Reports | December 18, 2007 15:26

[lang_nl]World Cup: persconferentie Kamsky & Shirov[/lang_nl][lang_en]World Cup: press conference Kamsky & Shirov[/lang_en]

[lang_nl]We keren nog een keer terug naar de World Cup, en wel naar de website van het toernooi, die in de loop van de afgelopen drie weken is uitgegroeid tot een schat aan informatie. Ok?ɬ©, de livepartijen liepen niet geweldig, maar dat zijn wij schaakfans 'gewend'. Maar wat een content! Foto's, video's, analyses van Sergey Shipov, dagelijkse bulletins in PDF, en niet te vergeten de transcripten van de persconferenties ('interviews' genoemd). Hier enkele fragmenten van die laatste persconferentie met Kamsky & Shirov, na afloop van de vierde partij.[/lang_nl][lang_en]We return once more to the World Cup, and especially to the tournament's website, which has grown into a beautiful collection of chess information in the past three weeks. OK, the live games didn't go well, but we chess fans are kind of used to that. But all that content! Photos, videos, analysis by Sergey Shipov, daily bulletins in PDF, and last but not least transcripts of the press conferences (called "interviews"). Here are some fragments of the last press conference, with Kamsky & Shirov, after the fourth game.[/lang_en]

[lang_nl]

Gata, kun je met ons delen wat je nu voelt?

Kamsky: Natuurlijk ben ik erg blij dat ik dit toernooi gewonnen heb en ik wil graag iedereen bedanken, vooral mijn secondant Emil [Sutovsky], hij verdient het. Ik kreeg veel steun, van mijn vrouw, mijn ouders, mijn vrienden, iedereen op ICC en forums, op chessninja, etc.

Voor zover we weten, letten jullie allebei op wat er wordt geschreven over het toernooi in de pers en op het net. Klopt dat, en is dat belangrijk voor jullie?

Kamsky: Ja, het helpt op de een of andere manier, soms schrijven ze iets vervelends, en dan word ik boos en probeer ik ze het allerbeste in me te tonen. Daarbij komt dat het toernooi vrij lang duurt; je kunt niet de hele tijd alleen maar aan schaken denken de hele maand, dus het leidt af, het helpt om te relaxen en afstand te nemen.

Shirov: Voor mij geldt dat ik het liever heb dat negatieve opmerkingen niet op mijn zenuwen gaan werken.

Gata, is de World Cup belangrijk voor je als aparte trofee of beschouw je het als een kans om verder te strijden voor de hoogste titel?

Kamsky: Nou, allebei. Het toernooi is belangrijk op zich; de beker is mooi en zwaar. Maar natuurlijk ga ik verder.

Twaalf jaar geleden, toen je een WK-finale speelde en verloor, besloot je te stoppen met schaken. Is de kans aanwezig dat
dit weer gaat gebeuren?

Kamsky: Nee, het is te vroeg. En trouwens, ik heb deze match nog niet gewonnen.

Gata, ben je er klaar voor om tegen Topalov te spelen?

Kamsky: Niet nu. [Lacht.] Nu neem ik wat rust, vier ik Oud en Nieuw en Kerstmis, en daarna pas ga ik over deze match nadenken. Ik moet me er erg serieus op voorbereiden. Ik wil graag opmerken dat mijn secondant een belangrijke rol heeft gespeeld in mijn prestatie hier, en hoe meer het gaat zoals hier, hoe beter.

Gata, wie was de eerste die je feliciteerde met je overwinning?

Kamsky: Degenen die het dichtste bij waren, de journalisten! [Lacht.]

Het hele interview is hier te vinden.[/lang_nl][lang_en]

Gata, can you share with us what you're feeling now?

Kamsky: Surely I'm very glad that I've won this tournament and I'd like to thank everyone, especially my second Emil, [Sutovsky] he deserves it. I felt a great deal of support, from my wife, my parents, my friends, everyone on the ICC and forums, on chessninja, etc.

As far as we know from your remarks you both pay attention to what is being written about the tournament in press and on the net. Is it really so, is it important for you?

Kamsky: Yes, it helps in a way, sometimes they write something nasty, I get angry and try to do my best to show them the best I can. Besides, the tournament is quite long, you can't think only about chess for the whole month, so it's entertaining, it helps to relax and unwind.

Shirov: As for me, I prefer when some snide remarks don't get on my nerves.

Gata, is the World Cup important for you as a separate trophy or do you consider it as a chance to compete for the chess crown?

Kamsky: Well, both. The tournament is important in itself; the Cup is beautiful, and heavy. But of course I'll go further.

Twelve years ago when you played and lost in the final of the World Championship; you decided to give up chess. Is this likely to happen once more?

Kamsky: No, it's too early. Besides, I haven't won this match yet.

Gata, are you ready to play with Topalov?

Kamsky: Not now. [Laughs.] Now I'll have some rest, celebrate the New Year and Christmas, and only then think of this match. I'll have to prepare for it very seriously. I'd like to add that my second played an important role in my performance here, and in this regard I may say that everything that happens is for the better.

Gata, who was the first to congratulate you on your victory?

Kamsky: Those who were nearby, the journalists! [Laughs.]

The complete interview can be found here.[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Ajedrez en Castellano's picture

Felicidaes Gata, bien jugado.
?Ǭ°Feliz navidad! a todos

Jan's picture

Nice guy, but empty statements. Bit Anand style.

Latest articles