Reports | May 05, 2008 6:35

[lang_nl]R12: Gashimov verslaat Grischuk[/lang_nl][lang_en]R12: Gashimov beats Grischuk[/lang_en]

[lang_nl]En toen, na een paar mindere dagen, was de een na laatste dag opeens vol spektakel, met leuke openingen, mooie gevechten en goeie... resultaten!?[/lang_nl][lang_en]And then, after a few less interesting days, the penultimate round in Baku was suddenly full of excitement, with great openings, great fights and great?¢‚Ǩ¬¶ results!?[/lang_en]

[lang_nl]In ieder geval voor de lokale organisatoren en fans, want die zagen Azerbeidjans derde beste speler Vugar Gashimov gehakt maken van toernooileider Alexander Grischuk, en ook voor de Tsjechische fans, want die zagen Navara voor het eerst winnen.

Gashimov & Wang Yue nu aan de leiding, met nog ?ɬ©?ɬ©n ronde te gaan!


Kort videoverslag ronde 12

[TABLE=268]

gashimov-grischuk.jpgVeel uitgestoken handen en lachende gezichten wachtten Gashimov toen hij Grischuk in grootse stijl had verslagen; de eerste partij die afgelopen was in deze twaalfde ronde! Op de persconferentie verklapte Gashimov dat het allemaal voorbereiding was geweest tot en met 16.f4: "Ik hoopte dat hij dezelfde variant zou spelen als tegen Svidler. Ik had er wat tijd in gestoken [12.Dd3 was een sterk nieuwtje – PD] en voor de partij dacht ik dat wit na f4 veel beter, misschien wel gewonnen stond." Shipov is daar trouwens niet zo zeker van - hij geeft 16…Lxg5 17.fxg5 c6! gevolgd door 18...Pe7. Later was 20…Te8 beter dan 20…Kc8? maar toen was Grischuk al in flinke tijdnood. Hij gaf toe dat zijn openingsvoorbereiding verkeerd had uitgepakt: "Ik had niet verwacht dat hij deze variant zou verwachten, en dat hij het zo diep zou analyseren. Ik dacht er echt veel te diep over na." Hij voegde ?ɬ©?ɬ©n variant daaraan toe: "Het belangrijkste probleem was 18...0–0 19.Lxf6 Lxf6 20.Ta7 Lh4 21.Txc7 Txf3 22.Txd7 Txf1+ 23.Kxf1 Tf8+ 24.Kg1."

Persconferentie Gashimov & Grischuk


Kort interview met Vugar Gashimov


Vugar Gashimov toont zijn overwinningkamsky-svidler.jpgDe tweede partij die eindigde was Svidler-Kamsky. De St. Petersburger herstelde zich wat en won een aardig potje. "Ik besloot dat ik eens wat anders wilde spelen vandaag. We kwamen in een modieuze variant van de Najdorf terecht en Gata's negende zet leidde meteen tot een gecompliceerd eindspel waarin zwart weliswaar wat gedrongen staat, maar hij heeft het loperpaar en geen zwaktes. Toch stond het steeds ongeveer gelijk en de partij werd vooral beslist door mijn grote tijdsvoordeel." Een zwaar teleurgestelde Kamsky: "Ik realiseerde me niet goed hoe onplezierig dit eindspel was en daarna kon ik geen plan verzinnen." In tijdnood begon hij fouten te maken en na 29.c4 volgende een aardige break in het centrum (32…Nd4!, 34…e5!, 36…f5!) waardoor Svidlers lopers vrijkwamen en de partij beslisten.

