Reports | April 28, 2008 5:28

[lang_nl]Kamsky sluit zich aan[/lang_nl][lang_en]Kamsky joins the leaders[/lang_en]

[lang_nl]Na hun eerste rustdag hadden de spelers weer wat meer energie en dat was te merken. De zesde ronde in Bakoe was niet verkeerd, met drie beslissingen, en bij een daarvan was een opgeluchte Cheparinov betrokken; hij versloeg Inarkiev. Svidler won fraai van Karjakin en Kamsky voegde zich bij de leiders door Adams te verslaan. Nieuwe video's.[/lang_nl][lang_en]After their first rest day, most players obviously were full of energy again, and it showed. A good round with nice games and three decisions, one of them scored by Cheparinov - he beat Inarkiev. Svidler won a nice game against Karjakin and Kamsky the joined tournament leaders Wang Yue and Grischuk by defeating Adams.[/lang_en][TABLE=255]

[lang_nl]Vandaag begon met opnieuw een korte (en vriendschappelijke!?) remise tussen twee heren uit Azerbaijan: Mamedyarov-Radjabov. Mamedyarov begon met 1.e4 dit keer en hij was verrast toen hij opnieuw de J?ɬ§nisch van het Spaans op het bord zag verschijnen (hij had Siciliaans verwacht). Op de persconferentie hieronder kun je zien dat de borden 1 en 2 van het Azerbeidjans Olympisch team hun partij op het demobord toonden en daarbij werd duidelijk dat het grootste deel van de partij, inclusief 16?¢‚Ǩ¬¶g5! ("een fantastische zet" ?¢‚Ǩ‚Äú Mamedyarov), voorbereiding van Radjabov was geweest, die met het publiek deelde dat hij zo'n drie ?ɬ† vier maanden heeft zitten pluggen op de die J?ɬ§nisch! Het prachtige idee is 17.b4 Te4 18.f3 Pxf3 19.Db3 Te2 20.Txf3 (20.bxc5 Dh3! is meteen mat) 20...Dg4 21.Tg3 Te1+! 22.Pxe1 De2 en zwart forceert mat in negen! Mamedyarov reageerde erg goed in de partij, vond enkele moeilijke maar geforceerde zetten en op het juiste moment forceerde Radjabov zetherhaling.

Persconferentie Mamedyarov & Radjabov die samen hun partijen op het demobord tonen


Bacrot-Grischuk eindigde ook in remise ?¢‚Ǩ‚Äú een vrij rustige partij ondanks dat-ie met een Draak was begonnen. ("een variant die al zo vaak begraven is dat je de tel kwijtraakt" ?¢‚Ǩ‚Äú Shipov). Een verrassende keuze van Grischuk, die beweerde dat hij ge?ɬØnspireerd was door de locatie: "Veel spelers uit Bakoe, onder wie Gashimov, Guseinov en Mamedov, hebben de Draak gespeeld dus ik dacht dat ik het ook maar eens moest spelen hier." Bacrot kon de complicaties na 16.Dxe7 niet goed berekenen (en wist niet dat het allemaal theorie is!) dus koos hij maar voor de veilige optie 16.Dxb6, waarna wit echter niet meer op voordeel kan hopen. Het enige waar zwart zich zorgen over hoeft te maken is dat de lopers worden geruild (het toreneindspel kan lastig zijn als wit snel een vrijpion cre?ɬ´ert) maar met 19?¢‚Ǩ¬¶Tfd8! kon Grischuk dat verhinderen. Aan het eind wilde wit inderdaad een vrijpion cre?ɬ´ren maar de actieve zwarte koning doorkruiste die plannen.

Persconferentie Bacrot & Grischuk


Ook het halfje in Carlsen-Gashimov had niet veel om het lijf. Beide spelers vonden dat wit iets beter stond vanuit de opening; volgens Sergey Shipov was "Vugars poging om een egelopstelling te cre?ɬ´ren vanuit een Maroczy niet succesvol." 18.Pb5 was een interessant idee van Magnus en daarna stond hij beter. Het was niet eenvoudig voor zwart om een pionnenstorm in het centrum te beginnen omdat dat de witte lopers sterker zou maken. Wit had 23...Ld4! moeten verhinderen want daarna stond het ongeveer gelijk. Na de partij dacht Gashimov dat hij met 31...Pg4 no wat "kansjes op een overwinning" had kunnen behouden.

