Reports | May 04, 2008 5:02

[lang_nl]R11: Wang Yue weer langszij Grischuk[/lang_nl][lang_en]R11: Wang Yue joins Grischuk again[/lang_en]

[lang_nl]Vanmorgen was het weer heerlijk zonnig hier in Bakoe, maar ain't no sunshine voor Etienne Bacrot, die waarschijnlijk een van de slechtste zet uit zijn carri?ɬ®re speelde, tegen Ernesto Inarkiev. De enige andere overwinning kwam op naam van Wang Yue - hij versloeg Svidler en kwam weer langszij met Grischuk.[/lang_nl][lang_en]This morning it was nice and sunny again in Baku. However, ain't no sunshine for Etienne Bacrot, who today played probably the worst move ever in his entire career, against Ernesto Inarkiev. The only other decisive result was Wang Yue-Svidler (1-0) and so the Chinese GM has joined Alexander Grischuk once again in the tournament standings.[/lang_en]

[lang_nl]In een spannende stelling zette een vermoeide Bacrot zijn dame vandaag pardoes op een veld dat aangevallen was door een paard van zijn tegenstander. Dit moment is volledig op video vastgelegd in video hieronder!


Kort videoverslag round 11, inclusief het dramatische einde van de partij Bacrot-Inarkiev

[TABLE=267]

adams-mamedyarov.jpgAdams-Mamedyarov, een Rubinstein-Frans, werd snel een gelijk eindspel na het ongebruikelijke 10...cxd4 gevolgd door de sterke zet 15...Dd6!. Later stond Mamedyarov dankzij een paar sterke zetten (26…g5!, 29…g4!, 30…h4! and 32…e5!) zelfs wat beter. "Ik probeerde voordeel te bereiken maar ik kwam minder te staan," zei Adams, "en toen was mijn 35.Th5+ natuurlijk een grote blunder." Het was Mamedyarov die daarvoor had geblunderd met 34...f4??, een moment van wederzijdse schaakblindheid. "Ik dacht dat 35.Txh4 f3 36.gxf3 gxf3 37.Th5+ Ke4 38.Txd5 Kxd5 won voor mij maar na 39.Kd3 wint wit. Ik had hiermee mijn toernooi kunnen verknallen," zei Mamedyarov.

Persconferentie Adams & Mamedyarovgrischuk-carlsen.jpgGrischuk-Carlsen was een Slavische Verdediging waarin Magnus met het interessante nieuwtje 12…Pbd5 kwam. Grischuk dacht tijdens de partij dat hij beter stond maar achteraf wezen Shipov en de computer hem erop dat zwart waarschijnlijk steeds ok?ɬ© had gestaan. "Maar zwarts stelling zag er verdacht uit," vond Grischuk. Carlsen had ook het idee dat hij minder stond: "Mijn 14...c5 was waarschijnlijk prematuur. Ik moest een soort noodoplossing verzinnen en het verbaasde me dat wit niet won; ik had geluk." Grischuk vond vooral 22...Tfd8 sterk: "A great move." Volgen Shipov was de kritieke stelling bereikt bij de 23e zet. Wit had wat winstkansen kunnen bewaren met de volgende zetten: 23.Tfd1 Txb2 24.d5! Ld7 25.Tdc1!. In plaats daarvan overzag Grischuk de afwikkeling die volgede en kon hij de druk niet vasthouden.

Persconferentie Grischuk & Carlsenbacrot-inarkiev.jpgVandaag zagen we wat vermoeidheid met een man kan doen. "De blunder van het toernooi," zo beschreef Bacrot zijn 23.De7+??, een triest en vroegtijdig einde van de leukste partij van de dag, Bacrot-Inarkiev. "Dit is het gevolg van de Sofia-regel," zei Inarkiev na afloop, "hij heeft al zijn energie al opgebruikt en daardoor had hij in die stelling al heel veel tijd gebruikt." Het was jammer want vanuit een Ruilvariant van het Spaans (normaal gesproken nogal remiseachtig) was het gevecht in een ware thriller getransformeerd. Bacrot zocht de hele tijd naar een geforceerde winst maar die zat er niet in en in de eindstelling had hij nog maar vijf minuten op de klok. "10...h6 is niet zo goed; na 10...0-0-0 had ik op remise gespeeld," zei hij. Hier voegde Inarkiev de variant 11.Pg5 Dxd1 12.Txd1 Lxg5 13.Lxg5 Te8 aan toen en ook hij beoordeelde dit als gelijk. Later miste wit nog een grote kans met 17.Pxc7! Tc8 18.Pe6 Ld6 19.Pc5 fxe5 20.Pxd7 Kg7 21.Pdxe5 De6 22.b3! en wit behoudt de aanval met twee pionnen voor de kwaliteit en groot voordeel in het centrum (Shipov).

