Reports | April 21, 2008 15:37

[lang_nl]Topalov wint in Dos Hermanas[/lang_nl][lang_en]Topalov wins in Dos Hermanas[/lang_en]

[lang_nl]Nadat Shirov was uitgeschakeld door Vallejo, was het tijd voor Topalov. Eerst versloeg hij Polgar met 2,5-1,5 op zaterdag en in de finale gisteren was hij te sterk voor Vallejo: ook 2,5-1,5[/lang_nl][lang_en]After Shirov was knocked out by Vallejo, it was Topalov time. First he defeated Polgar 2.5-1.5 on Saturday, and then he was too strong for Vallejo in the final on Sunday: also 2.5-1.5[/lang_en][lang_nl]Allereerst de partijen uit de tweede halve finale, die tussen Topalov en Polgar:

In de finale ging het meteen al mis voor Vallejo in de eerste partij. Daarna speelde hij net als tegen Shirov uitstekend, maar het mocht niet baten.

Hier zijn enkele interessante uitspraken gedaan door de finalisten tijdens de persconferentie na afloop:

Topalov:

"Ik ben niet speciaal ge?ɬØnteresseerd in vrede sluiten met Kramnik omdat ik hem niets verplicht ben. Het is niet nodig om vrienden te zijn met je rivaal, om tegen hem te kunnen spelen.?¢‚Ǩ?

?¢‚Ǩ?ìMet de openingen die ik in dit toernooi heb gespeeld, heb ik geprobeerd Kamsky om de tuin te leiden, met wie ik dit jaar de finale van de kandidatenmatches ga spelen voor het WK van 2009. Zo heeft hij geen enkel aanknopingspunt om zich voor te bereiden.?¢‚Ǩ?

?¢‚Ǩ?ìDe sleutel tot mijn overwinning zat in de eerste partij, toen ik kon profiteren van een fout van Vallejo. Daarna kwam hij een paar keer erg ver, maar ik wist hem steeds van me af te houden.?¢‚Ǩ?

Vallejo:

?¢‚Ǩ?ìVolgens mij droomde ik vannacht van een vliegveld, ik was op weg naar Bulgarije, om het EK in Plovdiv te gaan spelen. En ik ging ervan uit dat ze me morgen een bye (half punt) zouden geven omdat ik wist dat ik niet op tijd de eerste ronde kon halen.?¢‚Ǩ?

?¢‚Ǩ?ìIk heb me in de eerste partij vergist in de zetvolgorde. Het was niet de bedoeling dat offer van Topalov toe te laten. De goede volgorde is die zoals in de derde partij. Over het algemeen denk ik dat ik goed gespeeld heb dit toernooi, maar mijn tegenstander speelde nog beter en daar valt niets aan te doen.?¢‚Ǩ?De zaal met de match Shirov-Vallejo van afgelopen vrijdagJudit Polgar: slechts een bijrol dit keerDe persconferentie met Topalov en Polgar (en journalist Leontxo Garcia)......waar veel publiek op afkomtDe finale van 2008Topalov maakt zijn favorietenrol waarMaar ook Vallejo zal tevreden zijnDe persconferentie na afloop van de finaleDe prijsuitreiking


Links:

  • "Dit weekend: Dos Hermanas"
  • "Logistiek probleempje voor Vallejo"
  • Toernooiwebsite
  • Partijen in PGN

[/lang_nl][lang_en]First let's check the games from the second semi-final, between Topalov and Polgar:

In the final it went wrong for Vallejo already in the first game. Then, just like against Shirov, he played very well but it wasn't enough.

Here are some interesting quotes from the press conference afterwards:

Topalov:

"I'm not especially interested in making peace with Kramnik, because I'm not obliged to anything with him. It isn't necessary to be friends with your rivals to play them.?¢‚Ǩ?

?¢‚Ǩ?ìThe openings I played at this tournament were especially chosen not to give away anything to Kamsky, because later this year we'll play the final of the Candidates Matches for the World Championship of 2009. This way he won't have any clue as to prepare for it.?¢‚Ǩ?

?¢‚Ǩ?ìThe key to my victory was the first game, when I could profit from a mistake by Vallejo. Then a few times he came very close, but I was able to defend against his punches.?¢‚Ǩ?

Vallejo:

?¢‚Ǩ?ìI think I dreamt about an airport last night. I was on my way to Bulgaria to play the European Championship in Plovdiv. And I was assuming they'd give me a bye (half point) as I would surely not make it in time for the first round.?¢‚Ǩ?

?¢‚Ǩ?ìI was mistaken about the move order in the first game. It wasn't my intention to allow Topalov's sacrifice. The correct move order is shown in the third game. In general I think I played quite well, but my opponent played even better. What can you do??¢‚Ǩ?The venue with Friday's match Shirov-VallejoJudit Polgar: not more than a supporting act this timeSaturday's press conference with Topalov and Polgar (and journalist Leontxo Garcia)......that attracted many journalists and spectatorsThe final of 2008Favorite Topalov didn't disappoint the fansBut Vallejo must be satisfied as wellThe press conference after the finalThe prize giving


Links:

  • "This weekend: Dos Hermanas"
  • "Logistical problem for Vallejo"
  • Tournament website
  • Games in PGN

[/lang_en]

Share |
Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Dimitar Panayotov's picture

bravo Vesko you are my hero

Se cumplieron los pron?ɬ?sticos y Topalov gano este torneo sin muchos apuros

Latest articles