Persconferentie Carlsen & Gashimov


Daarna kwamen Wang Yue en Navara de perskamer binnenlopen, die ook remise hadden gespeeld. Vooral voor de jonge Tsjech was dit een uitstekend resultaat want hij had met zwart flink onder druk gestaan. Wang Yue vond 18...Pe5 niet geweldig en Navara gaf toe dat hij "te snel de materi?ɬ´le verhouding wilde herstellen." Na de sterke zet 21.c6! had hij het zwaar maar gelukkig voor zijn fans (en dat worden er met de dag meer, inclusief een groeiend aantal in Bakoe) kon Navara met zijn laatste krachten een hero?ɬØsche verdediging opbrengen. Volgens Shipov was 25.Td6 (in plaats van 25.f3) interessant en hij vond ook 26. a4! sterk. In plaats van 29.Pb4 was ook 29.Pf2 een optie (een suggestie van mede-redacteur Arne, er dreigt 30.Ta4 met loperwinst) maar Wang Yue vond dat na 29...e5 30.Pg4+ Kg7 31.Pxe5 a5 de zwarte a-pion te gevaarlijk was.

Persconferentie Wang Yue & Navara


Was het het resultaat als doelman in de geweldige voetbalwedstrijd van gisteren waardoor Svidler vandaag zeer ge?ɬØnspireerd speelde? Hoe het ook zij, hij won niet onaardig van Karjakin. Zo leek, want een nadere beschouwign leerde dat de partij voornamelijk beslist was door enkele grove fouten van Karjakin. Toch was Svidler redelijk tevreden omdat hij "meer had gezien dan in alle eerste vijf ronden samen". Slechts twee uur voor de partij had hij besloten 1.d4 te spelen (om Karjakins monnikenwerk in de Najdorf te vermijden) en hij week af van de recente partij Gelfand-Anand (Nice blind 2008) met 16.Pe2, een idee dat hij uit het Spaans leende en waarvan hij achteraf hoorde dat het nog bekend was. Toch was Karjakin verrast door deze zet. 22.Lf6! was een lekker zetje en toen was volgens beide spelers de kritieke stelling bereikt. 22?¢‚Ǩ¬¶Dxc2 23.Lxc2 Ld6 was niet goed; zwart had 22...Pxd3 23.Dxd3 fxe6 moeten spelen. Sergey Shipov vertelde Svidler, die 24.e5 had gepland, dat zwart 24...Dc3! kan spelen en op 25.Dd7 Tf7 26.Dxe6 komt dan 26...Lc8! wat goed voor zwart is. Later inj de partij was 29...Txe4 de verliezende zet; 29...gxf5 30.exf5 c5! was noodzakelijk om enerzijds de loper op b3 in te sluiten met c5-c4 en anderzijds de loper op f6 weg te jagen met Ta8-a6.

Persconferentie Svidler & Karjakin (Svidler toont de belangrijkste momenten uit de partij)


Uitstekende voorbereiding hielp wit naar de overwinning in Kamsky-Adams. Kamsky verbeterde de partij Leko-Adams, Wijk aan Zee 2008 met 28.exd5! en na de partij legde hij uit: "Ik had het bekeken to Dg6 en daar besloot ik dat het eindspel na Dxf7 beter voor wit is." Hij wist niet of zijn tegenstander wel had hoeven verliezen. "Hij had 39.Txb5 niet moeten toelaten." En zelfs aan het eind was het nog heel lastig geweest voor wit als zwart zelf ...h5 had gedaan. Adams complimenteerde Kamsky's met zijn voorbereiding en zei dat hij al snel naar een 'miserabele stelling' zat aan te kijken. Hij vond het 'erg lastig om zo'n lang tijd te moeten verdedigen'. Misschien, als hij de partij nog 'ns nakijkt, neemt hij Shipovs suggestie 29...Dd6 in overweging.

