Reports | May 19, 2008 0:51

[lang_nl]Ivanchuk wint M-Tel Masters 2008[/lang_nl][lang_en]Ivanchuk wins M-Tel Masters 2008[/lang_en]

[lang_en]Vassily Ivanchuk had decided that a sharp opening was suitable for the last round today. This says enough: what a wonderful winner we have! The Ukrainian beat Cheparinov, and we already have the press conference afterwards. Photos closing ceremony added.[/lang_en][lang_nl]Vassily Ivanchuk had besloten dat een scherpe opening geschikt was voor de laatste ronde. Dit zegt genoeg: wat een geweldige winnaar hebben we! De Oekra?ɬØner versloeg Cheparinov en ChessVibes heeft nu al de persconferentie achteraf. Foto's prijsuitreiking toegevoegd.[/lang_nl]

[lang_nl]Dankzij een fantastische eerste start van vijf overwinning op rij kwam Ivanchuks overwinning nooit echt in gevaar. Uiteindelijk scoorde hij zes overwinning en drie remises, een toernooi dat goed was voor een tpr van 2977. Topalov had natuurlijk ook een uitstekend toernooi en zijn score van 6,5 uit 10 was normaal gesproken genoeg geweest voor de toernooiwinst (twee jaar geleden won hij inderdaad met die score en vorig jaar was 5,5 punt zelfs genoeg voor een ongedeelde overwinning).

Ook Radjabov mag tevreden zijn: hij eindigde een slopende periode, waarin hij 31 partijen in 46 dagen speelde, met een toernooiresultaat dat iets boven zijn verwachte score lag. Cheparinov speelde iets onder zijn rating en gaan vertrekken alleen Bu en Aronian echt ontevreden huiswaarts.

Hoewel, de Chinese grootmeester heeft het hele toernooi geroepen dat dit evenement ?ɬ©?ɬ©n groot leermoment was, dus voor hem zal het nog wel meevallen, maar Aronian likt natuurlijk zijn wonden. Die man is vaker ergens bovenaan dan onderaan ge?ɬ´indigd!

Dankzij de toernooioverwinning plaatste Vassily Ivanchuk zich, na Levon Aronian (Corus) en Viswanathan Anand (Linares) voor het Grand Slam-toernooi in Bilbao in september. Tijdens de persconferentie bleek dat hij nog helemaal niets wist van dat toernooi - hij vroeg of het een rapidevenement was! Dit tekent natuurlijk de enorme schaakliefhebber die Ivanchuk is - zo iemand heeft helemaal geen tijd voor onbelangrijke details.

Cheparinov-Ivanchuk + de persconferentie:[/lang_nl][lang_en]Thanks to a fantastic start of five wins in a row, Ivanchuk's victory was never really in danger. In the end he scored six wins and three draws, setting a performance rating of 2977. Of course Topalov had an excellent tournament as well, and his score of 6,5 / 10 is normally enough to win this tournament (two years ago he won with that score, and last year 5,5 points was even enough to finish clear first).

Radjabov can be satisfied as well: he finished a very tough chess period - he played 31 games in 46 days - with a result a bit above his expected score. Cheparinov played slightly under his rating and so only Bu and Aronian leave Sofia disappointedly.

Well, the Chinese grandmaster has repeated again and again that he sees his first super tournament as one big learning experience, so he'll be all right, but Aronian is really not happy. This man has finished first more often than last in his career!

Thanks to his tournament victory, Vassily has qualified for the Bilbao Grand Slam in September, after Levon Aronian (Corus) and Viswanathan Anand (Linares). During the press conference it became clear that he didn't know anything about that tournament yet - he wondered if it was a rapid event! This shows how much Ivanchuk loves the game of course - he doesn't have time for unimportant details.

Cheparinov-Ivanchuk + the press conference:[/lang_en]

[lang_nl]Ronde 10
Zo vaak had Ivanchuk deze variant van de Taimanov-Siciliaan nog niet gespeeld, maar hij maakte gebruik van zijn ervaring met de witte stukken. 17.Tg3 was een interessant nieuwtje van Cheparinov maar Ivanchuk reageerde sterk met 17...b4 en 18...Ld8!, dat het witte paard veld b6 ontnam. Wit was gedwongen om zijn koningsstelling te laten verzwakken en daarom had hij beter een minder eindspel in kunnen gaan met 24.Lxb6 Dxb6 (24...Lxb6 25.Dh4 is een betere versie dan de partij) 25.Dxb6 (25.Dh4 h6) 25...Lxb6 want het gespeelde 24.Dh4 was slechts een slag in de lucht, zoals Chucky feilloos aantoonde.

De overige twee partijen eindigden in remise. Topalov-Radjabov begon heel aardig maar het bleek tot 17...Lf3 theorie te zijn: de partij Klovans-Sveshnikov, Riga 2005 eindigde in remise na 18.Da4+ Lc6 19.Dd1. Na deze partij beschikt Topalov over hetzelfde inzicht als Klovans: dat wit zich niet goed los kan maken waarschijnlijk altijd wel ergens en eeuwig schaak moet toelaten.

