Reports | May 01, 2008 5:35

[lang_nl]Grischuk weer alleen aan kop[lang_nl][lang_en]Grischuk back in sole lead[/lang_en]

[lang_nl]Door zijn landgenoot Ernesto Inarkiev te verslaan heeft Alexander Grischuk weer alleen de leiding genomen in Bakoe. Gashimov en Wang Yue speelden namelijk allebei remise, tegen respectievelijk Cheparinov en Bacrot.[/lang_nl][lang_en]By beating his compatriot Ernesto Inarkiev, Alexander Grischuk has taken sole lead again today in Baku, since Gashimov and Wang Yue both drew their games, against Cheparinov and Bacrot respectively.[/lang_en]

[lang_nl]Het was een ronde met een paar snelle remises en een paar grote fouten; beide als gevolg van vermoeidheid. Gelukkig voor de spelers is morgen een rustdag. Ondergetekende vindt dat ook niet zo erg. ;-)


Kort videoverslag ronde 9

[TABLE=258]

cheparinov-gashimov.jpgNa ongeveer 2,5 uur was de eerste partij van de dag klaar: Cheparinov-Gashimov. Zonder voorbereiding was Gashimov met een zeer interessante nieuwtje (8...f5) in een belangrijke variant van het Nimzo-Indisch gekomen– op zich al vrij netjes! ("Ik wilde gewoon eens wat anders spelen" - VG). Wit kwam wat beter te staan maar veel was het niet. Met een paar nauwkeurige zetjes (17…Lxd5!, 19…Pd7!, 22…De7!) verkreeg zwart een erg solide stelling en hij stond klaar om wits zwakke pion op c3 op de korrel te nemen toen wit opeens met het sterke 23.Lc6! kwam. "Toen had ik niks meer om op te spelen," zei Gashimov. Wit ook niet trouwens, dus wat doe je dan op de Grand Prix? "Aan het eind moesten we weer die onzinnige zetherhaling uitvoeren," was het duidelijke antwoord van Cheparinov.

Persconferentie Cheparinov & Gashimovkarjakin-carlsen.jpg"Een Siciliaanse Draak werd uitgevochten tot er nog slechts twee koningen op het bord komen", klinkt dat niet spannend? Helaas was Karjakin-Carlsen in werkelijkheid de tweede remise van de ronde nadat de stelling vrij snel dodelijk saai was geworden. De laatste dertig zetten of zo werden enorm snel uitgevoerd door de spelers, om zo snel mogelijk de remise (en de rustdag) te bereiken. Een vermoeide Karjakin, die gisteren vijf uur lang had gebikkeld, legde uit: "Voor de ronde was ik nog wel in de stemming maar achter het bord merkte ik dat ik geen enkele variant behoorlijk kon uitrekenen. Toen besloot ik maar alles te ruilen en voor remise te gaan. Het toreneindspel was wat onprettig en zwart had 38...Td1 in plaats van 38...Kb6 kunnen spelen." Carlsen had deze zet niet gezien want hij "was daar niet echt meer aan het nadenken".

Persconferentie Karjakin & Carlsenadams-svidler.jpg
Adams
versloeg Svidler verrassend eenvoudig– de Rus was met een interessant nieuw idee gekomen in de Najdorf maar maakte snel daarna een fout. "Ik was wel tevreden over 15...Db8 [wat een nieuwtje lijkt te zijn - PD] want de torens horen op de c-lijn. In deze stelling heeft wit twee plannen Pb3: of naar c1 en dan Pd3 of Pa2-b4-d6, of naar f1 en dan Pe3 of Pg3. Mijn 16...Tc4 was verkeerd: ik dacht dat ik een tempo zou winnen op dat eerste plan maar in plaats daarvan verloor ik een tempo in het tweede! Daarna kwam ik steeds een tempo tekort in alle varianten." Adams vond net als Svidler dat zwart ok?ɬ© staat na 16...Tc6: "Het is lastig om dat iets te verzinnen voor wit." Daarna was 19...b6 volgens Shipov niet zo best; hij suggereerde 19…Tc4!? 20.Pe3 Td4! 21.Pcd5 Ld8! om een kwaliteit te offeren voor de pion op e4. Na zwarts kwaloffer in de partij stond wit al zo goed als gewonnen hoewel 33...Dg5 wel wat taaier was geweest dan 33...Df6 volgens Adams.