Persconferentie Kamsky & Adams


Tegen Inarkiev, wist Cheparinov zijn eerste overwinning van het toernooi te scoren, in een moeilijk en dramatisch gevecht. Zijn strategie? "Ik probeerde gewoon de eerste vier ronden te vergeten en aan een nieuw toernooi te beginnen." In de partij kreeg hij een nieuwtje (18.e5) voor zijn kiezen, die trouwens gespeeld werd nadat drie keer dezelfde stelling was bereikt. Snel daarna had wit groot voordeel; Shipov suggereerde 18?¢‚Ǩ¬¶c5 19.d5 0-0 voor zwart, of 19?¢‚Ǩ¬¶Dc7 met het idee c6-c5 of ook 20?¢‚Ǩ¬¶c5 21.Pxg5 hxg5 22.Lxb7 Tab8 23.Lf3 Tbd8!. Zoals zo vaak kwam Inarkiev in tijdnood en begon hij onnauwkeurig te spelen. 34.g5? was slecht en 38.Tg4 een blunder. "Misschien had ik ergens op c6 moeten nemen [op zet 34 of 38 ?¢‚Ǩ‚Äú PD] maar ik wilde meer," zei Inarkiev na afloop. Cheparinov zei dat hij geluk had gehad dat 41.Txg5+ niet winnend was want hij had de zet totaal gemist. De eindfase van de partij was ook niet zonder fouten maar Cheparinov wist wel zijn winststelling in vol een punt om te zetten. Aan het eind van de persconferentie gaf Inarkiev zijn tegenstander nog een compliment: "Hij was een echte gentleman vandaag. Ik raakte per ongeluk mijn koning aan en die viel om, maar Ivan wilde doorspelen." (Zoiets lijkt me vrij normaal maar blijkbaar had hij het van Cheparinov niet verwacht...)

Persconferentie Inarkiev & Cheparinov


Tot slot kan ik nog melden wie de secondanten zijn hier in Bakoe: Radjabov werkt met Igor Nataf, Kamsky heeft Ruslan Ponomariov bij zich, Bacrot is hier met Arkadij Naiditsch en Navara trekt met Vlastimil Jansa op.

Links:

[/lang_nl][lang_en]Today started with another quick (and friendly!?) draw between two Azeri gents: Mamedyarov-Radjabov. Mamedyarov started with 1.e4 this time and he was surprised to see the J?ɬ§nisch Ruy Lopez again (he had expected a Sicilian). At the press conference, boards 1 and 2 of the Azerbaijan Olympic team showed their game at the demo board, and then it became clear that the biggest part, including 16?¢‚Ǩ¬¶g5! ("a fantastic move ?¢‚Ǩ‚Äú Mamedyarov) had been preparation by Radjabov, who shared with the audience that he had spent 3 or 4 months in total to get it right, this J?ɬ§nisch! The beautiful idea is 17.b4 Re4 18.f3 Nxf3 19.Qb3 Re2 20.Rxf3 (20.bxc5 Qh3! is a quick mate) 20...Qg4 21.Rg3 Re1+! 22.Nxe1 Qe2 and it's a forced mate in 9! Mamedyarov reacted very well, played some forced but difficult moves and then at the right moment Radjabov forced a repetition of moves.

Press conference Mamedyarov & Radjabov together showing their game at the demo board


Bacrot-Grischuk also ended in a draw ?¢‚Ǩ‚Äú a quiet one, despite the fact that Black had chosen the Sicilian Dragon ("a variation that has been buried so many times that it cannot even be counted" ?¢‚Ǩ‚Äú Shipov). A surprising choice, but Grischuk said he was inspired by the location: "Many players from Baku, such as Gashimov, Guseinov and Mamedov have played the Dragon so I though I had to try it here." Bacrot couldn't calculate the complications arising from 16.Qxe7 (and didn't know it was the theoretical move!) so he went for the safe option 16.Qxb6, which gives White almost nothing in the ending. Black's only worry is that when the bishops get exchanged, the rook ending might be a bit unpleasant, but by playing 19?¢‚Ǩ¬¶Rfd8! Grischuk could prevent this. In the end, White plans to create a passer on the queenside but because of Black's active king he can't.

Press conference Bacrot & Grischuk


Another game that was drawn without much spectacle was Carlsen-Gashimov. Both players agreed that White had a slight advantage after the opening; according to Sergey Shipov "Vugar's attempt to build a hedgehog structure from the Maroczy system was unsuccessful." 18.Nb5 was an interesting idea by Magnus and after that he was better. The possibility of a pawn's attack in the center was difficult for Black to accomplish because it would have made the white bishops very strong. White should have prevented 23...Bd4!, after which the position was about equal. After the game Gashimov thought he should have played 31...Ng4 "with small chances for a win."

Press conference Carlsen & Gashimov


After that we saw Wang Yue and Navara entering the press room, who had also drawn their game. Especially for the young Czech this was a good result, who had been under serious pressure with Black. Wang Yue didn't like 18...Ne5 and Navara admitted "I wanted to restore the material imbalance too quickly." After the strong move 21.c6! he was in big trouble but fortunately, for his fans (whose number increases by the day, including a growing number in Baku), Navara managed to gather his last strength and start a heroic defense. According to Shipov, 25.Rd6 (instead of 25.f3) deserved attention and he also liked 26. a4! very much. Instead of 29.Nb4 White could also have tried 29.Nf2 (threatening 30.Ra4) but after 29...e5 30.Ng4+ Kg7 31.Nxe5 a5 Wang Yue thought Black's a-pawn is too strong.

