Reports | March 29, 2007 5:59

[lang_nl]Kramnik consolideert, Radjabov wint 2-0[/lang_nl][lang_en]Kramnik consolidates, Radjabov wins 2-0[/lang_en]

[lang_nl]Met twee remises tegen Svidler consolideerde Kramnik vandaag zijn voorsprong. Theoretisch kunnen Ivanchuk en Anand, die tegen respectievelijk Gelfand en Leko eveneens tweemaal remiseerden, nog gelijk met hem eindigen morgen, maar Kramnik is in ieder geval al zeker van de eindoverwinning. De opvallendste speler van de dag was Radjabov, die twee keer van Aronian won.[/lang_nl][lang_en]With two draws against Svidler, Kramnik consolidated his lead today. Theoretically speaking Ivanchuk and Anand, who also drew twice against respectively Gelfand and Leko, can still finish shared first with him, but in any case Kramnik's tournament victory is certain. The most notable player of the day was Radjabov, who beat Aronian twice.[/lang_en]

[lang_nl]De Marshall is weer helemaal in. Ook Anand-Leko (blind) was er een, waar 17.Le3 nieuw was ten opzichte van Rodriguez Cespedes-Peng Xiaomin, Luzern 1993. Daar werd 17.Lf4 gedaan, wat me wel bevalt eigenlijk. Misschien Anand nu ook wel, want hij zag er al snel niet veel meer in en bood remise aan op zet 23. Ook in Ivanchuk-Gelfand had zwart geen openingsproblemen zodat we snel naar Radjabov-Aronian gaan. Een zeer actuele variant van het Dame-Indisch die in Morelia/Linares tweemaal snel tot remise leidde, maar hier werd heel lang K.Georgiev-Komarov, Niksic 1997 gevolgd. 28...a5 was pas nieuw! Misschien was het toreneindspel remise maar feit is dat Radjabov het bijzonder krachtig spelen. Gelukkig, hij kan het nog! Kramnik-Svidler was niet veel; Morozevich was weer succesvol met zijn zetje 6.Db3 in het Dame-Indisch nadat Carlsen snel in de opening in de fout ging. Magnus verdedigde zich nog aardig maar de Rus was onverbiddellijk. Van Wely leek scherp en zette Vallejo netjes van het bord, hoewel hij na afloop zelf minder tevreden was.

Dan de rapidpartijen. Met verwisselde kleuren deden Leko en Anand er nog maar een Marshalletje tegenaan en de mooie verdedigende pointe 22...Lf3+ hield zwart alles bij elkaar. Dit was echter allemaal al eens gespeeld in J.Polgar-Svidler, San Luis 2005, tot een zet voor het einde! Waar is dat nou goed voor? Ivanchuk pleegde een mooi positioneel dameoffer tegen Gelfand en wit kwam ernstig in het nauw maar spelend op zo veel mogelijk activiteit kon hij de remise verzekeren. Aronian maakte een gigabeginnersfout door met 6.c4? en 7.Lxc4?? een loper op g5 weg te geven, en dat in een rapidpartij! Aronian zei erover: 'My brain is melting down after so many tournaments.' Svidler-Kramnik (weer een Marshall, het wordt saai, we snakken naar de Russische verdediging) volgden Leko-Kramnik (blind) uit ronde 7 en Svidler kwam met 24.Lc2 op de proppen. Dit was inderdaad beter maar zwart hield het eenvoudig remise. Van Wely het ongelijkelopereindspel misschien remise kunnen houden maar het was lastig en het lukte niet. Van wat er allemaal bij Carlsen-Morozevich gebeurde, heb ik niet veel begrepen. Wie het weet mag het zeggen. ;-)

De blindpartijen:

De rapidpartijen:

Resultaten ronde 10:

Blind:

Anand   ?¢‚Ǩ‚Äú Leko    ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Ivanchuk  ?¢‚Ǩ‚Äú Gelfand  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Radjabov  ?¢‚Ǩ‚Äú Aronian  1-0
Kramnik  ?¢‚Ǩ‚Äú Svidler  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Van Wely  ?¢‚Ǩ‚Äú Vallejo  1-0
Morozevich ?¢‚Ǩ‚Äú Carlsen  1-0

Rapid:

Leko    ?¢‚Ǩ‚Äú Anand   ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Gelfand  - Ivanchuk  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Aronian  - Radjabov  0-1
Svidler  ?¢‚Ǩ‚Äú Kramnik  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Vallejo  ?¢‚Ǩ‚Äú Van Wely  1-0
Carlsen  ?¢‚Ǩ‚Äú Morozevich 1-0

Stand blind:

  1. Kramnik       8?Ǭ?
 2-4. Svidler, Ivanchuk,
    Gelfand       6?Ǭ?
  5. Morozevich      6
  6. Aronian        5
 7-8. Radjabov, Anand   4?Ǭ?
 9-10. Carlsen, Leko    3?Ǭ?
  11. Van Wely       3
  12. Vallejo        2

Kramnik heeft het blindtoernooi gewonnen.

Stand rapid:

  1. Anand         8
 2-3. Ivanchuk, Kramnik   6
 4-6. Aronian, Leko    
    Carlsen       5?Ǭ?
 7-8. Morozevich, Svidler 4?Ǭ?
 9-10. Gelfand, Radjabov   4
  11. Vallejo       3?Ǭ?
  12. Van Wely       3

Anand heeft het rapidtoernooi gewonnen.

