Reports | October 29, 2007 6:34

[lang_nl]Derde Micha Leuw Memorial[/lang_nl][lang_en]Third Micha Leuw Memorial[/lang_en]

[lang_nl]De laatste twee maanden waren drukke tijden voor mij en ik heb dan ook nauwelijks zelf geschaakt in september en oktober. Een uitzondering maakte ik dit weekend voor een bijzonder toernooi waar ik voor was uitgenodigd: het Micha Leuw Memorial. In een kleine gesloten groep van zes deelnemers eindigde ik als vierde. Belangrijker was dat ik twee partijen speelde die de goedkeuring van Micha hadden kunnen wegdragen: lekker scherp en avontuurlijk.[/lang_nl][lang_en]During the last two months I've been pretty busy and there wasn't much time for chess. Playing, that is. This weekend was an exception because I was invited for a special tournament: the Micha Leuw Memorial. In a small round-robin of six players I ended fourth. More importantly, I played two games that Micha would have liked: sharp and adventurous.[/lang_en]

[lang_nl]De bijzondere schaker Micha Leuw overleed veels te vroeg, eind 2004 tijdens een vakantie in Thailand, niet lang voordat daar de tsunami nog vele slachtoffers zou eisen. Micha kwam nooit meer terug van een snorkelboottochtje. De drievoudig clubkampioen van Ca?ɬØssa Amsterdam wordt jaarlijks gememoreerd met een toernooi waarvan de opzet is: drie gevestigde spelers (meesters/grootmeesters) tegen drie ?¢‚ǨÀúkandidaatmeesters'. Dit jaar waren de deelnemers (met huidige FIDE-rating): GM Karel van der Weide (2502), IM Maarten Solleveld (2467), IM Eelke Wiersma (2426), Arno Bezemer (2364), Hilke van den Berg (2187) en ikzelf (2262).

Het toernooi wordt gelijktijdig met het Eijgenbrood-toernooi gehouden, een toernooi met eenzelfde aanleiding maar een veel langere traditie. In 1984 overleed de heer Eijgenbrood die van onschatbare waarde is geweest voor de club Ca?ɬØssa en ook hij kreeg zijn memorial: het enige weekendtoernooi van Nederland met een bovengrens qua rating (2250). De winnaar van het Eijgenbroodtoernooi plaatst zich voor het Micha Leuw Memorial en dit jaar was de gelukkige Ivo Wantola. Meer info op de toernooisite.

De eindstand van de derde editie van het Micha Leuw Memorial:


De belangrijkste partij uit het toernooi was het treffen Solleveld-Van der Weide. Tot dan toe was de GM nog niet verslagen in alle MLM-edities.

Mijn partij uit de tweede ronde had een leuk einde.

Vanmiddag won ik bijna van een GM. Ik heb alvast wat korte aantekeningen erbij gezet.

Bekijk deze partij in een apart venster

Alle partijen van het MLM 2007 zijn hier te downloaden.


De prachtige speelzaal in jarenzeventigstijl: Huize Lydia aan het Roelof Hartplein in Amsterdam


Het podium met de MLM-groep


Maarten Solleveld


Bijna een GM omver...[/lang_nl][lang_en]The remarkable chess player Micha Leuw passed away much too young, at the end of 2004 on a holiday in Thailand, not long before the tsunami would make so much victims over there. Micha went on a boat trip for snorkeling but never returned. The three-times club champion of Ca?ɬØssa Amsterdam is remembered every year with a tournament with the following formula: three strong players (masters/grandmasters) and three "candidate masters". This year the participants were (with their current FIDE-rating): GM Karel van der Weide (2502), IM Maarten Solleveld (2467), IM Eelke Wiersma (2426), Arno Bezemer (2364), Hilke van den Berg (2187) and myself (2262).

The tournament is held together with the Eijgenbrood Tournament, a tournament with a similar motive but a much longer tradition. In 1984 Mr Eijgenbrood, who had been of huge importance for the Ca?ɬØssa chess club, died and he was also given a memorial: the only weekender in The Netherlands with a top level rating border (2250). The winner of the Eijgenbroodtoernooi qualifies for the Micha Leuw Memorial and this year Ivo Wantola managed to do this. More info at the tournament site.

The final standings of the third edition of the Micha Leuw Memorial:


The most important game of the tournament was Solleveld-Van der Weide. Till then, the GM hadn't been defeated in all MLM editions.

My second-round game had a nice finish.

This afternoon I almost beat a GM. Here's the game with some quick notes.

View this game in a seperate window

Download all MLM 2007 games here.


The beautiful venue in seventies style: the Lydia House at the Roelof Hart Square in Amsterdam


The stage with the MLM group


Maarten Solleveld


Almost beat a GM ...[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Martin vE's picture

unguarded guard

Bert de Bruut's picture

A valiant try nevertheless, Peter: your third (!) piece sacrifice was a forced mate, except for this difficult to spot "losse schaakparade" (what has Krabb?ɬ© called it in English?)

ookwelbekendalsemc's picture

Nu bijna, de volgende keer helemaal. Goed geprobeerd Peter! Tegen van der Weide.

Latest articles