Reports | February 12, 2007 4:28

[lang_nl](Foto)verslag[/lang_nl][lang_en](Photo) report[/lang_en]

Smerdon-Rogers[lang_nl]Update: meer foto's op ChessVista!

Het hele Chessvibes-team kijkt terug op een bijzonder geslaagd eerste toernooi. Het liep allemaal erg soepel en er waren nauwelijks incidenten. De terechte winnaar was David Smerdon, die een van de beste vluggeraars op ICC schijnt te zijn. Hij zei in zijn speech na afloop dat hij Nederlandse schakers zo netjes vond. In Australi?ɬ´ zouden er veel meer stukken rond hebben gevlogen en incidenten zijn plaatsgevonden![/lang_nl][lang_en]Update: more photos at ChessVista!

The whole Chessvibes team is looking back at a very succesful first tournament. Everything went quite smoothly and there barely occured any incidents. The justified winner was David Smerdon, who is said to be one of the strongest blitz players on ICC. In his speech afterwards, he said he thought the Dutch players were so nice and decent. In Australia many more pieces would have fallen on the ground and more incidents would have occurred![/lang_en]

[lang_nl]De eerste ronden lieten de titelhouders niet veel punten liggen. Alleen Hans Ree, die behalve enkele KNSB-partijen per jaar niet meer actief schaakt (en met wiens deelname we dan ook erg blij waren) had het moeilijk. In ronde 3 verloor Van den Doel van toch ook wel snelschaakspecialist Peelen en ging Van der Weide ten onder tegen Janse. De winnaar van het toernooi Smerdon werd in ronde 4 nog verslagen door degene die tweede werd: Bosboom. Reinderman verloor in diezelfde ronde van Clijssen. In ronde 5 pakten de IM's Bosboom en Van Haastert de GM's Jonkman en Rogers; Van den Doel ging onderuit tegen Van Assendelft. Lammens wist in ronde 6 op bord ?ɬ©?ɬ©n Bosboom te verschalken en Ree en Van der Weide speelden toen al in het 'tweede rijtje tafels'. Lammens en FM Wemmers versloegen in de ronde daarop Rogers en Jonkman. Van Delft pakte in ronde 8 Van den Doel en daarna hield hij Bosboom op remise. Ree remiseerde tegen Van den Doel en begon daarmee een langzame opmars naar de topborden.

Toen, net over de helft van het toernooi, stond Smerdon met een halfje bovenaan boven Bosboom en daarna Jonkman, Peelen en Reinderman. Hij ging vervolgens echter onderuit tegen Reinderman en ook Rogers nestelde zich weer in de top. Bosboom bleeft in ronde 11 groots met een overwinning op ?ɬ©?ɬ©n tegen Reinderman en Lammens verraste opnieuw door Jonkman te verslaan. Dragan Skrobic versloeg Hans Ree en vroeg na afloop wie zijn tegenstander was. De talenten Van Assendelft en Lammens remiseerden in een nanoseconde tegen elkaar in ronde 12, toen Skrobic (1801!) ook nog Van Delft (2382) versloeg en eraan toevoegde: "Goed gespeeld." Bosboom, die een punt los stond, verloor in de 13e ronde van Van der Weide. In een Australisch onderonsje werd Rogers op prachtige wijze verslagen door Smerdon en Bosboom verloor weer, ditmaal van de langzaam op gang gekomen (want ook weinig schakende) Solleveld. Ook Ree meldde zich inmiddels nadrukkelijk door op bord 7 met zwart Van Haastert te verslaan. Van den Doel verloor in diezelfde ronde op vreselijke wijze van Van Zutphen, door in gewonnen stelling een schaakje over het hoofd te zien. Het was inmiddels Smerdon die een punt los stond maar hij verloor in ronde 15 van Jonkman.

In de voorlaatste ronde was het weer Dragan Skrobic die de aandacht opeiste. Hij raakte een verkeerd stuk aan waardoor Bosboom zijn dame won, maar twee zetten later blunderde Manuel vreselijk waardoor Dragan hem pardoes mat in twee kon zetten. Spekkoper was Smerdon die zo de laatste ronde met een punt meer dan Bosboom inging. Hij versloeg toen ook nog Piet Peelen en werd zo ongedeeld winnaar met 13,5 uit 17. Bosboom werd 2e met 12,5 en Van der Weide derde met 12. Nogmaals, de volledige eindstand bevindt zich hier.

Na afloop bleef bijna de helft van de deelnemers 'plakken' en er werd op meer vriendschappelijke wijze nog lang gesnelschaakt, met een drankje en wat geouwehoer eromheen. Dit, met het feit dat iedereen daarna hielp met opruimen, was een goed teken. Ik denk dat het een toernooi was waar men veel lol had. En dat was het enige wat we voor ogen hadden toen we besloten het te organiseren.

Aangezien professioneel fotograaf Frits Agterdenbos onverwachts langskwam bij ons toernooi, is inmiddels een mooi fotoverslag te bewonderen op zijn site ChessVista. Desondanks kon ik het niet laten zelf ook wat kiekjes te nemen als ik niet aan het filmen was.[/lang_nl][lang_en]In the first few rounds, the title holders didn't drop many points. Only Hans Ree, who doesn't play more than a few Dutch league games a year (and with whom we were very happy to have participating), had a hard time. In round 3 Van den Doel lost to, yes, a blitz specialist too, Peelen, and Van der Weide was defeated by Janse. In round 4 the tournament winner Smerdon was beaten by the one who would end second: Bosboom. Reinderman lost in that same round to Clijssen. In round 5 the IM's Bosboom and Van Haastert beat the GM's Jonkman and Rogers; Van den Doel lost to Van Assendelft. In round 6, on board one Lammens managed to beat Bosboom and Ree and Van der Weide were already playing in the 'second row of tables'. In the next round, Lammens and FM Wemmers defeated Rogers and Jonkman. Van Delft beat Van den Doel in round 8 and then he drew Bosboom. Ree drew Van den Doel and started his way to the top boards slowly but surely.

