Reports | April 09, 2007 3:51

[lang_nl]Eens per jaar mag het[/lang_nl][lang_en]Once a year it's allright[/lang_en]

[lang_nl]Gisteren werd alweer voor de veertiende keer het Boerenkool Met Worst Toernooi gehouden. Dit is meteen al het goede nieuws, want het toernooi was bijna niet doorgegaan. Aangezien de oude speelzaal in Nibbixwoud afgelopen jaar is omgebouwd tot wokresutaurant, moest de organisatie uitwijken naar Wadway. Bij aankomst werd ons meteen maar het slechte nieuws verteld: omdat er zo laat in het seizoen gespeeld werd (het toernooi is meestal begin maart) kon er geen boerenkool geserveerd worden! Deze groente heeft net als Brusselse spruitjes vorst nodig om tot bloei te komen zeg maar, en het heeft natuurlijk al een tijd niet meer goed gevroren. In de wijde omtrek was geen boerenkool meer te krijgen! Maar, zo werd ons verzekerd, we zouden wel degelijk een echte West-Friese maaltijd geserveerd krijgen.[/lang_nl][lang_en]Yesterday for the 14h time the Boerenkool Met Worst Tournament was played (boerenkool = kale). This is already the good news, because the tournament was almost canceled. The old playing hall in the West-Frisian town Nibbixwoud was turned into a wok resutaurant this year and so the organisation had to move a few kilometres away to Wadway. On the arrival the bad news was told: because the tournament was played so late in the season, (usually it's being held early March) no kale could be served! This vegetable, like Brussels sprout, needs frost to grow, so to speak, and we didn't have very cold nights in Holland lately. So no fresh kale could be found in any supermarket in the country! But, the kitchen assured us, we would definitely be served a true West-Frisian diner.[/lang_en]

[lang_nl]Dat het toernooi dit jaar in het paasweekeinde werd gehouden, merkten we ook wel aan het enigszins uitgedunde deelnemersveld. Enkele vaste klanten (het toernooi bestaat bijna alleen maar uit vaste klanten) werden node gemist. Desondanks werd zo rond halfdrie enthousiast begonnen aan het zevenrondige rapidtoernooi dat traditioneel een regel hanteert die je mag verwachten bij een toernooi met zo'n naam: klok indrukken is zetten. Aanraken, loslaten of omgooien kan zonder kleerscheuren, zolang je het maar doet in je eigen tijd.

Dit jaar waren Sjoerd Plukkel, Daan Zult, Marc Helder, Alexander Geerts en bovengetekende zo'n beetje de favorieten (waarbij we Jerrel Thakoerdien niet mogen uitvlakken als eeuwige gevaarlijke outsider). Alleen eerstgenoemde had het toernooi nog niet eerder gewonnen maar Plukkel leek vastbesloten om daar verandering in te brengen, want hij was met Thakoerdien en Zult de enige die tijdens de boerenkool- (o nee, andijvie-, of wat was het) maaltijd op vier uit vier stond. Geerts, Helder en ik waren al vroeg in het toernooi een keer onderuit gegaan. Na de maaltijd kwam Plukkel alleen aan de leiding toen hij ook nog Thakoerdien versloeg, en Zult kwam tegen mijzelf niet verder dan remise (sterker nog: daar mocht-ie blij mee wezen) aangezien ik eindelijk een antwoord lijk te hebben gevonden op het zo gevreesde Daan-openingssysteem (c4/d3/e4/Pc3/Pge2/g3, ook wel Botwinnik-systeem genoemd). De zesde ronde zag zo de topper Plukkel-Zult op bord ?ɬ©?ɬ©n, die met een aardige combinatie door de zwartspeler werd gewonnen. Daarmee pakte hij een halfje voorsprong en was het toernooi eigenlijk al beslist, zo voelden de kenners aan hun water. Inderdaad won Daan ook zijn laatsterondepartij tegen Marc Helder soepeltjes. Daarmee prolongeerde hij zijn boerenkooltitel overtuigend met 6,5 uit 7 en nam hij wederom de duurste fles whisky mee naar huis.

Waarschuwing: de volgende beelden zijn niet geschikt voor jeugdige kijkers. Op het Boerenkool Met Worst Toernooi wordt er hier en daar tijdens de partij weleens een biertje gedronken. Dit soort wangedrag wordt niet gepropageerd door de ChessVibes-redactie, hooguit ?ɬ©?ɬ©n keer per jaar oogluikend toegestaan.


