Reports | February 12, 2008 19:09

[lang_nl]Terror Jaap verslaat GM Jan Werle[/lang_nl][lang_en]Terror Jaap beats GM Jan Werle[/lang_en]

[lang_nl]Wat doe je als je als grootmeester wordt uitgenodigd in De Gouden Kooi? Je trekt je beste pak aan, lacht vriendelijk en wint je potje. Tenminste, dat was natuurlijk Jan Werles intentie. Maar hij ging meteen onderuit tegen Terror Jaap.[/lang_nl][lang_en]What do you do when you get invited to The Golden Cage? You pick your best suit, deal some smiles and win your game. Well, that must have been GM Jan Werle's intention. But he got beaten on national television by Terror Jaap.[/lang_en]

[lang_nl]Het was GM Jan Werle zelf die zo'n twee weken geleden ChessVibes op de hoogte bracht van zijn aanstaande bezoek aan De Gouden Kooi. Hij zou gaan schaken tegen 'Terror Jaap', een van de bewoners van de 'meest luxueuze gevangenis ter wereld'. Jawel, schaken zou op tv komen!

De Gouden Kooi
Voor de enkeling die het nog niet weet: De Gouden Kooi is een realityprogramma op tv waarin tien mensen zijn opgesloten in een villa ergens in Nederland. De bewoners maken kans op de villa zelf, als ze ervoor weten te zorgen dat ze de laatste zijn die overblijven. Oftewel: als ze het voor de andere deelnemers onleefbaar weten te maken. De crux van het programma is namelijk dat er geen methode is waarop mensen afvallen; de deelnemers moeten op eigen initiatief vertrekken.

Een belangrijke incentive was ongetwijfeld dat de deelnemers in ?ɬ©?ɬ©n klap miljonair werden als bewoner van de villa. Ze kregen allemaal een bankrekening met ?¢‚Äö¬¨ 6.000.000,- waarmee ze mogen doen wat ze willen. Ze worden gestimuleerd om een studie of bedrijf te beginnen maar ?ɬ©?ɬ©n deelneemster deed een borstvergroting en een andere bestelde regelmatig (gemaskeerde) prostituees.

Terror Jaap - Jan Werle
Gisteravond waren op RTL5 de beelden te zien van het bezoek van grootmeester Jan Werle aan de villa. Wat deed de 24-jarige Nederlandse grootmeester Jan Werle, een serieus schaker, in een plek als De Gouden Kooi, waar alles draait om intriges, seks en verraad?

Wel, wat is het geval: bewoner Jaap is eveneens schaker. Een niet zo'n slechte ook. Binnen de Nederlandse schaakscene kennen we hem gewoon als Jaap Amesz. Zijn FIDE-rating is 2175 en zijn laatste KNSB-rating was 2145, maar volgens eigen zeggen was die ooit boven de 2300.

In De Gouden Kooi heeft Jaap zich gemanifesteerd als een van de meest meedogenloze bewoners; de aanstuwer van menig hoogopgelopen ruzie. Hij heeft er inmiddels de bijnaam 'Terror Jaap' mee verdiend, en fans hebben een aparte website voor hem ingericht.

Nederlandse schakers volgen De Gouden Kooi dan ook met buitengewone interesse. Waar bijna heel televisieminnend Nederland inmiddels afhaakte, omdat het besef doorbrak dat het programma werkelijk nergens over gaat, of gewoon omdat de 'Gouden Kooi-regels' voor de zoveelste keer werden gewijzigd, zit Schakend Nederland nog altijd dagelijks aan de buis gekluisterd om de weldoordachte positionele strategie van de zwaarlijvige Terror Jaap op de voet te volgen.

Een grootmeester in de villa
En daar kwam Jan Werle zomaar aangereden in een dure auto. In een net pak gestoken (net als Jaap trouwens) werd hij verwelkomd door de bewoners van de villa, die met oprechte interesse hem de oren van het hoofd vroegen. Waarom schaakte hij? Was hij professional?

Werle vertelde aan de bewoners het verhaal van de schaker, en genoot er zichtbaar van. Dat vrolijke gezicht veranderde op slag in een onweersbui toen de eerste partij (Jaap en Jan hadden besloten een aantal rapidpartijen tegen elkaar te spelen) gewonnen werd door Terror Jaap. "Een rampscenario," zei Werle, "meten verliezen, en dat op nationale televisie." Hij hield zich groot, maar baalde zichtbaar.

