Reports | April 30, 2008 4:28

[lang_nl]Inarkiev & Mamedyarov winnen[lang_nl][lang_en]Inarkiev & Mamedyarov win[/lang_en]

[lang_nl]Na alle drama van gisteren zagen we vandaag een erg rustige ronde in Bakoe. Vijf remises brachten geen verandering in de top van het klassement; Inarkiev kwam niet in tijdnood en versloeg Navara terwijl Mamedyarov in het diepe eindspel profiteerde van een vroege blunder van Karjakin.[/lang_nl][lang_en]After yesterday's drama we witnessed a much more quiet round today in Baku. Five draws didn't change anything in the top of the standings. Inarkiev avoided timetrouble and beat Navara in a good game. Mamedyarov defeated Karjakin, who blundered a pawn in the early middlegame.[/lang_en]

[lang_nl]

Kort videoverslag ronde 8

[TABLE=257]

wangyue-adams.jpgEen redelijk korte remise, de eerste van de ronde was Wang Yue-Adams. Ze speelden een theoretische variant van (een hybride van) het Dame-/Nimzo-Indisch waarin zwart een pion offert voor structurele compensatie. 15...0-0-0 was een sterk nieuwtje van Adams en het lijkt erop alsof de theoretische status van deze variant na vandaag 'helemaal ok?ɬ© voor zwart' is. "Hij speelde erg goed," zei Wang Yue said, "Th8-f8-f5 was een goed idee en vandaag had ik echt alleen maar kans op remise." Adams had ook gekeken naar torens verdubbelen via f7/f6 maar dan "verdedigt wit zijn f-pion met e3-e4 Ta1-d1-d3. Zwart speelt daar alleen maar op remise." Wang Yue voegde daaraan toe dat wit dan ook nog de optie e4-e5 krijgt. In de partij realiseerde hij dat hij ondanks de pluspion ietsje minder stond en net op tijd gooide hij met 27.f4! de overbodige ballast overboord, waarmee zijn koning actiever werd, en dit forceerde de remise.

Persconferentie Wang Yue & Adamsgashimov-radjabov.jpgDe derde Azeri-derby van het toernooi, Gashimov-Radjabov, eindigde ook in remise. Gashimov ontweek Radjabov's Jänisch met 3.Lc4 en bereikte een iets beter eindspel (of beter: dameloos middenspel). Radjabov had zijn twijfels over zijn (nieuwe) plan 8...h6 en 9...Ph7 maar gecombineerd met 12...hxg5! was het niet zo gek voor zwart. (Hij legde ook uit dat het wits paard op c3 is waardoor ...f5 niet goed is in deze stelling.) Gashimov dacht dat hij in plaats van 15.Ld5 misschien beter 15.g4!? had kunnen doen; dit was hij ook van plan als zwart 15...Pb4 16.Lb3 Pc6 had gedaan. Aan het eind had Shipov liever zwart vanwege de twee lopers maar die konden geen grote rol meer spelen omdat wit de remise versnelde door meteen zetten te herhalen.

Persconferentie Gashimov & Radjabovsvidler-grischuk.jpgSvidler-Grischuk, de derde remise van de dag, was wel een vrij aardige partij tussen de twee Russen. Het begon met de zeldzame maar leuke Yandemirov-variant van het Spaans. "Een nieuwe dag, een nieuwe verrassing in de opening," begon Svidler de persconferentie. Hij had het kritieke 7.Lxc6+ bxc6 8.d4 eerder gespeeld (tegen Yandemirov zelf, in 2003) en verwachtte dat zijn tegenstander wel wat bedacht zou hebben. Dus ging hij maar voor een variant die snel tot een eindspel leidt - "ik claim geen voordeel daar, ik vond het gewoon interessant om te spelen." Na 8.d3 dacht Grischuk lang over 8…Pge7, tot hij 9.hxg4! hxg4 10.Pg5 Dh6 11.f4! ontdekte en verder gaf hij aan dat op 18...Ng6 (in plaats van 18...d4) wint antwoordt met "19.Lxc6 bxc6 20.Taf1 dxe4 21.dxe4 Td3 22.Pc4. Svidlers zet 20.Th5 was de meest dwingende zet en lijkt vrijwel geforceerd tot remise te leiden, zoals het vervolg van de partij aantoont. In plaats daarvan vond Shipov 20.Taf1 beter waarna hij liever wit heeft. Een laatste kans voor Grischuk om verder te spelen was trouwens 34...f6!? waarop Svidler 35.Pc4 Td4 36.Pd2 gepland had.

