Reports | December 10, 2006 21:20

Rybka’s immortal game

[lang_nl]De 4-2-nederlaag van Kramnik afgelopen week tegen het schaakprogramma Deep Fritz is hard aangekomen. Niet zo hard natuurlijk als het verlies van Kasparov in 1997 tegen Deep Blue, wat algemeen beschouwd wordt als het einde van de menselijke suprematie over schaakengines, maar het was wel degelijk nieuws voor de internationale pers, waaronder de BBC en CBS. Het nieuws inspireerde een programmeur zelfs om ook in de pokerwereld een computer de beste te laten zijn! Voor de firma Chessbase was de overwinning van hun troetelkind Fritz natuurlijk zeer prettig, en ze schroomden niet om tijdens de match al te spreken van 's werelds vooraanstaande schaakprogramma. Dat Deep Fritz de beste zou zijn is echter niet waar. Verre van dat zelfs.[/lang_nl][lang_en]Kramnik's 4-2 loss of last week against the computer program Deep Fritz was a big blow. Not as big of course as Kasparov's defeat in 1997 against Deep Blue, which is universally considered as the end of the human supremacy over chess engines, but the international media did mention it, for example the BBC and CBS. The news even inspired a computer programmer to try and make a program that will be the best in the poker world as well! Especially for the company Chessbase the victory of their darling pet Fritz was nice of course, and they did not dread in calling it the world's leading chess computer program, already during the match. However, Deep Fritz is not the best. Not at all.[/lang_en]

[lang_nl]De kenners (zoals de lezers van deze site) weten allang dat er onder de schaakprogramma's sprake is van een alleenheerser die naar de naam Rybka luistert. Maar hoe sterk is Rybka eigenlijk? En hoe sterk is (Deep) Fritz dan? Dit vragen veel schakers zich op dit moment af en daarom vandaag wat aandacht voor computerschaak.

Waar de speelsterkte van menselijke schakers eenvoudig wordt weergegeven door de FIDE-ratinglijst, ligt het in de wereld van schaakengines wat lastiger want daar wordt met meerdere lijsten door elkaar gewerkt. Zo zijn er verschillende lijsten voor 32-bit of 64-bit engines die draaien op enkele of meerdere processoren. Maar ook zijn er bijvoorbeeld de 40/20- en 40/120-lijsten: gebaseerd op 40 zetten in 20 minuten of 40 zetten in 120 minuten. Dan hebben we het over testpartijen, want de ratinglijsten van computerengines zijn (bij gebrek aan voldoende serieuze mens-machinetoernooien) gebaseerd op vele testpartijen tegen elkaar.

Als het voorgaande u enigszins deed duizelen, dan brengt het volgende u met beide benen weer op de grond: Rybka staat met afstand bovenaan op alle lijsten. In de volgende lijst van Computer Schach und Spiele staan alleen 32-bit versies van engines voor ?ɬ©?ɬ©n processor, oftewel de programma's die u en ik op de computer kunnen zetten om tegen te spelen of te analyseren.

CSS Ranglijst
 1. Rybka 2.2     2972
 2. Loop 10.32    2853
 3. Shredder 10 UCI  2838
 4. Toga II      2835
 5. Fritz 10     2832
 6. Fruit 2.2.1    2820
 7. Hiarcs X54 UCI  2810
 8. Spike 1.2 Turin  2782
 9. Junior 10     2772
10. Ktulu 8     2752

Tussen de nummer 1 (de allerlaatste versie van Rybka, nog maar net uitgekomen) en de rest zien we een gapend gat. De programmeur van Rybka, Vasik Rajlich, heeft zijn programma vergeleken met versie 2.1 vooral taktisch sterker gemaakt en dit is op de ranglijst te merken. Ook zeer recentelijk is versie 10 van het wereldberoemde programma Fritz uitgekomen. Vergeleken met voorganger Fritz 9 is dit programma zo'n 30 ?ɬ† 50 punten sterker geworden maar onder de computerengines staat het dus slechts op een vijfde plek.

Hoe zit het dan met Deep Fritz, het programma dat Kramnik versloeg? Volgens Jeroen Noomen, medewerker van het magazine Computerschaak en verantwoordelijk voor het openingsrepertoire van Rybka, is Deep Fritz het beste te vergelijken met Rybka 2.2 mp, dus de multiprocessorversie: "Beide spelen op twee of meer processoren. Momenteel is wel duidelijk dat Fritz 10 ruim honderd elopunten achterstaat op Rybka 2.2 en dat zal vermoedelijk ook voor Deep Fritz 10 ten opzichte van Rybka 2.2 mp het geval zijn. Tot nu toe heb ik circa 650 testpartijen gespeeld tussen Rybka 2.2 en Fritz 10 en de score is 65% voor Rybka 2.2. Fritz 10 zal vermoedelijk strijden met Loop, Shredder 10 en Hiarcs 11 om plaats 2, maar de afstand tot Rybka 2.2 is aanzienlijk." En dit laatste is ook in de wereld van de schaakengines uniek. Noomen: "Nog nooit in de historie van het computerschaak is er een zo groot verschil geweest tussen de nummer 1 en nummer 2 in het computerschaak!"

Wat maakt Rybka nou zo sterk? Het is vooral haar (de programmeur acht Rybka vrouwelijk) evaluatie. Die ligt ver boven alle andere programma's. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat programmeur Rajlich een IM is. Jeroen Noomen zit in het team van Rybka en kan dus niet echt objectief zijn. Desondanks laat ik hem nog even aan het woord. Hij schrijft in het septembernummer van Computerschaak: "Het hoge woord moet er maar eens uit: ondanks de torenhoge ratings is de evaluatie van de meeste engines die ik heb gezien gewoon slecht! Dat klinkt hard, maar het is wel wat ik zie."

Zelf sprak ik Vasik Rajlich tijdens de Olympiade in Turijn, in mei dit jaar. Ik vroeg hem toen ook al hoe het komt dat Rybka zo sterk is. De programmeur gaf eveneens aan dat het vooral de evaluatie is waarin Rybka uitblinkt. Hij gaf als voorbeeld deze stelling:

En om aan te geven hoe evaluaties van verschillende engines kunnen afwijken gaf hij het volgende lijstje erbij:

Rybka 1.2  0.57
Fritz9   0.86
Rybka 1.0  1.30
Fritz 5.32 1.00

Een vroege versie van Fritz zag gewoon alleen maar de pluspion. Rybka 1.0 was erg zwak in eindspelen en hier dus veel te optimistisch. Maar dat geldt ook voor Fritz 9 want de re?ɬ´le winstkansen voor wit zijn hooguit een halve pion natuurlijk.

Rajlich vertelde dat hij niet zo in brute force gelooft, maar eerder in selective search. Intelligentie dus. "Mijn motivatie is om een schaakprogramma te programmeren dat schaken begrijpt."Vasik Rajlich tijdens de Olympiade in Turijn, mei 2006

In de editie van vrijdag 8 december 2006 van Chess Today kwam ik de volgende fantastische partij van Rybka tegen. De stelling dat computer-tegen-computerpartijen niet interessant zijn, kun je na het zien van onderstaande, laten varen. De commentator van Chess Today, IM Andrei Deviatkin, heeft gelijk als hij vergelijkingen trekt met Anderssen-Dufresne en Anderssen-Kieseritzky. Dit is Rybka's onsterfelijke partij.

