Reports | July 05, 2007 16:00

[lang_nl]Peruaanse straatkinderen houden ook van schaken[/lang_nl][lang_en]Underprivileged Peruvian children like chess too[/lang_en]

[lang_nl]De Peruaanse stad Cusco is vooral bekend onder backpackers vanwege de nabijgelegen Inca-stad Machu Picchu. Zoals veel steden in Zuid-Amerika heeft Cusco (ca. 300.000 inwoners) een groot aantal sloppenwijken bevolkt door immigranten, afkomstig uit het omliggende platteland. In de Cusco-sloppenwijken leven en werken bovendien duizenden kinderen op straat zonder enige vorm van bescherming door volwassenen. Ze zoeken er hun geluk als straatverkopertjes maar raken vaak snel in de problemen. Kinderarbeid, kindermisbruik, geweld, ondervoeding, soms ook drugsgebruik (lijm snuiven) zijn alledaagse feiten in hun leven. Stichting Inti Huahuacuna zorgt voor dagopvang van deze kansarme kinderen, onder meer met het verzorgen van schaaktraining.[/lang_nl][lang_en]The city of Cusco in Peru is mainly known as a backpacker resort, very close to the Inca town Machu Picchu. Like many cities in South-America, Cusco (about 300.000 inhabitants) has many slums where mostly immigrants live, coming from the surrounding countryside. In the Cusco slums thousands of children live and work on the streets without any form of protection by adults. They try their luck as vendors in the streets, but they are more likely to find themselves in trouble. Child labour, abuse, violence, malnourishment and for some also drug abuse (glue snorting) are the daily facts of their life. The Inti Huahuacuna Foundation ensure daytime-shelter for these underprivileged children, e.g. by organizing chess training sessions.[/lang_en]

[lang_nl]In 1999 werd in Peru de Asosaci?ɬ?n Inti Huahuacuna opgericht, met als doel het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme wijk- en straatkinderen in Cusco, Peru. Inti Huahuacuna staat voor 'kinderen van de zon', een benaming in het Quechua, de oude indianentaal die in de Andes nog veel gesproken wordt. Er zijn twee opvanghuizen waar dagelijks 100 tot 150 kinderen tot 18 jaar worden opgevangen. Het project biedt educatie; spelactiviteiten; handvaardigheidsactiviteiten, psychosociale steun aan kinderen en ouders; een beroepsopleiding en gezondheidszorg.

Inmiddels zul je je misschien afvragen waarom ik dit allemaal vertel op een schaakwebsite. Wel, het zit zo. In januari besloot mijn vriendin om voor haar verjaardag geen cadeautjes te vragen, maar om donaties voor Stichting Inti Huahuacuna, dat ze ooit heeft bezocht in Cusco. Vrienden en familieleden gaven haar dus geen cadeau maar geld, dat mijn vriendin vervolgens op de rekening van de stichting stortte. Marianne Schepers van Inti Huahuacuna reageerde als volgt in een e-mail:

"Speciale donaties zoals deze wil ik altijd besteden voor speciale wensen van de kinderen. Zo is jouw feest ook voor hen een feest! (...) Het team wil ontzettend graag de kinderen ook schaaklessen laten geven door een offici?ɬ´le schaakleraar. Tevens wil men graag enkele schaakborden en schaakklokken kopen.

De afgelopen jaren heb jij beslist gezien hoe prachtig het is om goed te kunnen schaken. Ik hoop dan ook dat het voor jou goed voelt dat [de stichting] dankzij jouw donatie [een] leraar kan inhuren en die schaakspulletjes kan gaan kopen."

Natuurlijk hadden mijn vriendin en ik er geen idee van dat deze Peruaanse kinderen ook van schaken hielden dus we waren blij verrast. Inmiddels is er bericht vanuit Peru dat de spullen zijn aangeschaft en de kinderen erg hebben genoten van de lessen. Een van de leerlingen stuurde een bedankmail aan Marianne:

Herinnering aan Profesor Gregorio en de lieve mensen in Nederland.