Press conference Wang Yue & Navara


Was it yesterday's achievements as a goalkeeper in the fantastic football match that inspired Svidler to achieve a good result in chess? Maybe, but in any case he played a nice game against Karjakin today. Or so it seemed, because a more profound analysis shows that the game was decided by some major errors by Black. Still, Svidler was reasonably satisfied as he "saw more than in the first five rounds together". Just two hours before the game he had decided to go for 1.d4 (obviously avoiding Karjakin's massive work on the Najdorf) and then deviated from the recent game Gelfand-Anand (Nice blindfold 2008) with 16.Ne2, an idea he borrowed from the Ruy Lopez and learnt to be theory only after the game. Still, Karjakin was actually surprised by this choice. 22.Bf6! was a nice move, when according to both players the critical position was reached. 22?¢‚Ǩ¬¶Qxc2 23.Bxc2 Bd6 was wrong; Black should have played 22...Nxd3 23.Qxd3 fxe6. Svidler was told by Sergey Shipov that after the planned 24.e5 Black has 24...Qc3! and if 25.Qd7 Rf7 26.Qxe6 Bc8! which is already better for Black. Later, 29...Rxe4 was the losing move; 29...gxf5 30.exf5 c5! was essential with the idea of blocking the bishop b3 by c5-c4 and chasing away the other bishop from f6 with Ra8-a6.

Press conference Svidler & Karjakin (Svidler showing the key moments of the game)


Outstanding preparation helped White to win in Kamsky-Adams. Kamsky improved upon Leko-Adams, Wijk aan Zee 2008 with 28.exd5! and after the game he explained: "I had looked at it until Qg6 and there I decided Qxf7 leads to a better ending for White." He wasn't sure whether his opponent had to lose, though. "He shouldn't have allowed 39.Rxb5." And even in the end, if Black plays ...h5 himself, it isn't so easy for White. Adams also considered Kamsky's preparation very good and said he was soon looking at a "miserable position". He found it "very hard to defend for such a long time". Perhaps when analyzing this game he will look at 29...Qd6, as suggested by Sergey Shipov.

Press conference Kamsky & Adams


Against Inarkiev, Cheparinov managed to score his first victory in the tournament today, in a difficult and dramatic battle. His strategy? "I just tried to forget about those first four rounds, and started a new tournament." In the game he was confronted with a novelty (18.e5), played after a threefold repetition by the way. Soon afterwards White had a clear advantage; Shipov suggests 18?¢‚Ǩ¬¶c5 19.d5 0-0 for Black, or 19?¢‚Ǩ¬¶Qc7 with the idea of c6-c5, and also 20?¢‚Ǩ¬¶c5 21.Nxg5 hxg5 22.Bxb7 Rab8 23.Bf3 Rbd8!. As has happened so many times already, Inarkiev started to make mistakes with less and less time on the clock. 34.g5? was bad, and 38.Rg4 a blunder. "Maybe I should have taken on c6 [either on move 34 or 38 ?¢‚Ǩ‚Äú PD] but I wanted more," Inarkiev said afterwards. Cheparinov said he was lucky that 41.Rxg5+ didn't win, because he had totally missed the move. The final phase of the game was not without mistakes either, but Cheparinov managed to convert his winning position into a full point. At the end of the press conference Inarkiev complimented his opponent: "He was a real gentleman today. I accidently touched my king and it fell, but Ivan wanted to play on."

Press conference Inarkiev & Cheparinov


By the way, I can mention some names of seconds here in Baku: Radjabov is working with Igor Nataf, Kamsky has Ruslan Ponomariov with him, Bacrot is joined by Arkadij Naiditsch and Navara works with Vlastimil Jansa.

Links:

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Ines's picture

WOW, a couple thousand euros even if you don?Ǭ¥t win? In that case you wouldn?Ǭ¥t be earning much money, but well at least having another grandmaster analyse with you for almost a month and share his experiences with you gives you knowledge for more tournaments.

Gashimov beat Kamsky today... I?Ǭ¥m very impressed by his results lately! I want Kamsky to win, but i gotta admit Gashimov is doing great.

peter's picture

@mamedyarovfan

Thanks, good to hear it's appreciated. I agree that a host like Seirawan or Mig would make it more entertaining, but it's not ease to get these kind of people...

