Reports | April 29, 2008 5:06

[lang_nl]Gashimov verslaat Kamsky[/lang_nl][lang_en]Gashimov beats Kamsky, joins leaders[/lang_en]

[lang_nl]In de boeiendste ronde tot dusver in Bakoe won Gashimov knap van Kamsky; hij is nu medekoploper. Grischuk en Wang Yue speelden tegen elkaar remise. Update met videos.[/lang_nl][lang_en]In the best round so far in Baku, Gashimov beat Kamsky and joined the leaders Grischuk and Wang Yue, who drew against each other. Updated report with videos.[/lang_en]


Short video report round 7

[TABLE=256]

[lang_nl]navara-svidler.jpgDe kortste partij van de ronde (de enige die eindigde voor de eerste tijdcontrole) was Navara-Svidler. Na zwarts interessante nieuwtje 13...dxc5!? besloot wit het stuk meteen weer terug te geven en rond zet twintig stond wit beter. Navara: "Maar mijn tegenstander speelde heel vindingrijk. Misschien had ik ergens schaak op c4 moeten geven." Svidler vond ook dat het ergens mis ging in het begin. "Ik haalde wat door elkaar in de opening en ik had het gevoel dat ik dichtbij een nederlaag was." Hij vond dat wit in plaats van 18.Tad1 beter 18.Tfd1 en 19.Tac1 kan spelen met groot voordeel. Daarna toonde hij een (niet geforceerde) variant op het demobord, puur om esthetische redenen: 26. Df7 La4 27. Pe6 Td7 28. Dxf6+ Kg8 29. Pe5 Txd1 30. Txd1 Lxd1 31. Pc6 De1+ 32. Kh2 Te8 33. Pe7+ en mat! In de partij kon zwart met een paar energieke zetjes (19...d3! en 20...a5!) het centrum verwoesten en ruimte maken voor zijn lopers, gebruikmakend van een onnauwkeurigheid van zjin tegenstander (25.Pd4?! in plaats van 25.Pf4!) waarmee hij het initiatief overnam. Maar toen begon Navara heel voorzichtig te spelen en daarmee stelde hij de remise veilig.

Persconferentie Navara & Svidler


adams-bacrot.jpgZwart leek al heel snel gelijk spel te hebben bereikt in Adams-Bacrot maar pas na 47 zetten werd het punt gedeeld. Adams: "Ik stond iets beter; dat was zo'n beetje mijn voorbereiding. Aan het eind zag ik zwarts tegenspel met de pionnen op de koningsvleugel niet aankomen." Bacrot, die erg veel tijd had verbruikt, vond 27...f5 "een complete blunder" want hij vreesde voor 28.Ld4, maar computerengines zijn het daar niet mee eens en zeggen "niets aan de hand".

Persconferentie Adams & Bacrot


Gashimov versloeg Kamsky in een goeie pot, waarmee hij nog meer respect afdwong in de schaakwereld. In zijn eerste toptoernooi heeft hij niet alleen nog niet verloren, maar hij verslaat ook de allerbesten. Kamsky kon niet eens zeggen dat hij pech had gehad; hij was gewoon weggespeeld.
gashimov-kamsky.jpg
Met 14.La2 week hij af van zijn recente partij tegen Miton, Marseille 2008, maar veel bijzonders was het niet en na de opening stond het ongeveer gelijk. Gashimov dacht dat zwarts 23…Pe7? fout was want daardoor kon hij zijn paard omspelen van g3 naar c3(-d5). "23...Pf4 24.Lf1 Pe6 was beter en dan had ik misschien wel de zetten herhaald met 25.Ld3. Na 23...Pe7 stond ik wat beter. Ik denk dat slaan op d4 en daarna f4 ook goed was." Kamsky kon alleen maar beamen: "I agree." In plaats van 28…Pf8 vond Shipov dat zwart had moeten ruilen op f3 en hij vond 32…cxb4?! te riskant. Echt fout was 37…a3? (37…d3 en 37…Pb3 geven nog wat kansen), wat weliswaar een kwal wint maar voor een veel te hoge prijs. Na de tijdcontrole stond wit al gewonnen.

