Reports | January 28, 2007 20:55

[lang_nl]Live verslaggeving: de laatste ronde[/lang_nl][lang_en]Live reporting: the last round[/lang_en]

[lang_nl]Laatste update: 18.57 uur

Geniet er nog maar even van, want vandaag is het alweer de laatste ronde van het Corus Chess Tournament. (Ook voor het Chessvibes-team zal het morgen even wennen zijn!) Alle aandacht gaat natuurlijk uit naar Radjabov-Topalov, de twee koplopers die toevallig elkaar treffen in de laatste partij. Zij volgende de tiende matchpartij Kramnik-Topalov, WK (Elista) 2006, die Kramnik won met wit na een blunder van Topalov op zet 24. Blijkbaar heeft de Bulgaar iets klaarliggen. Als ze remise spelen kan Aronian langszij komen, en die gaat ervoor. Hij heeft een pion geofferd maar heeft aanvalskansen die vergelijkbaar zijn met die in zijn partij tegen Navara. In groep C speelt zich een drama af. Nepomniachtchi wordt volledig geveegd door Nadezhda Kosintseva en de jonge Russische toernooileider zit al tien minuten met zijn hoofd in zijn handen.[/lang_nl][lang_en]Last update: 18.57 CET

Enjoy it while you can, because today is already the last round of the Corus Chess Tournament. (For the Chessvibes-team it will be a new experience as well tomorrow!) Naturally, all attention is focussed on Radjabov-Topalov, the two leaders who accidently face each other in their last game. The follow the tenth match game Kramnik-Topalov, Wch (Elista) 2006, which was won by Kramnik after Topalov blundered on move 24. Apparently the Bulgarian has something in store. If they draw, Aronian can join them winning the tournament, and he's really trying. He sac'ed a pawn and has attacking chances comparable to those in his game against Navara. There's a drama going on in group C where Nepomniachtchi is being smashed by Nadezhda Kosintseva and the young Russian tournament leader has been sitting with his head in his hands for ten minutes now.[/lang_en]

[lang_nl]Wat beelden van het begin van de ronde:

Update 14.51 uur: Topalov week van zijn eerdere partij af met 19...Pxe5. Toen schreef ik "Na 20.dxe5 d4, is zwart volgens mij 21.Le3 dxe3! 22.Txd8 exf2+ 23.Dxf2 Lxd8 van plan, met compensatie" en toen had ik een interviewtje met Macauley Peterson en Mig op ICC. Toen ik terugkeerde naar mijn laptop, was dit dameoffer inderdaad gespeeld. :-) Maar Radjabov speelde het veiliger met 22.Dxe3 wat nu snel remise lijkt te gaan worden. Toen ik schreef dat Aronian aan het aanvallen was, offerde Tiviakov opeens een toren om zelf de aanvaller te kunnen zijn. Het was niet correct; Rybka komt met 28.Lxh7+ wat zou winnen maar wat Aronian doet lijkt ook winnend. Van Wely staat uitstekend met zwart tegen Kramnik (20...Lxe3+ 21.Kh1 Pf4 is nu mogelijk).

Update 15.25 uur: RADJABOV-TOPALOV REMISE. Veselin gebruikte zijn Elista-huiswerk om de gedeelde overwinning veilig te stellen, Teimour heeft simpelweg een fantastisch toernooi gespeeld en gaat winnen van Tivi om zich aan te sluiten bij de heren. We hebben zojuist de gezamenlijke persconferentie van Radjabov en Topalov opgenomen, met beiden aan het demonstratiebord en beiden vragen beantwoordend achteraf. Snel online!

Update 16.07 uur: sinds de laatste update is het bergafwaarts gegaan met Van Wely. Kramnik, voor de verandering, offerde en heeft een winnende koningsaanval. De e3-e4, waarmee de lange diagonaal wordt geblokkeerd en de dreigingen blijven, was een belangrijke. Ponomariov-Motylev hebben een lastig eindspel op het bord, met een kleine kwal voor wit en een pluspion voor zwart. Navara eindigt een prima toernooi met een remise met zwart tegen Anand, Svidler blijft wisselvallig in de tweede week en eindigt met een nederlaag met wit tegen Karjakin en Carlsen-Shirov zijn nog lekker bezig en hebben een interessante stelling op het bord.

