Reports | March 26, 2007 15:25

[lang_nl]De koning van het blindschaak[/lang_nl] [lang_en]The king of blindfold chess[/lang_en]

[lang_nl]Zou hij een natuurlijk talent ervoor hebben? Of zou hij als kind lange treinreizen hebben gemaakt, en uit verveling urenlang tegen zich zelf hebben geschaakt? Hoe het ook zij, Vladimir Kramnik is behalve wereldkampioen ook de koning van het blindschaak. In een supersterk deelnemersveld heeft hij inmiddels de monsterscore van 7,5 uit 8. Anand voert de rapidranglijst aan met 6,5 uit 8 nu ongedeeld tweede in de gecombineerde stand.[/lang_nl][lang_en]Might he have a natural talent for it? Or did he spent lots of hours in trains, in his childhood, where he was bored and played games against himself for hours? Whatever the reason, Vladimir Kramnik is not only world champion but also the king of blindfold chess. In a super strong field he now has the monster score of 7,5 out of 8. Anand leads the rapid with 6,5 out of 8 and is now clear second in the combined standings.[/lang_en]

[lang_nl]Boris Gelfand, de tegenstander van Kramnik in ronde 8, is de sportiviteit zelve en kon na afloop alleen maar diep respect hebben voor zijn tegenstander. Over de blindpartij zei hij: "Incredible how he played this. I can only think of Fischer or Karpov who could do this. Most grandmasters wouldn't even manage this with sight of the board." Van Wely was in de blindpartij even in de war, waardoor hij 14.e4 miste/vergat. Er was niet veel aan de hand tot de blunder 29.Lf1?? maar 31...Lxc1 was onnauwkeurig vanwege de extra optie 32.f5!? die wit miste. Morozevich speelde de Trompovsky tegen Leko (heerlijk die variatie aan openingen!) en de zwak spelende Hongaar liet zich langzaam wegschuiven. Ivanchuk kwam aanvankelijk gewonnen te staan tegen Carlsen (15...c5 was te frivool en 34...Td4 een blunder) maar de Oekra?ɬØner gaf het helemaal weg met 55.Dg7+? waar 55.De3 uit is. Ook Svidler week eens af van zijn normale repertoire tegen Radjabov en speelde de klassieke Scheveninger. 33...Le7 kan toch ook wel weer bestempeld worden als een blunder maar dat Radjabov op zet 38 vergat dat er nog een pion op a6 stond is redelijk onbegrijpelijk. Anand speelde een uiterst strak potje tegen Vallejo's Berlijnse Verdediging een net als Kramnik ging de Indi?ɬ´r Karpoviaans te werk. (Ongelijke lopereindspelen waren Anatoli's favoriet, volgens Mihail Marin.)

In de rapidpartij kon Gelfand met niet al te veel moeite een toreneindspel remise houden tegen Kramnik aangezien hij dit eindspel al op zijn tiende had bestudeerd! Leko nam revanche op zijn slechte spel met een goede behandeling van Moro's McCutcheon. Leko speelt daar graag tegen heb ik het idee. Aronian leek met het kwaloffer goed te reageren op het erg interessante openingsidee van Van Wely en het eindspel was en bleef min of meer in balans. Ook Carlsen nam in zijn tweede partij revanche (Magnus' eerste overwinning in Monaco!) want Ivanchuk werd er in een mooie potje volledig afgebeukt. Vooral 16...Lf6 was een slechte. Radjabov had niet zijn dag, zei Svidler na afloop van partij 2, toen hij wederom met niet al te veel moeite had gewonnen. Niet zijn toernooi, kun je ook zeggen. Vallejo kwam in de rapidpartij ontzettend goed te staan maar toch ging het mis. Een voorstel van mij is 36.De2.

De blindpartijen:

De rapidpartijen:

Resultaten ronde 8:

Blind:

Kramnik  ?¢‚Ǩ‚Äú Gelfand  1-0
Morozevich ?¢‚Ǩ‚Äú Leko    1-0
Van Wely  ?¢‚Ǩ‚Äú Aronian  0-1
Ivanchuk  ?¢‚Ǩ‚Äú Carlsen  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Anand   ?¢‚Ǩ‚Äú Vallejo  1-0
Radjabov  ?¢‚Ǩ‚Äú Svidler  0-1

Rapid:

Gelfand  ?¢‚Ǩ‚Äú Kramnik  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Leko    ?¢‚Ǩ‚Äú Morozevich 1-0
Aronian  ?¢‚Ǩ‚Äú Van Wely  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Carlsen  ?¢‚Ǩ‚Äú Ivanchuk  1-0
Anand   ?¢‚Ǩ‚Äú Vallejo  1-0
Svidler  ?¢‚Ǩ‚Äú Radjabov  1-0

Stand blind:

  1. Kramnik       7?Ǭ?
  2. Svidler       5?Ǭ?
 3-4. Ivanchuk, Gelfand   5
  5. Morozevich      4?Ǭ?
 6-7. Anand, Aronian    4
  8. Radjabov       3?Ǭ?
 9-10. Leko, Carlsen     3
11-12. Van Wely, Vallejo  1?Ǭ?