Persconferentie Gashimov & Kamsky


cheparinov-mamedyarov.jpgCheparinov is back in town. Hij won zijn tweede partij op rij, tegen Mamedyarov, gebruikmakend van een zet die al met zijn naam verbonden was sinds januari: Pxf7. "Na de opening had ik niks," zei hij, "want na 13.Lg3 [een nieuwtje in een stokoude variant van het Damegambiet - PD] moet zwart 14…Ph5 15.Le5 Phf6 spelen wat gelijk is." Een beetje overoptimistisch dacht Cheparinov dat wit gewonnen stond na 27.Pxf7 en dat zwart in plaats van 26...Tcd8 beter 26...Pd3 had kunnen spelen. Mamedyarov was het daar niet mee eens en noemde de zetten 28…De6 en 28…Tf6, en inderdaad lijkt zwart dan ok?ɬ© te staan. Een andere goede kans was 29...Td8 trouwens. Maar in vliegende tijdnood moest Mamedyarov razendspel spelen en toen kwamen de fouten.

Persconferentie Cheparinov & Mamedyarov


karjakin-inarkiev.jpgNa twee nederlagen won Karjakin weer, van "tijdnoodverslaafde" Inarkiev. De Oekraiener had "deze variant een paar jaar geleden geanalyseerd" maar kon geen voordeel behalen in de opening. "Maar toen wist ik wat druk te krijgen op b5 en stond ik beter. Mijn tegenstander miste verschillende mogelijheden om de problemen op te lossen en na de tijdcontrole sta ik gewonnen." Inarkiev knikte "ja, veel fouten weer, meer dan ?ɬ©?ɬ©n." De laatste en grootste, volgens Shipov, was 40…Db6? waar 40…g5! 41.Dxe5 Pd7 42.Dc3 h5! veel beter was geweest. Over Inarkievs teleurstellende spel tot nut toe schrijft hij: "Het probleem is Ernesto’s psychologische instelling. Hij moet vergeten tegen wie en waar hij speelt! Hij moet gewoon spelen zo goed als hij kan, en zijn fans weten dat dat veel beter beter is dan dit."

Persconferentie Karjakin & Inarkiev


radjabov-carlsen.jpgDe partij van de dag was Radjabov-Carlsen, alleen al vanwege de openingsvariant: een van de scherpst mogelijke varianten van de Siciliaanse Draak. Blijkbaar is het vuurspuwende beest toch niet zo kalm en vriendelijk als Shipov eerder beschreef. Radjabov was natuurlijk verrast door Carlsens keus en daardoor niet op en top voorbereid. Hij "haalde een paar varianten door elkaar - 15.Lh6 is waarschijnlijk beter." 15.g4 staat niet bekend als erg problematisch voor zwart en deze partij veranderde dit oordeel niet. Correspondentiepartijen niet meegerekend was 19...Da5 een nieuwtje (beide spelers vonden 19...Txg5 20.Dxg5 e6 21.Dxg4 Df6 ook iets beter voor zwart en het bewijs hiervoor is de partij Glimbrant-Pavlovic, Barbera des Valles 1994) wat er riskant uitzag volgens Radjabov maar ook prima bleek. Carlsen toonde de partij op het demobord en legde uit dat zwart 23.Txd6 beantwoordt met 23...Txe4! en 25.Pd5 met 25...e3 26.g6 Kf8 (hoewel 26...f5 daar misschien nog beter is). Hij beschreef 22.Pf5 als "interessant" maar volgens Shipov had wit daar op g4 moeten slaan. Wat later beschouwde Carlsen 28.Txb7 als de kritieke zet; hij had 28...Tf8 gepland met groot voordeel voor zwart. In tijdnood blunderden beide spelers: na 31…e2?? kan wit opeens remise maken met 32.Dd7! (Carlsen had daar alleen naar varianten met 32.Dc8+ gekeken) maar Radjabov miste die zet ook, waarna wit alsnog verloren stond.

