Reports | April 22, 2008 19:27

[lang_nl]Uw verslaggever ter plaatse[/lang_nl][lang_en]Notes from Baku[/lang_en]

[lang_nl]De eerste dag in Bakoe was er een van totale gekte, waar de spelers zelf niet veel van gemerkt hebben overigens. Als content manager (daar komt het op neer) van zowel baku2008.fide.com als grandprix.fide.com weet ik nu waarom een 'eerste dag' zo berucht is...[/lang_nl][lang_en]The first day in Baku was a bit of a chaotic one, which stayed unnoticed for the players by the way, which is good. As a content manager slash webmaster of both grandprix.fide.com and baku2008.fide.com I've learnt the hard way why "first days" are so infamous...[/lang_en]

[lang_nl]Ok?ɬ©, dit eerste artikel komt met enige vertraging, maar het wordt wel duidelijk waarom. Eerst leg ik even uit wat mijn plannen zijn voor de verslaggeving hier op ChessVibes. Ik ben van plan kleine, persoonlijke notities achter te laten waarmee je hopelijk een beeld krijgt van de sfeer hier op dit eerste Grand Prix-toernooi in Bakoe. Op de toernooiwebsite publiceren we ontzettend veel schaaktechnisch materiaal, inclusief video's, dus het zou een beetje raar zijn omdat hier allemaal te copypasten, toch?

Zoals ik eerder schreef heb ik dus een uitnodiging van Global Chess geaccepteerd om voor de Grand Prix-websites te werken, wat ik nu dus voor ?ɬ©?ɬ©n lange dag gedaan heb. Een dag die begon met het 'gebruikelijke gedoe', volgens veel journalisten en officials, die gewoon uit ervaring weten dat het onmogelijk is om de kleine, onverwachte tegenslagen te voorkomen.

En we zijn ook maar mensen. Iedereen moet acclimatiseren, overal aan gewend raken, et cetera. De wortel van het kwaad was het ontbreken van internet in de perskamer, wat een vertraging van enkele uren opleverde in het schema dat niet bestond, en pas zo'n drie uur nadat de partijen begonnen waren had de wanhopige technicus het opgelost. Vanaf dat moment begon iedereen keihard te werken om de verloren tijd proberen in te halen.

Aan het begin van de ronde filmt Erman ?É?ìsk?ɬºdarl?Ѭ± en neemt Ali Nihat Yaz?Ѭ±c?Ѭ± foto's. Ik denk dat ze lof verdienen voor het feit dat ze al zo ontzettend veel spul online hebben kunnen plaatsen.

Tijdens de rondes film ik de persconferenties, die helaas zonder montage online worden gezet. We vragen eerst de spelers in het Engels over hun partijen te vertellen, voor de toernooisite, en daarna gaan ze met de Azeri's en Russen in gesprek. Verder doe ik dus de rondeverslagen, de bulletins, van alles dus.

We hebben dus ook GM Sergey Shipov hier, waarschijnlijk de beste online commentator. Tijdens de eerste ronde werd zijn commentaar nog gepubliceerd op Crestbook maar voor de tweede ronde zijn we erin geslaagd een plekje voor hem te reserveren op baku dot fide dot com.

De tweede ronde is dus al begonnen en ik heb nog niet eens gesproken over de eerste! Zoals je ongetwijfeld elders hebt vernomen werd er vrij aardig geschaakt meteen en begonnen Kamsky en Grischuk uitstekend. Vanmorgen 'ontbijtte' (lunch als eerste maaltijd) ik samen met Vugar Gashimov, die me veel vertelde over schaken in Azerbeidjan. Het is waarschijnlijk sport nummer vier, na judo, boksen en worstelen, en het ministerie van Sport heeft een budget van maar liefst 180.000 dollar per jaar voor schaken!

