Reports | February 14, 2007 21:17

[lang_nl]Laatste serie filmpjes[/lang_nl][lang_en]Last series of videos[/lang_en]

[lang_nl]Hierbij de laatste serie filmpjes. Er valt weer genoeg te beleven, zoals artistiekerige verslaggeving, klassiek vlagwerk, Smerdon die zomaar een loper weggeeft in de ene partij en die laat volgen door een hakpartij, de energie van Lammens en natuurlijk de apotheose van het toernooi: Vissertje-Van der Weide. O nee, dat was na afloop, ik bedoel natuurlijk Peelen-Smerdon.[/lang_nl][lang_en]Hereby the last series of videos. There's much to enjoy again, like artistic reporting, classical flagging, Smerdon who just drops a bishop in one game and murderously wins the next, Lammens' energy and of course the tournament's apotheosis: Vissertje-Van der Weide. Oh no, that was afterwards, of course I mean Peelen-Smerdon.[/lang_en]

[lang_nl]Ronde 10: Bosboom-Peelen & Reinderman-Smerdon

Eerst bord 2 en dan bord 1 van de tiende ronde.


Ronde 11: Reinderman-Bosboom

Een poging tot meer artistiekerige verslaggeving, zo moet ik bij deze partij gedacht hebben. Allerlei close-ups van gezichten en trillende benen, waar dat allemaal goed voor was. Grappig is als de stukken die Reinderman heeft geslagen, hem in de weg staan, en hij besluit ze op de grond te leggen!


Ronde 12: Van den Doel-Reinderman

Zwart snoept ergens een stuk mee en wit gaat lang door, want dat hoort er gewoon bij met snelschaken. Weet iemand trouwens of het, strikt genomen, toegestaan is hoe Reinderman Van den Doels toren pakt (met twee handen)?


Ronde 12: Van der Weide-Peelen

Een klassiek staaltje vlagwerk.


Ronde 14: Bosboom-Solleveld

Een typisch Bosboomiaans kwaloffer op h5 leidt ditmaal niet tot een typische Bosboomiaanse overwinning.


Ronde 15: Jonkman-Smerdon

Niet de beste partij van de toernooiwinnaar. Hoe hij de loper weggeeft, dat hadden u en ik niet beter gedaan! David is nog lang taai, tot hij voor de zelfmat gaat.


Ronde 16: Smerdon-Clijssen

De volledige partij. Een hakpartij van de witspeler. Lag het aan het feit dat de zwartspeler al aan het witbier zat? Waarschijnlijk niet.


Ronde 16: Lammens-Van Delft

Aan het eind voert de witspeler zijn zetten met zijn hele lichaam uit. Die moet wat energie verspeeld hebben die dag.


Ronde 17: Peelen-Smerdon

De beslissende partij. Smerdon had genoeg aan remise; Peelen moest winnen om Bosboom langszij te kunnen laten komen. Wit speelt een prima pot en komt totaal gewonnen te staan, maar heeft daar wel veel tijd voor nodig. In het toreneindspel met drie pionnen minder is Smerdon de snelste. De toernooiwinnaar maakt wel een schoonheidsfoutje: hij tikt de toren van Peelen om, die twee zetten lang blijft liggen, en vervolgens drukt hij de klok in van Peelen met een gebaar van ?¢‚ǨÀúje moet wel die toren rechtop zetten'. Maar zonder dit akkefietje had Peelen het ook net niet gered, denk ik.


De aftermat(c)h

?¢‚ǨÀúEn het bleef nog lang onrustig'. Wat we ook hadden kunnen zeggen als het all?ɬ©?ɬ©n Henk-Jan Visser en Karel van der Weide waren geweest die waren overgebleven.


Rest mij om nogmaals iedereen te bedanken. Dankzij jullie hadden we een toptoernooi en hebben we topfilmpjes![/lang_nl][lang_en]Round 10: Bosboom-Peelen & Reinderman-Smerdon

First board 2 and then board 1 of the tenth round.


Round 11: Reinderman-Bosboom

At attempt to report artistically, I must have thought during this game. All kinds of questionable close-ups of faces and trembling legs... Anyway, it's funny when all the pieces that were captured by Reinderman, are suddenly in the way, and then he decides to put them on the floor!


Round 12: Van den Doel-Reinderman

Black somewhere grabs a piece, and White continues to fight till the bitter end, as is normal in blitz. By the way, does anybody know if it's, stricktly speaking, allowed to take Van den Doel's rook the way Reinderman did (with both hands)?


Round 12: Van der Weide-Peelen

A classical piece of flagging.


Round 14: Bosboom-Solleveld

A typical Bosboomian exchange sac on h5 but this time it doesn't mean a typical Bosboomian win.


Round 15: Jonkman-Smerdon

Not the best game by the tournament winner. The way he drops his bishop, well, you and I wouldn't have done it better! David is tough for a long while, until he goes for a self-mate.


Round 16: Smerdon-Clijssen

The full game. And a murderous one by the White player. Was it because Black was having a white beer during the game? Probably not.


Round 16: Lammens-Van Delft

At the end, White makes his moves while moving his whole body. He must have waisted some energy that day.


Round 17: Peelen-Smerdon

The decisive game. A draw was enough for Smerdon; Peelen had to win to allow Bosboom to become shared first. White plays an excellent game till he's totally winning, but he uses a lot of time. In the rook ending with three pawns down, Smerdon is the quickest. A minor flaw of the tournament winner was when he hit Peelen's rook, which was lying down for two more moves, and then he hit the clock with a gesture like ?¢‚ǨÀúyou should put that rook back up'. But even without this small intermezzo Peelen wouldn't have made it, I think.


The aftermat(c)h

?¢‚ǨÀúAnd the fun wasn't over yet'. Henk-Jan Visser and Karel van der Weide would have continued even longer if they could.


Finally, I'd like to thank everybody once more. Thanks to you guys the tournament was wonderful and the videos are wonderful![/lang_en]

Share |
Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Pascal's picture

Er waren meer smetjes bij de partij Peelen-Smerdon: hij houdt zich niet aan de aanraken=zetten regel (als hij de dame loslaat op f6 en als een schijnbeweging daarna ineens alsnog de witte dame slaat), en even later gebruikt hij twee handen bij het slaan van stukken.

Pascal's picture

Tenminste, zo lijkt het in elk geval.

Bert's picture

In zijn vrolijke speech na afloop verontschuldigde David Smerdon zich voor die partij en complimenteerde all Dutch players voor hun uiterst sportieve gedrag.

arne's picture

Dat laatste beeld van Visser, met die lach, is natuurlijk het mooiste moment van de dag.

Alberto's picture

leuk toernooi
misschien kom ik nog es eens een keertje langs ofzo ;)

Latest articles