Persconferentie Kamsky & Svidlerradjabov-navara.jpgVoor het eerst dit toernooi won Navara , van Radjabov. De Tsjech was de eerste om toe te geven dat hij geluk had gehad: "Na de opening zag mijn stelling er verdacht uit; ik was er op de een of andere manier in geslaagd te vergeten hoe je deze variant moet spelen. Later miste ik de zet 28.Dg5 en ik had mazzel dat ik nog een redelijk antwoord had, genoeg voor remise. Wit stond zo goed als gewonnen rond zet 25 en later verpestte hij het in tijdnood." Radjabov: "Ik speel dramatisch de laatste dagen. In plaats van 27.Ld3 moet 27.Kh1 of 27.Tf2 wel winnen. Ik was 28...Dxg2+ gewoon vergeten. Alles gaat mis..." Een tragische nederlaag voor de Azeri, die Navara's spel had weerlegd met een paar lekkere zetjes (17.f5!, 20.Pef6+) en hij had inderdaad een winnende aanval: 23.Pg4 f6 24.Dh3! was beslissend geweest volgens Shipov, want "er is geen verdediging tegen slaan op h6". Na Radjabovs keus had zwart zich prachtig kunnen redden met 23…Pd4! 24.Pxe8 e2 25.Tf6 Pf3+!!. Voor wit was er ook een mooie variant: 26.Txg7! Kxg7 27.De5!!. Het kritieke moment was op zet 28, waar wit 28.De5! Dxd3 29.Txe3 Dc2 30.Tg3! miste, met beslissend voordeel. Het eindspel had in remise moeten eindigen maar 38.Th5+? (in plaats van 38.Tb3! Lc6 39.Tg3!) was de laatste fout.

Persconferentie Radjabov & Navaracarlsen-adams.jpgCarlsen-Adams werd gewonnen door de Noor, die een modern schaak speelde: hij was diep in de mysteries van het Nimzo-Indisch gedoken [zijn 19.Pd4 was nieuw – PD] en gedurende de hele partij overwon hij de menselijke angst voor materi?ɬ´le verliezen. Carlsen: "Voor de kwaliteit had wit goeie compensatie maar het was wel ongeveer gelijk steeds. Hij had op d5 moeten slaan [in plaats van 30...Kf8 – PD]. Ik kwam beter te staan en toen had ik geluk dat die truc met 42.Tb8 in de stelling zat." Adams: "Het was een interessante stelling na de opening. Ik vond het niet zo prettig voor zwart maar misschien valt het inderdaad wel mee. Ik ging op zoek naar manieren om de kwaliteit terug te geven maar hoe ik het deed was belachelijk." Shipov suggereerde 26…Pe5! met het idee 27.Td1 a5! 28.bxa5 Txa5 29.Lxd5 Ke8! 30.e4 Txc5 31.Lxb7 "met volledig gelijk spel" Hij dacht dat 40...Txe4 zwarts laatste kans was.

Persconferentie Carlsen & Adamscheparinov-karjakin.jpgDe eerste partij die in remise eindigde was Cheparinov-Karjakin, na 92 zetten. Wit was al snel in de problemen gekomen: "In de opening speelde ik slecht; ik had 24...De8 niet zien aankomen en ik had geluk dat ik niet geforceerd verloor. Ik vond een paar enige zetten, waaronder25.La3," zei Cheparinov. Karjakin: "Hij was niet echt goed voorbereid want ik had dit ook tegen Van Wely gespeeld [Wijk aan Zee 2007 – PD] en Loek deed 22.Lxc5 maar dat is een ander verhaal. Tijdens de partij zag ik alleen niet hoe ik het kon winnen." Cheparinov vond een paar gedwongen zetten en kon zo afwikkelen naar een iets minder eindspel dat hij remise hield.

Persconferentie Cheparinov & Karjakininarkiev-wangyue.jpgOok remise werd het in Inarkiev-Wang Yue en door deze partij te redden, behield de Chinese GM zijn eerste plek in de stand. "Ik stond heel mooi na de opening," zei Inarkiev. Volgens Shipov kwam dat door zwak openingsspel van Wang Yue (11…Qa5?!, 13…c5?). Maar toen miste Inarkiev de zet 20.Dd4 (in plaats van 20.Da4): "Maar ik vergat dat na 20...Dxd4 21.exd4 g5 22.Le3 de pion op g5 gaat hangen. Daarna stond ik nog wel ietsje beter maar het was niet genoeg." Voor Wang Yue was het een "moeilijke partij" en zoals veel spelers vandaag vond hij dat hij "geluk had gehad". Gevraagd naar zijn strategie voor de partij van morgen zei hij domweg: "Ik ga gewoon spelen."