Shredder 10 - Rybka 2.1
WBEC13 Premier Division, 2006

1. e4 e5 2. Lc4 Pf6 3. d3 Pc6 4. Pf3 Lc5 5. O-O d6 6. c3 O-O 7. Pbd2 a6 8. Te1 La7 9. Lb3 Pg4! 10. Te2 Kh8 11. h3 Ph6 12. g4?
Beter is 12. Pf1 f5 13. d4 Df6 zoals in Kosteniuk-Mamedyarov, Lausanne 2003. Zwart staat ook daar uitstekend.
12... Pxg4!
Het begin van een prachtige koningsaanval in de stijl van de oude meesters.
13. hxg4 Lxg4 14. Ph2 Dh4! 15. Pxg4 Dxg4+ 16. Kf1 f5 17. Tb1 (17. exf5 Txf5 18. Pe4 Th5! (18... Taf8 19. Ke1 Lxf2+ 20. Kd2 Tf3 21. Kc2 werd uiteindelijk remise in Izmukhambetov-Aronian, Moskou 1996) 19. Pg3 Th2 en zwart wint (Deviatkin).
17... Tad8 18. Dc2 f4! 19. Ke1 f3 20. Pxf3 Txf3 21. Le3 Tdf8 22. Kd2
"Zwart staat duidelijk gewonnen. Maar, in plaats van dit technisch te winnen, prefereert zwart om... romantisch en indrukwekkend schaak te spelen! Het lijkt erop also bijvoorbeeld Paul Morphy of Alexander Aljechin achter de zwarte stukken zaten. In werkelijkheid is zwart een computerprogramma dat deze 'romantische' zetten alleen maar uitvoert vanwege de betere evaluatie erna!" - Deviatkin.
22...Txe3!
22... Lxe3+ 23. fxe3 Txe3! 24. Dd1 Dxe2+ Deviatkin.
23. fxe3 Lxe3+! 24. Txe3 Pd4! 25. cxd4 Tf2+ 26. Kc3
26. Kc1 Df4 27. Dxf2 Dxf2 28. dxe5 Dxe3+ Deviatkin.
26... exd4+ 27. Kxd4
27...Dg5!!
"Een fantastische zet! In plaats van de dame te slaan (wat ook wint) laat zwart zijn eigen toren in staan. Wit blijkt hulpeloos." - Deviatkin.
28. e5
28. Dxf2 Dc5#; 28. Dxc7 De5+ 29. Kc4 d5+ 30. Kb4 Dxc7; 28. Tf3 c5+ 29. Kc4 b5+ 30. Kc3 De5+ 31. d4 Dxd4#; 28. Dc4 De5#; 28. Dc3 c5+ 29. Kc4 b5# Deviatkin.
28... Txc2 29. Lxc2 c5+ 30. Kd5 Dxe3 31. Kxd6 Dd4+ 32. Kc7 Dxe5+ 33. Kxb7 g5 34. Lb3 g4 35. Kxa6 g3 36. Kb5 g2 37. Kc6 Dd4 38. Ld5 g1D 39. Txg1 Dxg1 40. a4 h5 41. Le4 0-1

>> speel deze partij na
[/lang_nl][lang_en]Chess connoisseurs (like the readers of this site) know already that between the chess programs we have to speak of an absolute monarch that listens to the name Rybka. But how strong is Rybka? And then, how strong is (Deep) Fritz? A lot of chess players are asking such questions these days and therefore today we pay attention to computer chess.

The strength of human beings is represented quite clearly in the FIDE rating list, but the situation in the world of chess engines is a bit more complicated since several lists are beging used there. There are different lists for 32-bit or 64-bit engines that run on one or more processors. But there's also the difference between the 40/20 and 40/120 lists: based on 40 moves in 20 minutes or 40 moves in 120 minutes. We're talking about test games, because computer engines rating lists are (because of a lack of enough man vs machine tournaments) based on test games against each other.

If the above made you dazzle, what follows will bring both of your feet back onto the ground: Rybka tops every computer rating list there is. In the next list, by Computer Schach und Spiele, only 32-bit versions of engines for one processor appear. In other words: programs that can be bought and used by you and I for playing or analysing.

CSS Rankings
 1. Rybka 2.2     2972
 2. Loop 10.32    2853
 3. Shredder 10 UCI  2838
 4. Toga II      2835
 5. Fritz 10     2832
 6. Fruit 2.2.1    2820
 7. Hiarcs X54 UCI  2810
 8. Spike 1.2 Turin  2782
 9. Junior 10     2772
10. Ktulu 8     2752

There's a huge hole between the number 1 (the latest version of Rybka, just released) and the rest. Compared to version 2.1, Rybka's programmer, Vasik Rajlich, managed to make his engine stronger especially in tactics. The list does show this. Version 10 of the world famous engine Fritz was released very recently as well. Compared to predecessor Fritz 9 this program got stronger about 30 to 50 points but between the computer engines it occupies a modest fifth place.

So what about Deep Fritz, the program that beat Kramnik? According to Jeroen Noomen, a journalist for Computerschaak and responsible for Rybka's opening repertoire, Deep Fritz should be compared to Rybka 2.2 mp, the multi-processor version: "Both play on two or more processors. At the moment it's clear that Fritz 10 is about a hundred rating points weaker than Rybka 2.2, and the situation will probably be about the same for Deep Fritz 10 and Rybka 2.2 mp. So far I ran about 650 test games between Rybka 2.2 and Fritz 10 and the score is 65% for 2.2. Fritz 10 will probably fight for the second place with Loop, Shredder 10 and Hiarcs 11. The distance to Rybka 2.2 is quite big." And this is quite unique, also in the world of chess engines. Noomen: "Never before in the history of computer chess there was such a big difference between the number 1 and 2!"

What is it that makes Rybka so strong? The answer is: her (the programmer considers Rybka to be female) evaluation. It's far better than with other programs. One of the reasons must be that programmer Rajlich is an IM. Jeroen Noomen is a member of the Rybka team and cannot be really objective here, but still, I'll let him speak once more. In the September issue of Computerschaak he writes: "The big news must be brought now. Despite their sky-high ratings, the evalution of most of the engines I've seen, is crap! This sounds harsh, but it is what I'm observing."

In May this year, at the Turin Olympiad, I spoke to Vasik Rajlich myself. Then I already asked him what makes Rybka so strong The programmer also mentioned her evalution first. As an example he gave this position:

And to explain how engines can differ in evaluating positions, he added this list:

Rybka 1.2  0.57
Fritz9   0.86
Rybka 1.0  1.30
Fritz 5.32 1.00

An early version of Fritz only sees the extra pawn. Endings was Rybka 1.0's weak spot and so here she's far too optimistic. But this can also be said for Fritz 9, because naturally White's winning chances are not bigger than, say, half a pawn.

Rajlich told me he doesn't really believe in brute force, but considers selective search more important. Intelligence that is. "My motivation is to create a chess program that understands chess."Vasik Rajlich at the Turin Olympiad, May 2006

In Chess Today's edition of last Friday, I ran into the next, fantastic game by Rybka. If you thought that games between computers are never interesting, forget about that. Chess Today's annotator, IM Andrei Deviatkin, is right when he compares the game with Anderssen-Dufresne and Anderssen-Kieseritzky. This is Rybka's immortal game.

