Reports | March 20, 2007 19:00

[lang_nl]Shirov kraakt voorstel Ilyumzhinov[/lang_nl][lang_en]Shirov slates proposal Ilyumzhinov[/lang_en]

[lang_nl]Op de website van de Association of Chess Professionals haalt Alexei Shirov in twee brieven het recente voorstel van Kirsan Ilyumzhinov betreffende de WK-cyclus volledig onderuit. In zijn eerste brief zegt hij dat 'de anarchie in de schaaksport wordt gebracht' door Kramnik sowieso een match te gunnen, onafhankelijk van zijn resultaat in Mexico in september. Verder had Ilyumzhinov beweerd dat hij met het kiezen voor voorstel A onder andere de mening van de topgrootmeesters vertegenwoordigde, wat Shirov in een tweede brief weerlegt.[/lang_nl][lang_en]On the website of the Association of Chess Professionals, two letters by Alexei Shirov were published recently, in which he slates Kirsan Ilyumzhinov's recent proposal concerning the world championship cycle. In the first letter he says that 'anarchy' will enter chess when Kramnik is given a match whatever his result in Mexico in September will be. Besides, Ilyumzhinov had also stated that by choosing for proposal A, he followed the wish of the top grandmasters, which is refuted by Shirov in a second letter.[/lang_en]

[lang_nl]Shirov in zijn eerste brief:[/lang_nl][lang_en]Shirov in his first letter:[/lang_en]

[lang_nl]

"Dhr. Kramnik een match in 2008 geven ongeacht het resultaat in Mexico zou de anarchie in onze sport brengen en daarom is zowel voorstel A als B volledig onacceptabel. Ze spreken ook uw eerdere publieke statements tegen en veranderen de regels van een cyclus tijdens de cyclus. Ten slotte kunnen er niet twee democratie?ɬ´n bestaan ?¢‚Ǩ‚Äú die voor een specifieke speler en die voor de rest van de schaakwereld."

Shirov in zijn tweede brief:[/lang_nl]

[lang_nl]

"Hier volgen enkele feiten:

Het ACP-bestuur heeft het statement gemaakt dat de organisatie (hoewel niet elk ACP-bestuurslid, waarmee ze gewoon mij bedoelden, aangezien ik tegen beide opties ben) duidelijk voorstander was van voorstel 'B'.

Na de publicatie van uw beslissing hebben ten minste drie Kandidaten de ACP benaderd, die aangaven dat ze zeker niet voorstander waren van voorstel 'A' maar niks tegen het 'B'-voorstel hadden.

Weer een andere kandidaat zei dat hij (zoals ondergetekende) zowel de opties 'A' als 'B' verkeerd achtte maar als hij dan toch moest kiezen, hij voor 'B' was gegaan.

Vervolgens kwam ik toen ik over het internet surfde een interessant citaat tegen op Magnus Carlsens familieblog:

Het is moeilijk om niet kort te reageren op de recente beslissing van FIDE betreffende de toekomstige WK-cyclus. Ze hebben inderdaad advies gevraagd aan een aantal topspelers en daarom komt de keuze voor alternatief A (de winnaar van de World Cup speelt tegen de regerend wereldkampioen, geen WK-toernooien meer na Mexico) komt als een verrassing. Magnus was hier geen voorstander van, en ik denk dat niet veel van de (andere) topspelers dat wel zijn. Het herintroduceert de oude privileges van de regerend wereldkampioen, en dus cre?ɬ´ert het grote privileges voor V. Kramnik.

Henrik Carlsen
March 5, 2007"

[/lang_nl][lang_en]

"Giving Mr. Kramnik a match in 2008 regardless the results in Mexico would only add the anarchy into our sport and therefore both proposals A and B are totally unacceptable. They also contradict your previous public statements and change the rules during the cycle. Finally there can not be two different democracies - one for a particular player and the other for the rest of the chess world."

[lang_en]Shirov in his second letter:[/lang_en]

[lang_en]

"Here are some facts:

The ACP Board made the statement that the organization (although not every ACP Board member, well they simply meant me, as I am against either option) clearly supported the option 'B'.

After your decision was published at least three Candidates approached ACP saying that they definitely didn't support 'A' option but didn't mind the 'B' option.

One more candidate stated that (like yours truly) he considered both 'A' and 'B' options to be wrong but if he were still to choose, he would have chosen the option 'B'.

Then while browsing on the internet I found out an interesting quote from Magnus Carlsen's family blog:

It's (too) tempting to comment briefly on FIDE's recent decision on the structure of the future World Championship cycles. They did ask a number of the top players' advice, and consequently the choice of alternative A (the World Cup winner plays the reigning World Champion, no more World Championship tournaments after Mexico) comes as a surprise. Magnus did not support this, and I don't think many of the (other) top players did either. It reintroduces the old privileges of the reigning World Champion, and hence creates grand privileges for V. Kramnik.

Henrik Carlsen
March 5, 2007"

[/lang_en]

[lang_nl]Het blijft een heikele kwestie. In hoeverre 'verdient' een wereldkampioen het om op zijn lauweren te kunnen rusten totdat een nieuwe kandidaat zich na veel zwoegen naar het hoogste podium heeft weten te schaken? Wat voor privileges zou de wereldkampioen moeten hebben?[/lang_nl][lang_en]It remains a difficult issue. To what extend does a world champion 'deserve' it to rest on his laurels until a new candidate has managed to fight himself up onto the highest chess stage? What privileges should the world champion have?[/lang_en]

Tags:

Share |
Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Ron's picture

Geheel eens met Ano niem

Ano niem's picture

Ik vind dat het best wel OK is dat de wereldkampioen het privilege heeft van te mogen wachten tot zich een uitdager aandient. Zo krijgt de titel van wereldkampioen immers het aanzien terug dat het had voor 1993. Toen betekende wereldkampioen zijn nog iets.

Alberto's picture

Shirov haalt weer het onderste uit de kan met z'n scherpe analyse van het geval.
Ik vind niet dat Kramnik het idee mag hebben ted enken dat hij niet zonder slag of stoot van zijn troontje kan worden gestoten.
Competatief zijn is de sleutel.

ravi's picture

Shirov is absolutely right.Kramnnik got a match with Kasparov inspite of the fact that he was beaten by Shirov in the candidates match. Probably Kasparov was expecting that Kramnnik and he would play some matches changing the world champion title mutually. This did not happen once Kramnnik won in 2000.Topalov goofed up first two games in
Elista, instead of being +1.5-0.5, it became 0-2 for Topalov. Kramnnik is a lucky world champion. He has also been beaten by Gelfand, Kamsky and Adams in world championship matches of FIDE. I dont think he can beat Anand in a match even now.

Ken's picture

"What privileges should the world champion have?"

IMHO, draw odds for the champion is plenty. Rematch if defeated is too much.

Latest articles