Persconferentie Inarkiev & Wang Yuemamedyarov-bacrot.jpgDe langste partij was Mamedyarov-Bacrot, en een erg ingewikkelde. Mamedyarov: "In de opening speelde ik het niet zo populaire 7.Dd2 en ik denk dat ik ergens beter stond maar toen begon hij erg goed te spelen, bijvoorbeeld met 16...Dd4!. Bij de zet 27.Te4 is het misschien remise maar ik daacht: ik moet spelen want ik sta maar op plus ?ɬ©?ɬ©n! " Bacrot zei dat het lastig spelen was na de blunder van gister: "Toch denk ik dat ik goed bezig was maar ik miste zijn 57.Pe6+ en 58.Pg5. Te veel blunders." Shipov liet zien waar zwart het nog had kunnen houden: 66…Tg8! 67.Pf7+ Kd4 68.b7 f4 69.Pd6 f3 70.Pxc4 Kxc4 71.a6 f2 72.a7 f1D 73.Lb5+ Kxb5 74.b8D+ Txb8 75.axb8D+ Kd5 en het dame-eindspel is remise. Merk op dat Mamedyarov het erg goed speelde aan het eind.

Persconferentie Mamedyarov & Bacrot (part 1)


Persconferentie Mamedyarov & Bacrot (part 2)Links:

[/lang_nl][lang_en]Well, at least for the local organizers and fans, who saw Azerbaijan's third player Vugar Gashimov crushing tournament leader Alexander Grischuk, and also for the Czech chess fans, who saw Navara clinching his first victory.

Gashimov & Wang Yue in the lead, with one more round to go!


Short video report round 12

[TABLE=268]

gashimov-grischuk.jpgMany handshakes and smiles awaited Gashimov, who defeated Grischuk in great style – the first game to end in this 12th round! At the press conference Gashimov revealed that it was all home preparation until 16.f4: "I was hoping for the same line as he played against Svidler. I did some work on it [12.Qd3 was a strong novelty – PD], and before the game I thought White is much better, maybe even winning, after f4." Shipov isn't so sure by the way - he gives 16…Bxg5 17.fxg5 c6! followed by 18...Ne7. Later, 20…Re8 gave more chances instead of 20…Kc8? but there Grischuk was already in severe timetrouble. He admitted that his opening preparation had turned out to be very bad: "I didn't think he would expect this line, and didn't expect him to analyse it so deeply. I just got into a too deep level of thinking." He added a variation: "The main problem was 18...0–0 19.Bxf6 Bxf6 20.Ra7 Bh4 21.Rxc7 Rxf3 22.Rxd7 Rxf1+ 23.Kxf1 Rf8+ 24.Kg1."

Press conference Gashimov & Grischuk


Short interview with Vugar Gashimov


Vugar Gashimov showing his victorykamsky-svidler.jpgIn the second game that finished, Svidler recovered a bit by beating Kamsky with Black. "I decided I should play something new today. What we got is a topical line in the Najdorf, and Gata's choice at move nine led to a complex endgame, in which Black is somewhat cramped, but he has the bishop pair and no weaknesses. Still, it was about equal all the time and the game was mainly decided by my time advantage on the clock." Kamsky: "I didn't realize how unpleasant it was and then I couldn't find a plan." In timetrouble he started making mistakes and after 29.c4, with a nice central break (32…Nd4!, 34…e5!, 36…f5!) Svidler's bishops were released and then decided the game.

Press conference Kamsky & Svidlerradjabov-navara.jpgFor the first time in the tournament, Navara won, against Radjabov. The Czech was the first to admit he had been lucky: "After the opening my position looked suspicious; I somehow managed to forget how to play this line. Later I missed the move 28.Qg5 and I was lucky to have a decent reply that was sufficient for a draw. White was very close to winning around move 25 and later on he spoilt it in timetrouble." Radjabov: "I'm playing terrible these days. Instead of 27.Bd3, 27.Kh1 or 27.Rf2 should be winning. I just forgot about 28...Qxg2+. Everything is going wrong." A tragic loss for the Azeri GM, who had refuted Navara's play with some energetic moves (17.f5!, 20.Nef6+) and got a winning attack: 23.Ng4 f6 24.Qh3! would have won according to Shipov, as "there's no defence against the strike on h6". After Radjabov's choice, Black could have survived beautifully with 23…Nd4! 24.Nxe8 e2 25.Rf6 Nf3+!!. For White there was also a nice line: 26.Rxg7! Kxg7 27.Qe5!!. The critical moment was at move 28, where White missed a decisive advantage with 28.Qe5! Qxd3 29.Rxe3 Qc2 30.Rg3!. The endgame should have ended in a draw but 38.Rh5+? (instead of 38.Rb3! Bc6 39.Rg3!) was the last mistake.