Update 18.57 uur: even een kort berichtje, terwijl de filmpjes ge?ɬºpload worden: Carlsen was nogal teleurgesteld dat hij de partij niet kon winnen en Shirov was in een betere stemming. Hij zei: "We have to learn chess from these fifteen years-old from now on." "For my generation it's absolutely impossible nowadays to use any kind of experience... Basically it's youngsters who have to teach us chess, not the other way around."

Gerelateerd artikel: "Welkom nieuwe bezoekers"[/lang_nl][lang_en]Here's some footage of the start of the round:

Update 14.51 CET: Topalov deviated from his earlier game with 19...Nxe5. Actually I was writing "After 20.dxe5 d4, I think Black is planning 21.Be3 dxe3! 22.Rxd8 exf2+ 23.Qxf2 Bxd8 with good compensation." and then I had a short interview with Macauley Peterson and Mig on ICC. When I returned to my laptop, the queen sac was played. :-) However, Radjabov plays it safe with 22.Qxe3 which seems about equal now. While I wrote that Aronian was attacking, suddenly Tiviakov sacrificed a rook just to be the one who's attacking. It was not correct; Rybka comes with 28.Bxh7+ winning, but what Aronian did seems winning for White as well. Van Wely has an excellent position with Black against Kramnik (20...Bxe3+ 21.Kh1 Nf4 is now possible).

Update 15.25 CET: RADJABOV-TOPALOV DRAW. Veselin used his Elista homework to secure shared first at Corus, Teimour simply played a fantastic tournament and Aronian is winning against Tivi to join the guys in the final standings. We just taped a joined press conference by Radjabov and Topalov, both handling the demo board and both answering questions afterwards. Soon online!

Update 16.07 CET: since the last update it went downwards with Van Wely. Kramnik, for a change, sacrificed and got a winning kingside attack. The move e3-e4, blocking the long diagonal and keeping all the threats, was an important one. Ponomariov-Motylev are having a tough ending, with two minor pieces against a rook for White, and an extra pawn for Black, Navara ended a fine tournament with a draw with Black against Anand, Svidler is still unstable this second week and ends with a zero with White against Karjakin and Carlsen-Shirov are still having fun, playing quite an interesting position.

Update 18.57 CET: just a quick note, while the videos are being uploaded: Carlsen was quite disappointed that he didn't win his game against Shirov. Alexei was in a better mood after the game, stating 'we have to learn chess from these fifteen years-old from now on'. "for my generation it's absolutely impossible nowadays to use any kind of experience... Basically it's youngsters who have to teach us chess, not the other way around."

Related article: "Welcome new visitors"[/lang_en]

Tags:

Share |
Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

pIerre-yves's picture

Who wins the tournament if Topalov and Radjabov draw ? (and Aronian doesn't win)

robin's picture

stil theory Nf6..

John's picture

Don't worry!
Topalov will win the tournament

robin's picture

He played Nxe5 (not Nf6) looks less strong?!

robin's picture

I don't think so Aronian wil win
Topalov wil draw or lose?!

Jeroen's picture

I don't understand Nepomniachtchi: he plays all his game in blitz tempo, which already went almost wrong against Negi yesterday. Now he moves his pieces to the king's side where there is nothing to do. The whole game in 1 hour! Very strange...

gogo milev's picture

what is ribka saing about aronian, any frights left ?

robin's picture

I don't think Nepom prepares with rybka ;-)

Niels van der Mark's picture

[Who wins the tournament if Topalov and Radjabov draw ? (and Aronian doesn?¢‚Ǩ‚Ñ¢t win)]
Aronian is going to win.So I bet 3 persons are going to win.

Jeroen's picture

Rybka thinks Aronian is winning. Score 1.58 after 31.Qa7.

Niels van der Mark's picture

And now Topalove is sacrificing his Queen.
No dull last round

Johan's picture

I will probably be missing something, but in Topalov's game, what will follow on Dxe3? After Dc7 Pd5, or Lg5, f4, it seems to me white is better.

Nas's picture

HUH? why wasn't 22.Rxd8 possible at Raja-Topalov???? explain please

Johan's picture

Well, and so Radjabov played Qxe3, but after Bg5 he played Qc5...I missed f4? Bxf4 gxf4 Rg6+. However, isn't white better here?

Johan's picture

After Rxd8 xf2+ and Rxd8 black has got more compensation than after Qxe3, provided of course that he wins the rook on b6 or the queen.

gogo milev's picture

thx Jeroen, very interesting round

Bulgaria's picture

Johan what are you thinking about Radjabov-Topalov ?