Terror Jaap danste van geluk en terecht natuurlijk. Hij had voor de kleine rapidmatch verteld dat hij al maanden stevig aan de schaakstudie is. Stap 6, boeken van Dvoretsky, van alles had hij besteld in de villa. De zelfstudie legde hem dus geen windeieren.

Uiteindelijk vertrok Werle uit de villa met een 3-2-overwinning, maar met de nederlaag van de eerste partij nog vers in het geheugen. Desondanks beloofde hij dat hij nog een keer zou terugkeren. Ik vroeg hem of ik de partijen, die ze in de villa ook noteerden, mocht publiceren. Werle bleek zich alleen nog de tweede partij (een snelle overwinning) te kunnen herinneren...

En Terror Jaap? Die gaat gewoon verder met terroriseren, en met de schaakstudie. Mocht hij binnenkort de villa verlaten, dan is het om binnen enkele maanden de IM-titel te bemachtigen.[/lang_nl][lang_en]It was GM Jan Werle himself who informed ChessVibes on his upcoming visit to The Golden Cage. He would be playing chess against "Terror Jaap", one of the residents of the "most luxurious jail in the world". Yes, chess on TV!

The Golden Cage
For anyone who has never heard of The Golden Cage: it's a reality program on Dutch TV (but also bought by e.g. ABC) in which ten people are locked up in a villa somewhere in The Netherlands. The contestant who remains for the longest time within the compound may keep it. In other words: if he or she manages to make life miserable enough for the rest to leave. (The basic idea of the program is that there's no specific method for people to drop off; the contestants have to leave the villa on their own initiative.)

An important incentive must have been that the participants became a millionaire as soon as they entered the villa. They all received a bank account of ?¢‚Äö¬¨ 6,000,000,- with which they can to whatever they want. The contestants are encouraged to start a study or enterprise, however, one did a boob job and another regularly ordered the use of (masked) prostitutes. You get the picture.

Terror Jaap - Jan Werle
Last night, the Dutch commercial channel RTL5 showed grandmaster Jan Werle's visit to the villa. What was the 24-year-old GM Jan Werle, a serious chess player, doing in a place like The Golden Cage, where it's all about intrigues, sex and betrayal?

Well, contestant Jaap happens to be a chess player too. And not a bad one. In the Dutch chess scene he's simply known as Jaap Amesz, FIDE rated 2175, but he claims it has been above 2300.

In The Golden Cage, Jaap has manifested himself as one of the most ruthless householders; the instigator of many serious fights. It won him the nickname "Terror Jaap" and in the meantime fans have created a special website.

Dutch chess players are following The Golden Cage with great interest. In The Netherlands there's almost no-one left still watching the program, having realized that the show is really bad, or simply out of confusion, because the rules of the program have been changed that much. However, chess playing Holland is still glued to the box to closely follow the well-thought, positional strategy of stout Terror Jaap.

A grandmaster in the villa
And so they were watching Jan Werle last night, who arrived at the villa driving an expensive car. Dressed in a suit (just like Jaap by the way), he was welcomed by the villa's householders, who were sincerely interested and kept on asking him questions. Why did he play chess? Was he a professional?

Werle told the contestants the story of the chess player, and was clearly enjoying himself. The happy face abruptly changed into a different one after the first game (Jaap and Jan had decided to play a few rapid games) was won by Terror Jaap. "A disaster scenario," Werle called it, "losing immediately, on national television." He kept himself together, but was sick to death of it.

Terror Jaap smiled and even made a little dance - justly, of course. Before the little rapid match he had told that he has been studying chess for months. Step 6, books by Dvoretsky, he had ordered all kinds of stuff into the villa. The training clearly didn't do him any harm.

At the end of the day, Werle left the villa with a 3-2 victory, but the first game was still fresh in his memory. However, he did promise to return to the villa some day. At ChessVibes's request to publish the rapid games, which were written down by the players, Werle replied that he could only remember the second game (a quick victory)...

