Reports | September 21, 2006 15:34

Kramnik-Topalov starts… well, almost

[lang_nl]De data van de grote herenigingsmatch Kramnik-Topalov stonden al een tijdje vast: van 21 september tot en met 13 oktober. Welnu, vandaag is het 21 september, maar de heren beginnen nog niet. En morgen ook nog niet! Zaterdag pas wordt de eerste zet gedaan, en wel om 13.00 uur 's middags Nederlandse tijd. Net op het moment dat velen van ons zelf weer aan de bak moeten dus![/lang_nl][lang_en]The dates for the reunification match Kramnik-Topalov were known for quite a while: 21 September-13 October. Well, it's September 21st, but the two gentlemen will not play today. And neither tomorrow! Only Saturday the first move will be played, at 13.00 hrs Central European Summer Time. Right at the moment when most of us in Holland are getting back to that chessboard as well![/lang_en]

[lang_nl]Vandaag is de openingsceremonie (vanaf drie uur Nederlandse tijd) met ?ɬ©?ɬ©n belangrijk onderdeel: het bepalen van de kleuren. Vanaf vanmiddag weten we dus wie er mag beginnen met serveren zaterdag. Zaterdag inderdaad, want morgen begint de match met... een rustdag!

De match
De match gaat om slechts twaalf partijen. Vanaf zaterdag worden er steeds twee partijen gespeeld gevolgd door ?ɬ©?ɬ©n rustdag. Tussen partij 11, 12 en de (eventuele) tiebreak zit steeds ?ɬ©?ɬ©n rustdag. Als de match gelijk eindigt bestaat de tiebreak uit vier rapidpartijen (25 minuten plus tien seconden per zet)?Ǭ†gevolgd door, zonodig, twee snelschaakpartijen (vijf minuten plus tien seconden per zet),?Ǭ†eventueel gevolgd door een enkele beslissende sudden death partij. De speler die de loting wint, mag daarvoor de kleur kiezen. Wit krijgt daarin zes minuten, zwart vijf, zonder increment. Als dit potje remise wordt, is zwart de nieuwe wereldkampioen. (We moeten er niet aan denken dat het zo zal eindigen!)

De tijdcontrole is 120 minuten voor de eerste 40 zetten, dan 60 voor de volgende 20 en daarna 15 minuten voor de rest van de partij (tot zover KNSB-tempo het oude KNSB-tempo dus!) plus een extra 30 seconden per zet beginnend vanaf zet 61.?Ǭ†(Overigens mogen de spelers ook kiezen voor het gewraakte FIDE-tempo maar ik kan me niet voorstellen dat ze dat doen.)

Achtergrond
Hoe is het allemaal ook weer ontstaan? Na het?Ǭ†FIDE-WK in San Luis (Argentini?ɬ´), vorig?Ǭ†jaar oktober,?Ǭ†waren er opeens twee wereldkampioenen: FIDE-kampioen Veselin Topalov en Classical World Chess Champion Kramnik, die een match tegen Peter Leko had gelijkgespeeld. Nog tijdens het FIDE-WK in San Luis verklaarde Topalovs manager Danailov tegen het Russische tijdschrift 64 dat Veselin ge?ɬØnteresseerd was in twee matches: tegen Kasparov en tegen Kramnik. Nadat Topalov?Ǭ†inderdaad eerste was geworden, ontkende hij dit; hij zou niet willen spelen tegen iemand die zestig elopunten minder had dan hij. "That is a different class altogether," zei Topalov in een interview met Sport Express.?Ǭ†Kramniks reactie kwam snel: "I firmly believe that I am the real World Chess Champion."?Ǭ†Waaraan hij toevoegde dat hij bereid was mee te werken aan een re?ɬºnificatiematch.

In november 2005 kwam het kort daarvoor opgerichte Duitse evenementenbureau Universal Event Promotion (UEP) met een bod van 1,4 miljoen dollar om de match te organiseren maar in de onderhandelingen met de FIDE liep dit spaak. In december werd ondertussen de FIDE World Chess Cup gehouden in het Russische Khanty-Mansiysk, de eerste stap in de lange weg die leidt naar de wereldkampioen van 2007.

Kort nadat Kramnik teleurstellend zevende was ge?ɬ´indigd in de superfinale van het Russisch kampioenschap, kondigde hij een ziekteverlof aan. Hij zou enkele maanden niet schaken, inclusief het Corus-toernooi. Desondanks kondigde de FIDE begin januari de regels voor een eventuele re?ɬºnificatiematch aan: "FIDE is announcing the official regulations of a possible World Championship match between the World Champion V. Topalov and a challenger who is either an ex-World champion or has a minimum FIDE rating of 2700."?Ǭ†(Dit zou later leiden tot het uitdagen van Topalov door Teimour Radjabov.)