Gecombineerde stand:

  1. Kramnik       14?Ǭ?
 2-3. Ivanchuk, Anand   12?Ǭ?
  4. Svidler       11
 5-7. Morozevich, Gelfand,
    Aronian       10?Ǭ?
 8-9. Carlsen, Leko     9
  10. Radjabov       8?Ǭ?
  11. Van Wely       6
  12. Vallejo       5?Ǭ?

Morgen is de laatste ronde, nummer 11. Die begint al om 12.30 uur.[/lang_nl][lang_en]The Marshall is fully in fashion. Anand-Leko (blindfold) was another one, where 17.Be3 was a new move, deviating from Rodriguez Cespedes-Peng Xiaomin, Luzern 1993. There 17.Bf4 was played, a move I like. Perhaps Anand now likes it too, because soon in the game he didn't see reason to play on and offered a draw on move 23. Also in Ivanchuk-Gelfand Black had no opening problems so we quickly move on to Radjabov-Aronian. A very topical line of the Queen's Indian which led to a quick draw twice in Morelia/Linares, but here for a long time K.Georgiev-Komarov, Niksic 1997 was followed. 28...a5 was the first new move! Perhaps the rook ending was a draw but it's a fact that Radjabov played with power. Gladly, he can still do it! Kramnik-Svidler wasn't much; Morozevich was succesful again with his pet line 6.Db3 in the Queen's Indian after Carlsen seemed to get in trouble quickly. Magnus defended well for a while but the Russian was merciless. Van Wely seemed focused and beat Vallejo nicely, although Loek himself was less satisfied afterwards.

To the rapid games then. With reversed colours Leko and Anand did another little Marshall and with the nice defending trick 22...Bf3+ Black could hold everything together. But... everything was played before, in J.Polgar-Svidler, San Luis 2005, except for the last move! What could be the reason for that?? Ivanchuk played a nice positional queen sac against Gelfand, who then found himself in trouble but by playing for activity as much as possible he could escape with a draw. Aronian made a terrible beginner's mistake by just dropping a bishop on g5 after 6.c4? and 7.Bxc4??, the more surprising since it was the rapid game! Aronian said afterwards: "My brain is melting down after so many tournaments." Svidler-Kramnik (another Marshall, it's getting boring, we beg for some Petroff Defences) followed Leko-Kramnik (blindfold) from round 7 and Svidler had thought up 24.Bc2. This indeed looks better but Black still held the draw easily. Van Wely could probably held the opposite coloured bishops ending but it was difficult and he didn't succeed. What happened in Carlsen-Morozevich is beyond my comprehension. If somebody wants to expain, feel free. ;-)

The blindfold games:

The rapid games:

Results round 10:

Blindfold:

Anand   ?¢‚Ǩ‚Äú Leko    ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Ivanchuk  ?¢‚Ǩ‚Äú Gelfand  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Radjabov  ?¢‚Ǩ‚Äú Aronian  1-0
Kramnik  ?¢‚Ǩ‚Äú Svidler  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Van Wely  ?¢‚Ǩ‚Äú Vallejo  1-0
Morozevich ?¢‚Ǩ‚Äú Carlsen  1-0

Rapid:

Leko    ?¢‚Ǩ‚Äú Anand   ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Gelfand  - Ivanchuk  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Aronian  - Radjabov  0-1
Svidler  ?¢‚Ǩ‚Äú Kramnik  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Vallejo  ?¢‚Ǩ‚Äú Van Wely  1-0
Carlsen  ?¢‚Ǩ‚Äú Morozevich 1-0

Standings blindfold:

  1. Kramnik       8?Ǭ?
 2-4. Svidler, Ivanchuk,
    Gelfand       6?Ǭ?
  5. Morozevich      6
  6. Aronian        5
 7-8. Radjabov, Anand   4?Ǭ?
 9-10. Carlsen, Leko    3?Ǭ?
  11. Van Wely       3
  12. Vallejo        2

Kramnik has won the blindfold tournament.

Standings rapid:

  1. Anand         8
 2-3. Ivanchuk, Kramnik   6
 4-6. Aronian, Leko    
    Carlsen       5?Ǭ?
 7-8. Morozevich, Svidler 4?Ǭ?
 9-10. Gelfand, Radjabov   4
  11. Vallejo       3?Ǭ?
  12. Van Wely       3

Anand has won the rapid tournament.

Combined standings:

  1. Kramnik       14?Ǭ?
 2-3. Ivanchuk, Anand   12?Ǭ?
  4. Svidler       11
 5-7. Morozevich, Gelfand,
    Aronian       10?Ǭ?
 8-9. Carlsen, Leko     9
  10. Radjabov       8?Ǭ?
  11. Van Wely       6
  12. Vallejo       5?Ǭ?

Tomorrow is the last round, no. 11. Play begins at 12.30 CET.[/lang_en]

Blind:

Vallejo  - Kramnik
Carlsen  - Van Wely
Svidler  - Morozevich
Gelfand  - Anand 
Aronian  - Ivanchuk
Leko    - Radjabov

Rapid:

Kramnik  - Vallejo
Van Wely  - Carlsen 
Morozevich ?¢‚Ǩ‚Äú Svidler 
Anand   - Gelfand
Ivanchuk  - Aronian 
Radjabov  - Leko
Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Latest articles