Reports | May 03, 2008 5:05

[lang_nl]Regendruppels en halfjes[/lang_nl][lang_en]A rainy day in Baku[/lang_en]

[lang_nl]Vandaag regende het pijpenstelen in Bakoe, maar ook halfjes. Zes om precies te zijn. Als fotograaf greep ik mijn kans en Radjabov riep: "Romantisch h?ɬ®?" Later zou hij als enige gaan verliezen, van Cheparinov.[/lang_nl][lang_en]It was raining cats, dogs and half points today in Baku. Six, to be exact. When I took this photo a cheerful Radjabov said: "Romantic isn't it?" but later he would be the only player to lose his game today, against Cheparinov.[/lang_en]

[lang_nl]De hele dag kwam het met bakken uit de hemel in de hoofdstad van Azerbeidjan en op het moment van schrijven is het nog steeds niet opgehouden met regenen! Echt weer om te schaken, zou je zeggen, maar toch eindigden zes van de zeven partijen in remise.


Kort videoverslag ronde 10

[TABLE=262]

carlsen-navara.jpgHoewel Carlsen "echt voor de winst wilde gaan" vandaag kon hij een korte remise tegen Navara niet voorkomen. De Tsjech had hem verrast met de Zaitsev van het Spaans en ook nog eens met het nieuwtje 21…Lb7, Sterk was de manoeuvre 22…Le7! en 23…Lg5! wat voorkomt dat het witte paard naar d5 springt. Hiermee bereikte zwart "volkomen gelijk spel", volgens Sergey Shipov. Carlsen dacht zelf dat hij nog wel wat beter stond daar: "Maar ik overschatte mijn stelling toen ik 35.a4 deed. Daarna miste ik dat zwart na 38...Df4 39.g3? gewoon op e4 kan nemen." Navara gaf toe dat hij 35.a4 pas had gezien nadat hij 34...Ta6 had uitgevoerd, maar "gelukkig was het slechts remise".

Persconferentie Carlsen & Navara

mamedyarov-grischuk.jpgMamedyarov-Grischuk, was een Half-Slavische opening met overeenkomsten met de Tarrasch. Het begon veelbelovend en de wilde complicaties leken in het voordeel van wit. Mamedyarov had bovendien op een bepaald moment een uur meer op de klok! "Ik speelde 11.Db1 voor het eerst," zei Mamedyarov, een stukje voorbereiding met de rest van de wereld delend, "maar ik had alleen naar 16...Dc2 gekeken waarna ik de sterke zet 17.Lf4 heb." Grischuk zei dat hij deze variant grondig bestudeerd had, maar dan voor wit: "Mijn conclusie was dat zwart op meerdere manieren gelijk spel kan bereiken maar achter het bord was ik er niet zo zeker van. Het was niet zo prettig toen ik steeds aan het nadenken was en Shak steeds uit de rustruimte kwam en zijn zetten op het bord smeet." Mamedyarov was het eens met Shipov dat 18.Lf4 Pc6 (18…0-0 19.Td1!) 19.Dc1! beter was dan wat hij speelde (18.Ld2). In de partij wist Grischuk met een serie nauwkeurige zetten de stelling te vereenvoudigen en zonder problemen de veilige remisehaven te bereiken.

Persconferentie Mamedyarov & Grischukradjabov-cheparinov.jpgVoor Radjabov waren de regenwolken menens: hij was totaal uit vorm en verloor als een kind van Cheparinov . De Bulgaar had zijn tegenstander verrast door de Caro-Kann te spelen. "Ergens stond ik wat beter en toen stond ik opeens gewonnen. Het was niet zijn dag, hij speelde gewoon slecht." Radjabov: "Eens. Nadat ik verrast werd in de opening wilde ik gewoon alleen maar solide spelen. Misschien was 11.Pb3 al fout." Die zet was een dubieus nieuwtje; in die stelling had Leonid Stein, Radjabovs beroemde voorganger in het Konings-Indisch, de betere zet 11.a4 gespeeld tegen Vlastimil Hort, Sousse 1967! "Ik vond dat ik na zijn ...c5 en ...b5 niet echt lekker stond. Misschien had ik daar Kh1 en f4 moeten spelen. Maar mijn spel was belachelijk over het algemeen.." Volgens Shipov was 14.a4 beter dan 14.Nfd2 en wits laatste kans op overleven was 20.Pd2 Pab4 21.Lxb4 Pxb4 22.Db1 Tfb8 23.Pdxc4 Pxa2 24.Txa2!.

Persconferentie Radjabov & Cheparinovkamsky-wangyue.jpgKamsky-Wang Yue begon als een Rossolimo Siciliaan maar leek meer op een Spanjaard met alle typisch Spaanse manoeuvres, inclusief het gevecht om veld d5. Door een grote afruil af te dwingen kon Wang Yue het voordeel van zijn tegenstander beperkt houden. Het verloop in Kamsky's woorden"Ik had niet Siciliaans verwacht en besloot veilig te spelen. Toen werd het een soort Spaans met een paar extra tempo's voor zwart. Ik onderschatte aanvankelijk zwarts idee 17...Lh4, ...Pc6-e7-g6, ...Dd8, ...Lg5 en ...Pf4, dus ik moest wel op e7 slaan en dan staat het natuurlijk helemaal gelijk." Wang Yue dacht dat wit misschien Ph2-f1-e3-d5 had kunnen spelen, maar "dan sla ik met de loper en staat het ook gelijk." Shipov: "Het rustige, kalme verloop van de partij, zonder enige tactische verwikkelingen, maakte het voor mij onmogelijk om commentaar te leveren op de spelers. Ze speelde niet alleen goed maar ze bereikten ook het verwachte resultaat.."