Persconferentie: Inarkiev laat de partij zienkarjakin-radjabov.jpgDe partij Karjakin-Radjabov was een interessant theoretisch duel; in een belangrijke variant van de Sveshnikov kwam Karjakin met 21.Tad1 waarvan hij na afloop zei: "Ik dacht dat het nieuw was maar blijkbaar is het al een keer gespeeld." Radjabov kende de zet ook niet; hij dacht zo'n 45 minuten na en speelde toen het onnauwkeurige 21...a3. Shipov prefereert 21…Lc6!? met het idee 22.Dg3 0-0! 23.Dxe5 Ld6!. In de perskamer liet Radjabovs secondant Igor Nataf de variant 22.Pxe7 Dxe7 23.Dd5! zien, met een onprettig stelling voor zwart. Karjakins vervolg in de partij leidde bijna geforceerd tot een suf remisetoreneindspel.

Persconferentie Karjakin & Radjabovcheparinov-kamsky.jpgEen vergelijkbare route volgden Cheparinov en Kamsky: veel theorie, daarna veel afruilen en nog een paar zetjes in een nietszeggend toreneindspel. Cheparinov vond dat hij licht voordeel had: "Maar hij speelde het goed en ik vond niet de beste zetten om de druk te behouden. " Kamsky noemde het "een soort van geforceerde variant" [ze hadden de recente partijSargissian-Hou Yifan, Mérida 2008 gevolgd tot 21.Tac1 – PD] en na 21…a5 was het niet eenvoudig voor wit om iets te bereiken." Shipov waardeerde deze pionzet wel en vond dat het nieuwtje meteen al zwarts openingsproblemen oplost. "Door de pion op te spelen verwoestte de Amerikaanse GM de damevleugel en verkreeg hij goed tegenspel. Ik heb geen verbeteringen kunnen vinden op het witte spel."

Persconferentie Cheparinov & Kamskywangyue-svidler.jpgSvidler heeft moeite met rekenen (concentreren!?) hier in Bakoe en vandaag kostte hem dat het punt tegen Wang Yue. De Chinese speler vond dat wit iets beter staat in deze variant maar Svidler was er niet zo zeker van: "Als zwart de juiste zetten doet en het overleeft, staat hij meteen uitstekend." En dit is wat hij een tijdje deed, totdat hij 15...Lxe5! miste (het idee is 16.Lxe5 Pc6), "met comfortable spel voor zwart (Shipov). Na wits sterke zet 18.e4! ging het mis voor Svidler: "Na 18...Lxe5 19.Lxe5 Dd7 had ik wel rekening gehouden met 20.Dxd7 Txd7 21.Lg4 maar op de een of andere manier heb ik dus niet gekeken naar 18...Lxe5 19.Lxe5 Dxc6 20.Dxc6 Pxc6 21.Lg4." De toren weghalen van d8 op zet 22 levert ook een dramatische stelling op dus besloot hij maar een kwaliteit te offeren. Na afloop beschouwde hij dit eindspel echter als "objectief verloren". Kortom, het was duidelijk een partij onder Svidlers normale niveau maar niettemin een goede prestatie van de Chinese GM.