De speelzaal.


Prominenten van organiserende club Attaqueer.


Zo kijkt Jerrel als het bier op is.


Een wit wijntje? Dat kan natuurlijk niet.


Typisch boerenkoolschaak: twee dames en twee koningen staan in, en de spelers weten niet meer wie er aan zet is.


Zien we hier de sponsor van volgend jaar?


Hier werd om gestreden.


Tussen ronde 4 en 5 gingen zoals altijd de borden aan de kant voor andere borden.


Dit lijkt best wel een beetje op boerenkool, toch?


Muziek als inspiratie. Rogier Prince is geen schaker maar scoorde toch verdienstelijk 3 uit 7.


De New Yorker Macauley Peterson wilde graag dit oer-Hollandse toernooi meemaken maar bleef trouw aan zijn eigen stijl (en klok).


Ronde 6: Plukkel-Zult. Zwart aan zet wint.


Als je de combi hebt gevonden dan heb je deze stelling al gezien.


Bord 1, de laatste ronde: Zultan heeft een iets beter eindspel tegen Helder.


En geconcentreerd tot het eind...


...voert hij het naar winst met pointes zoals deze (zojuist is Lh7 gespeeld).


Hiermee was de partij en het toernooi echt afgelopen.


De winnaar: opnieuw Daan Zult[/lang_nl][lang_en]The fact that tournament was held during the Easter weekend this year was shown in the number of participants. Some regular customers (the tournament actually only has regular customers) were dearly missed. Despite this, everybody started enthusiastically around two thirty with the seven round Swiss rapid tournament that traditionally has a rule you might expect at a tournament with such a name: pressing the clock is finishing the move. Touching, letting loose or topple over pieces can be done without any harm, as long as you do it in your own time.

This year Sjoerd Plukkel, Daan Zult, Marc Helder, Alexander Geerts and yours truly were the favourites (and we shouldn't forget to mention Jerrel Thakoerdien, the eternal dangerous outsider). Only the former had never won the tournament but Plukkel seemed determined to change this, because he won his first four games and shared the lead with Thakoerdien and Zult during the kale (oh no, endive, or what was it) diner. Geerts, Helder and y.t. had lost a game already early in the tournament. After diner Plukkel became clear first when he beat Thakoerdien and Zult only drew against me (and he was lucky!) because I seem to have found an answer to the feared Daan system (c4/d3/e4/Nc3/Nge2/g3, sometimes called the Botvinnik system). The sixth round saw the clash Plukkel-Zult on board one, which was decided by a nice combination by Black. He thus took the lead with a half point and with this the tournament was already decided, felt most of the experts. And indeed Daan had no trouble winning his last round game against Marc Helder. And so he prolonged his boerenkool title with 6,5 out of 7 and again he fetched the most expensive bottle of whisky.

Warning: the following pictures are not suitable for young viewers. At the Boerenkool Met Worst Tournament sometimes a few beers are consumed during a game. The ChessVibes editorial team doesn't propagate this kind of misbehaviour, at the very most a blind eye is turned to it.


The playing hall.


Prominent participants of the organising club Attaqueer.


This is how Jerrel looks when he's out of beer.


A white wine? This cannot be.


Typical boerenkool chess: two queens and two kings are hanging, and the players don't know who is to move.


Do we recognize next year's sponsor?


What was played for.


Between rounds 4 and 5, as always the boards were put aside for plates.


It looks like boerenkool, but isn't.


Music as inspiration. Rogier Prince is not a chess player but did score 3 out of 7.


New Yorker Macauley Peterson loved to play in this typical Dutch tournament but remained faithful to his own style (and clock).


Round 6: Plukkel-Zult. Black to play and win.


If you found the combi, you've seen this position.


Board 1, last round: Zultan has a slightly better ending against Helder.


And with concentration till the very end...


...he converted the game with pointes like these (Bh7 has just been played).


With this position the game and the tournament was decided.


The winner: again Daan Zult[/lang_en]

Share |
Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

mark's picture

Zultan rules!

Fleur's picture

wanneer staat er eens iemand op tegende sultan van de schaak??
zit er soms iets in de worst?
laat jullie niet langer kisten!

The Horse's picture

Alles ok hier. Vanavond afpilsen...

peter's picture

Haha. Alles goed Horsie?

The Horse's picture

Pardon, welke worst hebben we het hier over?

peter's picture

Inderdaad Fleur, volgend jaar kies ik ook voor de vegetarische versie.

Latest articles