Nas's picture

ok thank you!!! i think i understand.

Niels van der Mark's picture

draw?!

robin's picture

They thinking about a draw...

robin's picture

it is a draw

Johan's picture

Yes it is a draw after all, cleverly played by Topalov. Has anyone looked at Bosboom's game. It seems to me he is going to win after Qxb1+ Kd2 Ne4+ Ke1.

Johan's picture

Excuse me, of course: first Bxe4 Nxe4 and only then Ke1 of course

Rudy's picture

Why didn't Topalov play 26..Qc7 27.Nd5 Bc5?

Pablo's picture

im really disapointed by radjas behaviour now ..nigel short in "schach.de" (dont know the english page) told something that he thinks it was pr arranged and that there are connections between both managers of radja and topa
would be sad for chess and this tourney...

Johan's picture

Willemzes last move, I dont understand. What was wrong with Qb2+ and then: c3?? Qf2X or Nc3 Rfd8+ Kxc5 Qxc3X or Ke3 Qxc3+ Rd3 Qxe5+ and Qf5+xg6 covering the mate?

robin's picture

22.Rxd8 exf2+ 23.Qxf2 etc..
Bxd8 looks stronger for white.

thegreatbakker's picture

Bosboom partij is weer erg leuk!

Pablo's picture

after the new move they made 6 moves!!!!!!
what would bobby fisher say!?! sad that they arent
both from russia
i dont understand how u can just make 6 moves knowing that u will share first place with 2 other players...

gogo milev's picture

its clear now that all 3 will have 8,5 - who wins the tournament than?

Johan's picture

It is a shame of cours, such a short draw but it is called 'professionalism' I suppose.

Yes Sven (- the great bakker?), Bosboom's gema is fun, but I think he was lucky, Qb2+ in stead of Nxb3+??? is ok for black I think (one route being: Kzc5 Qxe5+ Kb4 a5+ and Qa1 mate.

Pablo's picture

but how can topalov and also radja bee fighting every game (a thing everyone loves them for)
and than chooseto be first with 2 others
ok they get money and they dont have to work
but how can u be a so cold fighter and an agressive player and than this
i would expect such an behaviou from krammnik but topalov???

Johan's picture

I think neither of them wanted not to be the (joint) winner - wouldn't you feel bad if you'd been leading the tournament all the way, only to spoil it in the last round? I think it is a normal human feeling

thegreatbakker's picture

If Db2, then maybe c3? In the Bosboom game. Is that not finished then?

thegreatbakker's picture

Oops Df2

Johan's picture

No c3?? Qf2 is finished, but black checkmates, in one move, not white!

Johan's picture

Indeed...

gogo milev's picture

game over for tivakov, and van veli in trouble

Nas's picture

Topalov, Aronian and Rajabov all 8.5 points!!!!

Who is the winner???? Who has more point's with black??!!!!

vasko's picture
hafsbw's picture

Seems to me Radjabov has more wins with Black, does that make him the true winner then?

Johan's picture

Wouldn't Rxf6 gxf6 Bxf6+ Bxf6 Bg6 win for Kramnik against Van Wely? In view of Rc8 Nd6?

eiae's picture

From the silly comments around here, maybe Kramnik offers a draw?

Johan's picture

When do I learn to type:
Kramnik-Van Wely
1.Rxf6 gxf6 2.Bxf6+ Bxf6 3.Qxf6+ Rg7 4.Bg6 Rc8 followed by 5.Nd6 - f7+ -xh6+ -f5 1-0?

Johan's picture

Or: after Bg6 4...Rxb5! 5.Rd8+! Qxd8 6.Qxd8+ Rg8 7.Qf6+ Rg7 8Qf8+! Rg8 9Qxh6 mate

It seems to be over for Van Wely...

john's picture

Family Kosintsevi are the players of this tournament in my opinion

rocade's picture

I love when Kramnik tries to find the mate and the mate just doesn't exist and he again will make draw(as usual) :) ( i speak for the world champion Kramnik,not for someone else)

gogo milev's picture

nope ,game over

Rodolfo's picture

Que dicen las bases del torneo en caso del triple empate que hay ahora. A quien se le proclama ganador?.
Por favor chessvibes respondan esto ya.

rocade's picture

I appoligize, my mistake.But Kramnik have to play quite more games like this to change my attitude toward him.

Pages

Latest articles