Reports | March 30, 2007 17:44

[lang_nl]Kramnik wint met twee punten verschil[/lang_nl][lang_en]Kramnik wins by two points[/lang_en]

[lang_nl]Allang geen verrassing meer: Kramnik heeft het Melody Amber-toernooi voor de zesde keer gewonnen. Het verschil met nummer twee Anand was twee punten. Kramnik dankt zijn overwinning voornamelijk aan zijn formidabele blindtoernooi dat hij met 9 uit 11 won. Anand was de beste in het rapidtoernooi met 8,5 uit 11. Ivanchuk blijft een fantastische speler en eindigde als derde in de gecombineerde stand. Carlsens gedeelde tweede plek bij de rapid is ook vermeldenswaardig.[/lang_nl][lang_en]Not a surprise anymore: Kramnik has won the Melody Amber Tournament. The difference with runner-up Anand was two points. Kramnik's glorious victory in the blind tournament, with 9 out of 11, is the basis of his overall win. Anand won the rapid tournament with 8,5 out of 11. Ivanchuk is still a great player, ending third in the combined standings. Carlsen's shared second spot in the rapid is noteworthy too.[/lang_en]

[lang_nl]Alleen Kramnik en Anand deden het rustig aan in de laatste ronde; voor de rest werd er nog aardig gevochten. In Leko-Radjabov (blind) werd opnieuw de J?ɬ§nisch/Schliemann uitgetest, een veel geziene gast dit toernooi, en opnieuw was zwarts activiteit voldoende compensatie voor de pion. Gaan we die opening vaker zien? En waarom speelden de 2700-jongens nooit de hoofdvariant? Van Wely kon met zwart een pion meesnoepen van Carlsen maar wit wist vrijwel alles af te ruilen waardoor er te weinig materiaal overbleef. Net als in Linares ging Svidler onderuit tegen Morozevich, en wederom na de zet ...g7-g5 in het Frans om zijn oren gekregen te hebben. Een zwakke partij van de witspeler. Vallejo had dit toernooi de mazzel dat hij Kramnik in de laatste ronde tegenkwam want die ging er niet echt voor. Ook Gelfand-Anand was niet bijzonder, op de eindstelling na! Beide heren misten dat zwart met 19?¢‚Ǩ¬¶Pe8 20.Txd7 Pb8 materiaal wint! Aronian liet tegen Ivanchuk opnieuw zien dat hij het Catalaans kent als zijn broekzak. 23.dxe6 met 24.Df4 als pointe is, helemaal in een blindpartij, een prachtzet (op 24...Lxe5 volgt 25.Dxf7+ Kh8 26.Txd8 Dxd8 27.e7). 26...Te7 was niet de handigste zodat wits voordeel beslissend werd.

Radjabov-Leko (rapid) was een modelpartij waar Nimzowitsch zelf trots op was geweest. Paarden die blokkeren, een centrum dat wordt afgebroken, het hele plaatje. Svidler nam met zwart wraak op Morozevich nadat die wel goed uit de opening was gekomen, maar 15.Pe6 was een grote fout (beter 15.Le3). Zwarts compensatie voor de kwal bleek moordend. Carlsen tructe bij Van Wely een pion weg, die met 42.Le6 taaier had kunnen zijn. In Anand-Gelfand gebeurde weinig. Ivanchuk-Aronian was verrassend genoeg een herhaling van Radjabov-Aronian van ronde 10. De variant is slecht voor zwart (Aronian noemde zich na afloop dan ook een 'stubborn donkey') maar hier wist de Armeni?ɬ´r het wel remise te houden. Onterecht, want met 37.La6 had Ivanchuk moeten winnen (37...Ke7 38.Te5+ Kd7, wat in de partij remise was, faalt dan op 39.Lb5+). Vallejo eindigde het toernooi solide in zijn zwartpartij tegen Kramnik, en kon zo weer aanhaken bij Van Wely om de laatste plek te delen.

De blindpartijen:

De rapidpartijen:

Resultaten ronde 11:

Blind:

Leko    ?¢‚Ǩ‚Äú Radjabov  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Carlsen  ?¢‚Ǩ‚Äú Van Wely  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Svidler  ?¢‚Ǩ‚Äú Morozevich 0-1
Gelfand  ?¢‚Ǩ‚Äú Anand   ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Aronian  ?¢‚Ǩ‚Äú Ivanchuk  1-0
Vallejo  ?¢‚Ǩ‚Äú Kramnik  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?

Rapid:

Radjabov  ?¢‚Ǩ‚Äú Leko    0-1
Van Wely  - Carlsen  0-1
Morozevich ?¢‚Ǩ‚Äú Svidler  0-1
Anand   ?¢‚Ǩ‚Äú Gelfand  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Ivanchuk  ?¢‚Ǩ‚Äú Aronian  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Kramnik  ?¢‚Ǩ‚Äú Vallejo  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?

Eindstand blind:

  1. Kramnik        9
 2-3. Gelfand, Morozevich  7
 4-5. Ivanchuk, Svidler  6?Ǭ?
  6. Aronian        5
 7-8. Radjabov, Anand    5
 9-10. Carlsen, Leko     4
  11. Van Wely       3?Ǭ?
  12. Vallejo       2?Ǭ?

