Reports | March 10, 2007 20:41

[lang_nl]Persconferentie Grand Slam Chess Association[/lang_nl][lang_en]Press conference Grand Slam Chess Association[/lang_en]

[lang_nl]Zoals we eerder berichtten werd tijdens het Corus Chess Tournament de Grand Slam Chess Association opgericht. Gistermorgen hield de GSCA een persconferentie in Linares waarin meer details over hun plannen publiekelijk werden gemaakt. We presenteren een selectie van beelden (20 min.) van de persconferentie en een reactie van de toernooidirecteur van het Corus Chess Tournament, Jeroen van den Berg.[/lang_nl][lang_en]As we reported earlier, during the Corus Chess Tournament the Grand Slam Chess Association was established. Yesterday morning the Association held a press conference in Linares, in which more details about their plans were made public. We present video selections (20 min.) from the press conference, and a reaction by Corus Chess Tournament director Jeroen van den Berg.[/lang_en]

[lang_nl]Het is compleet (35 minuten) te beluisteren (het meeste is in het Spaans) via deze file ter download.

In beeld zijn te zien (van links naar rechts): Andoli Madariaga, de technisch directeur van het Bilbao mens/machine-toernooi, Juan Fernandez, de burgemeester van Linares en Silvio Danailov, organisator van het MTel Masters toernooi in Sofia.

De belangrijkste punten van de persconferentie zijn:

 • Het GSCA-kantoor zal in Bilbao gevestigd worden.
 • De Grand Slam zal aanvankelijk uit vier toernooien bestaan (Corus, Linares, MTel en een nader te bepalen toernooi), maar de GSCA staat open voor nieuwe toernooien. Er zullen bijvoorbeeld twee toernooien in Mexico een voorstel doen, Dortmund en een toernooi in Rusland kunnen ook worden overwogen. Er zal een finale gespeeld worden in Bilbao, september 2008.
 • Organisatoren van een potentieel vierde toernooi moeten uiterlijk 2 mei hun voorstel indienen.
 • Potenti?ɬ´le toernooien moeten aan de volgende criteria voldoen: ten minste categorie 19, klassiek speeltempo, een substantieel prijzenfonds en deelname van top 10-spelers.
 • DE GSCA beoogt een goede relatie met FIDE. FIDE-president Kirsan Ilyumzhinov zal zaterdagavond aankomen voor een meeting op zondag in Linares.
 • De GSCA staat open voor nieuwe idee?ɬ´n van alle partijen, inclusief pers, spelers, organisatoren, sponsoren.
 • De Grand Slam-toernooien zullen een systeem hanteren om 'snelle remises' te verminderen of volledig te elimineren.

Hieronder een reactie van Jeroen van den Berg, toernooidirecteur van het Corus Chess Tournament (Wijk aan Zee):

[/lang_nl][lang_en]The full 35 minute audio (mostly in Spanish) is available here for download.

Presenting were (from left to right): Andoli Madariaga, the technical director of the Bilbao man/machine tournament, Juan Fernandez, the mayor of Linares, and Silvio Danailov, organizor of the MTel Masters tournament, in Sofia.

Highlights from the press conference include:

 • The GSCA office will be held in Bilbao
 • The Grand Slam will initially be comprised of four tournaments (Corus, Linares, MTel, and one to be determined), but the GSCA is open to new tournaments. E.g. two from Mexico will propose to join, Dortmund, a tournament from Russia, may also be considered. Finals will be played in Bilbao, September 2008.
 • Potential fourth tournament organizors have unil May 2 to submit proposals.
 • Candidate tournaments must meet certain requirements: at least Category 19, classical time controls, substantial prize fund, and participation from top 10 players.
 • The Association wants to be on good terms with FIDE. FIDE President Kirsan Ilyumzhinov will arrive Saturday evening, for a meeting on Sunday in Linares.
 • The GSCA is open to new ideas from all parties, including press, players, organizors, sponsors.
 • The Grand Slam tournaments will have some system to cut down or eliminate the "short draw."

Here's a reaction of Jeroen van den Berg, tournament director of the Corus Chess Tournament (Wijk aan Zee):

[/lang_en]
Chess.com

Comments

Co Buysman's picture

Een Grand Slam (geen sterke naam voor de bundeling van de beste schaaktoernooien ter wereld) heeft alleen waarde, als er iets aan wordt toegevoegd. De nummers ?ɬ©?ɬ©n en twee van het eindklassement zouden bijvoorbeeld steeds in de maand december om de wereldtitel kunnen spelen.
Belangrijk is dat een kalenderjaar een vast toernooiprogramma heeft met vaste data voor de Grand Slam-toernooien. Van januari tot begin november zes of zeven (of misschien wel acht) Grand Slam-toernooien met als climax van het kalenderjaar de finaletweekamp om de wereldtitel.
Ieder Grand Slam-toernooi moet wel uit twee onderdelen bestaan: een gesloten groep voor de Grand Slam-toppers en een open toernooi daaronder. De winnaar van het open toernooi promoveert naar de gesloten groep in het jaar erop. Zo heeft iedere FIDE-schaker de mogelijkheid om zich te plaatsen voor de WK-finale.

We-Vibe 2's picture

Asking questions are really good thing if you are not understanding anything
completely, however this paragraph gives nice understanding even.

We-Vibe 2's picture

Asking questions are really good thing if you are not understanding anything
completely, however this paragraph gives nice understanding even.

Latest articles