And Terror Jaap? He'll just continue terrrorizing, and studying chess. If he leaves the villa soon, it will be to obtain the IM title within a few months.[/lang_en]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"396","attributes":{"class":"media-image","typeof":"foaf:Image","height":"355","width":"425","style":""}}]]
Share |
Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

jmws's picture

Oppervlakkig? Het doet me denken aan Wiersma die een keer in een narrenpak achter het bord verscheen. Alles, om het spel maar populair te maken... De reactie van Peter dat mijn reactie voorspelbaar en oppervlakkig is vind ik, hoe zeg ik dat netjes, enigszins betuttelend...

Micky's picture

Ik denk dat Terror Jaap bedoelde dat zijn ego (of kilo's?) boven de 2300 uitkwam! Wel een knap resultaat trouwens.

arne's picture

Hm, Ron, ik wou dat het waar was .. ;-)

manyoso's picture

That was a great story! ChessVibes.com rocks!

Bert de Bruut's picture

Eenvoudige controle op de site van Mark Huizer leert dat Jaap A. in 1995 voor het eerst een rating kreeg, die vanaf 1998 boven de 2150 kwam met een hoogste punt van 2190 in 1999. Nooit "bijna 2300" geweest dus...

Bert de Bruut's picture

... laat staan "boven de 2300"...

peter's picture

Daar had ik natuurlijk aan gedacht, maar meteen rees de vraag: en FIDE dan?

Q's picture

http://fide.com/ratings/id.phtml?event=1007106
Nooit boven 2200.
Toch knap....

Ron's picture

Inderdaad, de FIDE rating is altijd minimaal 100 punten hoger voor zwakkere spelers (onder 2300).

TaFoda's picture

In english or in spanish, please!
What language is below?
Patzer.

arne's picture

?ë‚Ä°?ë‚Äö?ê¬æ?

jmws's picture

Jammer dat Jan zich hiervoor heeft laten lenen. Wat me wel heeft verrast is de rating van Jaap... Zijn schakers dan toch niet helemaal normaal?

Theo's picture

Dat is echt wel slap entertainment!!!
Het niveau en de geloofwaardigheid van Chessvibes daalt ineens met 600%

jmws's picture

Dit zou Fischer nooit hebben gedaan...

peter's picture

De reacties 'dat een schaker zich hier niet voor had moeten lenen', zijn wat oppervlakkig en voorspelbaar. In werkelijkheid heeft Jan een poging gedaan om het schaakspel te populariseren bij een groter publiek, en mede op basis van de toezegging dat het op tv zou worden uitgezonden, heeft hij het gratis en voor niets gedaan. Waarvan akte.

Theo's picture

Waarom zien sommigen het als iets positiefs wanneer schaken op TV komt?!? Dat begrijp ik echt niet...

Bootvis's picture

Waarom zie jij het als iets negatiefs, Theo? Het is toch alleen maar mooi als het edele schaak onder een breed publiek onder de aandacht wordt gebracht?

Als GM Van Werle met 3-2 verliest is er kennelijk op redelijk hoog niveau gespeeld (niet klassiek maar rapid-schaak is ook schaak). Dus qua niveau kan deze match prima mee op chessvibes. Helaas (nog) geen analyse van beide partijen maar Jaap heeft toch tijd zat ;)

arne's picture

Jaap Amesz was ?ɬ©?ɬ©n van de grootste talenten van zijn generatie. Als hij een match speelt tegen Werle is dat sowieso schaaknieuws. Als het op TV wordt uitgezonden, is het nationaal nieuws. En als hij Werle op 3-2 houdt na een isolatie van maanden tussen een huis vol gestoorden, is dat wat mij betreft wereldnieuws.

Amos Sky's picture

The world's a lot crazier than I thought. It sounds like this Terror Jaap guy's got a great setup. Easy woman running around with masks, GM's coming to his mansion to play rapid chess, a million dollars in his bank account...it sounds like a fairy tale. I guarantee you the late great, former world champion, M. Tal is smiling in the heavens somewhere.
Keep, up the great reporting Peter!

krannjik's picture

Hulde voor Jan

Ren?ɬ©'s picture

Wel opvallend is dat op de website wikepedia bij Rob Brunia de volgende spelers als pupillen van Rob Brunia worden genoemd... een illuster rijtje

"Zo is hij trainer geweest van Jaap Amesz, Dani?ɬ´l Stellwagen, Erik van den Doel, Erwin l'Ami, Jop Delemarre en Dennis de Vreugt"

peter's picture

Lijkt een bevestiging van Arnes stelling, Ren?ɬ©!

Latest articles