Reports | November 11, 2007 22:14

[lang_nl]Tal Memorial van start[/lang_nl][lang_en]Tal Memorial started[/lang_en]

[lang_nl]Gisteren is het laatste klassieke supertoernooi van het jaar 2007 gestart in Moskou: het Tal Memorial. De hoofdpersonen aanwezig in de Russische hoofdstad zijn Ivanchuk (2787), Kramnik (2785) Leko (2755), Mamedyarov (2752), Shirov (2739), Gelfand (2736), Kamsky (2724), Alekseev (2716), Carlsen (2714) en Jakovenko (2710). Allemaal hebben ze een rating boven de 2700 en dus kunnen de Russische schooljongens en andere fans zich opmaken voor schaak van het hoogste niveau. In de eerste ronde was er slechts ?ɬ©?ɬ©n beslissing: Leko won met wit van Shirov in een Archangelsk-Spanjaard.[/lang_nl][lang_en]Yesterday, the last big round-robin super tournament of the year 2007 started in Moscow: the Tal Memorial. The main characters present at the capital of Russia are Ivanchuk (2787), Kramnik (2785) Leko (2755), Mamedyarov (2752), Shirov (2739), Gelfand (2736), Kamsky (2724), Alekseev (2716), Carlsen (2714) and Jakovenko (2710). All rated above 2700, these players are bringing the highest level of chess to the Russian schoolboy fans. The first round saw only one decisive game: Leko beat Shirov with White in an Archangelsk Ruy Lopez.[/lang_en]

[lang_nl]Het Tal Memorial wordt gespeeld van 9 tot 19 november, met een rustdag op 15 november. Het speeltempo in Moskou is 100 minuten voor 40 zetten plus 40 minuten voor 20 zetten plus 15 minuten om de partij te be?ɬ´indigen, met 30 seconden increment. Nadat het toernooi is afgelopen, zal het onmiddellijk worden gevolgd door het WK Snelschaken (voorrondes 19-20 november, finales 20-21 november inclusief Vishy Anand, die het toernooi vorig jaar won) en op 23 november is er nog een demonstratietweekamp (rapid) van twee partijen tussen Vladimir Kramnik en Viswanathan Anand.

Het schema van het Tal Memorial:

10 november 2007        11 november 2007     
Leko    - Shirov   1-0  Leko    - Kamsky   .-.
Kamsky   - Gelfand  1/2  Gelfand  - Kramnik  .-.
Kramnik  - Carlsen  1/2  Carlsen  - Alekseev  .-.
Alekseev  - Ivanchuk  1/2  Ivanchuk  - Jakovenko .-.
Jakovenko - Mamedyarov 1/2  Shirov   - Mamedyarov .-.

12 november 2007        13 november 2007     
Kramnik  - Leko    .-.  Leko    - Alekseev  .-.
Kamsky   - Shirov   .-.  Kamsky   - Kramnik  .-.
Alekseev  - Gelfand  .-.  Gelfand  - Jakovenko .-.
Jakovenko - Carlsen  .-.  Carlsen  - Mamedyarov .-.
Mamedyarov - Ivanchuk  .-.  Shirov   - Ivanchuk  .-.

14 november 2007        16 november 2007     
Jakovenko - Leko    .-.  Leko    - Mamedyarov .-.
Alekseev  - Kamsky   .-.  Kamsky   - Jakovenko .-.
Kramnik  - Shirov   .-.  Kramnik  - Alekseev  .-.
Mamedyarov - Gelfand  .-.  Gelfand  - Ivanchuk  .-.
Ivanchuk  - Carlsen  .-.  Shirov   - Carlsen  .-.

17 november 2007        18 november 2007     
Ivanchuk  - Leko    .-.  Leko    - Carlsen  .-.
Mamedyarov - Kamsky   .-.  Kamsky   - Ivanchuk  .-.
Jakovenko - Kramnik  .-.  Kramnik  - Mamedyarov .-.
Alekseev  - Shirov   .-.  Alekseev  - Jakovenko .-.
Carlsen  - Gelfand  .-.  Shirov   - Gelfand  .-.

19 november 2007
Gelfand  - Leko    .-.
Carlsen  - Kamsky   .-.
Ivanchuk  - Kramnik  .-.
Mamedyarov - Alekseev  .-.
Jakovenko - Shirov   .-.

In de eerste ronde begon Leko prima. Hij gebruikte een voorbereide zettenreeks tegen Shirovs Archangelsk en be?ɬ´indgde de partij met enkele krachtzetten. Kamsky speelde ook erg goed, tegen Gelfand, totdat de Amerikaanse GM op kinderlijke wijze zijn pluspion wegblunderde en hij genoegen moest nemen met remise. Alekseev-Ivanchuk leek op een zeer correcte, strategische remise en Jakovenko-Mamedyarov was nogal gecompliceerd, waarbij beide spelers in gevaar waren maar het punt uiteindelijk gedeeld werd. Magnus Carlsen ten slotte begon ook lekker in Moskou. Iedereen is het inmiddels wel eens over zijn enorme talent, maar zoals Peter Heine Nielsen zei tijdens zijn interview met ChessVibes, kan Magnus' voorbereiding nog wel wat beter. Het lijkt dat hij heeft geluisterd naar Peter, want in zijn eersterondepartij tegen Vladimir Kramnik had de Noorse schaker zich extreem goed voorbereid en scoorde hij een halfje vrijwel volledig dankzij het huiswerk.

