Reports | April 07, 2007 17:00

[lang_nl]Wekelijkse eindspelstudie (14)[/lang_nl][lang_en]Weekly Endgame Study (14)[/lang_en]

Yochanan Afek[lang_nl]Elke zaterdag publiceren we op Chessvibes een eindspelstudie, geselecteerd door Yochanan Afek: speler, trainer, eindspelcomponist en schrijver. Een week later wordt de oplossing gepubliceerd. Vandaag kondigen we ook een Eindspelstudie Compositie Toernooi aan.[/lang_nl][lang_en]Every Saturday an endgame study is published at Chessvibes, selected by Yochanan Afek: player, trainer, endgame study composer and writer. A week later the solution is published. Today we also announce an Endgame Studies Composing Tourney.[/lang_en]

[lang_nl]Eindspelstudie Compositie Toernooi

The organisatoren van het Corus Chess Tournament kondigen een internationaal compositietoernooi voor eindspelstudies aan. Er is geen vast thema en er zijn vijf geldprijzen te winnen: 1e 750 euro, 2e 500 euro, 3e 250 euro, 4e 150 euro en 5e 100 euro; er worden ook boeken verloot onder de andere inzenders. De winnaars worden in january 2008 bekendgemaakt tijdens de volgende editie van het Corus Chess Tournament.

Jury: Yochanan Afek.

Inzendingen (niet meer dan drie per persoon) dienen uiterlijk 1 november 2007 gestuurd te worden naar de neutrale rechter Harold van der Heijden, Michel de Klerkstraat 28, 7425 DG Deventer.
E-mail: heijdenh@studieaccess.nl.


Gurvitch, A.
1e prijs, 1959

Wit aan zet wint

Volgende week de oplossing.

Oplossing vorige week:

[/lang_nl][lang_en]Corus Endgame Studies Composing Tourney

The organizing board of the Corus Chess Tournament announces an international composing tourney for endgame studies. No set theme. Five money prizes will be awarded: 1st 750 euros, 2nd 500 euros, 3rd 250 euros, 4th 150 euros and 5th 100 euros; book prizes are offered to the other studies in the final judge's award. The award will be published in January 2008 towards the next edition of the Corus Chess Tournament and will be sent to all participants.

Judge: Yochanan Afek.

Entries (not more than three per composer) should be sent before November 1st 2007 to the neutral judge Harold van der Heijden, Michel de Klerkstraat 28, 7425 DG Deventer, The Netherlands.
E-mail: heijdenh@studieaccess.nl.


Gurvitch, A.
1st Prize, 1959

White to play and win

Next week the solution.

Solution last week:

[/lang_en]

Yochanan Afek's picture
Author: Yochanan Afek

IM Yochanan Afek is a chess player, trainer, endgame study composer and writer. His complete selection of studies can be found here.

Chess.com

Comments

Piet's picture

1. Bh5 Bxc7 2. Rxf7+ Kd8 (2.. Kd6 3.Rf6+) 3.Rxc7 Rg8 4. Rc4! Rg5+ 5.Ke6 Rxh5 6. h4 zugzwang..

Bootvis's picture

Pc5 is erg mooi :)

Latest articles