Persconferentie: Carlsen toont zijn overwinning op Radjabov


grischuk-wangyue.jpgDe topmatch tussen de koplopers Grischuk en Wang Yue was de langste partij van de dag, en eindigde in remise. Grischuk op de persconferentie: "Eerst wil ik graag benadrukken dat ik dus echt slecht heb gespeeld vandaag." Hij kwam erg lekker te staan, gebruikmakend van een idee van Gennadi Sosonko (5.g3 en 6.Pe5), maar raakte toen het spoor bijster. Zo noemde hij 18.Lg5 achteraf "een goedkoop valletje" (het idee was 18...Lxg5? 19.Lxh7+.) Wang Yue prees Sosonko's idee en suggereerde 11.Pb3!? voor wit, om op d4-d5 te spelen. Hij vond meteen 26.g4 ook gevaarlijker dan 26.Kh1. Dankzij enkele uitstekende zetten van de Chinees (26…Lb5!, 27…La4!, 29…Le8!, 30…f6!) werd de witte aanval in de kiem gesmoord. In het eindspel was het zwart die kleine winstkansen had na het onnauwkeurige 45.dxe5 en volgens Shipov was de laatste kans op meer dan een halfje 50…Ke4 maar Grischuk had gezien dat 51.Te8+ Pe5 52.Kg2 Txe3 53.Pc6 Kf5 54.Kf1 gevolgd door 55.Pxa5 remise moet maken.

showing his win against Grischuk & Wang Yue


Links:

[/lang_nl][lang_en]navara-svidler.jpgThe first game that ended – the only one finishing before the first time control – was Navara-Svidler. After Black's interesting novelty 13...dxc5!? White decided to immediately return the piece and around move 20 he was better. Navara: "But my opponent played very resourcefully. Perhaps I should have given a check on c4 somewhere." Svidler agreed that something went wrong in the beginning. "I mixed something up in the opening and felt I was close to losing." He thought instead of 18.Rad1 White should have played 18.Rfd1 and 19.Rac1 after which White is much better. Then he showed a pretty (but not forced) line on the demo board, which he had seen during the game: 26. Qf7 Ba4 27. Ne6 Rd7 28. Qxf6+ Kg8 29. Ne5 Rxd1 30. Rxd1 Bxd1 31. Nc6 Qe1+ 32. Kh2 Re8 33. Ne7+ mating! In the game, thanks to some energetic strikes (19...d3! and 20...a5!) he destroyed the centre, cleared space for his bishops by using an inaccuracy of his opponent (25.Nd4?! instead of 25.Nf4!) and, as a result, he overtook the initiative. But then Navara started playing very carefully and secured the draw.

Press conference Navara & Svidler


adams-bacrot.jpgIt seemed Black equalized quickly in Adams-Bacrot, but only after 47 moves the point was split. Adams: "I had a slight advantage at some point, it was sort of my preparation. In the ending I missed Black's counterplay with those pawns on the kingside." Bacrot, who had spent too much time on the clock, considered 27...f5 "a complete blunder" as he was afraid of 28.Bd4, but computer engines disagree and say "no worries".

Press conference Adams & Bacrot


Gashimov beat Kamsky in a good game, thus winning even more credit in the chess world. In his first top tournament, not only he's not losing, but he's also defeating chess giants. Kamsky couldn't even say he had bad luck, because he was simply outplayed.
gashimov-kamsky.jpg
With 14.Ba2 deviated from his recent game against Miton, Marseille 2008 but it was nothing special and after the opening the position was about equal. Gashimov thought Black's 23…Ne7? was wrong, because it allowed the transfer of White's knight from g3 to c3(-d5).
"23...Nf4 24.Bf1 Ne6 was better, after which I might have repeated moves with 25.Bd3. After 23...Ne7 I have some advantage. I think taking on d4 and f4 was also good." All Kamsky could say was "I agree." Instead of 28…Nf8, according to Shipov it was necessary to exchange the knights on f3 and he found 32…cxb4?! too risky. A clear mistake was 37…a3? (37…d3 and 37…Nb3 give some chances) which does win an exchange but for too high a price, and after the first time control White was already winning.

Press conference Gashimov & Kamsky


cheparinov-mamedyarov.jpgCheparinov is back in town. He won his second game in a row, against Mamedyarov, using a move he had already attached his name to in January: Nxf7. "After the opening I had nothing," he said, "because after 13.Bg3 [a novelty in this old line of the QGD - PD] if Black plays 14…Nh5 15.Be5 Nhf6 it's just equal." A bit over-optimistic, Cheparinov considered White to be winning after 27.Nxf7 and thought that instead of 26...Rcd8 Black should have played 26...Nd3. Mamedyarov didn't agree with his opponent and mentioned the moves 28…Qe6 and 28…Rf6, and indeed Black seems to be doing fine then – another good chance was 29...Rd8 by the way. But in timetrouble Mamedyarov had to play very quickly and he made several mistakes.