Aangezien de volgende cyclus voor het WK 2007 al begonnen was, kwam de FIDE ook met de volgende clausule: "If the challenger wins the World Championship Match and becomes the new World Champion, then his previous status in the World Championship Cycle 2005-2007 (World Cup or Candidates or World Championship Tournament qualifier, etc.) passes to the loser of the World Championship Match. This would not be a replacement but a switch of status between the challenger and the World Champion. The winner of the World Championship Match shall be obliged to defend his title in the World Chess Championship Tournament 2007."

Voor wie de kluts kwijt is: hier de Rules?Ǭ†& regulations for the Candidates Matches of the World Chess Championship 2007?Ǭ†(PDF).

In het heetst van de strijd tussen Bessel Kok en Kirsan Iljoemzjinov, op 13 april 2006,?Ǭ†kwam Kirsan opeens met het nieuws dat de re?ɬºnificatiematch zou doorgaan. De hele wereld dacht onmiddellijk aan een strategisch-politieke zet, en geloofde er maar weinig van. Wat er daarna gebeurde is bekend: volgens verwachting redde Kok het niet en verrassend genoeg redde de match het wel.

Eerdere ontmoetingen
De spelers (beiden 31 jaar oud) speelden 62 keer eerder tegen elkaar, inclusief rapid en snelschaak. De score is flink in het voordeel van Kramnik: 19-9, met 34 remises. In reguliere partijen staat het 11-4 voor Kramnik met 24 remises. Dat betekent ook dat 62% van de partijen in remise eindigde (wat neerkomt op 7,4 partijen in deze match). De eerdere ontmoetingen zijn overigens hier online na te spelen. Hier?Ǭ†staat een mooi overzicht van waar de match online te volgen is.

Prognose
Topalov?Ǭ†heeft zijn beste vorm ooit laten zien het afgelopen?Ǭ†jaar. Kramnik is er?Ǭ†flink uit geweest maar heeft?Ǭ†op de Olympiade en in Dortmund laten zien dat hij het nog altijd kan. Het zal een ontzettend spannende match?Ǭ†worden, maar wel een met veel remises ben ik bang. Ik verwacht een 6,5-5,5-overwinning van Kramnik. Wat denken jullie?[/lang_nl][lang_en]The opening ceremony is today (15.00 hrs CET)?Ǭ†with one important part: the drawing of the colors. So this afternoon we will know which player may start to serve on Saturday. Yes, Saturday, because this match will start tomorrow with a ... rest day!

The match
The match consists of only twelve games. From Saturday on, all the?Ǭ†time there will be played two games followed by a rest day. Between game 11, 12 and the (possible) tiebreak there's one rest day every time. In case of a drawn match, the tiebreak consists of four rapid games (25 minutes plus ten seconds each move)?Ǭ†followed by, if needed, two blitz games (five minutes plus ten seconds each move),?Ǭ†and if needed one last decisive sudden death game. The player who wins the lots, may choose the colour. White will have six minutes, Black five. When this game ends in a?Ǭ†draw, the player with the black pieces will be the new world champion. (Let's hope it will not end this way!)

The time control is 120 minutes for the first 40 moves, then 60 for the next 20 and then 15 minutes for the rest of the game (thus?Ǭ†far just like the Dutch League tempo! the former Dutch League tempo) plus an extra 30 seconds beginning from move 61.?Ǭ†(By the way, the players may also choose the infamous FIDE tempo but I really don't expect them to do?Ǭ†this.)

Background
How did it all happen? After the FIDE Wch in San Luis (Argentina) suddenly we had two world champions: FIDE Champion Veselin Topalov and Classical World Chess Champion Kramnik, who drew a match against Peter Leko. During the FIDE Wch in San Luis Topalov's manager Danailov said in an interview with the Russian magazine 64 that Veselin was interested in two matches: against Kasparov and against Kramnik. After Topalov?Ǭ†had indeed won in San Luis, he denied this; he didn't want to play against someone with sixty elo poinst less than him. "That is a different class altogether," Topalov said in an interview with Sport Express.?Ǭ†Kramnik's reaction came soon: "I firmly believe that I am the real World Chess Champion."?Ǭ†To which he added that he was prepared to cooperate for a reunification match.

In November 2005 the young German event agency Universal Event Promotion (UEP) came with an offer of 1.4 million dollars to organise the match, but?Ǭ†this ended nowhere after the negotiations with FIDE.?Ǭ†In the meantime, the FIDE World Chess Cup was being held in December in Khanty-Mansiysk, Russia. The first step on the long road that will lead to the world champion of 2007.