Stand rapid:

  1. Anand        6?Ǭ?
  2. Aronian       5?Ǭ?
  3. Ivanchuk       5
 4-6. Kramnik, Leko,
    Carlsen       4?Ǭ?
  7. Svidler        4
  8. Morozevich      3?Ǭ?
  9. Gelfand        3
10-11. Radjabov, Vallejo  2?Ǭ?
  12. Van Wely       2

Gecombineerde stand:

  1. Kramnik       12
  2. Anand        10?Ǭ?
  3. Ivanchuk       10
 4-5. Svidler, Aronian   9?Ǭ?
 6-7. Gelfand, Morozevich  8
 8-9. Leko and Carlsen   7?Ǭ?
  10. Radjabov       6
  11. Vallejo        4
  12. Van Wely       3?Ǭ?

Vandaag is een rustdag. Morgen is ronde 9:[/lang_nl][lang_en] Boris Gelfand, who played Kramnik in round 8, is a good sportsman and after the games he had nothing but respect for his opponent. About the blindfold game he said: "Incredible how he played this. I can only think of Fischer or Karpov who could do this. Most grandmasters wouldn't even manage this with sight of the board." For a moment Van Wely was mistaken during the blindfold game, and so he missed/forgot about 14.e4. That wasn't a big problem until the blunder 29.Bf1?? though 31...Bxc1 was inaccurate because of a new possibility 32.f5!? missed by White. Morozevich played the Trompovsky against Leko (I love all those different openings!) and the weak playing Hungarian went down slowly but surely. Ivanchuk got a totally winning position against Carlsen (15...c5 was too frivolous and 34...Rd4 a blunder) but the Ukrainian gave away the whole game with 55.Qg7+? where 55.Qe3 wins. Svidler also deviated from his regular repertoire against Radjabov and played a classical Scheveninger. 33...Be7 can probably also called a blunder but the fact that Radjabov, on move 38, forgot the presence of a pawn on a6 is quite incomprehensible. Anand played a solid but strong game against Vallejo's Berlin Defence and like Kramnik, the Indian did it in Karpov style. (Opposite-coloured bishops endings were Anatoly's favourite, according to Mihail Marin.)

In the rapid game Gelfand didn't have trouble to draw a rook ending against Kramnik because he already studied this endgame when he was ten! Leko took revenge for his bad play with a good treatment of Moro's McCutcheon. Leko really likes to play against this line, it seems. With his exchange sac, Aronian reacted very well to Van Wely's interesting opening idea and the ending was and stayed more or less balanced. Carlsen was the next one to take revenge in his second game (meaning Magnus's first win in Monaco!) because Ivanchuk was outplayed completely. Especially 16...Bf6 was bad. It wasn't Radjabov's day, Svidler said after game 2, when again he had won without much trouble. Not his tournament, is another way to put it. Vallejo got a great position in the rapid game but still things went wrong somewhere. My proposal is 36.Qe2.

The blindfold games:

The rapid games:

Results round 8:

Blindfold:

Kramnik  ?¢‚Ǩ‚Äú Gelfand  1-0
Morozevich ?¢‚Ǩ‚Äú Leko    1-0
Van Wely  ?¢‚Ǩ‚Äú Aronian  0-1
Ivanchuk  ?¢‚Ǩ‚Äú Carlsen  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Anand   ?¢‚Ǩ‚Äú Vallejo  1-0
Radjabov  ?¢‚Ǩ‚Äú Svidler  0-1

Rapid:

Gelfand  ?¢‚Ǩ‚Äú Kramnik  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Leko    ?¢‚Ǩ‚Äú Morozevich 1-0
Aronian  ?¢‚Ǩ‚Äú Van Wely  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Carlsen  ?¢‚Ǩ‚Äú Ivanchuk  1-0
Anand   ?¢‚Ǩ‚Äú Vallejo  1-0
Svidler  ?¢‚Ǩ‚Äú Radjabov  1-0

Blindfold standings:

  1. Kramnik       7?Ǭ?
  2. Svidler       5?Ǭ?
 3-4. Ivanchuk, Gelfand   5
  5. Morozevich      4?Ǭ?
 6-7. Anand, Aronian    4
  8. Radjabov       3?Ǭ?
 9-10. Leko, Carlsen     3
11-12. Van Wely, Vallejo  1?Ǭ?

Rapid standings:

  1. Anand        6?Ǭ?
  2. Aronian       5?Ǭ?
  3. Ivanchuk       5
 4-6. Kramnik, Leko,
    Carlsen       4?Ǭ?
  7. Svidler        4
  8. Morozevich      3?Ǭ?
  9. Gelfand        3
10-11. Radjabov, Vallejo  2?Ǭ?
  12. Van Wely       2

Combined standings:

  1. Kramnik       12
  2. Anand        10?Ǭ?
  3. Ivanchuk       10
 4-5. Svidler, Aronian   9?Ǭ?
 6-7. Gelfand, Morozevich  8
 8-9. Leko and Carlsen   7?Ǭ?
  10. Radjabov       6
  11. Vallejo        4
  12. Van Wely       3?Ǭ?

Today is a restday. Tomorrow is round 9:[/lang_en]

Blind:

Carlsen    - Kramnik
Svidler    - Van Wely
Vallejo    - Morozevich
Aronian    - Anand
Leko     - Ivanchuk
Gelfand    - Radjabov

Rapid:

Kramnik    - Carlsen
Van Wely   - Svidler
Morozevich  - Vallejo Pons
Anand     - Aronian
Ivanchuk   - Leko
Radjabov   - Gelfand
Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Ron's picture

Strak potje van Anand? In de blindpartij stond hij straal verloren in het eindspel.

Latest articles