Reports | March 22, 2008 6:11

[lang_nl]R6: remisedag[/lang_nl][lang_en]R6: day of draws[/lang_en]

[lang_nl]Opeens maakten we bij het Amber-toernooi een nogal saaie dag mee. Vandaag vielen er in de twaalf partijen maar liefst tien remises. Alleen in de blindsessie werd gescoord: Anand won met zwart van Karjakin en Morozevich versloeg Van Wely, ook met zwart.[/lang_nl][lang_en]And suddenly the Amber tournament saw a bit of a boring day. From a total of twelve games, no less than ten ended in a draw. In the blindfold session, Anand beat Karjakin with Black and Morozevich defeated Van Wely, also with Black.[/lang_en]

[lang_nl]We moeten eerlijk toegeven dat er vandaag niet best is geschaakt in Nice. Met andere woorden: er was nauwelijks spektakel als compensatie voor de welhaast onvermijdelijke fouten.

We beginnen met de blindsessie. Na een nogal ongebruikelijke (ruil)variant van de Caro-Kann kwam Topalov met sterk spel met zwart gewonnen te staan tegen Carlsen, om daarna misschien wel tien keer de winst over het hoofd te zien. Eenvoudig waren ...g3! op zet 30 en 31 en ook niet zo lastig was 35...Pxd4+, maar het gaf niet als Veselin maar het doodeenvoudige 47...d3 had gevonden, wat op enkele schaakjes na capitulatie had betekend.

Ook Ivanchuk gaf een winststelling uit handen, die hij had verkregen na zwak spel van Leko, maar de Hongaar zette wel een sluw valletje op zet 36 waar Vassily regelrecht in trapte. Aronian leek ook erg goed te staan maar Mamedyarov paste de bekende Nijenhuis-techniek toe: zo snel mogelijk je zwakke pion weggeven, dan heeft de tegenstander daarna geen plan meer!

Ondanks het feit dat Anand pas na 8.Pg5 erachter kwam dat Karjakin zijn paard niet naar b3 had gespeeld, en hij later ook nog vergeten was of zijn toren nou op f8 of op e8 stond, wist hij toch tot een snelle winst te komen. Een aanval als een duveltje uit een doosje.

Wat Loek deed tegen Morozevichs gelegenheidswapen, het Albins Tegengambiet, verdient ook geen schoonheidsprijs. Vooral 19.a4 vond Moro erg na?ɬØef, vertelde hij me bij het buffet 's avonds. Misschien wel het allergekste gebeurde in Gelfand-Kramnik. In een stelling waarin beide spelers overwogen om remise aan te beiden, sloeg Gelfand per ongeluk (een slip of the mouse) met zijn dame op e4. Kramnik wilde liever als gentleman bekendstaan dan op zo'n manier winnen, en bood alsnog remise aan.

Dan de rapids. Topalov-Carlsen was geen slechte pot, waarin de Bulgaar weer eens zijn trademark-kwaliteitsoffer uit de kast haalde. Hij kon het net niet winnen en zo blijft Magnus voorlopig een onneembare vesting voor hem. Anand-Karjakin leek een redelijk correcte remise. Mamedyarov-Aronian hadden blijkbaar geen puf meer voor een behoorlijk gevecht na fanatiek tafelvoetbal te hebben gespeeld voor de partij maar Leko en Ivanchuk, die ook geen bijster interessant potje speelden, hadden dat excuus niet.

Kramnik kreeg een klein voordeeltje tegen Gelfand maar kon er weinig meer van maken. Zojuist checkten we de partij op mijn laptop met Rybka en Vladimir was tevreden dat ze beiden geen grote fouten hadden gemaakt. Leko en Ivanchuk waren toen al een tijdje klaar met een onbeduidende remise. Van Wely was ditmaal erg nauwkeurig tegen de Ruil-Slaaf van Morozevich.

Morozevich en Carlsen delen de koppositie in de blindsectie met 4 uit 6. Aronian gaat zowel in het rapidtoernooi als in het algemene klassement met een halfje voorsprong aan de leiding.

Blindpartijen: Rapidpartijen:

[/lang_nl][lang_en]We have to admit that the chess wasn't very good today. Or in other words: this time there wasn't anything special to compensate for the inevitable mistakes.

We start with the blindfolds. After a very unusal (exchange) Caro-Kann, Topalov had played well and reached a winning position against Carlsen, but then threw away the win at perhaps a dozen times. Quite easy to find were ...g3! at moves 30 and 31 and what about 35...Nxd4+, but it wasn't so bad if Veselin hadn't missed the dead simple 47...d3 which forces resignation after only a few checks.

Ivanchuk also threw away a winning position, which he had reached after a weak appearance by Leko, but the Hungarian did set up a neat trap at move 36, which Vassily fell right into. Aronian had a nice position too, but Mamedyarov used something that is known as the Nijenhuis technique: give away your weak pawn as soon as possible, because afterwards the opponent will lack a decent plan!

Despite the fact that it was only after 8.Ng5 that Anand found out Karjakin hadn't played his knight to b3, and the Indian later also couldn't remember whether his rook was on e8 or on f8, he managed to win pretty fast anyway. A sudden, deadly attack by Vishy that would have made any scorpion proud.

Loek won't win the brilliancy prize either for what he came up with against Morozevich's "occasional pet line", the Albin Counter Gambit. Especially 19.a4 was kind of naive, Moro said to me at the buffet tonight. Perhaps the craziest thing of the day happened in Gelfand-Kramnik. In a position where both players were considering to offer a draw, Gelfand accidently (a slip of the mouse) took on e4 with the queen. Because Kramnik preferred to be a gentleman instead of winning the game like this, he offered a draw anyway.

Then the rapids. Topalov-Carlsen wasn't a bad game, in which the Bulgarian played one of his trademark exchange sacrifices. He couldn't win it and so Magnus still seems to be an impregnable barrier for him. Mamedyarov-Aronian created nothing special, probably still shaky from their game of Fussball (table soccer) before the game. Leko and Ivanchuk, who played another not too exciting game. didn't have this excuse by the way.

Kramnik got a slight edge against Gelfand but couldn't make much more out of it. With my laptop we checked the game with Rybka tonight, and Vladimir was happy that it appeared that they hadn't made any big mistakes. Anand-Karjakin looked like a correct draw and Van Wely reacted accurately this time against Morozevich, in an Exchange Slav.

Morozevich and Carlsen share the lead in the blindfold section with 4 out of 6. Aronian leads with half a point in both the rapid and the combined standings.

Blindfold games: Rapid games:

[/lang_en][lang_nl]Links:

  • Alle info, resultaten, standen
  • Toernooiwebsite
  • Partijen in PGN

[/lang_nl][lang_en]Links:

  • Tournament website
  • All info, results, standings
  • Games in PGN

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Amos Sky's picture

Karjakin's a good sport and has a good sense of humor. Hope to see more of him in the upcoming premiere tournaments. Great videos!!

arne's picture

Hahaha, extra kudos for that suggestion, Baburin! At the same time, it does show exactly what the problem is with this kind of chess, doesn't it?

Lajos Arpad's picture

"Because Kramnik preferred to be a gentleman instead of winning the game like this, he offered a draw anyway."
I always respect this kind of high level fair play. I congratulate Kramnik for the most spectacular moral victory in this tournament.

Baburin's picture

Blindfold chess is OK only if all the games are studied blindfold as well. That's why the blindfold game replayer should not show any pieces.

Latest articles