Shredder 10 - Rybka 2.1
WBEC13 Premier Division, 2006

1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 Nc6 4. Nf3 Bc5 5. O-O d6 6. c3 O-O 7. Nbd2 a6 8. Re1 Ba7 9. Bb3 Ng4! 10. Re2 Kh8 11. h3 Nh6 12. g4?
Better is 12. Nf1 f5 13. d4 Qf6 like in Kosteniuk-Mamedyarov, Lausanne 2003. Then Black is doing fine as well.
12... Nxg4!
The start of a beautiful attack on the king, in the style of the old masters.
13. hxg4 Bxg4 14. Nh2 Qh4! 15. Nxg4 Qxg4+ 16. Kf1 f5 17. Rb1 (17. exf5 Rxf5 18. Ne4 Rh5! (18... Raf8 19. Ke1 Bxf2+ 20. Kd2 Rf3 21. Kc2 ended in a draw in Izmukhambetov-Aronian, Moscow 1996) 19. Ng3 Rh2 and Black wins (Deviatkin).
17... Rad8 18. Qc2 f4! 19. Ke1 f3 20. Nxf3 Rxf3 21. Be3 Rdf8 22. Kd2
"Black's position is obviously won. But, instead of winning technically, Black preferred to play very... romantic and impressive chess! It may seem that Black's pieces belonged, for example, to Paul Morphy or Alexander Alekhine. However, in reality Black is only a computer program, which chose these "romantic" moves only for the reason of the better evaluation after it!" - Deviatkin.
22...Rxe3!
22... Bxe3+ 23. fxe3 Rxe3! 24. Qd1 Qxe2+ Deviatkin.
23. fxe3 Bxe3+! 24. Rxe3 Nd4! 25. cxd4 Rf2+ 26. Kc3
26. Kc1 Qf4 27. Qxf2 Qxf2 28. dxe5 Qxe3+ Deviatkin.
26... exd4+ 27. Kxd4
27... Qg5!!
"A fantastic move! Instead of taking the queen (which would win too), Black leaves his own rook under the queen's threat. But actually, White is helpless." - Deviatkin.
28. e5
28. Qxf2 Qc5#; 28. Qxc7 Qe5+ 29. Kc4 d5+ 30. Kb4 Qxc7; 28. Rf3 c5+ 29. Kc4 b5+ 30. Kc3 Qe5+ 31. d4 Qxd4#; 28. Qc4 Qe5#; 28. Qc3 c5+ 29. Kc4 b5# Deviatkin.
28... Rxc2 29. Bxc2 c5+ 30. Kd5 Qxe3 31. Kxd6 Qd4+ 32. Kc7 Qxe5+ 33. Kxb7 g5 34. Bb3 g4 35. Kxa6 g3 36. Kb5 g2 37. Kc6 Qd4 38. Bd5 g1D 39. Rxg1 Qxg1 40. a4 h5 41. Be4 0-1

>> replay this game
[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Martien's picture

Doggy, dat Rybka vanaf het ontstaan het sterkste schaakprogramma is wisten we wel. Kijk maar eens naar de computersectie van Playchess waar Rybka de top domineert. Opvallend weinig Fritz10 engines die daar opereren. Desondanks waardeer ik je artikel, waarin je positief oordeelt over Rybka. Waar ik benieuwd naar ben is met welke computerkracht die bewuste partij is gespeeld. Als ik de parij in mijn simpele computer met behulp van de nieuwste Rybka naspeel vindt zij niet de zet 12...Pg4, zelfs als ik haar een uur laat doorrekenen op de stelling.
Over het romantisch karakter van de zet 27...Dg5 kun je twisten. In die stelling is het natuurlijk over en uit. Maar de zet is wel fraai

TrapArecev's picture

Het zal de dualcore 64bit versie zijn geweest die bovenstaande partij heeft gespeeld. Die wordt nog zo'n 75 punten sterker geacht dan de huis- tuin- en keukenversie uit de tabel (elo 3050 dus liefst!). Overigens heeft ook Rybka 2.2 nog wel blinde vlekken: zo onderschat hij in mijn analyse-ervaring ernstig de kracht van verbonden vrijpionnen (in het eindspel) ter compensatie van (grof) materiaal. Fritz (9 in mijn geval) evalueert dit in althans de door mij onderzochte stellingen oneindig veel beter.

Bert de Bruut's picture

Eigenlijk een erg "menselijke" partij tussen de twee engines: zwart schuwt materiaalwinst voor aanhoudende druk en wit speelt zinloos lang door. Maar is dat voldoende om de partij "onsterfelijk" te maken? Daarvoor ging het toch wat te gemakkelijk naar mijn idee.

rapanui's picture

Begrijp ik het nu goed dat 12...Pxg4 nog 'boek' was? Althans, de gegeven partij uit 1996 suggereert dat. In dat geval zou ik wel eens willen weten of Rybka die zet ook op eigen kracht gespeeld zou hebben. Het stelt de rest van de partij m.i. ook in een ander daglicht, want na Pxg4 is er eenvoudigweg geen weg terug meer voor zwart, hij moet op aanval spelen want hij staat materiaal achter. "Wie op een tijger rijdt kan niet stil blijven staan" is een bekende relativering voor 'briljante' stukoffers als je al materiaal achterstaat. Dus de cruciale vraag is: was Pxg4 'theorie' voor de computer, of een fraai geval van computergestuurde 'creativiteit' op lange termijn?

rapanui's picture

Trouwens, als Pxg4 inderdaad theorie is, onderstreept dat meteen goed mijn stelling dat computerprogrammeurs soms niet geinteresseerd lijken in wat hun engine nu zelf van de opening bakt. Waarom al die menselijke theorie erin stoppen, zo kunnen we nooit goed beoordelen hoe goed het programma nu op werkelijk op eigen kracht is?

MJR's picture

Had ik net besloten Fritz 10 te kopen, begrijp ik van je interessante artikel, Doggy, dat ik dat moet heroverwegen. Rybka 2.2 dus?

Dan Scoones's picture

This story reminded me of an email I sent to a friend of mine back in April of this year:

"As you may or may not know, Rybka ("little fish" in Russian) is the new killer chess engine. The programmer is a FIDE-titled player named Rajlich, who often plays in those First Saturday tournaments in Hungary. It's a UCI engine, which means it will run under Fritz but not ChessBase. After reading about it yesterday I decided to check it out and this is the first game I found, a crushing win for White in the Spanish Exchange. The whole concept of playing Qd1-d4-a7 almost regardless of what Black does is very human-like, so much so that Fritz is unable to find the idea and doesn't think it's any good until the game continuation is played out. Yet this was a BLITZ game! I've appended a few comments that I added while looking at it. Hope you enjoy it.

