Reports | November 08, 2007 2:47

[lang_nl]Wie bestudeert nog het basic eindspel?[/lang_nl][lang_en]Who still studies the basic endgame?[/lang_en]

[lang_nl]Vorige week vertelde een van mijn clubgenoten (rating rond de 2250) me dat hij eigenlijk nooit meer eindspelen bekijkt, terwijl hij dat vroeger regelmatig deed. Toen partijen nog werden afgebroken, pakte hij nog regelmatig ?¢‚ǨÀúde boeken erbij', maar tegenwoordig kwam het nog maar zelden voor dat hij eens ?¢‚ǨÀúlekker in het eindspel dook'. Ik herkende het beeld en vermoedde dat het voor veel schakers niet veel anders was.[/lang_nl][lang_en]Last week, a club member of mine (rating around 2250) told me that he almost never studies the endgame nowadays, whereas he used to do this on a regular basis. When games were still being adjourned, he always used to "grab the books" but these days he rarely takes the time to "dive into the endgame". And I suspect this is the case with many chess players.[/lang_en]

[lang_nl]Volgens mij is niet alleen het steeds sneller wordende speeltempo, maar ook het verschijnen van tablebases er debet aan geweest dat boeken over eindspelen minder geopend worden en voornamelijk stof verzamelen. De oude werken die we erover in de kast hebben staan, zoals Awerbach of Smyslov & L?ɬ?wenfisch, vertrouwen we niet meer, en die van John Nunn zijn, hoe kwalitatief hoogstaand ook, droger dan de humor van Herman Brusselmans. Het gevolg is onder meer dat we vooral de basic eindspelen, zoals T+pi ?¢‚Ǩ‚Äú T, nog maar zelden behandeld zien in tijdschriften. Ironisch genoeg leidt de blootlegging van het definitieve oordeel over een bepaald eindspel juist tot een lager niveau van begrip en kennis van dit eindspel bij de praktische schaker!

Daarom komt het als een welkome verrassing dat de reeds genoemde John Nunn in zijn verslag van het NH Toernooi in het deze week uitgekomen magazine no. 7/2007 van New in Chess, ook het toreneindspel uit de partij Ljubojevic-Smeets behandelt. De partij, gespeeld in augustus dit jaar in Amsterdam, is een vrij basaal toreneindspel en hoe verfrissend is het dat iemand nu eens besloten heeft om er w?ɬ©l aandacht aan te besteden. Gewoon, omdat het leerzaam is. En natuurlijk omdat Nunn een groot liefhebber is van eindspelen. Zo werd hij onlangs nog met kop en schouders opnieuw wereldkampioen Problem Solving.

Dat we het toreneindspel allemaal zelf hadden kunnen opzoeken in Nunns eigen boek of in onze eigen tablebases, doet er niet toe. Want dan hadden we er uiteindelijk niet zo veel van geleerd. Dus: dank John! En nog gefeliciteerd!

Hier de betreffende analyse, uit NIC Magazine 2007/7:

[/lang_nl][lang_en]Actually I think it's not only the fault of the modern timecontrol, which is becoming quicker and quicker, but also the appearance of tablebases that these days our books on endings are merely waiting in vain on their bookshelves, collecting dust. The old ones we possess, like Averbakh, or Smyslov & L?ɬ?wenfisch, we do not trust anymore, and those of John Nunn are, despite its high analytical quality, a bit dry. One of the consequences is that we rarely see the most basic endings, like R+p ?¢‚Ǩ‚Äú R, analysed in magazines. Ironically, the appearance of a definite analysis and evaluation of a certain ending, leads to less knowledge and understanding about this ending by the practical player!

That's why it was a pleasant surprise to see the already mentioned John Nunn analysing the rook ending Ljubojevic-Smeets in his report on the NH Tournament in no. 7/2007 of New in Chess Magazine, which was published this week. The game, played in August in Amsterdam, is a pretty basic rook ending and it's nice to see that someone decided to actually pay attention to it. Simply because it's instructive. And of course because Nunn is an endgame lover. Recently he won the world championship Problem Solving with a highly impressive score.

OK, we could have checked the rook ending ourselves in Nunn's own book, or in or own tablebases, but that doesn't matter. Because then we wouldn't have learnt as much. So: thanks John! And, by the way, congrats!

Here's the analysis:

[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Latest articles