Op het moment van schrijven is de tweede ronde alweer aan de gang. Livepartijen hier.

Onze vrienden Robert Fontaine en G?ɬ©rard Demuydt van Europe-Echecs zitten in Moskou en lijken ook in vorm. Net als Leko begonnen ze sterk in de eerste ronde:

Begin van ronde 1

Kramnik-interview

Jakovenko-interview

[/lang_nl][lang_en]The Tal Memorial is played from 9 till 19 November, with a rest day on 15 November. The time control in Moscow is 100 minutes for 40 moves plus 40 minutes for 20 moves plus 15 minutes to end the game, with 30 seconds increment. After the tournament has finished, it will immediately be followed by the World Blitz Championship (preliminaries 19-20 November, finals 20-21 November including Vishy Anand, who won the tournament last year) and on 23 November a two-game exhibition rapid match between Vladimir Kramnik and Viswanathan Anand.

The Tal Memorial schedule:

10 November 2007        11 November 2007     
Leko    - Shirov   1-0  Leko    - Kamsky   .-.
Kamsky   - Gelfand  1/2  Gelfand  - Kramnik  .-.
Kramnik  - Carlsen  1/2  Carlsen  - Alekseev  .-.
Alekseev  - Ivanchuk  1/2  Ivanchuk  - Jakovenko .-.
Jakovenko - Mamedyarov 1/2  Shirov   - Mamedyarov .-.

12 November 2007        13 November 2007     
Kramnik  - Leko    .-.  Leko    - Alekseev  .-.
Kamsky   - Shirov   .-.  Kamsky   - Kramnik  .-.
Alekseev  - Gelfand  .-.  Gelfand  - Jakovenko .-.
Jakovenko - Carlsen  .-.  Carlsen  - Mamedyarov .-.
Mamedyarov - Ivanchuk  .-.  Shirov   - Ivanchuk  .-.

14 November 2007        16 November 2007     
Jakovenko - Leko    .-.  Leko    - Mamedyarov .-.
Alekseev  - Kamsky   .-.  Kamsky   - Jakovenko .-.
Kramnik  - Shirov   .-.  Kramnik  - Alekseev  .-.
Mamedyarov - Gelfand  .-.  Gelfand  - Ivanchuk  .-.
Ivanchuk  - Carlsen  .-.  Shirov   - Carlsen  .-.

17 November 2007        18 November 2007     
Ivanchuk  - Leko    .-.  Leko    - Carlsen  .-.
Mamedyarov - Kamsky   .-.  Kamsky   - Ivanchuk  .-.
Jakovenko - Kramnik  .-.  Kramnik  - Mamedyarov .-.
Alekseev  - Shirov   .-.  Alekseev  - Jakovenko .-.
Carlsen  - Gelfand  .-.  Shirov   - Gelfand  .-.

19 November 2007
Gelfand  - Leko    .-.
Carlsen  - Kamsky   .-.
Ivanchuk  - Kramnik  .-.
Mamedyarov - Alekseev  .-.
Jakovenko - Shirov   .-.

In the first round, Leko started well, using a prepared line against Shirov's Archangelsk and finishing with some accurate moves. Kamsky played very well too, against Gelfand, but because of a terrible blunder the American GM had to be satisfied with a draw. Alekseev-Ivanchuk looked like a correct, strategical draw and Jakovenko-Mamedyarov was a pretty complicated game, where both players were in danger for a while, but the point was split in the end. Magnus Carlsen had an excellent start in Moscow. By now everybody agrees on his huge talent, but as Peter Heine Nielsen said during his interview with ChessVibes, Magnus still needs to improve on his preparation. It seems he listened to Peter, because for his first-round game against Vladimir Kramnik, the Norwegenian boy had prepared extremely well, scoring a half point with Black almost completely on homework.

At the moment of writing, the second round game is going on. Live games here.

Our friends Robert Fontaine and G?ɬ©rard Demuydt of Europe-Echecs are in Moscow and seem to be in good shape as well. Like Leko, they started well in the first round:

Start of round 1

Kramnik interview

Jakovenko interview

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

luisbotelho's picture

I hope we can see here all games for this great tournament , thanks!
Very nice event :)

___________________________________________
dionomedssehc luisbotelho/luisbotelho_29@hotmail.com

beckam's picture

Greatings for all chess fans!! long live for all!!

---------------------------------------------------------
dionomedssehc beckam/ken24pe[]yahoo.com

mrtajin's picture

This will be a great tournament.

Good luck to all :-)

____________________________________
dionomedssehc mrtajin/mrtajin[]yahoo.com

guillermo's picture

I hope this great tournament. Memorial Tal is for fans of chess!!

dionomedssehc beckam/ken24pe[]yahoo.com

Latest articles