Rybka 1.0 Beta - Jonny [C69]
Blitz:110' IPCCC 2005 (1), 27.12.2005

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6 5.0-0 f6 6.d4 Bg4 7.c3 Bd6 8.Be3 Qe7 9.Nbd2 exd4 10.cxd4 0-0-0 11.h3 Bh5 12.Re1 Bb4 13.Rc1 Rd7 14.d5 cxd5 15.exd5 Qf7 [15...Qd8 16.Qb3 Bxf3 17.Qxb4 Bxd5 18.Qc5?Ǭ±] 16.Nc4!! Bxe1 17.d6 [17.Nb6+?! Kd8 18.Nxd7 Qxd7 19.Qxe1 Bxf3 20.gxf3 Ne7 21.d6 Nc6 22.dxc7+ Kxc7 23.Bf4+ Kc8=] 17...c6 [17...Ba5 18.Nxa5 Ne7 19.Qd4 Bxf3 20.gxf3 Qg6+ 21.Kh1 Qf5 22.Qa7+-] 18.Qd4 Bb4 19.Qa7 Rxd6 20.Qa8+ Kd7 21.Nxd6 1-0

Amazing."

Martien's picture

Ik snap niet goed waar uit kan worden opgemaakt dat Pxg4 theorie is of niet Rapanui. Dat die zet op mijn computer niet wordt gevonden zegt niks. Het is mij niet duidelijk welk openingsbook wordt gebruikt in de desbetreffende partij.
Doggy, je artikel is niet onopgemerkt gebleven op de site van de programmeur www.rybkachess.com

rapanui's picture

Martien, Pxg4 is in elk geval in zoverre 'theorie' dat het nog bekend was uit een aantal eerdere partijen (waaronder van een wereldtopper). Aangezien de hele variant t/m zet 11 meer dan 100x gespeeld is, lijkt het me waarschijnlijk dat alles gewoon in Rybka's 'boek' stond, waarin 12.g4? dan een bekende, theoretische, fout is, en 12...Pxg4 de theoretische weerlegging. Ik hoop natuurlijk dat een Rybka-expert mij van het tegendeel kan overtuigen, maar ik ben erg sceptisch als ik zie hoe vaak die variant al in de praktijk voorkomen is.

Duke's picture

This is all nonsense. The so-called Rybka immortal game has been played on several occasions up to move 18 including by Aronian. just look in the chessbase database. Secondly when I asked my version of Rybka 2.2 to search for the 12th move, it doesn't even consider the move that it played, even after 10 minutes. The answer is almost certainly that it took the move from its internal library and that once the sacrifice had been made it was relatively easy to find the right moves. the honours for the brilliant 12th move sacrifice must therefore be laid at the feet of humanity, not the computer.

Martien's picture

Duke heeft gelijk, zoals Ligterink vandaag ook schrijft in de Volkskrant, is de 12e waarschijnlijk "geplukt" uit een database, een partij van Aronian. Ligterink wijst net als in Doggy's stuk wel op de schoonheid van 27 Dg5. Dat een computerprogramma dat vindt blijf ik fantastisch vinden!!

Ben van Vlierden's picture

I checked the opening book that was shipped with Rybka v 2. It only gives 12.Nf1. My humble opinion is that, after 12.g4? Rybka was out of book. Although the latest Rybka 2.2 mp version has a hard time finding NxG4! even on my dual Xeon machine, it's not at all improbable the 64bits version did find this move. I gave this position to several other chessengines and quite a number found this (and the other key-moves) within seconds, with no problem at all. Most notable among these was Phalanx XXII, which found 12 ...,Nxg4! in 1'02, and 22..., Rxe3!, 24....,Pd4! and 27..., Qg5!! all in less than 1 second! And this is a freeware engine from the 1990's with a modest elo of around 2400! I think the amazement about Rybka playing these moves is absolutely misplaced. Besides, it's not a game very typical of her style; in her best games she gradually, but irresistably outplays the opponent, leaving one puzzled as to where the mistake was made.

beckett 74's picture

There are hundreds, maybe thousands of games played by "humans" that are of comparable or superior aesthetic quality. Nearly every game played by Fischer is worth more attention than this one (which is obviously based on a long theoretical line). I understand your enthusiasm for Rybka. If you intend to "sell" it, why don't you simply post an advert.

Francisco Rivera's picture

Rybka have a good evaluation, but isn't so good. Rybka is brilliant in tactics not in strategy. These is because Rybka contains very powerful search extensions. I tested that with so many games.

I want show you a classic win (like if played by Capablanca) over Rybka. The ClassicChess machine is an experimental engine based in Crafty.

