Reports | August 05, 2007 19:00

[lang_nl]Rybka's onsterfelijke partij (deel 2)[/lang_nl][lang_en]Rybka's Immortal Game (Part 2)[/lang_en]

[lang_nl]Vandaag een artikel van een gastauteur: Jeroen Noomen, schrijver van het openingsboek van de wereldkampioen onder de computers, Rybka.

Een tijdje terug publiceerde ChessVibes de 'onsterfelijke partij' van het computerprogramma Rybka. Hoewel deze partij zeker de moeite waard was, denk ik dat er een nieuwe kandidaat is die beter aan deze omschrijving voldoet. De partij is gespeeld in het WCCC (wereldkampioenschap computerschaak) 2007 van Amsterdam. Rybka versloeg daar het Nederlandse schaakprogramma Diep van Vincent Diepeveen in een zinderende partij vol spectaculaire zetten en taktische hoogstandjes. Na slechts 29 zetten was de partij voorbij, iets dat hoogst zelden voorkomt in partijen tussen computers. Speciaal voor ChessVibes heb ik de nieuwe onsterfelijke partij van Rybka geanalyseerd, evenals een paar andere partijen uit het WK.[/lang_nl][lang_en]Today an article by a guest author: Jeroen Noomen, writer of the opening book of the computer world champion, Rybka.

Some time ago ChessVibes published the "immortal game" of the chess computer program Rybka, currently the strongest engine in the world. Although this game was quite beautiful, I think we have a new candidate that fits this description better. It was played in the WCCC (world computer chess championship) 2007 in Amsterdam. Rybka beat the dutch program Diep in an amazing game, full of spectacular tactics and difficult-to-find moves. After 29 moves the game was over, something that is very rare in computer games these days. Especially for ChessVibes I have analysed the new Rybka immortal game and a few other Rybka games from the WCCC.[/lang_en]

[lang_nl]Sinds Rybka in december 2005 in de computerschaakwereld werd geintroduceerd, domineert het programma de scene op indrukwekkende wijze. In de computerratinglijsten staat Rybka een straatlengte voor op de rest en het programma won alle officiele toernooien waaraan het deelnam, met uitzondering van het WCCC 2006 in Turijn. Dat was het slechtste toernooi uit de carriere van Rybka, waarin het derde werd. Sinds dit WK zijn we weer een paar toernooien verder, laten we eens een kijkje nemen hoe die zijn verlopen:

Open NK Leiden 2006:   9 uit 9 (1e plaats)
Paderborn 2006:    6.5 uit 7 (1e plaats)
CCT9 2007:        6 uit 7 (1e plaats)
ICT Leiden 2007:    7,5 uit 9 (1e plaats)
WCCC Amsterdam 2007:  10 uit 11 (1e plaats)

Na het WK van Turijn scoorde Rybka derhalve 39 uit 43, een score van meer dan 90%. Ze (ja, Rybka is vrouwelijk) verloor geen enkele partij en stond slechts 8 remises af.


Jeroen Noomen (l.) krijgt van scheidsrechter en ICGA-bestuurslid Jaap van den Herik de trofee overhandigd.In juni vond het WCCC 2007 plaats in Amsterdam en omdat de wereldtitel nog niet op de palmares van Rybka stond, spreekt het voor zich dat Vasik Rajlich (de programmeur) en ondergetekende (maker van Rybka's openingsboek) er alles aan gelegen waren om dit toernooi te winnen. Voor Vasik betekende dit de sterkst mogelijke versie opleveren, bugvrij, goed getest en niet te vergeten het regelen van goede hardware. Als boekauteur moet je met de beste versie van je openingsboek ten tonele verschijnen. Dus dat betekende avonden en weekenden analyseren, bijschaven, je rekenschap geven van de laatste theoretische stand van zaken enz. Een goed boek kost enorm veel tijd, want behalve het elimineren van fouten en ervoor zorgen dat de sterkst mogelijke zetten worden gespeeld, moet je ook uittesten of het programma wel correct op openingsvarianten reageert. Wat voor een mens vanzelfsprekend en sterk is, hoeft voor een computerprogramma helemaal niet het geval te zijn. Omgedraaid kan een tweederangs zet (voor een GM dan) een computerprogramma tot grootse daden aanzetten. Het is dus zaak hierin een goede balans te vinden.

