Reports | June 02, 2008 17:31

[lang_nl]Ivanchuk wint ook in Le?ɬ?n[/lang_nl][lang_en]Ivanchuk also wins in Le?ɬ?n[/lang_en]

[lang_nl]Na het winnen van de M-Tel Masters was Vassily Ivanchuk nog niet uitgespeeld. Gisteren won hij in de finale in Le?ɬ?n van wereldkampioen en rapidspecialist Viswanathan Anand.[/lang_nl][lang_en]After winning the M-Tel Masters, Vassily Ivanchuk added another trophy to his big collection: yesterday he beat world champion and rapid specialist Viswanathan Anand in the Le?ɬ?n final.[/lang_en]

[lang_nl]Het 21e Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de Le?ɬ?n werd afgelopen weekend gehouden in het gebouw van de Delegaci?ɬ?n Provincial de la Junta de Castilla y Le?ɬ?n, in Le?ɬ?n, Spanje.

Het speeltempo was twintig minuten plus tien seconden increment. Anand haalde vrijdag de finale door Vallejo uiteindelijk in een snelschaaktiebreak te verslaan; Ivanchuk elimineerde Shirov op zaterdag. Gisteren was de finale.

beginfinale


Ivanchuk begon sterk met een zwartoverwinning. Anand koos voor de 10.De1-variant in de Klassieke Scheveninger, minder populair dan 10.a4, en na Ivanchuks ietwat vreemd ogende Ta8-d8-d7 probeerde Vishy de nieuwe zet 17.f5 maar hij werd nooit echt gevaarlijk op de koningsvleugel. Net toen hij zijn toren via de derde rij had omgespeeld kon zwart gewoon het initiatief overnemen op de damevleugel. In een moeilijke stelling probeerde Vishy nog 38.Pxf6? maar dat werd eenvoudig weerlegd.

In de tweede partij was het de beurt aan Anand om met zwart goed uit de opening te komen. 13.f4 zag er riskant uit en een paar zetten later stond zwart al duidelijk beter, en weer een paar zetten later won hij al materiaal.

In de derde partij herhaalden de spelers de variant van de eerste partij totdat Anand als eerste afweek met 17.Pd1. Na enig gemanoeuvreer stond wit iets beter in het eindspel in de buurt van de zet 29.a4. Het leek dat Ivanchuk de partij daarna nauwkeurig naar remise verdedigde maar hij noemde het zelf (altijd in vloeiend Spaans trouwens) een 'foutenfestival'. Hij voegde eraan toe dat de vele fouten de partij wel hadden verrijkt.

Aan het eind kan wit nog 54. Kc7 Tc1+ 55. Kb8 proberen maar het is remise na 55...g3 56. hxg3 h3 57. Ta2 Kg5 58. Ka8 Tb1 59. b8D Txb8+ 60. Kxb8 Kg4 61. Tf2 f5 62. Te2 Kxg3 63. Txe6 h2 64. Tg6+ Kf3 65. Th6 Ke4.

Anand vs IvanchukDe laatste partij eindigde heel abrupt omdat de wereldkampioen in een variant van het Nimzo-Indisch de zetvolgorde door elkaar haalde en onmiddellijk verloren kwam te staan. Ivanchuk gaf later aan dat eenzelfde fout eens door Petrosian tegen Polugaevsky was gemaakt.

Tijdens de persconferentie gaf Ivanchuk, die vandaag nog een simultaan geeft om de festiviteiten in Le?ɬ?n af te sluiten, commentaar op de partijen. Anand, die voor het eerst niet won met dit knockoutsysteem in Le?ɬ?n, zei dat hij niet op hetzelfde niveau als Ivanchuk had gespeeld.

pc_finale
De persconferentie met de twee finalisten en perschef GM Zen?ɬ?n Franco Ocampos...

publiek
...en vele toeschouwers erbij

pc_anand
Anand legt uit wat er mis ging in de laatste partij...

ivanchuk_pc
...en twee weken later zien we weer een blije Ivanchuk bij een persconferentie...

ivanchuk_commentaar
...die allerlei varianten noemt die hij tijdens de partijen heeft gezien

Links:

[/lang_nl][lang_en]The 21st Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de Le?ɬ?n was held May 30-June 1 in the building of the Delegaci?ɬ?n Provincial de la Junta de Castilla y Le?ɬ?n, in Le?ɬ?n, Spain.

The rate of play was twenty minutes plus ten seconds increment. Anand reached the final on Friday by beating Vallejo eventually in a blitz tiebreak while Ivanchuk eliminated Shirov on Saturday. Yesterday the final was played.

beginfinale


Ivanchuk started strongly with a victory with the Black pieces. Anand chose the 10.Qe1 line of the Classical Scheveningen, less popular than 10.a4, and after Ivanchuk's odd-looking Ra8-d8-d7 he tried the new move 17.f5 but couldn't create any serious threats to Black's king. Despite White's rook lift, Black could simply start his queenside attack and in a difficult position, White's 38.Nxf6? was simply incorrect.

In the second game it was Anand's turn to obtain a good position after the opening. 13.f4 looked risky and after a few moves Anand got a promising advantage, and soon won material.

In the third game the players repeated the variation of the first game. Anand was the first to deviate with 17.Nd1, and after some manoeuvering he reached a slightly better ending after 29.a4. It seems that Ivanchuk defended quite accurately to a draw, but he himself called it (always in fluent Spanish) ?¢‚Ǩ?ìa comedy of errors?¢‚Ǩ?, but added that the several mistakes committed by both players enriched the game.

In the end, White can try 54. Kc7 Rc1+ 55. Kb8 but it's a draw after 55...g3 56. hxg3 h3 57. Ra2 Kg5 58. Ka8 Rb1 59. b8Q Rxb8+ 60. Kxb8 Kg4 61. Rf2 f5 62. Re2 Kxg3 63. Rxe6 h2 64. Rg6+ Kf3 65. Rh6 Ke4.

Anand vs IvanchukIn the last game there was an abrupt finish when the world champion mixed up the move order in a line of the Nimzo-Indian, which immediately led to a lost position. Ivanchuk remarked that a similar mistake was once made by Petrosian against Polugaevsky.

At the the press conference Ivanchuk, who will play a simul in Le?ɬ?n today to finish the activities, commented on the games. Anand, who for the first time didn't win playing in this KO system in Le?ɬ?n, said that he did not play at the same level as Ivanchuk.

pc_finale
The press conference with the two finalists and press chief GM Zen?ɬ?n Franco Ocampos...

publiek
...with many spectators watching

pc_anand
Anand explaining what went wrong in that last game...

ivanchuk_pc
...and after two weeks we see another happy Ivanchuk in a press conference...

ivanchuk_commentaar
...mentioning many more chess variations he as seen during the game

Photos & report provided by press chief GM Zen?ɬ?n Franco Ocampos

Links:

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

vasilly's picture

Go Chuki!
you are the greatest!

peter's picture

Oeps mijn excuus, nu zijn het de goede.

dolle toren's picture

Er staan bij dit artikel de partijen van Ivanchuk tegen Shirov (ipv tegen Anand)

Latest articles