Mijn naam is Carlos ?جø¬??ngel Leiva Lima en ik ben 12 jaar. Als leerling van de schaaklessen heb ik deze schaaklessen als een droom ervaren. De muren van ons spelletjeslokaal zijn hiervan de stille getuigen. Hier kregen wij onze lessen van onze Profe Gregorio van maandag tot maandag. Hij deed zijn best om ons alles te leren over de schaaktechnieken, zoals korte en lange rokade, herdersmat, de mogelijkheden met de pion en nog veel meer mooie en interessante dingen. Rest mij alleen nog een heel hartelijke dank aan Profe Gregorio en alle mensen in Nederland die ervoor gezorgd hebben dat wij zoveel over schaken konden leren.

Veel groeten,

Carlos

Hieronder enkele foto's van de schaaktraining die in de eerste maanden van 2007 plaatsvond:


[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"155","attributes":{"alt":"","title":"","class":"media-image","typeof":"foaf:Image","wysiwyg":1}}]]

Hierbij nodig ik de ChessVibes-lezers uit om een kijkje te nemen op de website van Stichting Inti Huahuacuna: www.intihuahuacuna.org. Zo kun je meer te weten komen over de stichting en de kinderen in Cusco, en eventueel een eigen donatie doen, zodat nieuwe straatkinderen ook de kansen krijgen die ze verdienen, bijvoorbeeld in de vorm van schaaktraining![/lang_nl][lang_en]In 1999 the Asosaci?ɬ?n Inti Huahuacuna was founded in Peru, with the goal the improvement of living circumstances and development of opportunities for underprivileged children of the outskirts and streets in Cusco, Peru. Inti Huahuacuna means "children of the sun", an expression from Quechua, the old Indian language which is still spoken in the Andes area. There are two relief centers where 100 to 150 children under 18 jaar are taken care of every day. The project offers a safe daytime-shelter; psycho-social support to children and parents; education to improve the opportunities of a child for development; occupational training for adolescents graduated from high school; and health care.

Meanwhile you're probably wondering why I'm telling you all this on a chess website. Well, let me explain. In January my girlfriend decided to refrain from asking presents for her birthday but instead for donations for the Inti Huahuacuna Foundation, which she once visited in Cusco. So friends and family didn't give her presents but instead money, which my girlfriend transferred to the bank account of the foundation. The reaction of Marianne Schepers of Inti Huahuacuna in an email:

"Special donations like these I always use for special wishes of the children. This way your party is also for them a party! (...) The team really liked to organize chess lessons by an offical chess teacher. And they really wanted to buy chess sets and clocks.

In recent years you have seen how great it can be to be able to play chess well. I hope you like the idea that [the foundation] can hire [a] chess teacher and buy chess material thanks to your donation."

Of course me and my girlfriend, who didn't know at all that these Peruvian children liked chess too, were happily surprised. Meanwhile there's news from Peru: the material has been bought and the children really enjoyed the chess training session. One of the pupils has sent an email in which he thanks Marianne:

Remembering Profesor Gregorio and the nice people in The Netherlands.

My name is Carlos ?جø¬??ngel Leiva Lima and I'm 12 years old. As a chess pupil I have experienced the chess lessons like a dream. The walls of our games classroom are the silent witnesses. Here we were given the lessons by our Profe Gregorio from Monday to Monday. He worked hard to teach us everything about chess techniques, like long and short castling, scholar's mate, the possibilities of the pawn and much more beautiful and interesting things. Finally, I'd like to thank Profe Gregorio again, as well as all the people in The Netherlands who made it possible that we could learn so much about chess.

Many greetings,

Carlos

Here some foto's of the chess training session which took place during the first few months of 2007:


[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"155","attributes":{"alt":"","title":"","class":"media-image","typeof":"foaf:Image","wysiwyg":1}}]]

Hereby I invite the ChessVibes audience to have a look at the website of the Inti Huahuacuna Foundation: www.intihuahuacuna.org. This way you can learn more about the foundation and about the Cusco children, and you might even make a donation yourself, so that other underprivileged childrend are also given the opportunities they deserve, for example by a chess training session![/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Pascal's picture

In 2003 was ik ook in Cusco en de taferelen van kinderen die op straat liggen te slapen en onophoudelijk liggen te bedelen zijn, voor ons westerlingen, choquerend. Dit is dan ook een prachtig initiatief, en als schakers kunnen we daar alleen maar dubbel tevreden met zijn.

Latest articles