Persconferentie Wang Yue & Svidlernavara-gashimov.jpgNavara-Gashimov was een mooi gevecht dat het publiek van begin tot eind in spanning hield. Een Versnelde Draak (Maroczy-systeem) was kalm begonnen maar de spelers maakten er een scherp gevecht met de agressieve zetten 15.f4 en 15…f5. Volgens Shipov miste wit de sterke zet 20.Pc3!. "Na de opening stond ik ietsje beter," zei Navara, "maar ik kon het niet aantonen en vlak voor de tijdcontrole zag mijn stelling er verdacht uit." Gashimov dacht hetzelfde: "Na 26...e4 sta ik erg lekker maar in tijdnood maakte ik een paar foutjes. " Het zag er inderdaad dreigend uit met dat zwarte paard op d3 en die zware stukken op de g-lijn, maar Navara toonde andermaal aan hoe goed hij kan verdedigen met zetten als 36.Da1! en 40.g4!. Bij de persconferentie liet Navara een paar aantrekkelijke varianten zien die hij had weten te vermijden, bijvoorbeeld 35.Tdxd3? (met het idee 35...exd3 36.Te6+ Tg6 37.Pe7! +-) 35...Txg2! 36.Td1 Db2! -+.

Persconferentie Navara & GashimovPersconferentie: Navara & Gashimov laten hun tijdnoodfase zienHet toernooi gaat een spannende eindfase in. Wang Yue en Grischuk hebben de beste papieren maar Gashimov zit er vlak achter. Ook Mamedyarov, Carlsen en Adams zijn nog niet kansloos voor de overwinning.

Links:

[/lang_nl][lang_en]In an unclear but very interesting position, Bacrot just placed his queen on a square that was attacked by his opponent's knight. The full moment was captured and you can see it in the video below...


Short video report round 11 including the dramatic finish of the game Bacrot-Inarkiev

[TABLE=267]

adams-mamedyarov.jpgAdams-Mamedyarov, a Rubinstein French, quickly turned into an equal endgame after the unusual 10...cxd4 followed by the excellent move 15...Qd6!. Later, thanks to some strong moves (26…g5!, 29…g4!, 30…h4! and 32…e5!) Mamedyarov was even a bit better. "I played for a an advantage but then got worse at some moment," Adams said, "and then my 35.Rh5+ was of course a big blunder." It was Mamedyarov who had blundered before, with 34...f4??, a moment of mutual chess blindness. "I thought 35.Rxh4 f3 36.gxf3 gxf3 37.Rh5+ Ke4 38.Rxd5 Kxd5 was winning but after 39.Kd3 White is winning. It could have spoilt my whole tournament," Mamedyarov said.

Press conference Adams & Mamedyarovgrischuk-carlsen.jpgGrischuk-Carlsen was a Slav Defence in which Magnus came up with the interesting novelty 12…Nbd5. Grischuk thought he was better during the game, but afterwards he was told by Shipov (and the computer) that Black had been OK all the time. "But Black's position looked very suspicious," Grischuk thought. Carlsen also had the feeling he was worse: "My 14...c5 was probably premature. I had to find some kind of emergency solution and it surprised me that White didn't win; I was lucky." Grischuk especially liked 22...Rfd8: "A great move." According to Shipov, the critical moment in the game took place on the 23rd move. White could have saved some chances for victory with the following moves: 23.Rfd1 Rxb2 24.d5! Bd7 25.Rdc1!. Instead, Grischuk missed the simplifications that followed and couldn’t keep the tension.

Press conference Grischuk & Carlsenbacrot-inarkiev.jpgToday we saw what tiredness can do to a man. "The blunder of the tournament," Bacrot described his 23.Qe7+?? that sadly ended the most exciting game of the round, Bacrot-Inarkiev, much too early. "This is the result of the Sofia rule," Inarkiev said afterwards, "he has used all his energy and in that position he had already spent a lot of time." It was a pity, because from an Exchange Ruy Lopez (normally with high drawing tendencies) the fight had turned into a real thriller. Bacrot had been searching for a forced win but couldn't find it, and in the final position he was already down to his last five minutes. "10...h6 is not so good; after 10...0-0-0 I would play for a draw," he said. To this, Inarkiev added the moves 11.Ng5 Qxd1 12.Rxd1 Bxg5 13.Bxg5 Re8 and also assessed it as equal. Later White missed a big chance with 17.Nxc7! Rc8 18.Ne6 Bd6 19.Nc5 fxe5 20.Nxd7 Kg7 21.Ndxe5 Qe6 22.b3! and White keeps on attacking, having two pawns for an exchange and a great advantage in the centre (Shipov).