Ik heb ook gesproken met Mickey en Tara Adams die zo relaxed als altijd lijken te zijn hier, met Henrik Carlsen die trots de als eerste geplaatste speler van het toernooi begeleidt en met Peter Svidler, die zich zorgen maakte over het feit dat hij wel weer een saaie speler genoemd zou worden nadat hij als eerste remise had gespeeld. Wat ik kan zeggen tegen de schaakfans: Peter is niet saai, en ook geen saaie schaker! Echt!

Later meer...


[/lang_nl][lang_en]OK, this first-round article arrives with some delay, but it'll soon be clear why. First I'll explain my plans for reporting from Baku at ChessVibes. I've decided to leave small, personal notes over here, which give you an idea of the atmosphere at this first Grand Prix tournament here in Baku. At the tournament website we're publishing lots of chess technical material, including videos, so it would be a bit weird to copypaste all that over here, wouldn't it?

As written before, I have accepted an invitation by Global Chess to work for the Grand Prix websites, which I've been doing for one long day now. A day that started with the "usual hassle", according to many journalists and officials, who just know from experience that it's simply impossible to prevent the little, unexpected mishaps.

And besides, we're humans, right? Everyone has to settle down, get used to everything, et cetera. Unfortunately the root of the problem, which caused a delay of many hours in the planned schedule, was that in the press room we didn't have internet until about three hours after the first-round games had started. But from then on, everything got started and we tried to catch up with everything as quickly as possible.

At the start of the round, Erman ?É?ìsk?ɬºdarl?Ѭ± is shooting video and Ali Nihat Yaz?Ѭ±c?Ѭ± is taking photos. I think they've done a fine job in presenting their material already on the first day.

During the rounds, I'm shooting the press conferences, which are put online unedited unfortunately. We first ask the players to tell about their game in English, so that we have some material for the official website, and then they can answer questions from Azeri and Russian journalists. Besides, I'm doing the round reports, the bulletins, all kinds of stuff.

We also have GM Sergey Shipov over here, arguably the best online commentator. During the first round his live commentary was still published at Crestbook but for the second round we have managed to get him a working environment at baku dot fide dot com.

So the second round has already started and I've not even talked about the first one yet! Well, as you must have noticed elsewhere, there were quite a few interesting games and Kamsky and Grischuk both had an excellent start. This morning I had "breakfast" (lunch as a first meal) together with Vugar Gashimov, who told me all about chess in Azerbaijan. It's probably the no. 4 sport here, after judo, boxing and wrestling, and the Sports Department of State spends about 180,000 dollars each year on chess.

I've also spoken to Mickey and Tara Adams who seem as relaxed as always, Henrik Carlsen who proudly supports the first seed of the tournament and Peter Svidler, who was concerned about being called a boring player again, after being the first to have drawn his game yesterday. All I can say is: hey chess fans out there, Peter's not boring, and not a boring chess player either! Really!

Later more...


[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

thorex's picture

Thank you very much, Ines!

tim gluckman's picture

Hi Peter! I'm glad your excellence has been recognised. Am looking forward to video-d press conferences!

All the best

Tim Jake Gluckman

Felix's picture

I think it's really cool that you report for those sites, definetly a good decision by Global Chess :)

xtra's picture

I dont suppose anyone who visits this site is an able russian speaker, and can translate Shipovs commentary to english? or maybe Peter can fix something? it would be appreciated by many for sure...(or is there somewhere already where you can read it in english?)

and well, those talks you were talking about, make them interviews and put them up here, would be fun. but you have much else to do of course. still, what I have found to be the absolutely best thing chessvibes contributes with is the videos of interviews with interesting people, the general video reports of event rounds are only second best. :-) the smaller interviews are personal in a way that news reporting generally isnt, which is very nice.

Ines's picture

xtra, I study Russian... let me check that interview and maybe later I can leave here a summary od the most interesting comments by Shipov.

P.S. Go, Gata!

Tom's picture

It's interesting that Kamsky is only the 7th ranked player in the tournament, but according to your poll chessvibes, second most favoured to win the event! And from Cheparinov's two losses so far, should we take it that he is not yet ready for 2700+ chess? Or is he about to do a Topalov and after a terrible beginning, start beating everyone?