Shortly after Kramnik had ended seventh in the Russian Ch superfinal, he declared he wouldn't play for several months because of illness. He had to skip the Corus tournament as well. Despit this, in the beginning of January FIDE announced the regulations for a possible reunification match: "FIDE is announcing the official regulations of a possible World Championship match between the World Champion V. Topalov and a challenger who is either an ex-World champion or has a minimum FIDE rating of 2700."?Ǭ†(This would later lead to the challange of Topalov by Teimour Radiabov.)

Because the next cyclus for the Wch 2007 had already started, FIDE added: "If the challenger wins the World Championship Match and becomes the new World Champion, then his previous status in the World Championship Cycle 2005-2007 (World Cup or Candidates or World Championship Tournament qualifier, etc.) passes to the loser of the World Championship Match. This would not be a replacement but a switch of status between the challenger and the World Champion. The winner of the World Championship Match shall be obliged to defend his title in the World Chess Championship Tournament 2007."

For everybody who completely lost track: here are the Rules?Ǭ†& regulations for the Candidates Matches of the World Chess Championship 2007?Ǭ†(PDF).?Ǭ†

When the fight was at its toughest between Bessel Kok and Kirsan Ilyumzhinov, Kirsan suddenly announced the reunification match, on April 13th 2006. The whole world immediately expected this to be a strategical-policital move, and didn't believe much of it. The rest is history: expectedly Kok didn't make it but the match surprisingly did.

Earlier encounters
The players (both 31 years old) have met 62 times, including rapid and blitz games. The score sees a big advantage for Kramnik: 19-9, with 34 draws. In regular games its 11-4 for Kramnik with 24 draws. This also means that 62% of the games ended in a draw (which means 7.4 games in this match). By the way, the earlier encounters can be replayed here online. Here?Ǭ†is a nice overview of where the match can be followed online.

Prognosis
Topalov?Ǭ†has shown his best form ever the last twelve months. Kramnik hasn't been around for quite a while this year, but at the Olympiad and in Dortmund he showed the world he can still play a game of chess. It will be a super exciting match, with a lot of draws I'm afraid. I expect a 6,5-5,5 win by Kramnik. What do you think?[/lang_en]

Tags:

Share |
Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Hans's picture

Ik verwacht een overwinning voor Topalov 7-5 waarbij de match al na 11 partijen beslist is.
Ook nog een klein Nederlands tintje bij deze match, de hoofdarbiter is Geurt Gijssen.

Bert de Bruut's picture

De layout is nog niet helemaal top. Kramnik wint.

Pieter Buzing's picture

Om verrassingen komende zaterdag te voorkomen:
Het nieuwe KNSB tempo is als volgt:

Artikel 23

1. De speeltijd bedraagt voor elk der spelers 40 zetten in de eerste 2 uur en daarna 1 uur extra bedenktijd (met behoud van gespaarde tijd) voor de rest van de partij.

Pieter Priems's picture

Ik verwacht dat Topalov wint met het kleinst mogelijke verschil.

Dennis's picture

Peter, let op: het speeltempo in de KNSB is veranderd:

De speeltijd bedraagt voor elk der spelers 40 zetten in de eerste 2 uur en daarna 1 uur extra bedenktijd (met behoud van gespaarde tijd) voor de rest van de partij.

doggy's picture

Thanks voor de correctie. Maar wie gaat er nou winnen volgens jullie?

Zwerk's picture

Kramnik. In een match zal zijn degelijk stijl Topalov tot waanzin drijven. Daarnaast verdient Kramnik het wel een beetje, hij heeft immers Gary in een match verslagen.

Bosbob's picture

Ik mag topalov niet omdat hij zeurt over dat spelers altijd in pak moeten zijn en de arogantie van die opmerking dat hij niet tegen kramnik wou spelen hopp ik echt dat kramnik wint

Patrick's picture

Ik ben bang dat Kramnik dit gaat winnen. Topalov is natuurlijk een veel leukere speler om naar te kijken. Extra sneu is geloof ik het feit dat de verliezer moet wachten op de volgende cyclus en dus niet eens mee mag doen met de huidige. Dat Topalov daarmee akkoord is gegaan siert hem; hij investeert toch wel het meest in deze match.

henri (h.klooster's picture

Eerste opmerking:Compliment voor Uw website.
De moeite waard om gelezen te worden.
Tweede opmerking:Kan nergens vinden ,waar ik de partijen "live" Topalev-Kramnik kan volgen.
Indien mogelijk graag een hint.

Groet
henri

doggy's picture

Bedankt Henri. Klik eens op het woordje 'hier' in de zien "Hier staat een mooi overzicht van waar de match online te volgen is."

Latest articles