Press conference: Inarkiev showing his gamekarjakin-radjabov.jpgThe game Karjakin-Radjabov was an interesting theoretical duel; in an important line of the Sveshnikov, Karjakin played 21.Rad1 and afterwards he said: "I thought it was new but apparently it had already been played before." Radjabov also didn't know the move; he thought for about 45 minutes and then played the inaccurate 21...a3. Shipov prefers 21…Bc6!? with the idea 22.Qg3 0-0! 23.Qxe5 Bd6!. In the press room, Radjabov's second Igor Nataf showed the line 22.Nxe7 Qxe7 23.Qd5! which is unpleasant for Black. After Karjakin's continuation, the game almost by force led to a dull, totally drawn rook ending.

Press conference Karjakin & Radjabovcheparinov-kamsky.jpgA similar path was followed in Cheparinov-Kamsky: lots of theory quickly led to an almost equal position, and after many exchanges the resulting rook ending was dead drawn. Cheparinov felt he had some advantage: "But he played well and then I didn't find the best moves to keep the pressure." Kamsky called it "kind of a forced line" [they had followed the recent game Sargissian-Hou Yifan, Mérida 2008 until 21.Rac1 – PD] and after 21…a5 it wasn't so easy for White to get an advantage." Shipov liked this pawn move, a novelty, which solved Black's opening problems immediately. "By advancing the pawn the American GM destroyed the queenside and got excellent counterplay. I couldn't find any improvements for White afterwards."

Press conference Cheparinov & Kamskywangyue-svidler.jpgSvidler is having trouble calculating (concentrating!?) here in Baku, and today it cost him the game against Wang Yue. The Chinese player thought White should have a plus out of the opening, but Svidler wasn't so sure: "If Black just makes his moves and manages to survive, his position is fine." And this is what he did, for a while, until he missed 15...Bxe5! (with the idea 16.Bxe5 Nc6), "with a comfortable game for Black (Shipov). After White's strong move 18.e4! it went wrong for Black: "After 18...Bxe5 19.Bxe5 Qd7 I had taken 20.Qxd7 Rxd7 21.Bg4 into account, but somehow I failed to consider 18...Bxe5 19.Bxe5 Qxc6 20.Qxc6 Nxc6 21.Bg4." Moving the rook from d8 to f8 on move 22 also leads to a terrible position, so Svidler decided to sacrifice an exchange, but afterwards he considered this endgame "objectively lost". In short, it was clearly a game below Svidler's normal level, but nonetheless a good one by the Chinese GM.

Press conference Wang Yue & Svidlernavara-gashimov.jpgNavara-Gashimov was a tough fight that kept the audience in complete tension from the beginning till the end. An Accelerated Dragon (Maroczy-system) had started calmly, but the players transformed it into a fierce struggle with the aggressive moves 15.f4 and 15…f5. According to Shipov, White missed the strong move 20.Nc3!. "After the opening I had a very slight advantage," Navara said, "but I failed to prove it and just before the time control my position looked very suspicious." Gashimov thought the same: "After 26...e4 my position was very good but in timetrouble I made some mistakes." It certainly looked menacing, with Black's knight on d3 and his heave pieces on the g-file, but Navara showed once more how good a defender he is with moves such as 36.Qa1! and 40.g4!. At the press conference Navara showed some attractive variations which he had managed to avoid, for example 35.Rdxd3? (intending 35...exd3 36.Re6+ Rg6 37.Ne7! +-) 35...Rxg2! 36.Rd1 Qb2! -+.

Press conference Navara & GashimovPress conference: Navara & Gashimov showing their timetrouble phaseAn exciting final phase of the tournament starts. Wang Yue and Grischuk are favorites of course but Gashimov is only half a point behind, while Mamedyarov, Carlsen and Adams still have a slight chance to win the tournament as well.

Links:

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Carl's picture

Hi Peter
Who is this shipov ??? you always say ''according to shipov''
thanks , best regards

SEO Company's picture

Gashimov, Wang, Carlsen and Manedyarov have a change to win.

The below standings are to show how the Sonneborn-Berger (SB) tie breaker score comes into play when Carlsen and Grischuk both win, draw, or lose combined with how Gashimov and Wong score. If both Carlsen and Grischuk (currently tied with 7 points) don't score the same it is easy to figure out the standings. Manedyarov is tied with both Carlsen and Grischuk but as he is playing Wang his score is a given when factored in with the 4 different scenarios of how Gashimov and Wang score. This gives us the possibilities for the top 5. Adams has 6 points but his SD would only be 37.75 with a win so the best he can do is 6th place.