Aronian-Bu Xiangzhi was een duel om de laatste plaats (op tiebreak eindigde de teleurstellend spelende Armeni?ɬ´r uiteindelijk zelfs onderaan!). Vanuit een Gr?ɬºnfeld bereikten de spelers snel een eindspel met een pluspion voor wit, maar dankzij zwarts activiteit kon wit niet voorkomen dat de hele damevleugel werd afgeruild. Wat overbleef schreeuwde om een zetherhaling, om ervan af te zijn, en dat is wat de spelers deden.[/lang_nl][lang_en]Round 10
Ivanchuk hadn't played this line of the Taimanov Sicilian that often but he could use his experience with the white pieces. 17.Rg3 was an interesting novely by Cheparinov, but Ivanchuk reacted strongly with 17...b4 and 18...Bd8!, taking away the b6 square from the white knight. White was forced to allow a weakening of his king's position and therefore objectively speaking he should have gone for a slightly worse ending with 24.Bxb6 Qxb6 (24...Bxb6 25.Qh4 is a better version than the game) 25.Qxb6 (25.Qh4 h6) 25...Bxb6 because the text move 24.Qh4 was not dangerous, as Chucky showed.

The other two games ended in a draw. The early phase of Topalov-Radjabov was very attractive but actually it's theory until 17...Bf3: the game Klovans-Sveshnikov, Riga 2005 ended in a draw after 18.Qa4+ Bc6 19.Qd1. After this game Topalov will have the same insight as Klovans: White can't escape from the bind and has to allow a perpetual check somewhere.

Aronian-Bu Xiangzhi was a duel for last place (in the end, the disappointing Armenian finished at the bottom on tiebreak!). From a Gr?ɬºnfeld the players quickly went to an ending with an extra pawn for White, but due to Black's activity White couldn't prevent a total exchange of pawns on the queenside. The resulting ending was not difficult to draw for Bu.[/lang_en]

[TABLE=280]

[lang_nl]Video's van Europe-Echecs:[/lang_nl][lang_en]Videos by Europe-Echecs:[/lang_en]
[lang_nl]

players
Alle spelers ontvangen hun cartoonportret dat gedurende het toernooi in de perskamer hing...

wine
...plus een fles Magura-wijn met de eigen naam op het etiket

ceo_mtel
De winnaar ontving van M-Tel-directeur Josef Vinatzer een speciale prijs: een kopie van een zeer oude, Bulgaarse versie van de heilige drie?ɬ´enheid.

painting
Ivanchuk toont de nieuwste aanwinst in zijn enorme prijzencollectie

bilbao
Juan Carlos Fernandez overhandigt Ivanchuk het contract voor het Grand Slam-toenooi in september Bilbao

Links:

[/lang_nl][lang_en]


players
All players received their cartoon portrait that hang in the press room during the tournament...

wine
...plus a bottle of Magura wine with their own name on the label

ceo_mtel
Josef Vinatzer, CEO of M-Tel, handed a special prize to the winner: a copy of a very old Bulgarian version of the Holy Trinity.

painting
Ivanchuk shows his latest addition to an already huge prize collection

bilbao
Juan Carlos Fernandez gives Ivanchuk the contract for the Bilbao Grand Slam tournament in September

Links:

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

tim gluckman's picture

Re Chucky: what u write makes an interesting comparison with self-srtyled dirt-doer "Chess Ninja" (sadistic touch there too) who describes Ivanchuk as "aerily affected as ever". One reason for my unsubsubscribing to ICC was I found Ninja's endless jokes on ICC Radio (masking cyncism) rather wearing .
Oscar Wilde wrote: "A cynic is sb who knows the price of everything & the value of nothing".

M's picture

Many thanks for your coverage Peter

Do you know what Chuck's rating will be on the next list? How much did he actually gain here?

Bernd's picture

Vasily is a great player and a wonderful person... thanks for the video

M's picture

Sorry, meant to say "Chucky's"!

Luc Bourbonnais's picture

There is a web site that is kept up-to-date regularly, and which keeps tracks of the (UNOFFICIAL) top level ratings... Enjoy!

http://heim.ifi.uio.no/~ha/toplist.php

Luc Bourbonnais

Joram's picture

Chucky's really genius at the press conference! Brilliant!

MvE's picture

@Juan:

Isn't 17. Be3, Bxh1 18. Bxd4, exd4 19. f3, Bg2 a whole rook instead of an exchange?

20. Kd2 (instead of 20. Kf1), b3! 21. a3, Nb4!! seems very nasty for White; He has to take, otherwise the rook check on c2 is killing. But after 22 axb4, Bxb4+ 23. Qc3, Bxc3+ 24. bxc3 I would happy to be Black with moves like Be4, b2 and Rb8 coming, don't know what is the most favourable (only NOT 22. ..., Be4 23. Rxa6, b2? 24. Rb6, b1Q 25. Rgxb1, Bxb1 26. Rxb1 and White is much better).

Michel's picture

Ik tel vier ipv drie remises voor Ivanchuk.

MvE's picture

At closer inspection, 21. Kd2 (in the last post I had the move count wrong), 21. ..., b3 is not really killing because of 22. d6! Oops.
Even so, the ending after 22. ..., Rd8 23. dxe7, Rxd3+ 24. Kxd3, Nxa1 25. Rxa1, Kxe7 26. axb3 looks drawish.
In the game, White was definitely looking for more than a draw just after the queen sacrifice.

~~~~'s picture

"Do you know what Chuck?¢‚Ǩ‚Ñ¢s rating will be on the next list?"

2781, according to the Live Top List:
http://heim.ifi.uio.no/~ha/toplist.php

jean's picture

B E A U T I F U L B E A U T I F U L B E A U T I F U L B E A U T I F U L B E A U T I F U L B E A U T I F U L B E A U T I F U L B E A U T I F U L B E A U T I F U L B E

Juan's picture

What is wrong in Topalov-Radjabov with 17.-Be3 -giving up an exchange but gaining space and activity-instead of Rg1?
And what is the matter with 21.-Kd2 instead of Kf1?

The_Anonymous_Person's picture

Who is more talented, do you think? Ivanchuk or Carlsen?

Latest articles