Persconferentie Kamsky & Wang Yuegashimov-karjakin.jpgZwart stond zo goed als gewonnen in Gashimov-Karjakin, maar Karjakin kon niet precies aanwijzen waar hij het beter had kunnen spelen. "Ik weet niet zeker of ik wel re?ɬ´le winstkansen had," zei hij na afloop. Sergey Shipov dacht dat het de zet 35…h4! was (in plaats van 35…a5). Karjakin was verrast door de openingskeus van zijn tegenstander (iedereen is maar steeds verrast!): "Ik wist dat hij deze variant weleens speelt want we hebben het weleens gespeeld in onderlinge snelschaakpartijen maar ik had niet verwacht dat hij het ook in een echte partij zou spelen." Shipov vond het allemaal maar niks: "Wits openingsspel was gewoon raar en onlogisch! Wit zou hier geen voordeel uit mogen halen en dat gebeurde ook niet." Gashimov zei dat hij "verschrikkelijk blunderde" in de opening: "Ik wilde op h6 slaan maar toen zag ik dat hij Dg5 met schaak kan spelen.." Dit is de variant 16.Lxh6 gxh6 17.Pxh6+ Kh8 18.Dh3 Dg5+. "Maar ik denk dat ik het eindspel wel goed speelde."

Persconferentie Gashimov & Karjakinsvidler-bacrot.jpgSvidler-Bacrot was volgens Svidler, "de slechtste partij van het toernooi tot nu toe". Het moge duidelijk zijn dat de twee spelers niet hun beste vorm konden laten zien vandaag vanwege vermoeidheid - Svidler voelt zich al een paar dagen niet honderd procent fit en Bacrot heeft zoveel lange partijen gespeeld dat fouten onvermijdelijk worden. Svidler: "Ik wist dat 11.Dxb7 meteen remise is [na 11...Le6 12.c4 Tb8 – PD] maar dat wilde ik niet doen. Maar na 11.h3 Lh5 12.Tfe1 Dd7 sta ik al minder en later staat hij natuurlijk totaal gewonnen." Bacrot knikte en baalde vooral van 28...Pxc3. "Als ik daar eerst schaak geef met 28...De5 dan is het simpel gewonnen." Aan het eind was het de activiteit van de witte stukken waardoor Svidler maar net kon ontsnappen aan een nederlaag.

Persconferentie Svidler & Bacrotinarkiev-adams.jpgDe laatste partij eindigde ook in remise: Inarkiev-Adams. "We bereikten bepaald type stelling; vergelijkbaar met mijn partij tegen Kramnik [Dortmund 2006 – PD]. Op een bepaald moment kwam hij nog een heel end, maar ik wist me te redden." Dit 'bepaald type stelling' heeft wat weg van "typical position" een gespiegelde Berlijnse Muur: wit heeft een dubbele c-pion en het loperpaar. Volgens Inarkiev stond het de hele partij ongeveer gelijk: "Ik had wel wat initiatief maar ondanks dat is er niet veel aan de hand." Shipov complimenteerde Adams: "Zwart verdedigde zich uiterst nauwkeurig (41…f5!, 46...d5!) naar remise."

Persconferentie Inarkiev & AdamsLinks:

[/lang_nl][lang_en]All day long, Azerbaijan's capital was under a long, enduring shower and at the moment of writing this report, it still hasn't stopped! You'd expect it to be weather for some great chess, but six out of seven games were drawn.


Short video report round 10

[TABLE=262]

carlsen-navara.jpgAlthough Carlsen "wanted to try hard for a win" today, he couldn't prevent a short draw against Navara, who had surprised him by playing the Zaitsev Ruy Lopez. The Czech even came up with an interesting novelty 21…Bb7, followed by the nice manoeuvre 22…Be7! and 23…Bg5!, which prevented the White knight from getting to d5. This way he "absolutely equalized the game", according to Sergey Shipov. Carlsen thought he still had some advantage there: "But then overestimated my position, when I went for 35.a4. After that I missed that after 38...Qf4 39.g3? Black can simply take on e4." Navara admitted that he only spotted the move 35.a4 after he played 34...Ra6, but "fortunately it was only a draw".