[Event "Computer chess game"]
[Site "AMD64X2"]
[Date "2007.07.06"]
[Round "?"]
[White "Rybka v1.0 Beta.w32"]
[Black "ClassicChess"]
[Result "0-1"]
[Time "18:00:42"]
[TimeControl "40/7200:40/7200:7200"]
[PlyCount "251"]
[WhiteType "program"]
[BlackType "program"]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 d5
{
(4. ... d5 5. a3 Bxc3+ 6. Qxc3 O-O
7. Bf4 h6 8. Qf3 g5 9. Bxc7 Qxc7 10. Qxf6 Kh7 11. Qf3 Qxc4) -0.07/14 151
}
5. Nf3
{
(Ng1f3 00 e2e3 Nb8c6 Bc1d2 Bc8d7 a2a3 Bb4d6 c4c5 Bd6e7) +0.06/15
185
}
5... dxc4
{
(5. ... dxc4 6. e4 b5 7. a3 Bxc3+ 8. bxc3 Bb7 9. e5 Ne4 10. a4
a6 11. axb5 axb5 12. Rxa8 Bxa8) -1.10/14 135
}
6. e3
{
(e2e3 Qd8d5 Nf3d2
Qd5f5 Qc2xf5 e6xf5 a2a3 Bb4xc3 b2xc3 Nb8c6) +0.13/15 146
}
6... b5
{
(6. ... b5 7.
a3 Bxc3+ 8. bxc3 a6 9. a4 Bb7 10. axb5 axb5 11. Rxa8 Bxa8 12. Ne5 O-O 13.
Qa2) -1.40/13 135
}
7. Be2
{
(Bf1e2 00 00 c7c6 a2a4 Qd8b6 a4xb5 c6xb5 b2b3
c4xb3) +0.17/15 183
}
7... a6
{
(7. ... a6 8. O-O Bb7 9. a4 O-O 10. axb5 Bxc3 11.
bxc3 axb5 12. Rxa8 Bxa8 13. Nd2 Nc6 14. Ba3 Re8) -1.34/15 267
}
8. a4
{
(a2a4
c7c6 00 Bc8b7 b2b3 c4xb3 Qc2xb3 Bb4e7 e3e4 00) +0.19/15 120
}
8... Bb7
{
(8. ...
Bb7 9. O-O O-O 10. axb5 Bxc3 11. bxc3 axb5 12. Rxa8 Bxa8 13. Ne5 Qd6 14.
Qa2 Qd5 15. g3) -1.01/14 136
}
9. O-O
{
(00 c7c6 b2b3 c4xb3 Qc2xb3 Bb4e7 e3e4
00 Bc1d2 c6c5) +0.07/16 211
}
9... c6
{
(9. ... c6 10. e4 O-O 11. Be3 h6 12. h3
Nbd7 13. Ne5 Nb6 14. Na2 Ba5 15. d5 Qc7 16. dxc6 Bxc6) -1.16/14 237
}
10. b3
{
(b2b3 c4xb3 Qc2xb3 Bb4e7 Bc1a3 00 Nf3e5 Nb8d7 Ne5d3 Be7xa3) -0.01/15 258
}
10... Qa5
{
(10. ... Qa5 11. Bd2 Bxc3 12. Bxc3 b4 13. Be1 c3 14. Ne5 O-O 15. f4 c5
16. Bf3 Bxf3 17. Nxf3 cxd4 18. Nxd4) -1.42/14 134
}
11. Bb2
{
(Bc1b2 Qa5c7
b3xc4 b5xc4 Be2xc4 Nb8d7 Nc3e4 00 Ne4xf6+ Nd7xf6) +0.37/16 240
}
11... Bxc3
{
(11.
... Bxc3 12. Bxc3 b4 13. Be1 c3 14. Ne5 c5 15. Nc4 Qc7 16. f3 cxd4 17. Bg3
Qc6 18. Na5 Qd5 19. Nxb7 Qxb7 20. exd4) -1.10/16 137
}
12. axb5
{
(a4xb5
c4xb3 Qc2xb3 Qa5b4 Qb3xc3 Qb4xc3 Bb2xc3 c6xb5 Rf1c1 Nb8c6) -0.08/18 188
}
12... cxb3
{
(12. ... cxb3 13. Qxb3 Qb4 14. Qxc3 Qxc3 15. Bxc3 cxb5 16. Ne5 O-O
17. Bb4 Rc8 18. Bd3 Nc6 19. Nxc6 Rxc6 20. f4) -1.54/16 137
}
13. Qxb3
{
(Qc2xb3 Qa5b4 Qb3xc3 Qb4xc3 Bb2xc3 c6xb5 Rf1c1 Nb8c6 Nf3d2 b5b4) -0.01/19
216
}
13... Qb4
{
(13. ... Qb4 14. Qxc3 Qxc3 15. Bxc3 cxb5 16. Rfc1 Nc6 17. Ne1 O-O
18. Nd3 Ne4 19. Bf3 Nxc3 20. Rxc3 Nd8 21. Rc5 Bxf3 22. gxf3) -1.42/17 137
}
14. Qxc3
{
(Qb3xc3 Qb4xc3 Bb2xc3 c6xb5 Rf1c1 Nb8c6 Nf3d2 b5b4 Nd2c4 Ra8d8)
+0.09/19 205
}
14... Qxc3
{
(14. ... Qxc3 15. Bxc3 cxb5 16. Rfc1 O-O 17. Bb4 Re8
18. Rc7 Nc6 19. Rxb7 Nxb4 20. Ne5 Rf8 21. Rb1 Nbd5 22. Bd3 Rab8 23. Ra7)
-1.33/18 139
}
15. Bxc3
{
(Bb2xc3 c6xb5 Rf1c1 Nb8c6 Nf3d2 00 Nd2b3 Nf6d7
Be2g4 Rf8d8) +0.11/19 336
}
15... cxb5
{
(15. ... cxb5 16. Rfc1 O-O 17. Bb4 Re8 18.
Ne5 Nd5 19. Bd2 g6 20. Bf3 f6 21. Nd3 Nd7 22. e4 N5b6 23. Rc7 Bc8) -1.48/17
140
}
16. Rfc1
{
(Rf1c1 Nb8c6 Nf3d2 00 Nd2b3 Nf6d7 Bc3d2 Rf8c8 Be2f3 a6a5)
+0.17/18 381
}
16... Nc6
{
(16. ... Nc6 17. Ne1 O-O 18. Nd3 Nb8 19. Bb4 Rd8 20. Ba5
Re8 21. Ne5 Nd5 22. Bd2 Rd8 ) -1.12/15 147
}
17. Nd2
{
(Nf3d2 b5b4 Nd2c4
b4xc3 Nc4d6+ Ke8e7 Nd6xb7 Nf6d5 Be2f3 Rh8b8) +0.05/17 371
}
17... O-O
{
(17. ...
O-O 18. Nb3 Nb8 19. Bb4 Re8 20. Nc5 Bd5 21. Bd3 Rc8 22. e4 Bc6 23. Bd2 Nfd7
24. Nb3 Nb6 25. Bf4 N6d7 ) -1.21/15 142
}
18. Nb3
{
(Nd2b3 Nf6d7 Bc3d2
Rf8c8 f2f3 Nc6d8 Kg1f2 Rc8xc1 Ra1xc1 Ra8c8) +0.03/16 131
}
18... Nd7
{
(18. ... Nd7
19. Bd2 Rfb8 20. f4 g6 21. Bf3 Nd8 22. Kf2 Bxf3 23. Kxf3 Nb6 24. Nc5 Nc4
25. Ba5 Nxa5 26. Rxa5) -1.11/16 143
