Reports | June 30, 2006 18:24

Opschudding in uitgeversland

Is Hanon Russell voor Sinterklaas aan het spelen??Ǭ†Of is er wat anders aan de hand? Russell, die met zijn uitgeverij Russell Enterprises boeken als Dvoretsky's Endgame Manual (Dvoretsky), The Human Comedy of Chess (Ree) en Kings, Commoners & Knaves (Winter) uitbracht, heeft deze week op zijn website Chesscafe.com een boek gezet dat gratis is te downloaden.?Ǭ†En wat voor een boek.

Het gaat om The Unpublished Games of Mikhail Botvinnik van niemand minder dan Jan Timman. Dit boek, waarin een door Timman geanalyseerde selectie van partijen van Botwinnik te vinden is alsmede een theoretisch gedeelte,?Ǭ†heeft een interessante geschiedenis.?Ǭ†

In de jaren negentig werden ruim honderd partijen van Botwinnik ontdekt, die nog niet eerder waren gepubliceerd. Russell: "Dutch grandmaster Jan Timman was retained to select ten games to annotate. He also produced a survey of the games and an opening theoretical section."

Het materiaal werd zes jaar?Ǭ†geleden door Russell gepubliceerd in de vorm van software dat gebruikt kon worden met het programma Chesscafe Reader. Ongeveer een jaar later werd gestopt met de ontwikkeling van Chesscafe Reader. Nu is?Ǭ†het boek dus te downloaden: "These games, and Timman's notes, make for fascinating reading. The material had been prepared for release as a small book, but we never seemed to get around to actually publishing it. Finally, rather than let it sit idle, we decided to release it in PDF format and make it available free of charge to Chesscafe fans worldwide."

Dit is wel heel opmerkelijk, gratis?Ǭ†een boek uitgeven. Natuurlijk is Russell geen Sinterklaas aan het spelen (en niet alleen omdat het hartje zomer is). Bij het verhaal omtrent de PDF-versie van het boek staat ook een plaatje met een briefje van Timman uit 1999,?Ǭ†waarmee?Ǭ†Russell lijkt te willen aantonen dat het manuscript van h?ɬ©m is. Er is wel degelijk meer aan de hand.

Wat is nou het geval: onlangs werd?Ǭ†het boek Botvinnik's Secret?Ǭ†Games?Ǭ†gepubliceerd door uitgeverij Hardinge Simpole van?Ǭ†Raymond Keene. De auteur is Jan Timman en misschien wijkt het hier en daar af van Russells versie, maar het zal om hetzelfde manuscript gaan.

Ik vermoed dat Timman niet tevreden geweest zal zijn over hoe het manuscript door Russell is uitgegeven en dat hij op een gegeven moment heeft gedacht: dit unieke document verdient?Ǭ†het om in de boekenkast van de?Ǭ†ware schaakliefhebber te staan, in plaats van weg te kwijnen in de vorm van een onbenullig stukje?Ǭ†software. Dat Timman daarop naar Keene is gestapt, en dat dit uiteindelijk geleid heeft tot een boek?Ǭ†dat buiten Hanon Russell om is uitgegeven, is echter niet bijzonder kies. Om niet te zeggen buitengewoon onzorgvuldig.

Pissig, dat moet Hanon Russell zijn.?Ǭ†En tja, wat doe je in zo'n geval? Om Keene te treiteren zet je het boek gratis online. Volkomen begrijpelijk, hoewel het ook niet getuigt van goede smaak.

Het zal me niet verbazen als er aan dit verhaal nog een staartje zit. Russell is niet alleen uitgever maar ook advocaat, en zal juridische stappen ten opzichte van Keene waarschijnlijk niet schuwen.

Tags:

Share |
Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Henk Dissel's picture

Censored! Botvinnik?¢‚Ǩ‚Ñ¢s Secret Games
by Jan Timman, Hardinge Simpole, 199 pages, ?Ǭ£16.95.
Besproken in julinummer van British Chess Magazine

The melodramatic title and cover are designed to get potential readers excited by this book containing a selection of Botvinnik?¢‚Ǩ‚Ñ¢s training games. It contains 97 such games, from 1936 to 1970, some of which have been annotated by the author; others are merely bare game scores. Very few of the games appear on published computer databases but the provenance of the games is not mentioned. Timman?¢‚Ǩ‚Ñ¢s notes and the rarity value of the game perhaps give the book some value but are badly let down by poor layout and unattractive presentation. The diagrams are tiny and there is a vast amount of white space in the book. The blurb on the back is strangely worded and contains an extraordinarily irrelevant attack on political correctness. Overall the book is very poor value for money. JS.

Rini Luyks's picture

Op de site Chesscafe.com staat Botwinnik's notatie van een partij tegen Ragozin op een blank (inmiddels vergeeld) velletje papier, maar met een merkwaardige verschrijving: zowel op de 14e als de 17e zet laat hij zwart Cd7-c6 (C = Slon, loper) spelen, de eerste keer moet dat uiteraard Slon c8-d7 zijn. Zou het zo zijn dat de sessies zo geheim waren dat notatie tijdens de partijen verboden was en dat Botwinnik ze achteraf opschreef op kladvelletjes!?

Bert de Bruut's picture

In Russell's pdf-versie zitten nog een aantal hiaten en fout gespelde (want verkeerd gelezen) namen. Hij heeft destijds kennelijk niet de moeite genomen Timman deze onduidelijkheden nog even te laten ophelderen. Merkwaardig.

Latest articles