Press conference Carlsen & Navara

mamedyarov-grischuk.jpgMamedyarov-Grischuk, a Semi-Slav with some similarities to the Tarrasch Defence, started very promising. The wild complications in the opening seemed to favour White, who at some point was an hour up on the clock! "I played 11.Qb1 for the first time," Mamedyarov said, sharing a bit of his preparation to the rest of the world, "but I only looked at 16...Qc2 after which I have the very strong move 17.Bf4." Grischuk said he had analysed this line quite a bit, but from the White side: "I had found different ways for Black to equalize but during the game I still wasn't completely sure. I didn't like it when I was thinking all the time and Shak just came out of the rest room and banged out his moves." Mamedyarov agreed with Shipov that 18.Bf4 Nc6 (18…0-0 19.Rd1!) 19.Qc1! was stronger than what he played (18.Bd2). In the game, with a series of exact moves Grischuk simplified the position and without any problems achieved the desired draw.

Press conference Mamedyarov & Grischukradjabov-cheparinov.jpgFor Radjabov it was certainly a rainy day. For some reason he was just completely out of form, and Cheparinov profited from that, beating the Azeri GM with Black. The Bulgarian had surprised his opponent by playing the Caro-Kann. "At some point I was slightly better and then I was suddenly winning. It was not his day, he just played badly." Radjabov: "I agree totally. After he surprised me in the opening I just wanted to play solidly. Maybe 11.Nb3 was already wrong." This move happened to be a theoretical novelty; in that position Leonid Stein, Radjabov's great predecessor in the King's Indian, had played the better move 11.a4 against Vlastimil Hort, Sousse 1967! "I didn’t like my position after his ...c5 and ...b5. Perhaps I should have played Kh1 and f4 there. But my play was ridiculous in general." According to Shipov 14.a4 would have been better than 14.Nfd2 and White's last chance to survive was 20.Nd2 Nab4 21.Bxb4 Nxb4 22.Qb1 Rfb8 23.Ndxc4 Nxa2 24.Rxa2!.

Press conference Radjabov & Cheparinovkamsky-wangyue.jpgKamsky-Wang Yue started as a Rossolimo Sicilian but was more like a Ruy Lopez, with all the typical Spanish manoeuvres, including the struggle for the d5 square. By forcing many exchanges Wang Yue was able to minimize the advantage of his rival. The course of events in Kamsky's words: "I didn't expected the Sicilian and decided to play something solid. It then turned into some kind of a Spanish game with some extra tempo's for Black. I underestimated Black's idea of 17...Bh4, ...Nc6-e7-g6, ...Qd8, ...Bg5 and ...Nf4, so I had to take on e7 and then of course it was completely even." Wang Yue thought White could have played Nh2-f1-e3-d5, "but then I take with the bishop and it's also equal." Shipov: "The smooth and calm course of the game, without any tactical battles, deprived me from the opportunity to criticize the players. Not only did they play well, but they also achieved an expected result."

Press conference Kamsky & Wang Yuegashimov-karjakin.jpgBlack was close to winning in Gashimov-Karjakin, but Karjakin couldn't pinpoint exactly where he could have played better. "I'm not sure if I had real winning chances," he said at the press conference. Sergey Shipov thought it was the move 35…h4! instead of 35…a5. Karjakin had been surprised by his opponent's choice of opening: "I knew he plays this line because we've had it in some blitz games against each other, but I didn't expect him to play it in a real game." Shipov didn't like it at all: "White's opening play was just strange and illogical! White shouldn’t gain an advantage in such a curious way - and it didn’t happen." Gashimov said he "blundered terribly" in the opening: "I wanted to take on h6 but then I saw he can just play Qg5 with check." This line runs 16.Bxh6 gxh6 17.Nxh6+ Kh8 18.Qh3 Qg5+. "But I think I played the ending very well."

Press conference Gashimov & Karjakinsvidler-bacrot.jpgSvidler-Bacrot was, according to Svidler, "the worst game of the tournament so far". It's clear that both players couldn't show their best form today because of tiredness - Svidler hasn't been feeling a 100% fit for a few days already, while Bacrot played so many long games so far, that it's hard to avoid mistakes. Svidler: "I knew that 11.Qxb7 leads to an immediate draw [after 11...Be6 12.c4 Rb8 – PD] but I didn't want to go for that. But after 11.h3 Bh5 12.Rfe1 Qd7 I'm already slightly worse and later he's of course completely winning." Bacrot agreed and he especially didn't like his 28...Nxc3. "If I first give a check with 28...Qe5 it's clearly winning." In the end it was the activity of the White pieces that brought Svidler a narrow escape.

Press conference Svidler & Bacrotinarkiev-adams.jpgThe last game that ended was drawn as well: Inarkiev-Adams. A "fairly typical position was reached, similar to my game against Kramnik [Dortmund 2006 – PD]. At some point he came quite close but I managed to save myself." In a way, this "typical position" is similar to a mirrored Berlin Wall: White has a doubled c-pawn and the bishop pair. According to Inarkiev the game was quite balanced all the time: "I had some initiative but still it's about equal everywhere." Shipov praised Adams' endgame play: "Black showed some amazingly exact defence (41…f5!, 46...d5!) to reach the draw."

Press conference Inarkiev & AdamsLinks:

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Lajos Arpad's picture

?
He doesn't have any chance because of his weak performance at teh beginning of the tournament.

pete's picture

Cheparinov will win the tournament, you will see :P

Latest articles