Persconferentie Svidler & Grischukinarkiev-navara.jpgVanuit een Anti-Marshall werd een typische Archangelsk-Spanjaard bereikt in Inarkiev-Navara. Inarkiev won uiteindelijk nadat ditmaal zijn tegenstander in tijdnood was gekomen in plaats van hijzelf. In de persconferentie lieten de spelers hun partij zijn met het demobord (Navara: "Mag ik ook meedoen?"). 18.Pc3! was een sterke zet waarna beide spelers 18...dxe4 niet zo geweldig vonden - Inarkiev suggereerde 18...Dd6!? en Navara vond zelf 18...Lb7 beter. "24.Ta1 was een beetje riskant vanweg zwarts tegenspel op de koningsvleugel," zei Inarkiev, en hij gaf de variant 24...Ta8!? 25.Ta3 (om 26.Pc3 te spelen) 25…Ta6. Zwart had ook nog de optie 25...Ph5!? 26.Pc3 Pf4. In de partij vind Inarkiev met een paar sterke zetten de zwarte aanval op (32.Td1!, 34.Dd2!) en zo kon hij het initiatief van zijn tegenstander in de kiem smoren. Navara had inmiddels veel tijd verbruikt en rond zet 33 had hij nog maar een minuut. Anders had hij misschien de taaiere zet 34...Pf4 gevonden (Shipov). In de partij was er geen redding meer, zoals Inarkiev met een eveneens sterke eindfase aantoonde.

Persconferentie Inarkiev & Navara die hun partij met het demobord tonencarlsen-cheparinov.jpgVrij snel na deze interessante show kwamen de twee jonge C's Carlsen en Cheparinov de perskamer binnen; zij hadden een niet zo boeiende remise afgeleverd. Maar er was ?ɬ©?ɬ©n belangrijk moment waar beide spelers iets over het hoofd zagen: 22…Pe6 was een blunder omdat wit daat 23.Pxb7! Dxb7 24.Dc4 kan doen - je wint het stuk terug en staat geweldig - gewonnen volgens Shipov. In plaats daarvan reageerde Magnus uiterst beleefd op Ivans caedautje en zo kwam hij maar ietsje beter te staan - "nauwelijks genoeg om te winnen", in Carlsens eigen woorden.

Persconferentie Carlsen & Cheparinovkamsky-bacrot.jpgKamsky-Bacrot werd ook remise maar was ook "een goeie vechtpartij", volgens Bacrot (en wie zou het daarmee oneens zijn). Beide spelers vonden wit wat beter staan na de opening - vooral na 20.Dg4. "Mijn paarden zagen er sterk uit daar," zei Kamsky. De stelling werd erg gecompliceerd en beide spelers gebruikten veel tijd; tijdens de persconferentie hadden ze eigenlijk nog steeds niet echt een idee wat er gebeurd was. Aan het eind van de partij, toen Kamsky begon te beseffen dat hij niet meer beter stond, ging hij "op remise te spelen."