A) Gashimov win Wang win:

#1. Gashimov 8.5/50.25 #2. Wang 8.5/50.00 #3. Carlsen 8.0/45.75 #4. Grischuk 8.0/45.00 #5. Manedyarov 7.0/40.50 -- if Carlsen and Grischuk both win
or
#1. Gashimov 8.5/50.25 #2. Wang 8.5/50.00 #3. Carlsen 7.5/43.25 #4. Grischuk 7.5/42.25 #5. Manedyarov 7.0/40.50 -- if Carlsen and Grischuk both draw
or
#1. Gashimov 8.5/50.25 #2. Wang 8.5/50.00 #3. Carlsen 7.0/40.75 #4.Manedyarov 7.0/40.50 #5. Grischuk 7.0/39.50 -- if Carlsen and Grischuk lose

B) Gashimov win Wang lose:

#1. Gashimov 8.5/50.25 #2. Carlsen 8.0/45.75 #3. Grischuk 8.0/45.00 #4.Manedyarov 8.0/43.00 #5. Wang 7.5/43.00 -- if Carlsen and Grischuk both win
or
#1. Gashimov 8.5/50.25 #2. Manedyarov 8.0/43.00 #3. Carlsen 7.5/43.25 #4. Wang 7.5/43.00 #5. Grischuk 7.5/42.25 -- if Carlsen and Grischuk both draw
or
#1. Gashimov 8.5/50.25 #2. Manedyarov 8.0/43.00 #3. Wang 7.5/43.00 #4 Carlsen 7.0/40.75 #5. Grischuk 7.0/39.50 -- if Carlsen and Grischuk both lose

C) Gashimov lose Wang win:

#1. Wang 8.5/50.00 #2. Carlsen 8.0/45.75 #3. Grischuk 8.0/45.00 #4 Gashimove 7.5/44.25 #5 Manedyarov 7.0/40.50 -- if Carlsen and Grischuk both win
or
#1. Wang 8.5/50.00 #2 Gashimove 7.5/44.25 #3. Carlsen 7.5/43.25 #4. Grischuk 7.5/42.25 #5 Manedyarov 7.0/40.50 -- if Carlsen and Grischuk both draw
or
#1. Wang 8.5/50.00 #2 Gashimove 7.5/44.25 #3. Carlsen 7.0/40.75 #4.Manedyarov 7.0/40.50 #5. Grischuk 7.0/39.50 -- if Carlsen and Grischuk both lose

D) Gashimov lose Wang lose:

#1. Carlsen 8.0/45.75 #2. Grischuk 8.0/45.00 #3. Manedyarov 8.0/43.00 #4. Gashimov 7.5/44.25 #5. Wang 7.5/43.00 -- if Carlsen and Grischuk both win
or
#1. Manedyarov 8.0/43.00 #2. Gashimov 7.5/44.25 #3. Carlsen 7.5/43.25 #4. Wang 7.5/43.00 #5 Grischuk 7.5/42.25 -- if Carlsen and Grischuk both draw
or
#1. Manedyarov 8.0/43.00 #2. Gashimov 7.5/44.25 #3. Wang 7.5/43.00 #4. Carlsen 7.0/40.75 #5. Grischuk 7.0/39.50 -- if Carlsen and Grischuk both lose

Joe Justice's picture

The "favorites" are not performing in this tournament. I would not be surprised if Wang wins it. He has an "easier" than Grischuk. Absolutely dismal performance by Svidler. It seems that he has really declined in recent years.

Ines's picture

WOW... I feel really sorry for Bacrot... that was a huge blunder. Let?Ǭ¥s hope he doesn?Ǭ¥t have to suffer comments about ir for too long and he is let to forget.

Dimitar Panayotov's picture
Xtra's picture

poor bacrot...he really deserved a better fate. as did that game. but those things do happen.

Svidler isnt playing that well its true, but still he is only at minus two. so maybe that says something about his strength, even when he plays badly he can hang on in a top level tournament.

Latest articles