Persconferentie Adams & Svidlernavara-mamedyarov.jpgNavara-Mamedyarov was een wat gelukkige overwinning voor de grootmeester uit Azerbeidjan. Zoals hij ging zitten voor de persconferentie, zonder glimlach en met zijn gezicht naar beneden, daaruit sprak medeleven met zijn tegenstander. "Ik had 12.Lf4 compleet gemist en toen stond wit beter. Mijn plan met ...g5 en ...h5 was erg riskant en na 25.Pf2 heeft wit groot voordeel, misschien zelfs winnend. Ik heb geluk gehad." Het is aardig om dit te vergelijken met Sergey Shipovs oordeel: die vond zwarts spel lekker aggressief en interessant en hij had het gevoel dat Navara steeds aan het verdedigen was. De Tsjech zelf vond met Mamedyarov dat hij beter stond: "Helaas heb ik weer een goede stelling om zeep geholpen. Meteen 20.Tb1 was misschien beter en later miste ik 30…Lh4 en nog wat zetten. Misschien had ik 35.Db5 moeten doen." [Daar kwam zwart trouwens met 35...a4! antwoorden en die pion mag je niet nemen. - PD] "Maar Shakhriyar speelde gewoon sterker aan het eind."

Persconferentie Navara & Mamedyarovradjabov-kamsky.jpgEen andere lokale GM die niet mocht klagen vandaag was Radjabov, die Kamsky versloeg nadat de Amerikaan blunderde op zet 30. "Ik denk dat zwart daar ok?ɬ© staat," zei Kamsky, en Rajabov was het daarmee eens – hij vond 30...Db3 erg sterk en was daar van plan remise te forceren. Hij noemde ook 20...b5!? in plaats van 20...dxc5 maar beschouwde ook na 27.Dxc6 de stelling als ongeveer gelijk. "Zwart kan ook 29...Tc3 spelen gevolgd door 30...h5 en 31...Ph5 wat ook prima moet zijn." In de opening vond Sergey Shipov 19...Pe5 niet goed trouwens maar dat is waarschijnlijk een kwestie van smaak.

Persconferentie: Radjabov toont zijn overwinning op Kamskygrischuk-inarkiev.jpgIn Grischuk-Inarkiev speelde zwart de opening erg origineel, ...a6 en ...Rb8 combinerend met ...e5 en ...Lf5, en zo gek was het helemaal niet. Toch kreeg Grischuk een iets beter eindspel en daarin speelde hij zijn jonge opponent langzaam maar zeker weg. Inarkiev: "Ik wilde de partij compliceren en besloot daar niet te veel tijd voor te gebruiken. Daardoor dacht ik te oppervlakkig en speelde ik een paar dubieuze zetten. " Grischuk, die Inarkiev complimenteerde met zijn ondernemende openingsspel, vond 17...Le6 niet goed en hij bekritiseerde ook de fase daarna want "het eindspel met ongelijke lopers is erg moeilijk en praktisch gezien vrijwel totaal verloren." Inarkiev dacht dat 17...Pd4 niet kon maar volgens Grischuk kon het wel. Op de persconferentie riepen de spelers om de beurt uit het hoofd een zet: 18.Lxd4 exd4 19.Pd5 Td7 20.Pxd4 Lxd4 21.Txd4 c6 22.e4 Lg4 23.f3 Le6 24.Tdd1 cxd5 25.cxd5 Tbd8! (dit had Inarkiev gemist) "gevolgd door ...Lxd5 en het is waarschijnlijk remise" – Grischuk. Indrukwekkend rekenwerk van de koploper! Aan het eind was volgens Shipov 38...Kg7 (in plaats van 38...e5) de laatste kans.