Voor dit WK had ik de Vergiftigde Pion variant van de Najdorf tot de nok toe voorbereid. Toen de indeling van het WCCC bekend werd en Rybka in de laatste ronde tegen Shredder zou spelen, was voor mij duidelijk dat in die partij de ultieme test zou plaatsvinden. Jammer genoeg bleef een echte krachtmeting uit: Shredder verliet veel te snel zijn boek en toen was het al 100% zeker dat het programma de partij zou gaan verliezen. Graag had ik de hardhandige weerlegging van Shirov-Ftacnik op het bord willen zien verschijnen, maar dat moet nog maar even in de ijskast blijven liggen.

Rybka won het WK uiteindelijk met 10 uit 11. Twee halfjes werden afgestaan aan de nummers 2 en 3, Zappa en Loop. Tegen Zappa had Rybka een merkwaardige uitglijder: een totaal gewonnen eindspel verzandde in remise omdat een eindspeldatabase (T+pion tegen P+pion) ontbrak en Rybka het winstplan niet kon vinden. De overige partijen gingen echter hard, in bijna alle partijen stond de concurrentie voor de 30e zet verloren. De vraag is: welk programma kan de hegemonie van Rybka in de komende jaren doorbreken? Het wordt denk ik vrijwel onmogelijk. Waar de Rybka programmeurs Vasik Rajlich en Larry Kaufman de IM status hebben, hebben andere programmeurs bij lange na niet die schaakkennis in huis. En Vasik heeft aangetoond dat een zeer goede evaluatie veel belangrijker is dan het programma taktisch nog sterker te maken. Daarin excelleert Rybka en daarom krijg je in de computerratinglijsten uitslagen als 40,5-11,5 tegen Deep Fritz 10 of 43,5-6,5 tegen Deep Junior 10 (CCRL ratinglist).

Voor ons als schaker is het desondanks een goede ontwikkeling: de lat is erg hoog gelegd en er zijn voldoende programmeurs die de uitdaging aangaan om het niveau van Rybka te bereiken. Dat betekent dat wij slechts in onze luie stoel achterover hoeven te leunen om steeds betere analysetools tot onze beschikking krijgen. Want Rybka is geen tegenstander voor de mensheid, maar m.i. een uiterst nuttig hulpmiddel om het schaken op een hoger niveau te brengen.

Jeroen Noomen[/lang_nl][lang_en]Since Rybka entered the chess computer scene in december 2005, its dominance in the chess computer world is amazing. Rybka won all its official tournaments, with the exception of the WCCC 2006 in Turin. Let's take a look at the tournaments that have been played after this worldchampionship in Turin:

Dutch Open Leiden 2006:     9/9 (1st place)
Paderborn 2006:        6.5/7 (1st place)
CCT9 2007:           6/7 (1st place)
ICT Leiden 2007:       7,5/9 (1st place)
WCCC Amsterdam 2007:     10/11 (1st place)

Thus in these 5 tournaments Rybka achieved 39 points from 43 games, a score over 90%. She (yes, Rybka is female) didn't lose a single game and only shedded 8 draws.


Jeroen Noomen (l.) receives the trophy from arbiter and ICGA member Jaap van den Herik.As the worldtitle was still missing on Rybka's agenda, it was clear Vasik Rajlich and I (the book author) were very eager to clinch it in the WCCC 2007 Amsterdam tournament. For Vasik this meant to have the strongest possible Rybka version at the start. For me as bookexpert a period of 2 months of preparing began. To have a good book is not really easy, I spent many evenings and weekends improving the book. Not only the strongest moves have to be played, but Rybka must understand them and also improvements have to be found. What is very natural to a strong player doesn't necessarily means this is best for a computer program. Sometimes continuations that are dismissed by GM's are better for computer programs. To find a good balance between these aspects is the most difficult for a book expert.

