Reports | December 31, 2007 21:53

[lang_nl]Merijn van Delft wint Weihnachts Open[/lang_nl][lang_en]Merijn van Delft wins Weihnachts Open[/lang_en]

[lang_nl]ChessVibes-redacteur IM Merijn van Delft heeft de eerste prijs opge?ɬ´ist in het Weihnachts Open-toernooi, dat 27-30 december, in Hamburg werd gehouden. (Ja, er worden ook nog toernooien gehouden zonder spelers uit de wereldtop!) Na een overtuigende eerste helft waren een aantal halfjes in de latere ronden voldoende voor de eerste plek. IM Mikhail Kopylov werd tweede, outsider Christian Michna verrassend derde. Uw verslaggever kon geen rol van betekenis spelen en moest genoegen nemen met een plek in de grijze middenmoot.[/lang_nl][lang_en]ChessVibes-editor IM Merijn van Delft has won first prize in the Weihnachts Open tournament that was held 27-30 December in Hamburg. (Yes, there are still tournaments without world class players!) After a convincing first half, a couple of draws in the later rounds sufficed for the first place. IM Michael Kopylov came second, while outsider Christian Michna surprisingly finished third. Yours truly couldn't make any difference to all this, and had to settle for a grey place in the outback of the tournament.[/lang_en]

[lang_nl]Iedere schaker, zelfs de allergrootsten onder ons, moet het gevoel kennen: je komt, na een korte zoektocht door een verlaten buitenwijk, een door TL-buizen verlichte zaal binnen waar je niemand kent. De stoelen doen je denken aan je schooltijd, de plastic borden aan toen je je eerste jeugdtoernooien speelde, de witte tafels aan de collegezalen tijdens je studietijd. In de kantine hangt een geur van witte bolletjes met salami en jonge kaas.

De mensen in het zaaltje zijn allemaal mannen: je herkent ze meteen, al weet je hun namen niet. In een hoekje zitten wat kinderen luidruchtig te snelschaken: onmiddellijk ben je terug op je eigen eerste schaaktoernooitje. Schakers zijn overal hetzelfde: of je nu de Marshall Chess Club binnenstapt, de Klub Tsjigorina in St. Petersburg, de Wethouder Verheijsporthal in Amsterdam of het Hamburger Jugendbildungsst?ɬ§tte.

Als ik de speelzaal binnenkom, vraag ik me onwillekeurig af waarom ik hier ook alweer ben. Oh ja, om te schaken. Want schaken is leuk.

Maar schaken is natuurlijk eigenlijk alleen maar leuk als het goed gaat: als je kunt vlammen, als je je kunt meten met de besten, als je mooie zetten kunt uitvoeren. De oplettende lezer heeft al begrepen dat dit niet gold voor ondergetekende. De spelvreugde in dit toernooi was gelukkig wel volop aanwezig aan de topborden, met bijvoorbeeld de ondernemende speler Dr. Hauke Reddmann, alias The Redman, de sterke Hamburgse jeugdtalenten Aljoscha Feuerstack en Jonathan Carlstedt en een paar gevaarlijke outsiders uit Brazili?ɬ´ en Denemarken.

Toch was het toernooi minder sterk bezet dan verwacht, aangezien een aantal hoog-gerate Armeni?ɬ´rs zich op het laatste moment bleken te hebben teruggetrokken. Ook WGM Marta Michna was slechts als toeschouwer aanwezig om haar dochtertje en echtgenoot aan te moedigen.

Uiteindelijk bleek Van Delft zijn kansen het meest effici?ɬ´nt te hebben waargenomen. De nummer 1 van de plaatsingslijst Kopylov liep na een harde nederlaag tegen Michna de laatste twee ronden een beetje achter de feiten aan, maar wist de schade beperkt te houden door een sterke eindsprint. Micha zelf verloor alleen in de eerste ronde. Zijn 5,5 uit 6 in de volgende ronden waren voldoende voor een fraaie derde plaats.

Hier de sleutelpartij Feuerstack-Van Delft uit de vijfde ronde - de stelling v?ɬ??ɬ?r 15...Lxh2+! kan zo de leerboekjes in:

[/lang_nl][lang_en]Every chess player, even the greatest among us, must know the feeling: after a short search in a deserted suburb, you enter an artificially lighted playing hall where you don't know anybody. The chairs remind you of your school days, the plastic boards are the same as in your first junior tournaments, the white tables look like the tables in your old college class room. The bar smells like white loafs with salami and cheese.

The people in the playing area are all men: you recognize them immediately, even though you don't know their actual names. In a corner, some loud kids are playing blitz: you're immediately transported back to your first little chess tournament. Chess players are the same everywhere: whether you're in the Marshall Chess Club, or in the Chigorin Club in St. Petersburg, the Wethouder Verheijsporthal in Amsterdam or the Hamburger Jugendbildungsst?ɬ§tte.

As I enter the playing hall, I find myself wondering what I'm doing here. Oh yes, that was it: to play chess. After all, playing chess is fun.

But of course, playing chess is only really fun when things are working: if you can produce some fire on the board, if you can compete with the best, if you can play beautiful moves. The sharp reader has understood already that this wasn't the case for yours truly. Fortunately, the joy of playing was very much there at the top boards, for example with the enterprising playing Doctor Hauke Reddmann, alias The Redman, the strong Hamburg junior talents Aljoscha Feuerstack and Jonathan Carlstedt and a couple of dangerous outsiders from Brasil and Denmark.

Nevertheless, the tournament was less strongly occupied than expected, since some high-rated Armenians had withdrawn at the last moment. WGM Marta Michna, too, was just there as a spectactor, present only to encourage her little daughter and her husband.

In the end, Van Delft turned out to have calculated his chances most efficiently. First seeded Kopylov was trailing behind after a painful defeat against Michna, but produced some rather effective damage control in the last two rounds. Micha only lost in the first round. His 5,5 out of 6 in the next rounds were sufficient for a splendid third place.

Here's the key game Feuerstack-Van Delft from the fifth round - the position before 15...Bxh2+! should easily make it into the excercise-books.

[/lang_en]

vandelft
Merijn van Delft

kopylov
Michael Kopylov

michna
Christian Michna

reddmann
Dr. Hauke Reddmann

Tags:

Share |
Arne Moll's picture
Author: Arne Moll

Chess.com

Comments

Giorgio Gozzi's picture

Mr. Doggers what is your email.
I have to sent some picture from Reggio Emilia

Best Regards

Felix's picture

I know why I prefer a setup with g3 in that openening :)

King Faisal's picture

Merijn, congratulations for wining this strong international tournament. Peter is right your combination Bh2+ is really impressive! ;-) I wish you all the best for 2008 and especially a lot of tournament victories!

arne's picture

Nice to see you've found the way to this article and this site, mr. Reddmann. Welcome!

Hauke Reddmann's picture

The "Oh-God-dem-crazy-guy-really-sacrificed-on-e6-
now-it's-time-to-feign-theory-knowledge" moment
was nicely captured :-)

The Redman

Latest articles