Persconferentie Grischuk & Inarkievbacrot-wangyue.jpgEen erg lang en zwaar gevecht was Bacrot-Wang Yue, uiteindelijk remise na 72 zetten. In een zijvariant van het Russisch kreeg wit wat druk waarop de Chinese GM besloot een kwaliteit te geven voor een pion en betere stuctuur. Het zag er sterk uit maar beide spelers overzagen het antwoord 18.De2! (in plaats van 18.Dg3) en na 18…c6 19.Tb1 Ld6 20.Lf4 heeft wit een veel betere versie dan in de partij - waarschijnlijk winnend voordeel volgens Bacrots secondandt Naiditsch. "Maar hij is altijd erg optimistisch over mijn partijen," lachte Bacrot. Een andere fout was 23.Rbd1 waar 23.Te2 beter is. Het eindspel was erg gecompliceerd; Bacrot ging maar voor activiteit op de koningsvleugel: "Ik had het gevoel dat ik iets moest doen want die zwarte pionnen komen eraan!" Net als zijn tegenstander wist Wang Yue niet precies wie er op winst speelde na de tijdcontrole. Hij had trouwens spijt van zijn 40e zet en vond 40…Pe4 beter.

Persconferentie Bacrot & Wang YueLinks:

[/lang_nl][lang_en]It was a round with some quick draws and some big mistakes, both as a result of tiredness. Luckily for the players the second rest day is tomorrow. Yours truly doesn't mind either. ;-)


Short video report round 9

[TABLE=258]

cheparinov-gashimov.jpgAfter about 2.5 hours the first game of the day finished: Cheparinov-Gashimov. Without preparation, Gashimov had come up with a very interesting novelty (8...f5) in an important line of the Nimzo-Indian – quite an amazing achievement already! ("I just wanted to play something new" - VG). White got a small advantage, but it wasn't very much. With some accurate manoeuvres (17…Bxd5!, 19…Nd7!, 22…Qe7!) Black reached a very solid position and was ready to attack White's weak pawn on c3, but 23.Bc6! was very strong. "Then I had nothing to play for," Gashimov said. White didn't have anything either, so what to do then, at the Grand Prix? "At the end we had to go for that stupid threefold repetition," was Cheparinov's clear answer.

Press conference Cheparinov & Gashimovkarjakin-carlsen.jpg"A Sicilian Dragon that was played until there were two kings left on the board", now doesn't that sound exciting? Unfortunately Karjakin-Carlsen was in fact the second game of the round that ended in a draw, after the position had become quite dry quite soon. The last thirty or so moves were played quickly by the players to reach the draw (and the rest day) as soon as possible. A tired Karjakin, who had suffered for five hours yesterday, explained: "Before the round I was in a fighting mood, but behind the board I couldn't calculate one single variation so I decided to exchange everything and go for a draw. The rook ending was slightly unpleasant and Black could have tried 38...Rd1 instead of 38...Kb6." Carlsen had missed this move has he "wasn't thinking that much anymore".

Press conference Karjakin & Carlsenadams-svidler.jpgAdams beat Svidler with surprising ease – the Russian played an interesting new idea in the Sicilian Najdorf but then quickly made a mistake afterwards. "I was quite happy with 15...Qb8 [which seems to be a novelty - PD] as the rooks belong on the c-file. In this position White has two plans with his b3 knight: either to c1 followed by Nd3 or Na2-b4-d6, or to f1 followed by Ne3 or Ng3. My 16...Rc4 was wrong: I thought it would win a tempo for me in the first plan, but instead I lost a tempo in the second plan! Then I was just one tempo short in every line." Adams agreed with Svidler that Black has a good position after 16...Rc6: "It's hard to do anything with White." After that, according to Shipov, instead of 19...b6 Black should have tried 19…Rc4!? 20.Ne3 Rd4! 21.Ncd5 Bd8! with the idea to sacrifice the exchange for the e4 pawn. After Black's exchange sacrifice White was virtually winning already, but according to Adams 33...Qg5 would have been tougher than 33...Qf6.

Press conference Adams & Svidlernavara-mamedyarov.jpgNavara-Mamedyarov was a lucky win for the Azeri Grandmaster. The way he sat down for the press conference, without a smile and looking down, showed compassion for his opponent. "I completely missed 12.Bf4 and there White is slightly better. My plan with ...g5 and ...h5 was very risky and after 25.Nf2 White has a big advantage, maybe winning. I was lucky." It's interesting to compare this with Shipov's impression of the game: he considered Black's play aggressive and interesting, and felt Navara was defending all the time. The Czech himself felt, like Mamedyarov, he was better: "Unfortunately again I spoilt a good position. The immediate 20.Rb1 might be better but later I just missed 30…Bh4 and some more moves. Perhaps I could have played 35.Qb5." [There actually Black can answer 35...a4! and the pawn can't be taken. - PD] "But Shakhriyar just played stronger in the end."

