Reports | March 23, 2008 5:04

[lang_nl]R7: Aronian vergroot voorsprong[/lang_nl][lang_en]R7: Aronian increases lead[/lang_en]

[lang_nl]De topper Aronian-Topalov werd met 1?Ǭ?-?Ǭ? gewonnen door de Armeni?ɬ´r, en zo vergrootte hij zijn voorsprong in het Amber-toernooi weer tot een punt. Kramnik werd door (voormalig?) secondant Van Wely op 1-1 gehouden en Carlsen deed hetzelfde tegen Anand.[/lang_nl][lang_en]The top match Aronian-Topalov was won by the Armenian, who thus increased his lead to a full point again at the Amber tournament. Kramnik was held 1-1 by (former?) second Van Wely and Carlsen did the same against Anand.[/lang_en]

[lang_nl]In de blindpartij gaf Topalov voordeel uit handen tegen een aalgladde Aronian, en in hun rapidpot was het Levon die de gang van zaken bepaalde. Sterk was 13.Pf5! (met als idee 13...axb5 faalt op 14.Lb4! Tg8 15.Tc1) en Topalov leek al rond zet 20 in grote problemen geraakt te zijn.

Als je zijn minimatch tegen Kramnik beschouwt als een sollicitatie voor nieuw secondantschap tijdens de match in oktober, dan heeft Van Wely opnieuw een goede beurt gemaakt tegenover de Rus. Loek hield Vladimir soepel op remise met zwart in een Koningsindi?ɬ´r, om hem daarna in een R?ɬ©ti met wit naar de keel te vliegen. Ook die partij eindigde in remise.

Carlsen had als doel zijn slechte score tegen Anand wat op te poetsen, en zal tevreden zijn met de 1-1. Met zijn Aljechin was Magnus niet opgewassen tegen een sterk spelende Vishy, in de blindpartij, maar in de rapid kwam hij uitstekend terug. Met allerlei taktische grappen was hij de Indi?ɬ´r de baas.

Morozevich-Ivanchuk was weer zo'n partij vol fouten; zwart stond prima voor 21...De7?, wit stond daarna gewonnen maar had 30.c7! moeten doen (nog sterker dan 30.Txg2 Dxb6 31.Pg4, door Nunn & Ljubojevic ook als 'uit' bestempeld) en wat zwart op zet 46 deed kon natuurlijk niet. Maar ja, wie laat er dan ook vijftien zetten lang een toren op c4 staan? Dat onthoud je toch niet? In de rapid kwam Ivanchuk niet echt in de buurt van revanche.

Leko en Gelfand zijn twee vriendelijke heren die niet graag risico's nemen en dus eindigt zo'n minimatch met weinig vuurwerk in 1-1. Van de match Karjakin-Mamedyarov was vooral opvallend hoe soepel Shakh remise hield met het zeldzame 9...Kf8 in zijn Pirc.

Aronian dus een punt los van Anand in de gecombineerde stand; Morozevich leidt natuurlijk de blindsectie.

Blindpartijen: Rapidpartijen:

[/lang_nl][lang_en]In their blindfold game, Topalov gave away a nice advantage against Aronian, and in the rapid it was Levon who dictated play. Strong was 13.Nf5! (with the idea 13...axb5 14.Bb4! Rg8 15.Rc1) and Topalov was already in big trouble around move 20.

If Kramnik hasn't decided yet if he should ask Van Wely as his second again during the match in October, then at least the Dutchman has made another good impression on the Russian today. Loek drew his Black game (blindfold) quite easily with a King's Indian and went for Kramnik's throat from the very start in the rapid. That one also ended in a draw.

Carlsen's goal was to do something about his bad score against Anand and he can be satisfied about his 1-1 today. Okay, with the Alekhine Magnus had a hard time against a strong playing Vishy, but in the rapid he had a great comeback. With all sort of tactical tricks he defeated the Indian.

Morozevich-Ivanchuk was one of those games with lots of mistakes. Black was fine before he went 21...Qe7?, White was winning until he didn't play 30.c7! (even stronger than 30.Rxg2 Qxb6 31.Ng4 which was winning as well according to Ljubojevic and Nunn) and what Black played on move 46, well... But hey, who on earth puts a rook on c4, and leaves it there for fifteen moves? You can't remember this, can you? In the rapid Ivanchuk didn't come very close to a revenge.

Leko and Gelfand are two friendly guys who don't like to take risks so much, and therefore such a minimatch ends in 1-1 like it did. In the minimatch Karjakin-Mamedyarov it was striking how easily Shakh held the draw with the rare 9...Kf8 in his Pirc.

So Aronian is a point clear from Anand in the combined standings; Morozevich of course leads the blindfold section.

Blindfold games: Rapid games:

[/lang_en][lang_nl]Links:

  • Alle info, resultaten, standen
  • Toernooiwebsite
  • Partijen in PGN

[/lang_nl][lang_en]Links:

  • Tournament website
  • All info, results, standings
  • Games in PGN

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Eiae's picture

Yeah, great videos, as always. Fun how the Dutch call Anand "Fishy" ;)

Coco Loco's picture

The Pirc line Karjakin played against Mamedyarov isn't supposed to be good for more than a draw - I think black can even take fxe6.

Lajos Arpad's picture

van Wely has some very strong ideas in the opening. Kramnik should be impressed.

pat's picture

Carlsen win against Anand it's the first time i think, know he can be the number one!!!! Aronian anand tomorrow and i think two draws wait and see but anand respect a lot of aronian i think too mutch!!

increible mamedyarov 5/7 en las partidas a la ciega.
que pena que luego sea el ?ɬ?ltimo en las r?ɬ°pidas, es raro tanta descompensaci?ɬ?n en la puntuaci?ɬ?n.

bob's picture

topalov for the win

Vahag's picture

Go Aronian Go! U r the CHAMP!

mamedyarovfan's picture

Brilliant Peter -- as usual, your writing and videos both give great insight into the players' personalities, relationships, moods and emotions. Well done.

Chessman's picture

Chessvibes.com is super!

Chessman's picture

The Kings-Indian is back in bussiness!

Latest articles