Eindstand rapid:

  1. Anand        8?Ǭ?
 2-5. Ivanchuk, Kramnik,
    Carlsen, Leko    6?Ǭ? 
  6. Aronian        6
  7. Svidler       5?Ǭ?
 8-9. Gelfand, Morozevich 4?Ǭ?
10-11. Radjabov, Vallejo   4
  12. Van Wely       3

Gecombineerde eindstand:

  1. Kramnik       15?Ǭ?
  2. Anand        13?Ǭ?
  3. Ivanchuk       13
 4-5. Aronian, Svidler   12
 6-7. Gelfand, Morozevich 11?Ǭ?
 8-9. Carlsen, Leko    10?Ǭ?
  10. Radjabov       9
  11. Van Wely, Vallejo  6?Ǭ?

Een prachtig toernooi is weer achter de rug. Ok?ɬ©, de gebruikelijke blunders waren daar, maar aan de andere kant hebben de grote jongens meer vechtschaak laten zien dan in welk ander toernooi dan ook. En bijna iedereen experimenteerde met zijn openingen, wat de partijen nog interessanter maakte. Ik vrees dat ik een levenslange fan ben van Amber.[/lang_nl][lang_en]Only Kramnik and Anand took it easy in the last round; the other games were good fights. In Leko-Radjabov (blindfold) we saw the J?ɬ§nisch/Schliemann again, a regular guest in this tournament, and again Black's activity meant enough compensation for the pawn. Will we see this line more in the future? Why is it that the 2700 boys avoided the main line? With Black Van Wely could grab a pawn against Carlsen but White managed to exchange almost everything, when too little material was left. Just as in Linares, Svidler went down against Morozevich, and again after he was thrown the move ...g7-g5 in the French. A weak game by White. Vallejo was lucky this tournament to be paired against Kramnik in the last round because the Russian didn't really press. Gelfand-Anand wasn't very interesting either, except for the final position! Both players missed that Black wins material after 19?¢‚Ǩ¬¶Ne8 20.Rxd7 Nb8! Against Ivanchuk, Aronian again showed that he's fully mastered the Catalan. 23.dxe6 with the pointe 24.Qf4 is, especially in blindfold, a beatiful move. (on 24...Bxe5 comes 25.Qxf7+ Kh8 26.Rxd8 Qxd8 27.e7). 26...Re7 was not the best, when White's advantage became decisive.

Radjabov-Leko (rapid) was a model game which would have made Nimzowitsch himself proud. Blocking knights, a destroyed centre, everything. Svidler took revenge when Morozevich, who's opening was still okay, made a big mistake with 15.Ne6 (better 15.Be3). Black's compensation for the exchange was killing. Carlsen tricked Van Wely and won a pawn. The Dutchman could have been more tough with 42.Be6. In Anand-Gelfand not much happened. Ivanchuk-Aronian, surprisingly, repeated Radjabov-Aronian from round 10. The line is bad for Black (afterwards Aronian called himself a "stubborn donkey") but here the Armenian did manage to draw. Unjustified, because with 37.Ba6 Ivanchuk should have won (37...Ke7 38.Re5+ Kd7, which draws in the game, then fails to 39.Bb5+). Vallejo ended the tournament solidly in his Black game against Kramnik, and in doing so levelled his combined score with Van Wely's to share the last spot.

The blindfold games:

The rapid games:

Results round 11:

Blindfold:

Leko    ?¢‚Ǩ‚Äú Radjabov  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Carlsen  ?¢‚Ǩ‚Äú Van Wely  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Svidler  ?¢‚Ǩ‚Äú Morozevich 0-1
Gelfand  ?¢‚Ǩ‚Äú Anand   ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Aronian  ?¢‚Ǩ‚Äú Ivanchuk  1-0
Vallejo  ?¢‚Ǩ‚Äú Kramnik  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?

Rapid:

Radjabov  ?¢‚Ǩ‚Äú Leko    0-1
Van Wely  - Carlsen  0-1
Morozevich ?¢‚Ǩ‚Äú Svidler  0-1
Anand   ?¢‚Ǩ‚Äú Gelfand  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Ivanchuk  ?¢‚Ǩ‚Äú Aronian  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?
Kramnik  ?¢‚Ǩ‚Äú Vallejo  ?Ǭ??¢‚Ǩ‚Äú?Ǭ?

Final standings blindfold:

  1. Kramnik        9
 2-3. Gelfand, Morozevich  7
 4-5. Ivanchuk, Svidler  6?Ǭ?
  6. Aronian        5
 7-8. Radjabov, Anand    5
 9-10. Carlsen, Leko     4
  11. Van Wely       3?Ǭ?
  12. Vallejo       2?Ǭ?

Final standings rapid:

  1. Anand        8?Ǭ?
 2-5. Ivanchuk, Kramnik,
    Carlsen, Leko    6?Ǭ? 
  6. Aronian        6
  7. Svidler       5?Ǭ?
 8-9. Gelfand, Morozevich 4?Ǭ?
10-11. Radjabov, Vallejo   4
  12. Van Wely       3

Final standings combined:

  1. Kramnik       15?Ǭ?
  2. Anand        13?Ǭ?
  3. Ivanchuk       13
 4-5. Aronian, Svidler   12
 6-7. Gelfand, Morozevich 11?Ǭ?
 8-9. Carlsen, Leko    10?Ǭ?
  10. Radjabov       9
  11. Van Wely, Vallejo  6?Ǭ?

We've seen a wonderful tournament. Yes, the usual blunders were there, but on the other hand the big guys showed more fighting chess than in any other tournament. And almost every player experimented with their openings, which makes the games even more interesting. I think I'm a lifelong fan of the Amber.[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Brian Wall's picture

where the hell are the videos?

Latest articles