Persconferentie Kamsky & Bacrotmamedyarov-karjakin.jpgDe langste partij van de ronde was Mamedyarov-Karjakin, maar voor de fans in Bakoe was het het wachten waard. Mamedyarov scoorde een welverdiende overwinning nadat hij meer dan de helft van de partij veel beter had gestaan (en met een pion meer). De reden was 20...Pg4?, een blunder in een al vrij lastige stelling. "10...d6 is misschien niet de beste zet, 10...Pa6 gevolgd door ...Pc5 is beter," zei Mamedyarov. "Ja, maar een paar sterke spelers hebben 10...d6 gespeeld, zoals Kramnik en Aronian," was Karjakins reden om toch voor de iets passievere zet te gaan. De Oekra?ɬØner was verbaasd dat hij minder kwam te staan: "12.Db4 zou de gevaarlijkste zet moeten zijn." Dus misschien was Mamedyarovs nieuwe opzet met 13.b4 en 14.Db3 wel gewoon hartstikke sterk. Daar moet zwart waarschijnlijk het natuurlijkere 14...Dc7 en 15...Tac8 spelen (Shipov). Mamedyarov ging sterk verder (17.Da4!, 18.Pd4!, 21.Pb5!) maar was niet tevreden over hoe hij het dame-eindspel speelde. En inderdaad kwam een hero?ɬØsch verdedigende Karjakin nog heel ver maar uiteindelijk bereikte Mamedyarov toch nog zijn doel. Na afloop schreef Sergey Shipov over Karjakin: "Sergey is als een vis op het droge. Ik kan me geen voorbeelden uit de laatste paar jaar voor de geest halen dat hij zo onzeker speelde. Dit is het gevolg van te veel toernooien en als gevolg het ontbreken van kracht." (Wat mij betreft een opmerkelijke conclusie aangezien Karjakin voor de april-ratinglijst geen partijen had gespeeld.)

Persconferentie Mamedyarov & KarjakinLinks:

[/lang_nl][lang_en]

Short video report round 8

[TABLE=257]

wangyue-adams.jpgA reasonably quick draw, the first of the round, was reached in Wang Yue-Adams. They played a theoretical line of a Queen's/Nimzo Indian hybrid in which Black gives a pawn for structural compensation. 15...0-0-0 was a strong novelty by Adams, and it looks like after today the theoretical status of this line is "fine for Black". "He played very well," Wang Yue said, "Rh8-f8-f5 was a good idea and my only chance was a draw today." Adams had also thought about doubling the rooks via f7/f6 but then "White defends his f-pawn with e3-e4 and Ra1-d1-d3. Black is only playing for a draw there." Wang Yue added that it gives White the possibility of e4-e5. In the game he realised that despite his plus pawn he was slightly worse, and by throwing down the superfluous ballast and activating his king with 27.f4! he secured the draw.

Press conference Wang Yue & Adamsgashimov-radjabov.jpgThe third Azeri derby of the tournament, Gashimov-Radjabov, ended in a draw as well. Gashimov avoided Radjabov's Jänisch with 3.Bc4 and reached a slightly better ending. Radjabov had his doubts about his (new) idea 8...h6 and 9...Nh7 but combined with 12...hxg5! it wasn't so bad for Black. (He also explained that it's because of White's knight on c3 that the move ...f5 can't be played in this position.) Gashimov thought that instead of 15.Bd5, 15.g4!? might have been better; he was planning to go for it if Black had played 15...Nb4 16.Bb3 Nc6. In the end Shipov preferred Black's position because of the two bishops, but they couldn't play an important role anymore because White speeded up the draw by means of repeating the moves.

Press conference Gashimov & Radjabovsvidler-grischuk.jpgSvidler-Grischuk, the third draw of the day, was quite an exciting battle between the two Russians. It started with the rare but interesting Yandemirov Variation of the Ruy Lopez. "Another day, another opening surprise," Svidler started the press conference. He had played the more critical 7.Bxc6+ bxc6 8.d4 already before (against Yandemirov himself, in 2003) and expected his opponent to have something up his sleeve. So he went for a line that reaches an ending soon - "I'm not claiming any advantage there, I just thought it to be interesting to play." After 8.d3 Grischuk thought for a long time about 8…Nge7, until he discovered 9.hxg4! hxg4 10.Ng5 Qh6 11.f4! and instead of 18...d4 there was also 18...Ng6 but then "White plays 19.Bxc6 bxc6 20.Raf1 dxe4 21.dxe4 Rd3 22.Nc4" – Grischuk. Svidler's move 20.Rh5 was the most forcing and indeed seems to lead to a draw almost by force, as the game continuation showed. Instead, Shipov likes 20.Raf1 after which he prefers White. A last chance to continue the game was 34...f6!? when Svidler had planned 35.Nc4 Rd4 36.Nd2.

