Reports | March 21, 2008 6:21

[lang_nl]R5: Aronian punt los[/lang_nl][lang_en]R5: Aronian leads by a point[/lang_en]

[lang_nl]Wat een spektakel hier op het Amber toernooi, tjongejonge. Morozevich die Anand van het bord blaast, Carlsen die hetzelfde doet tegen Gelfand (en allebei blind!), Kramnik die met een dameoffer Topalov verschalkt (1?Ǭ?-?Ǭ?)... Een goeie ronde weer hoor.[/lang_nl][lang_en]What a tournament so far, this Amber 2008, wow. Round 5 saw Morozevich crushing Anand, Carlsen doing the same to Gelfand (both blindfold!), Kramnik defeating Topalov with a queen sacrifice (1?Ǭ?-?Ǭ?)... Another great round.[/lang_en]

[lang_nl]Morozevich-Anand was theorie voor ten minste zestien zetten en volgens Moro was 24...Tb8 de beslissende fout. Het liet een standaardoffer toe dat wel "moet winnen" volgens Ljubojevic. "Wasn't it Speelman who said that five pieces in the attack always win?" De clash tussen de rivalen Topalov en Kramnik was een remise in het Russisch zonder dat ze handen schudden voor de partij (what's new) en Mamedyarov being een beetje een muisslip met 16...Lg7, wat afgestraft werd door Leko. Van Wely-Karjakin en Ivanchuk-Aronian waren twee remises en Carlsen scoorde een lekkere overwinning tegen Gelfand nadat die al snel in de fout was gegaan met 9...h6?!, wat de eenvoudige zet 10.Te1 onderschat. Dingen als 11.e5 Lxg2 12.exf6 Lb7 13.fxg7 Lxg7 14.Pf5 dreigen. 25.g5 was een leuk zetje van Magnus natuurlijk.

In de rapids was Morozevich geen schaduw van zijn witpartij; hij gaf gewoon een stuk weg. Kramnik pakte een aangename overwinning tegen Topalov; natuurlijk was het vooral 32.Le7, dat zwart compleet lamlegt, waar de Rus tevreden over was. In Mamedyarov-Leko gebeurde iets grappigs: Shakh wilde 48.Pe4?? spelen, liet bijna los (voerde bijna 'een Magnus' uit), totdat hij plots zag dat zijn koning geen velden heeft na 48...Tb5+. Het betekende dat al het voordeel (als dat er ?ɬºberhaupt nog was) verdween, en de spelers schudden elkaar dan ook meteen de hand. Karjakin deed net als Carlsen tegen Gelfand ook 6.h3 tegen Loeks Najdorf (was het al van plan voordat hij Carlsens potje zag!) en strafte zwarts 9...b4 genadeloos af. Hoewel, beide spelers vonden het na 14...Pg8 nog niet zo duidelijk. Aronian won een fraai potje met wit van Ivanchuk en de laatste partij van de dag was een redelijk interessante remise in Gelfand-Carlsen.

En zo staat Levon Aronian opeens een punt los in het gecombineerde klassement, met 6,5 uit 10, gevolgd door de grote drie Kramnik, Anand en Topalov maar ook Ivanchuk, Leko en Carlsen die allemaal 5,5 hebben. Aronian dankt zijn eerste plek vooral aan zijn rapidscore van 4 uit 5; in het blindtoernooi staat, jawel, Carlsen alleen bovenaan met 3,5 uit 5.

Blindpartijen: Rapidpartijen:

[/lang_nl][lang_en]Morozevich-Anand was theory for at least 16 moves and according to Moro, the decisive mistake was 24...Rb8. It allowed a typical sacrifice that "must be winning", according to Ljubojevic. "Wasn't it Speelman who said that five pieces in the attack always win?" The clash between the rivals Topalov and Kramnik was another handshake-less, drawn Petroff. Mamedyarov made kind of a mouse-slip with 16...Bg7 and was punished severely by Leko while Van Wely-Karjakin and Ivanchuk-Aronian were two draws. Carlsen scored a fine win after Gelfand made an early mistake with 9...h6?!, underestimating the simple move 10.Re1, when things like 11.e5 Bxg2 12.exf6 Bb7 13.fxg7 Bxg7 14.Nf5 are threatened. 25.g5 was a nice shot by Magnus of course.

In the rapids, Morozevich wasn't a shadow of his White game and simply blundered a piece. Kramnik scored a nice victory against Topalov, where especially 32.Be7, paralyzing Black completely, made him happy. In Mamedyarov-Leko something funny happened: Shakh played 48.Ne4?? and almost let go (almost did "a Magnus"), until he saw that his king had no squares after 48...Rb5+. It meant that any advantage was gone, and so the players immediately shook hands. Just like Carlsen did against Gelfand, Karjakin opted for 6.h3 against Van Wely's Najdorf he had planned it before he saw Magnus' game!) and had no mercy after Black's 9...b4. Well, both players actually thought it wasn't so clear after 14...Ng8. Aronian won a nice White game against Ivanchuk and the last game of the day was a reasonably interesting draw in Gelfand-Carlsen.

And so Levon Aronian is suddenly a point clear in the combined standings, with 6.5 out of 10, followed by the big three Kramnik, Anand and Topalov but also Ivanchuk, Leko and Carlsen, who are all on 5.5. Aronian's first spot is mainly the result of his excellent 4 out of 5 rapid score; in the blindfold, yes, it is Carlsen who tops with 3.5 out of 5.

Blindfold games: Rapid games:

[/lang_en][lang_nl]Links:

  • Alle info, resultaten, standen
  • Toernooiwebsite
  • Partijen in PGN

[/lang_nl][lang_en]Links:

  • Tournament website
  • All info, results, standings
  • Games in PGN

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Mark's picture

Great chess! Nice win from Kramnik over Topalov. I love queen sacs!

bob's picture

No Topalov

Vahag's picture

Go Go Aronian! U r the champ!
From Russia with love!

Latest articles