And about the videos: same camera as always, but my colleagues of the media team are doing the flash conversion themselves before uploading and the quality is a bit less than what blip or youtube does, I'm afraid.

peter's picture

@ Ben
I have no clue what seconds are getting paid, but I'd guess a few thousand euros a tournament. It's hard work! And obviously it's on project basis. Full-time seconds, like Dokhoian with Kasparov, don't really exist. Some seconds are not active players anymore but then they're usually involved in coaching, such as Bareev or Jansa. But most of them are professional players themselves, who sometimes work as a second when they don't play. Pononariov could (and should, according to Navara, instead of himself - and he means it - such a modest guy!) have played here but since he didn't qualify he's now working for Kamsky. Usually the state is not involved in such deals, depends really, since Azerbaijan spend so much on chess I can imagine they might be paying Nataf for his work with Radjabov but I'm not sure and I'm not going to ask those players about money.

mamedyarovfan's picture

Peter: Those are great post-mortems. I especially like the one of (need I mention!)GMs Mamedyarov and Radjabov. The former is very placid and pleasant while the latter is highly articulate. I think that the man introducing the GMs is Berik Balgabaev. He may be a good soccer player but he is a bit slow in starting the post game discussions, and as another reader remarked elsewhere in this site, he is not a very dynamic host really. Perhaps it is his mediocre English, but even Radjavov seemed to get a bit impatient with Berik at the beginning when Radjabov wanted to get stuck into the analysis.
I am not sure but I think the camera you are using is not the best. I accidentally managed to zoom in a bit and the shaprness seemed to deteriorate. I am not complaining of course -- it is such a privilege to get these videos (and your outstanding verbal round reports). It would be good if you could be in front of the camera leading the post-game discussions, but we understand that this is beyond the work you agreed to take on.
I like Ben's questions above. Answers to these and others are what you Peter are usually good at eliciting for the chess community. We would appreciate little titbits of insider information like that -- maybe you got some answers during the break in the soccer game :-) Anywayplease keep your great insights coming and do take a good break after this tournament ... I hope chessvibes.com buy you some magic carpet in Baku to fly you to some exotic holiday location after your work is done here ;-)

peter's picture

Yes you're right Mattovsky, I relied on Gashimov's brother who said this during the press conference and should have checked it of course. It's nonsense. :-)

Mattovsky's picture

Navara wanted to restore the material "IMbalance"? Sorry, I don't think this is exactly what he said... :-)

Ines's picture

Yeah those seconds?Ǭ¥ salaries questions are interesting. It?Ǭ¥s nice to wonder how much a player pays his second, for example, for this tournament, because sometimes I wonder if having a second doesn?Ǭ¥t take too much money from your own income of the tournament.

I really liked listening to Peter Svidler, his English is so fluent! And he?Ǭ¥s a good speaker in general, I liked his explanations.

Eiae's picture

Well, I hope Global Chess will be proactive and make a real commitment to Internet coverage as soon as they possibly can. I work with optical fibres and I can tell you there is an Internet TV boom just around the corner. Those small sports/entertainments that are riding this wave early, while there is not so much good quality net TV to choose from, will have a unique chance of promoting their sport to a vast amount of people and consequently get the attention of sponsors. Catch the interest early and people might stick around. Be late and get lost in the multitude of alternatives.

Anyway, how many banks do they have in Baku? :)

Go Gash!

peter's picture

Quoting Kamsky: "I agree." ;-)

Ben Bentrup's picture

What's a typical financial arrangement for the top players' seconds. Do they ever get paid salaries or is it all per/tournament contracts? How much does a full-time second make in a given year? Does the state cover the contracts in some countries, or does the player always handle it even if the player is susbsequently subsidized by the state? How many seconds does a top-5 GM typically have? How about a top-15? Just curious here :) Ben

Dimitar Panayotov's picture

i'm happy for Cheparinov:))) and somehow i knew he will win that game but at some
point i thing after g4 he was very bad but miracle happens:)))
?ꬱ?ë‚Ǩ?ê¬??ê¬??ê¬æ ?êÀú?ê¬??ê¬??ê¬??ꬵ

Euwe's picture

@Ben, money is completely irrelevant to anything chess-related - just like a writer's salary has nothing to do with the book he has written. Of course Peter's not going to ask this, it would be outrageous.

Mattovsky's picture

Unless I have lost my ability to count up to three, there was no threefold repetition in Inarkiev-Cheparinov.

mamedyarovfan's picture

@Peter
Many thanks for taking the time to comment and clarify points above. Enjoy the rest of the tournament.

Latest articles