaakspel in het algemeen en deze kwestie in het bijzonder in elkaar zit.
Overigens heb ik de stelling zelf nog eens in de computer (Rybka) gegooid en die suggereert inderdaad als eerste zet Dc2!
Wat betekent dit nu? Ofwel dat f3 minder is omdat het tegenspel toestaat (een tamelijk menselijke redenering, dunkt me), ofwel dat Dc2 minder is omdat het minder 'menselijk' is om een stuk te winnen dan om een profylactische zet te doen.

Je zou dus kunnen zeggen dat Dc2 uitgaat van 'angst' voor tegenspel, en dat f3 dit tegenspel juist negeert als zijnde onbeduidend.
Zelf vind ik de keuze voor Dc2 (uitgaande van angst, irrationeel of niet) menselijker dan de keuze voor f3 (angst speelt geen rol, een stuk is een stuk - typisch een computerredenering!).

Maar de computer kiest toch voor Dc2! Kennelijk is die 'angst' dus niet alleen psychologisch, maar ook schaaktechnisch volstrekt gerechtvaardigd. Dus ofwel de GM denkt dat Kramnik dat niet zelf zou hebben kunnen zien, ofwel hij denkt dat Kramnik als een geconditioneerd aapje de zetten van de computer opvolgt. In beide gevallen denk ik trouwens dat Kramnik de match met 12-0 zou verliezen...

martien's picture

Ik zal de stelling morgen opnieuw bekijken. Ik ben het met Erik eens dat er geen sprake is van een indrukwekkende comeback. Toppie is een aanvalskunstenaar. De partijen die hij verloor, verloor hij door domme zetten. Ik vind de overwinningen van Topalov indrukwekkender dan die van Kramnik. En laten we nou eens stoppen met al die randverschijnselen. Het valt te betreuren maar is echt niet nieuw. Laten Karpov en Kortchnoi dit vooral niet veroordelen. Die konden er ook wat van in hun tijd

Pieter Priems's picture

@martien, hear hear!

Bert de Bruut's picture

Ja, @rapa, nu moet je niet net gaan doen alsof je niet weet dat Gary ook altijd Fritz heeft gebruikt (en toen die nog niet bestond.... errr.... Usurpator misschien?)

doggy's picture

Thanks Zultan!

doggy's picture

Dat klinkt als de klassieke tu quoque-drogreden, martien. Omdat zij fouten hebben gemaakt mogen zij niet meer oordelen? Ze konden er inderdaad wat van, wat hun oordeel juist interessant maakt, zo kun je het ook bekijken.

rapanui's picture

Wellicht aardig om te lezen wat Mig over de partij zegt. Hij noemt ook de mening van niemand minder dan Kasparov. Zat ik er echt zo ver naast? ;-)
"My initial impression that Topalov had played exceedingly quickly and loosely, followed by a horrible blunder and a hopeless endgame, was somewhat refuted by Garry Kasparov. He's a fan of Kramnik's play in game ten, complimenting White's opening and saying Topalov's position was already quite poor before he lit his hair on fire with 24..f6."

doggy's picture

?Ǭ°gracias cabron!

Latest articles