}
19. Bd2
{
(Bc3d2 Rf8c8 Be2f3 Ra8b8
Ra1a2 h7h6 Kg1f1 Nd7b6 Nb3c5 Nb6c4) +0.13/16 131
}
19... Rfb8
{
(19. ... Rfb8 20.
f4 g6 21. Be1 Kg7 22. Kf2 Nd8 23. Rc7 Nf6 24. Nc5 Ne4+ 25. Kg1 Nxc5 26.
dxc5 Rc8 27. Bc3+ Kh6 28. Be5 Rxc7 29. Bxc7) -1.22/16 145
}
20. f4
{
(f2f4
b5b4 Be2d3 h7h6 e3e4 Nd7f6 Nb3c5 Bb7c8 Nc5xe6 b4b3) +0.30/15 104
}
20... g6
{
(20.
... g6 21. Be1 Kg7 22. Bf3 Nd8 23. Kf2 Bxf3 24. Kxf3 ) -1.27/15 146
}
21. Kf2
{
(Kg1f2 h7h5 Be2f3 Nc6d8 e3e4 f7f5 e4xf5 Bb7xf3 Kf2xf3 g6xf5)
+0.26/16 238
}
21... Nd8
{
(21. ... Nd8 22. Rc7 Nf6 23. Nc5 Ne4+ 24. Nxe4 Bxe4 25.
Bb4 Nb7 26. Bc3 Nd6 27. Bb4 Rd8 28. Ra5 Ne8 29. Rc5 Rd5 ) -1.42/16 147
}
22. h3
{
(h2h3 Bb7d5 Rc1c7 Rb8b7 Rc7xb7 Bd5xb7 Nb3c5 Nd7xc5 d4xc5 Bb7e4)
-0.05/16 411
}
22... Rc8
{
(22. ... Rc8 23. Bc3 Nf6 24. Kg1 Ne4 25. Bb4 Bd5 26. Na5
Nb7 27. Nxb7 Bxb7 28. Rxc8+ Rxc8 29. Bd3 Nf6 30. Kf2) -2.02/15 149
}
23. Nc5
{
(Nb3c5 Nd7xc5 Rc1xc5 Rc8xc5 d4xc5 Bb7d5 Bd2c3 Nd8b7 Bc3d4 Ra8c8) -0.35/16
176
}
23... Nxc5
{
(23. ... Nxc5 24. dxc5 Bc6 25. Ba5 Nb7 26. g4 f6 27. Bb6 a5 28.
Rcb1 b4 29. Bc4 Kf7 30. f5 Bd5 31. Bxd5 exd5 32. Rd1) -2.47/18 151
}
24. dxc5
{
(d4xc5 Bb7d5 Bd2a5 Nd8c6 Ba5d2 Nc6b8 Be2d3 Nb8d7 Bd2b4 Nd7f6)
-0.47/18 174
}
24... Bc6
{
(24. ... Bc6 25. Ba5 Nb7 26. g4 f6 27. Bb6 a5 28. Rcb1
b4 29. Bc4 Kf7 30. f5 gxf5 31. gxf5 Bd5 32. Bxd5 exd5 ) -2.32/17 153
}
25. Bc3
{
(Bd2c3 Nd8b7 Bc3d4 a6a5 Ra1b1 b5b4 Be2d3 f7f5 Bd3c4 Kg8f7)
-0.51/16 119
}
25... Nb7
{
(25. ... Nb7 26. Bd4 a5 27. Bf3 b4 28. Rc4 Bxf3 29. Kxf3
Nd6 30. Rcc1 Nb5 31. Be5 a4 32. Rab1 b3 33. Rb2 Rc6) -2.51/17 156
}
26. Bf6
{
(Bc3f6 a6a5 Ra1b1 a5a4 Be2xb5 Bc6e4 Rb1a1 Nb7xc5 Kf2g1 Be4b7) -0.52/17
181
}
26... a5
{
(26. ... a5 27. Rab1 b4 28. Rb2 Be4 29. Bd4 f6 30. Bc4 Kf7 31. g3
Ke7 32. Be2 e5 33. fxe5 fxe5 34. Bxe5 Rxc5 35. Rxc5 Nxc5) -2.85/16 157
}
27. Rab1
{
(Ra1b1 a5a4 Bf6d4 Ra8a5 Bd4c3 Ra5a7 Bc3e5 Nb7a5 Rb1b4 a4a3) -0.63/17
208
}
27... b4
{
(27. ... b4 28. Bd3 Rc7 29. Rb2 h6 30. Bd4 Rd7 31. Be2 Rc8 32. Ra1
g5 33. g3 Kh7 34. Ba6 Ra8 35. Bd3+ f5 36. Rab1 gxf4 ) -2.88/17 160
}
28. Bd3
{
(Be2d3 Rc8c7 g2g4 Ra8c8 Kf2e2 Bc6g2 Rc1g1 Bg2d5 e3e4 Bd5c6) -0.75/18
528
}
28... Bd5
{
(28. ... Bd5 29. Bd4 Nd8 30. e4 Ba2 31. Rb2 b3 32. Bb1 Nc6 33.
Bxa2 bxa2 34. Ke3 Nb4 35. Ra1 Rc6 36. Bc3 Rxc5 37. Bxb4 axb4 38. Rbxa2 Rxa2
39. Rxa2) -3.11/17 163
}
29. e4
{
(e3e4 Nb7xc5 Rc1xc5 Rc8xc5 e4xd5 e6xd5
Kf2e3 Rc5c6 Bf6d4 Rc6c7) -0.24/18 72
}
29... Nxc5
{
(29. ... Nxc5 30. Rxc5 Rxc5 31.
exd5 exd5 32. Ke3 Rc6 33. Bd4 h5 34. f5 g5 35. Be5 f6 36. Ba1 Rac8 37. Bd4
b3 38. Ra1 Ra8) -4.13/19 165
}
30. Rxc5
{
(Rc1xc5 Rc8xc5 e4xd5 e6xd5 Kf2e3
Rc5c6 Bf6d4 Rc6c7 Bd3e2 Rc7b7) -0.25/18 37
}
30... Rxc5
{
(30. ... Rxc5 31. exd5
exd5 32. Ke3 Rc6 33. Bd4 Rcc8 34. Ba1 Rab8 35. Be5 Rb6 36. Bd4 Re6+ 37. Kf3
Rec6 38. Ra1 Ra8 39. Be5 a4 40. Bb5) -3.97/19 167
}
31. exd5
{
(e4xd5 e6xd5
Kf2e3 Rc5c6 Bf6d4 Rc6c7 Bd3e2 Rc7b7 Be2f3 Ra8e8+) -0.28/18 63
}
31... exd5
{
(31.
... exd5 32. Ke3 Rc6 33. Bd4 Rcc8 34. Ba1 Rab8 ) -4.03/18 172
}
32. Ke3
{
(Kf2e3 Rc5c7 Bd3e2 Ra8e8+ Ke3d2 Rc7b7 Be2d1 Re8e6 Bf6b2 Re6e4) -0.37/18
336
}
32... Rc6
{
(32. ... Rc6 33. Bd4 Rcc8 34. Ba1 Rab8 ) -4.03/16 174
}
33. Bd4
{
(Bf6d4 Rc6c7 Ke3d2 Rc7b7 Kd2c2 a5a4 Rb1a1 Kg8f8 Kc2b2 Kf8e7) -0.41/17
88
}
33... Rcc8
{
(33. ... Rcc8 34. Be2 a4 35. Rxb4 a3 36. Bf3 a2 37. Rb7 a1=Q 38.
Bxa1 Rxa1 39. Bxd5 Ra3+ 40. Ke2 Re8+ 41. Kf2 Rf8 42. h4) -4.05/16 178
}
34. Be5
{
(Bd4e5 a5a4 Rb1xb4 a4a3 Rb4b1 Rc8c6 Ke3d2 a3a2 Rb1a1 f7f6) -0.35/16
155
}
34... a4
{