Press conference Svidler & Grischukinarkiev-navara.jpgFrom an Anti-Marshall, a typical Archangelsk Ruy Lopez position was reached in Inarkiev-Navara. Inarkiev emerged as the winner, this time after his opponent had gotten into timetrouble instead of him. At the press conference both players showed their game with the demoboard. A strong move was 18.Nc3! and there both players didn't like the move 18...dxe4 - Inarkiev suggested 18...Qd6!? and Navara preferred 18...Bb7 himself. "24.Ra1 was a risky move because of Black's counterplay on the kingside," Inarkiev said, giving the line 24...Ra8!? 25.Ra3 (to play 26.Nc3) 25…Ra6. Another option for Black was 25...Nh5!? 26.Nc3 Nf4. In the game Inarkiev reacted very precisely to Black's attacking moves (32.Rd1!, 34.Qd2!) and this way he could stop his opponent's initiative. Navara had spent a lot of time and around move 33 he was down to one minute. Otherwise he might have found the move 34...Nf4, as suggested by Shipov, which prolongs the fight. In the game there was no salvation, as was shown by Inarkiev's strong finish.

Press conference Inarkiev & Navara showing their game on the demoboardcarlsen-cheparinov.jpgSoon after that interesting show, the two young C's Carlsen and Cheparinov entered the press room; they had drawn a not too exciting game. But there was one very important moment where both players missed something big: 22…Ne6 was a blunder because White has 23.Nxb7! Qxb7 24.Qc4, winning back the piece with a very big advantage – a winning advantage according to Shipov. Instead, Magnus reacted very politely to Cheparinov's courtesy and only got a very small edge but it was "hardly enough to win", in Carlsen's own words.

Press conference Carlsen & Cheparinovkamsky-bacrot.jpgKamsky-Bacrot was drawn, but also a "good fighting game", according to Bacrot (and who wouldn't agree). Both players preferred White's position after the opening - especially after 20.Qg4. "My knights looked very strong there," Kamsky said. The position got very complicated and both players spent a lot of time, so during the press conference they were not sure yet what really happened. In the end, as soon as Kamsky felt he wasn't better anymore, he "started playing for a draw."

Press conference Kamsky & Bacrotmamedyarov-karjakin.jpgThe longest game of the round was Mamedyarov-Karjakin, but for the Baku fans it was worth the waiting. Mamedyarov scored a well-deserved victory after he had been much better (and a pawn up) for the biggest part of the game. The main reason for this was 20...Ng4?, a blunder in an already difficult position. "10...d6 is maybe not the best move, 10...Na6 followed by ...Nc5 is better," Mamedyarov said. "Yes, but some strong players have played 10...d6, like Kramnik and Aronian," was Karjakin's motivation to go for the slightly more passive move. The Ukrainian was surprised that he got into a worse position: "12.Qb4 is supposed to be the more dangerous move." So perhaps Mamedyarov's new idea 13.b4 and 14.Qb3 was just very strong. There Black should probably have played the more natural 14...Qc7 and 15...Rac8 (Shipov). Mamedyarov continued strongly (17.Qa4!, 18.Nd4!, 21.Nb5!) but wasn't satisfied about how he played the queen endgame. And indeed, Karjakin heroically defended himself and even had some potential chances for salvation, but Mamedyarov still achieved his goal. Afterwards Sergey Shipov wrote about Karjakin: "Sergey is like a fish out of the water. I cannot remember any cases in the past several years where he played so unconfident. This is an effect of an excessive number of tournaments and as a result, lack of strength." (A remarkable conclusion if you ask me, since Karjakin hadn't played any rated games for the April FIDE rating list.)

Press conference Mamedyarov & KarjakinLinks:

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Latest articles