Press conference Radjabov & Navaracarlsen-adams.jpgCarlsen-Adams was won by the Norwegian, who demonstrated a modern attitude to the game: he had delved deeply into the mysteries of this Nimzo-Indian line [his 19.Nd4 was new – PD] and throughout the game he overcame the natural fear for material losses. Carlsen: "For the exchange White had good positional compensation, but for a while it was about equal. But then he should have taken on d5 [instead of 30...Kf8 – PD]. I got some advantage and then I was lucky I had this trick with 42.Rb8." Adams: "It was an interesting opening position. Today I didn't really like it, but probably it's all right for Black. I looked for ways to give back the exchange but the way I did it was ridiculous." Shipov recommends 26…Ne5! with the idea 27.Rd1 a5! 28.bxa5 Rxa5 29.Bxd5 Ke8! 30.e4 Rxc5 31.Bxb7 "with absolute equality" He considered Black's last chance to be 40...Rxe4.

Press conference Carlsen & Adamscheparinov-karjakin.jpgThe first game that ended in a draw was Cheparinov-Karjakin, after no less than 92 moves. Early in the game White had gotten into trouble: "My opening play was bad, I didn't see 24...Qe8 and I was lucky I didn't lose by force. I made several only moves, like 25.Ba3," Cheparinov said. Karjakin: "He wasn't prepared very well, because I played this line against Van Wely [Wijk aan Zee 2007 – PD] and Loek played 22.Bxc5 but that is another story. During the game I didn't see how I could win." Only through a long series of only moves, Cheparinov was able to lead the game into a slightly worse ending which he managed to save.

Press conference Cheparinov & Karjakininarkiev-wangyue.jpgAnother draw was agreed in Inarkiev-Wang Yue and by holding this game, the Chinese GM kept his first place in the tournament standings. "I had a promising position out of the opening," Inarkiev said. According to Shipov, this was because of weak opening play by Wang Yue (11…Qa5?!, 13…c5?). But then Inarkiev missed 20.Qd4 (instead of 20.Qa4): "But I just forgot that after 20...Qxd4 21.exd4 g5 22.Be3, the pawn on g5 is hanging. After that I was still slightly better but it wasn't enough." For Wang Yue it was a "difficult game" and like many players today, he felt "he was lucky". Asked about his strategy for his last round game, he simply said: "I'll just play."

Press conference Inarkiev & Wang Yuemamedyarov-bacrot.jpgThe longest game was Mamedyarov-Bacrot, and a very complicated one. Mamedyarov: "In the opening I played the not very popular 7.Qd2 and I think I was better somewhere, but then he just played very well, for example with 16...Bd4!. Around 27.Re4 maybe it's a draw but I thought: I must play, I'm only on plus one!" Bacrot said it was difficult for him to perform after yesterday's blunder: "Still I think I played quite well but I missed his 57.Ne6+ and 58.Ng5. Too many blunders." Shipov showed where Black could have saved himself: 66…Rg8! 67.Nf7+ Kd4 68.b7 f4 69.Nd6 f3 70.Nxc4 Kxc4 71.a6 f2 72.a7 f1Q 73.Bb5+ Kxb5 74.b8Q+ Rxb8 75.axb8Q+ Kd5 with a drawn queen ending. It must be noted that Mamedyarov played the final phase very strongly.

Press conference Mamedyarov & Bacrot (part 1)


Press conference Mamedyarov & Bacrot (part 2)Links:

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Janis Nisii's picture

Amazing Gashimov. Considering the games in France, Russian league and Baku,he collected +33 (!!) rating points, virtually entering the 2700 list with 2712. So does Wang Yue with +20 points and a virtual Elo of 2709.

Latest articles