Reports | November 03, 2007 16:00

[lang_nl]Wekelijkse eindspelstudie (43)[/lang_nl][lang_en]Weekly Endgame Study (43)[/lang_en]

[lang_nl]Vandaag een iets andere eindspelstudie dan normaal. En wel een ontzettend mooie ?ɬ©n moeilijke (en daarom geven we de oplossing er meteen bij). De prijs voor Studie van het Jaar voor 2006 is door de PCCC (Permanent Commission of Fide for Chess Composition) toegekend aan het volgende meesterwerk, afkomstig uit het speciale compositietoernooi ter nagedachtenis aan de Britse componist C.M. Bent. Yuri Bazlov (geboren 1947) is al vier decennia een prominente Russische eindspelstudiecomponist. Het is voor hem nu de tweede keer op rij dat hij de prijs wint.[/lang_nl][lang_en]Today a slightly different endgame study than normal. Actually, a very nice and difficult one (and so we already add the solution to it). The Study of the Year award for 2006 has been granted by the PCCC (Permanent Commission of Fide for Chess Composition) to the following masterpiece from the special composing tourney held in memory of the British composer C.M. Bent. Yuri Bazlov (born 1947) has been a prominent Russian composer for the last four decades. It is for him the second time in a row to win this award.[/lang_en]

[lang_nl]

"Een buitengewoon en aristocratisch voorbeeld van het bekende maximale zelfblokkadethema. Deze studie bevat een uitstekende stille tweede zet dat zwart tegenspel toestaat. Alle stukken beweging richting hun slotpositie" (David Friedgood en Timothy Whitworth, juryleden in het C.M. Bent MT 2006-07).

"Een ideaal mat in het midden van het bord met het laatste stuk volgend op vier actieve zelfblokkades. Alle eenheden bewegen in het verloop van de hoofdvariant en de enige twee slagenwisselingen zijn twee witte stukken die geslagen worden" (John Roycroft, voorzitter van het comit?ɬ©).[/lang_nl][lang_en]

"An outstanding and aristocratic example of the familiar maximal selfblock mate, this study has an excellent quiet second move permitting black counterplay. All pieces move into their final position" (David Friedgood and Timothy Whitworth, Judges in the C.M. Bent MT 2006-07).

"Midboard ideal mate with the last piece following four active self-blocks. All units move in the course of the main line of play and the only two captures are of white pieces" (John Roycroft, chairman of the award committee).[/lang_en]

Yochanan Afek's picture
Author: Yochanan Afek

IM Yochanan Afek is a chess player, trainer, endgame study composer and writer. His complete selection of studies can be found here.

Chess.com

Comments

thorex's picture

I'm not sure about that, but isn't it a general rule for endgame compositions, that black plays the strongest possible continuation?

In this respect 4. ...Rxe4 is a horrible move. Your proposed 4. ...Rd7 is far better. The resulting B+N vs. Q endgame is surely impossible to draw, but on the other hand my endgame database evaluates this to "mate in 37". I really would like to see somebody playing that over the board with the 50-move-rule.

In my opinion, this study begins with 6. Qf6+, leading to a really nice mate. Everything before that combination is not correctly prearranged.

Latest articles