(34. ... a4 35. Rxb4 a3 36. Rb1 a2 37. Ra1 Ra4 38. Bb5 Ra5 39. Be2
g5 40. g3 Ra3+ 41. Bd3 Re8 42. Kd4 gxf4 43. Bd6 Raa8 44. Bxf4) -3.95/18
185
}
35. Rxb4
{
(Rb1xb4 a4a3 Rb4b1 Rc8c6 Rb1a1 f7f6 Be5d4 a3a2 Ke3d2 Kg8f7)
-0.40/19 140
}
35... a3
{
(35. ... a3 36. Rb1 a2 37. Ra1 Rc6 38. Kd4 Ra5 39. f5 f6
40. Bb8 Rc8 41. Bd6 Kf7 42. fxg6+ hxg6 43. Bb4 Ra4 44. Kxd5 Rxb4 45. Rxa2)
-4.43/18 187
}
36. Rb1
{
(Rb4b1 Rc8c6 Ke3d2 a3a2 Rb1a1 f7f6 Be5b2 Kg8f7 f4f5
g6g5) -0.43/19 203
}
36... a2
{
(36. ... a2 37. Ra1 Rc6 38. f5 f6 39. Bd4 Kg7 40.
h4 gxf5 41. Bxf5 Ra3+ 42. Kd2 Rc4 43. Bb2 Ra7 44. Ke3 Re7+ 45. Kd3 Ra7)
-4.26/17 193
}
37. Ra1
{
(Rb1a1 Rc8c6 Ke3d2 f7f6 Be5b2 Kg8f7 f4f5 g6g5 Bb2c3
Kf7g7) -0.44/17 26
}
37... Rc6
{
(37. ... Rc6 38. f5 Ra4 39. Kd2 Rb6 40. fxg6 hxg6
41. Bc2 Raa6 42. Bd3 Ra3 43. Bd4 Rb7 ) -4.27/17 202
}
38. Kd2
{
(Ke3d2
f7f6 Be5b2 Kg8f7 f4f5 g6g5 Bb2c3 Rc6b6 Bd3c2 Ra8a3) -0.46/17 85
}
38... Rb6
{
(38.
... Rb6 39. Bc2 Rb7 40. f5 Rb6 41. Kc3 Raa6 42. Bd3 Ra4 43. Kd2 Rb7 )
-4.48/17 217
}
39. Bc2
{
(Bd3c2 Ra8a3 Be5d4 Rb6c6 Bc2d1 Rc6c4 Bd4b2 Ra3a7
Bb2e5 f7f6) -0.22/17 148
}
39... Rb7
{
(39. ... Rb7 40. f5 Rb6 41. g4 Ra3 42. g5
Rb7 43. Bd4 Ra8 44. Kc3 Ra6 45. f6 Ra5 46. Kd3 Ra3+ 47. Kd2 Ra6 48. Bd3 Ra4
49. Ke3 Kf8 ) -4.45/18 223
}
40. f5
{
(f4f5 Kg8f8 Bc2d3 Kf8e7 Ra1e1 Ke7d7
Re1f1 Ra8e8 Be5d4 Kd7d6) -0.35/16 176
}
40... Rb6
{
(40. ... Rb6 41. g4 Ra3 42. g5
Rb7 43. Bd4 Ra8 ) -4.45/16 229
}
41. g4
{
(g2g4 g6g5 f5f6 d5d4 Kd2c1
Rb6b4 Be5d6 Rb4b5 Kc1d2 h7h6) -0.27/17 188
}
41... Ra3
{
(41. ... Ra3 42. g5 Rb7
43. Bd4 Ra8 44. Be5 Raa7 45. Kc3 Ra6 46. Kd2 Ra5 47. Bd4 Ra3 ) -4.45/17
270
}
42. Bd4
{
(Be5d4 Rb6b8 Bd4e5 Rb8b6 Be5d4 Rb6b8 Bd4e5 Rb8b6 Be5d4 Rb6b8)
0.00/18 156
}
42... Rb7
{
(42. ... Rb7 43. Be5 Ra8 44. g5 Rb4 45. Bf6 Rb5 46. Ke3
Rb6 47. Kd4 Rb2 48. Kd3 Ra3+ 49. Kd2 Rb7 50. Bd4 ) -4.45/18 270
}
43. Re1
{
(Ra1e1 Ra3a8 Re1a1 Rb7b4 Bd4f6 d5d4 Bf6e7 Rb4b2 Kd2c1 Rb2b7) -0.30/17
487
}
43... Rb8
{
(43. ... Rb8 44. Ra1 Rba8 45. Bd3 Rb3 46. Be5 Rb7 47. Bc2 Ra3 48.
g5 Ra6 49. Ke3 Ra8 50. Kd2 Rb4 51. Bf6 ) -4.45/18 274
}
44. Ra1
{
(Re1a1
Rb8a8 Bc2d3 Ra3b3 Kd2c2 Rb3b4 Kc2c3 Rb4a4 Bd4e5 d5d4+) -0.29/17 220
}
44... Rba8
{
(44. ... Rba8 45. Bd3 Rb3 46. Kc2 Rb7 47. Kd2 Ra3 48. Bc5 Ra5 49. Bd4 Ra4
50. Be5 ) -4.51/18 140
}
45. Bd3
{
(Bc2d3 Ra3b3 Kd2c2 Rb3b4 Kc2c3 Rb4a4
Bd4e5 d5d4+ Kc3d2 Ra4b4) -0.30/18 170
}
45... Rb3
{
(45. ... Rb3 46. Kc2 Rb7 47.
Kd2 Ra4 48. Bc5 Kg7 49. Bc2 Ra5 50. Bd4+ Kg8 51. Bd3 Ra4 ) -4.45/18
141
}
46. Kc2
{
(Kd2c2 Rb3b4 Kc2c3 Ra8a4 Bd4c5 d5d4+ Kc3c2 Rb4b7 Bc5d6 Kg8g7)
-0.62/18 305
}
46... Rb7
{
(46. ... Rb7 47. Kd2 Ra4 48. Be5 Kf8 49. Bc2 Ra6 50. Bd3
Raa7 51. Bd6+ Kg7 52. Bc5 Ra4 ) -4.45/17 140
}
47. Kd2
{
(Kc2d2 Rb7b4
Bd4c3 Rb4f4 Bc3e5 Rf4f3 h3h4 Ra8e8 Be5d6 Rf3f2+) -0.26/17 151
}
47... Ra4
{
(47.
... Ra4 48. Be5 g5 49. Rc1 Ra8 50. Ra1 h6 51. Bf1 Ra3 52. Bg2 Rb5 53. Bd4
Kh7 54. Be5 Ra8 55. Ke3 Ra6) -4.40/17 160
}
48. Be5
{
(Bd4e5 d5d4 Bd3c2 Ra4a3
h3h4 Rb7b5 Be5d6 Ra3a6 Bd6f4 Rb5b2) -0.47/17 198
}
48... Rb6
{
(48. ... Rb6 49. Bc2
Raa6 50. Bd4 Rb7 51. Bd3 Ra5 52. Be5 Ra3 53. Bf1 Ra8 54. Be2 g5 55. Bf3
) -4.39/16 162
}
49. Bc2
{
(Bd3c2 Ra4a3 Be5d4) 0.00/18 163
}
49... Raa6
{
(49.
... Raa6 50. Bd4 Rb7 51. Be5 Rb4 52. Bd3 Ra8 53. Kc3 Rb7 54. Bd6 Kg7 55.
Kd4 Ra5 56. f6+ Kxf6 57. Be5+ Kg5 58. Bg7) -4.41/16 142
}
50. Bc3
{
(Be5c3
Ra6a3 Bc3d4) 0.00/16 207
}
50... g5
{
(50. ... g5 51. Bd4 Rb8 52. Be5 Rb4 53. Bd3
Ra7 54. Be2 Ra3 55. Bd3 Rb7 56. Rc1 Ra8 ) -4.32/17 199
}
51. f6
{
(f5f6
Ra6a8 Bc2f5 d5d4 Bc3xd4 Ra8d8 Kd2e3 Rb6b4 Bd4c5 Rb4b3+) -0.15/19 162