Press conference Navara & Mamedyarovradjabov-kamsky.jpgAnother local GM who couldn't complain today was Radjabov, who beat Kamsky after the American blundered on move 30. "I think Black should be OK there," Kamsky said, and Rajabov agreed – he considered 30...Qb3 very strong and was planning to force a draw there. He also suggested 20...b5!? instead of 20...dxc5 but still considered the position almost equal after 27.Qxc6. "Black can also play 29...Rc3 followed by 30...h5 and 31...Nh5 which should be OK." In the opening, Sergey Shipov didn't like 19...Ne5 so much but perhaps that was a matter of taste.

Press conference Radjabov showing his victory against Kamskygrischuk-inarkiev.jpgIn Grischuk-Inarkiev Black played the opening very originally, combining ...a6 and ...Rb8 with ...e5 and ...Bf5, and it wasn't bad at all. Still, Grischuk got a slightly better ending and then gradually and skillfully outplayed his young rival. Inarkiev: "I was trying to complicate the game and then decided not to spend too much time, but this meant I wasn't thinking deeply enough and made some dubious moves." Grischuk, who complimented Inarkiev for his enterprising opening play, didn't like 17...Be6 and also criticised the phase afterwards, because "the ending with opposite-coloured bishops is very difficult and practically speaking almost completely lost." Inarkiev thought 17...Nd4 wasn't possible but according to Grischuk it was. At the press conference the players exchanged the following moves by head: 18.Bxd4 exd4 19.Nd5 Rd7 20.Nxd4 Bxd4 21.Rxd4 c6 22.e4 Bg4 23.f3 Be6 24.Rdd1 cxd5 25.cxd5 Rbd8! (this Inarkiev hadn't seen) "followed by ...Bxd5 and it's probably drawn" – Grischuk. Impressive calculation by the tournament leader! In the end, instead of 38...e5? according to Shipov 38...Kg7 was the last chance.

Press conference Grischuk & Inarkievbacrot-wangyue.jpgA very long and tough fight was Bacrot-Wang Yue, eventually drawn after 72 moves. In a sideline of the Petroff White got some pressure, and the Chinese GM decided to give an exchange for a pawn, and better structure. It looked strong, but both players had missed the reply 18.Qe2! (instead of 18.Qg3) which after 18…c6 19.Rb1 Bd6 20.Bf4 gives White a much better version than in the game - a probably winning advantage according to Bacrot's second Naiditsch. "But he's always very optimistic about my game," Bacrot said. Another mistake was 23.Rbd1 where 23.Re2 should have been played. The ending was very complicated. Bacrot went for activity on the kingside: "I felt I had to do something because the Black pawns were coming!" Like his opponent, Wang Yue wasn't sure either who was playing for a win after the time control. He regretted his 40th move and preferred 40…Ne4 afterwards.

Press conference Bacrot & Wang YueLinks:

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Dimitar Panayotov's picture

yes this is the fide gang what you want

Pal G.'s picture

Did anyone listen to the end of the Svidler / Adams interview? A few bitter words, or just plain telling the interviewer I do not agree.

Eiae's picture

Stupid way to ask a question, Svidler handed it admirably. Maybe he should enter politics, he certainly got more talent than the hothead Kasparov. :)

Jonas's picture

That question for Svidler was stupid and nasty. Looks like press conference is conducted by very uneducated person and it's apparent that he is in that position simply because he speaks russian language and poorly english language with very bad pronunciation.

And their interviews with players is so low level, interviewers barely speak english. Watch Carlsen interview and you will see tension throughout whole interview and how it's unpleasand for Carlsen to answer such incoherent questions.

I'm missing Peters fluent and interesting interviews with relaxed players.

Ines's picture

Yeah Jonas, you?Ǭ¥re totally right. In fact I would add that the interview to Carlsen was a constant compliment to him:"you?Ǭ¥re a star, you?Ǭ¥re so great, we love you..." it must be quite uncomfortable to be in Carlsen?Ǭ¥s situation, it definitely wasn?Ǭ¥t a natural and fluent conversation.

Visser's picture

I think the latter.
As Svidler correctly pointted out it has much more to do with consistency.

Latest articles