Press conference Cheparinov & Mamedyarov


karjakin-inarkiev.jpgAfter two losses, Karjakin won again, against "timetrouble addict" Inarkiev. The Ukrainian had "analysed this line a few years ago" but couldn't get an advantage out of the opening. "But then I managed to put some pressure on b5 and I was better. My opponent missed several opportunities to equalize and after the time control I'm already winning." Inarkiev nodded "yes, it there were many mistakes, not just one." The last and the biggest one, according to Shipov, was 40…Qb6? where 40…g5! 41.Qxe5 Nd7 42.Qc3 h5! was much better. About Inarkiev's disappointing performance so far, he writes: "The problem lies in Ernesto’s psychological state of mind. He has to forget whom and where he is playing! He has to play the way he can, and his fans know that he can do much better."

Press conference Karjakin & Inarkiev


radjabov-carlsen.jpgThe game of the day was Radjabov-Carlsen, if only because of the opening variation: one of the sharpest possible lines of the Sicilian Dragon. A surprising choice by Carlsen, and apparently the fire-spitting animal isn’t as calm and gentle as Shipov described yesterday. Radjabov wasn't fully prepared and "mixed up some moves - 15.Bh6 is probably better." 15.g4 isn't known to be problematic for Black and this game didn't change this verdict. Correspondence games excluded, 19...Qa5 was a novelty (both players considered 19...Rxg5 20.Qxg5 e6 21.Qxg4 Qf6 also slightly better for Black and in fact, prove of this is the game Glimbrant-Pavlovic, Barbera des Valles 1994) which looked more dangerous according to Radjabov but appeared to be fine as well. Carlsen showed the game on the demo board and he explained that 23.Rxd6 is answered by 23...Rxe4! and 25.Nd5 by 25...e3 26.g6 Kf8 (although 26...f5 might be even better). He described 22.Nf5 as "interesting" but according to Shipov, White should have taken on g4 there. Afterwards, Carlsen thought 28.Rxb7 to be the critical move and was planning 28...Rf8 with a big advantage to Black. In timetrouble he blundered with 31…e2?? (only calculating lines with 32.Qc8+) where White can suddenly draw the game with 32.Qd7! but Radjabov also missed this move and then it was lost for White.

Press conference Carlsen showing his win against Radjabov


grischuk-wangyue.jpg The top match between two of the tournament leaders, Grischuk-Wang Yue, was the longest game and ended in a draw. Grischuk at the press conference: "First I'd like to emphasize that I played just truly badly today." He had reached a very nice position, using one of Gennadi Sosonko's ideas (5.g3 and 6.Ne5), but then lost track. For example, afterwards he called 18.Bg5 "a cheap trap" (the idea was 18...Bxg5? 19.Bxh7+.) Wang Yue liked Sosonko's idea for White and suggested 11.Nb3!? to play for d4-d5. He also thought the immediate 26.g4 was more dangerous than 26.Kh1. The Chinese had defended against White's upcoming attack with a strong series of moves: 26…Bb5!, 27…Ba4!, 29…Be8!, 30…f6!. In the ending, Black was the one with small winning chances after the inaccurate 45.dxe5 and according to Sergey Shipov, the last chance to play for a win was 50…Ke4 but Grischuk had seen that 51.Re8+ Ne5 52.Kg2 Rxe3 53.Nc6 Kf5 54.Kf1 followed by 55.Nxa5 should draw.

Press conference Grischuk & Wang Yue


Links:

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Dimitar Panayotov's picture

very solid game from Cheparinov i bet he will win at least one more game
?ꬺ?ê¬æ?ê¬??ꬵ?ëÀÜ ?êÀú?ê¬??ê¬??ê¬??ë??ê¬??ê¬? ?ë? ?ë‚Äö?ꬵ?ꬱ?ꬵ ?ë??ꬺ?ꬵ ?ë‚Ǩ?ê¬??ê¬??ꬱ?ê¬??ê¬? ?ê¬??ê¬?

Patzer's picture

Don't push the boat out

Latest articles