For the WCCC I had prepared the Najdorf Poisoned Pawn in a very thorough way. As soon as the WCCC pairings were known, I was sure to use this line in the last round against former worldchampion Shredder. I was not disappointed, as Shredder went for it, as I expected. Unfortunately the game was not really interesting: Shredder left its book far too quickly, after which I knew the game was going to be an easy win for Rybka. A pity I couldn't demonstrate the harsh refutation of Shirov-Ftacnik, so that line still remains a secret.

Apart from 2 draws against Zappa (in which Rybka could have won) and Loop (in which Rybka was slightly worse) all other 9 games were won in solid style. What striked me most, was that all games were pretty much decided before move 30. The evaluation of Rybka played the decisive factor in these games. The question is: is there any program that is able to challenge Rybka's playing strength in the coming years? I think this is going to be tough. Rybka's programmers have the IM status, while other programmers are much weaker chess players. This is a very important factor. Vasik Rajlich has proven that there is a lot to gain in the evaluation of positions, not in improving tactical strength. Im my opinion the evaluation of other topprograms is often very weak. Therefore you get scores like Rybka-Deep Fritz 10 40.5-11.5 or Rybka-Deep Junior 10 43.5-6.5 like in the CCRL ratinglist.

For us as chessplayers this is a good development. Since Rybka the strength of computer programs has been given a boost. Other programmers try to catch up, while Vasik Rajlich keeps on improving Rybka. We only need to wait and see to get even better analysis tools available. Because Rybka is not an opponent for human chess, but a very strong and helpful analysis tool that can bring chess to a higher level.

Jeroen Noomen[/lang_en]

Editors's picture
Author: Editors
Chess.com

Comments

Alex's picture

Though this game is impressive. Recent resulst show that Shredder is the top program. (see teh final results of the Amsterdam blitz tournamanet).

I think I will go with shredder.

luka's picture

To Felix
Fritz 10 instantly find Rxg4 whit diference 0.70 before Be2

Nelson Hernandez's picture

The Shredder game is just incredible; Noomen has no peer in the world in terms of opening preparation and opponent modeling.

Felix's picture

Before I started using Rybka I never played strategical exchange sacrifices, since my Fritz always evaluated them wrong. Also early queen exchanges (e.g. after 1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 e5 4.dxe...)are something Fritz never liked, since it somehow doesn't understand when the possibility to castle is important and when not.
Now after more than a year analysis with Rybka, my style changed a bit and I'm less materialistic than before, I now understand better when I get enough compensation for material, what gives me more ideas in chess. Also I play early queen exchanges quite often and it's good to have an engine that produces useful evaluations.

One example: I read "chess for tigers", the famous and excellent book by Simon Webb, and found in Polugajewski-Estevez, Sotschi 1976 the move 17. Rxg4! (here's the FEN of the position: rn2k2r/p1ppqpp1/8/4PQ2/2B3p1/2B1Pb2/PP3P1P/R3K1R1 w Qkq - 0 0 ), which gives white the initiative. I checked my idea with Rybka and she also says that this is the best move (of course Be2 looks also OK, so the difference is not so big, but she realizes that Rxg4 is stronger (depth=18)!), the other engines I tested don't realize it and don't give it as the best move. Before using Rybka I wouldn't have considered this move or would have needed much more time to find it.

Glenn Bady's picture

Very impressive games by Rybka. At present I use Fritz-time for an update to the best chess program available.

Bert de Bruut's picture

Pretty lame to present Kasparov's refutation of Anands bad move 20... Rd8 in the Poisoned Pawn (see New in Chess Magazine 2007-2) as supposedly a novelty in one's own game...

jerome's picture

Here you will find 50 games played between Deep Shredder 11 and Rybka. 24 draws, 25 wins for Rybka and 1 win for Deep Shredder . Maybe not so deep after all.

jerome's picture

I think there is no question Rybka is the top chess software. It recently crushed Deep Shredder 11 by 25 wins to 1! Still a lot of work for Chessbase programs.

"its Minute Maid"'s picture

The beauty of chess is slowly being diminished with these chess calculators. There's nothing like the blunder of a mortal.

Latest articles