Ines's picture

In the commentary it says that Shipov will choose the most interesting game of each round and comment on it, and he also says that hard fighting is granted by the Sofia rules.

He chooses Mamedyarov-Svidler from round one:
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 Surprise! Grunfeld Defence aside...
4.e4 King?Ǭ¥s Indian Defence
4...d6 5.f4 Four-pawn variation
5...O-O 6.Nf3 e5! Another unforeseen step by white improvising Svidler. This time there?Ǭ¥s no doubt that he prepared the move he just made for this game. It?Ǭ¥s an old but somewhat forgotten theory. If white takes the sacrifice, black gets definite initiative
(Master direction of the theory: 6...c5 7.d5 e6 8.Be2 exd5 9.cxd5 reaching the famous position of the Modern Benoni system)
7.dxe5
(As it seemed, Peter used a move that was put in practice 150 years ago! In the game Cochrane-Mahescandra [Calcuta,1851] they played 7.fxe5 dxe5 8.Nxe5 c5 9.d5 Nxe4! 10.Nxe4 Qh4+ 11.Nf2 Bxe5 12.g3 Qf6 13.Qe2 Bc3+! and soon white was fulminated)
7...dxe5 8.Nxe5 Shakhriar took the sacrifice, but in a more cautious way than his far predecessor. There seems to be nothing terrible with white?Ǭ¥s position. The knight in the center is protected by the pawns... A search in the base gave a nill result. Novelty!
8...Qxd1+ 9.Kxd1 It?Ǭ¥s interesting, the advantage that Mamedyarov saw in the privation from the castling of his own king.
9...Na6 Wise and developping move. The knight goes to c5 to attack e4. In the variations it?Ǭ¥s also possible to check on the white king in b4.
10.Be2 Rd8+ 11.Kc2 There?Ǭ¥s proscution in the air, it?Ǭ¥s impossible to find shelter... but if we escape from romantic comparisons and come back to the prose of chess, it?Ǭ¥s suitable to tick off the spare white pawn. And later black have no possibility of winning it back.
11...Nxe4 A shining combination started, refuting all suppositions and computer variations!
12.Nxe4 Bf5 13.Bf3 Nc5 14.Re1 Bxe5 15.fxe5 Rd4. Excellent! In the main variation a forced draw arises by perpetual check. It?Ǭ¥s possible to keep the fight for the win by 16. b3, but of course, not without risk...
16.Kc3 Mamedyarov follows the main path... towards peaceful shores!
(After 16.b3 Nxe4 white had an interesting pawn sacrifice 17.g4! Ng5+ 18.gxf5 Nxf3 19.Re3 Nxh2 20.e6 and afterwards white enter battle with the bishop and the rook in a1, a dangerous attack on black?Ǭ¥s king)
(After the game Peter mentioned 16.b3 Nxe4 17.g4 Ng5+ 18.gxf5 Nxf3 19.Re3 Rf4!, which is much stronger for black)
16...Rd3+ 17.Kc2 Rd4 18.Kc3 Rd3+ 19.Kb4 Daring, but... accurate! The way to reciprocal advantage is not far.
19...Na6+ 20.Ka5 b6+! 21.Kxa6 Bc8+ 22.Kb5 Bd7+ 23.Ka6
(To avoid perpetual check you mustn?Ǭ¥t do 23.Kb4? a5#!)
23...Bc8+ 24.Kb5 Bd7+ 25.Ka6 Draw. Short, but violent skirmish! I don?Ǭ¥t remember any previous game in top chess where the white king had to escape to a6 by move 20 and stayed alive... bravo, Shakhriar! Bravo, Peter! For you, dear readers, reporting grandmaster Sergey Shipov. Until tomorrow

(Well, in the end it wasn?Ǭ¥t so summarized... but there were very few things that I could consider relatively unimportant! My Russian isn?Ǭ¥t so good, but I hope there?Ǭ¥s no important blunder in the translation).

Lajos Arpad's picture

We are grateful for this. Thank you.

Latest articles