Then, just after half of the tournament was over, Smerdon was leading the field with half a point above Bosboom, and then Jonkman, Peelen and Reinderman. But he lost to Reinderman and meanwhile, Rogers was back in business too. Bosboom kept on playing superbly, beating Reinderman on board one in round 11. Lammens surprised again by beating Jonkman. Dragan Skrobic defeated Hans Ree and afterwards asked who was his opponent. The two talents Van Assendelft and Lammens drew their game in a nano second in round 12, when Skrobic (1801!) also beat Van Delft (2382) and then added: "You played well." Bosboom, who by then was clear first by a point, lost to Van der Weide in round 13. The two Australians Rogers and Smerdon met and David won brilliantly. Bosboom lost again, this time to slow-starter (because he's also not playing very much anymore) Solleveld. Ree headed straight for the top boards after he won against Van Haastert on board 7. Van den Doel lost terribly to Van Zutphen in that same round, by missing a check in a won position. Meanwhile, it was Smerdon who was clear first by a point, but he lost to Jonkman in round 15.

In the penultimate round it was Dragan Skrobic again who claimed all attention. He touched the wrong piece and lost his queen against Bosboom, but two moves later Manuel blundered terribly when Dragan could mate him in two moves. Excellent for Smerdon of course, who could start the last round being one point clear of Bosboom. David also defeated Peelen and so became clear first and winner of the tournament with 13,5 out of 17. Bosboom was second with 12,5 and Van der Weide third with 12. Again, the full final results are here.

Afterwards, almost half of all the participants stayed and kept on playing blitz in a more friendly manner, with some drinks and some chats. This, together with the fact that almost everybody helped cleaning up the playing hall, was a very good sign. I guess it was a tournament where people had good fun. Which was exactly what we had in mind when we decided to organize it.

As a suprise, professional photographer Frits Agterdenbos came by at our tournament, so enjoy his great photo report soon on his website ChessVista. Nonetheless, when I was not filming I took a few pictures myself.[/lang_en]

Van den Doel
GM Erik van den Doel

Jonkman
GM Harmen Jonkman

Van den Weide
GM Karel van der Weide

Reinderman
GM Dimitri Reinderman

Van Haastert
IM Edwin van Haastert

Geerts-Van den Doel
Alexander Geerts - GM Erik van den Doel

Smerdon-Rogers
IM David Smerdon (r.) - GM Ian Rogers

Reinderman-Smerdon
GM Dimitri Reinderman - IM David Smerdon

Ree-Van den Doel
GM Hans Ree - GM Erik van den Doel

Rogers-Afek
GM Ian Rogers - IM Yochanan Afek

Manuel Weeks, Ian Rogers, Cathy Rogers
Manuel Weeks, Ian Rogers, Cathy Rogers

Zult-Visser
Daan Zult - Henk-Jan Visser

Zult-Thakoerdien
Daan Zult - Jerrel Thakoerdien

Van der Weide-Visser
GM Karel van der Weide - Henk-Jan Visser

Van Delft-Visser
IM Merijn van Delft (r.) - Henk-Jan Visser

Van der Meer-Ree
Remco van der Meer - GM Hans Ree

Eijk-Hennipman
Yuri Eijk (r.) - Ren?ɬ© Hennipman

Tags:

Share |
Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Goran Urosevic's picture

I hope the success of the first tournament will make it becomes traditional.

Great photos. Thanks

peter's picture

I am sorry for the offtopic, but it is a whole new topic

http://www.veselintopalov.net/article/coincidences

Official documents. The second appeals committee also resigned (I did not know). And the pictures of the cables.... Well the fact that the tapes were missing is more important, but they cannot show something missing I suppose.
Anyhow, there are two sides of the issue.

NBC's picture

More bull from Topalovs side. The resignation document by the second apeals committee is written i horrible english, and moreover says that cables were found in the bathrooms (PLURAL). How this adds anything except speculation is beyond me.

Mr_Theory.'s picture

The accusations leveled at TOPALOV & Danailov by KRAMNIK and his friends are clearly false and lacking in any factual support. A certain Englishman, who once again is on the wrong side of history, has made accusations against Topalov and Danailov. Once again he is wrong about that which he speaks and as usual is on the wrong side of history. Seems this happens every time he opens his mouth.

Hopefully the ACP doesn't become a venue for political intrigue... or it will not survive for long. Anyways we can only hope that this issue is cleared up and soon.

As for Kramnik... did he or did he not cheat during the World Championship match? His performance there was far above his usual lack-lustre performances as of late. Is he just healthy now or did he cheat? Without hard evidence I cannot say one way or the other.

Mr_Theory's picture

Great photos!

Wish I could have been there... but having read your excellent report I can honestly say that with the aid of the photos I almost feel as if I had been there! Keep up the good work on your website and I wish you all the best.

-Mr_Theory.

P.S. Hopefully there will be many more such events with such exceptional coverage in the future as well. This website rocks!

Daniel's picture

Off-Topic:
Where can someone purchase the chess pieces everyone is using in those photos?

peter's picture

Don't know. They're quite old, so try eBay ;-)

Latest articles