}
51... Ra3
{
(51. ... Ra3 52. Bd4 Rba6 53. Bd3 Ra8 54. Bc5 Rb3 55. Kc2 Rb7 56. Kc3 Rc7
57. Kd4 Ra4+ 58. Kxd5 Ra5 59. Kd4 Rcxc5 60. Rxa2 Rxa2 61. Kxc5) -4.45/18
143
}
52. Bd4
{
(Bc3d4 Rb6b8 Bd4c5 Ra3a8 Bc5d6 Rb8b2 Bd6e5 Rb2b4 Kd2c3 Rb4b6)
-0.06/20 133
}
52... Rba6
{
(52. ... Rba6 53. Bd3 Ra8 54. Bc5 Rb3 55. Kc2 Rb7 56.
Be7 Rc8+ 57. Kd2 Rb2+ 58. Ke3 Rcb8 59. Kd4 Rd2 60. Ke3 Rh2 61. Kd4 Rb6 62.
Bc5 Rxf6 63. Kxd5 ) -4.50/19 144
}
53. Bd3
{
(Bc2d3 Ra6a8 Bd4c5 Ra3a4
Bc5d6 Ra4a7 Kd2c2 Ra8e8 Kc2d2 Re8a8) 0.00/18 48
}
53... Ra8
{
(53. ... Ra8 54. Be5
Rb3 55. Kc2 Rb7 56. Kc3 Ra3+ 57. Kd4 Rbb3 58. Bf5 Rb2 59. Kxd5 Rb5+ 60. Ke4
Ra4+ 61. Bd4 Rbb4 62. Ke3 Rxd4 63. Bc2 h6 64. Bxa4 Rxa4) -4.25/19 146
}
54. Bc5
{
(Bd4c5 Ra3b3 Kd2c2 Rb3b7 Bc5d4 Ra8a3 Bd3f1 Rb7b8 Bf1e2 Ra3a4) -0.13/19
105
}
54... Rb3
{
(54. ... Rb3 55. Kc2 Rb7 56. Bd6 Rb6 57. Be5 Ra4 58. Bf5 Ra3 59.
Bb2 Ra8 60. Be5 Raa6 61. Bd4 Rb7 62. Bd3 Ra3 63. Be5 ) -4.36/20 146
}
55. Kc2
{
(Kd2c2 Rb3b7 Bc5d4 Ra8a3 Bd3f1 Rb7b8 Bf1e2 Ra3a4 Bd4b2 d5d4)
-0.14/19 37
}
55... Rb7
{
(55. ... Rb7 56. Bd6 Rb6 57. Be5 Ra4 58. Bf5 Ra3 59. Bb2
Ra8 ) -4.36/19 147
}
56. Bd4
{
(Bc5d4 Ra8a3 Ra1e1 Rb7b8 Kc2d2 Ra3a4 Bd4e5
Rb8e8 Re1c1 Ra4b4) -0.35/19 124
}
56... Ra3
{
(56. ... Ra3 57. Be5 Rb6 58. Bf5 h6
59. Bd4 Rb5 60. Bb2 Ra6 61. Bd4 ) -4.49/18 149
}
57. Re1
{
(Ra1e1 Rb7b8
Kc2d2 Ra3a4 Bd4e5 Rb8e8 Re1c1 Ra4b4 Be5a1 h7h6) -0.51/19 126
}
57... Rb8
{
(57. ...
Rb8 58. Kd2 h6 59. Ra1 Ra4 60. Be5 Rb6 61. Bc2 Ra3 62. Bf5 Rbb3 )
-4.50/18 151
}
58. Kd2
{
(Kc2d2 Ra3a4 Bd4e5 Rb8e8 Re1c1 Ra4b4 Be5a1 h7h6
Bd3f5 Rb4f4) -0.54/19 116
}
58... h6
{
(58. ... h6 59. Rc1 Rba8 60. Ba1 Rb3 61. Be5
Rb6 62. Ra1 Ra4 63. Bc2 Ra3 64. Bf5 Kh8 65. Rc1 ) -4.50/19 154
}
59. Rc1
{
(Re1c1 Ra3b3 Rc1a1 Rb8a8 Kd2e2 Rb3b4 Bd4c3 Rb4a4 Bc3b2 Ra8b8) -0.71/19
192
}
59... Rba8
{
(59. ... Rba8 60. Ba1 Rb3 61. Be5 Rb6 62. Ra1 Ra4 63. Bc2 Ra8
64. Rc1 ) -4.50/19 154
}
60. Ba1
{
(Bd4a1 Ra3a4 Rc1h1 Ra4b4 Rh1c1 Rb4f4
Bd3f5 h6h5 Bf5d7 h5h4) -0.92/18 159
}
60... R3a4
{
(60. ... R3a4 61. Bf5 Rb4 62.
Be5 Re8 63. Bc3 Rb3 64. Ra1 Ra8 65. Bc2 Rba3 66. Bd3 Rb8 67. Bd4 Rbb3 )
-4.49/18 252
}
61. Rh1
{
(Rc1h1 Ra4b4 Rh1c1 Rb4f4 Rc1h1 Ra8e8 Bd3f5 h6h5
Rh1c1 Rf4f2+) -0.96/17 145
}
61... Rb4
{
(61. ... Rb4 62. Rc1 Rf4 63. Rh1 Re8 64.
Bf5 Rf3 65. Bd4 Rb8 66. Ke2 Ra3 67. Kf2 Rab3 68. Ke2 Ra8 69. Bd7 Rb1 70.
Bc6 Rxh1 71. Bxa8 a1=Q 72. Bxa1 Rxa1 73. Bxd5) -4.96/19 157
}
62. Rc1
{
(Rh1c1 Rb4f4 Bd3f5 h6h5) -1.29/17 120
}
62... Rf4
{
(62. ... Rf4 63. Rh1 Re8 64.
Bf5 Rf3 65. Bd4 Ra8 66. Ke2 Rb3 67. Ba1 Rab8 68. Bd4 Ra8 ) -4.96/18
154
}
63. Bf5
{
(Bd3f5 h6h5 Ba1e5 Rf4f3 Be5a1 Rf3xh3 g4xh5 Rh3xh5 Rc1g1
Rh5h2+) -1.43/16 164
}
63... Rf3
{
(63. ... Rf3 64. Rh1 Rb8 65. Bd4 Rfb3 66. Be5
Rb1 67. Rc1 Rxc1 68. Kxc1 Rb3 69. Bd4 Kh8 70. Be5 Rxh3 71. Kb2 Re3 72. Bd4
Re2+ 73. Ka1) -5.28/19 159
}
64. Rh1
{
(Rc1h1 h6h5 Kd2e2 Rf3f4 Ke2d2 Ra8e8
Ba1c3 d5d4 Bc3a1 Re8e3) -1.41/17 152
}
64... Rb8
{
(64. ... Rb8 65. Bd4 Rfb3 66.
Be5 Rb1 67. Rc1 Rxc1 68. Kxc1 Rb3 69. Bd4 Kh8 70. Kc2 ) -5.28/17 159
}
65. Bd4
{
(Ba1d4 Rb8b4 Bd4a1 Rf3f2+ Kd2c3 Rb4b8 Rh1e1 h6h5 Bf5d3 h5h4)
-1.28/17 122
}
65... Rb4
{
(65. ... Rb4 66. Ba1 Rbb3 67. Rc1 Rb8 68. Ke2 Rxh3 69.
Kf2 Rh2+ 70. Ke3 h5 71. gxh5 Rxh5 72. Rg1 Rb5 73. Rg2 d4+ 74. Kf3 Rh1 75.
Rxg5+ Kf8 76. Bxd4 a1=Q 77. Bxa1 Rxa1) -5.47/19 172
}
66. Ba1
{
(Bd4a1 Rf3f2+
Kd2c3 Rb4b8 Rh1c1 h6h5 Rc1g1 h5h4 Rg1c1 Rf2f3+) -1.82/19 180
}
66... Rbb3
{
(66.
... Rbb3 67. Rc1 Rb8 68. Ke2 Rxh3 69. Kf2 Rh2+ 70. Ke3 Rh4 71. Be5 Ra8 72.
Ba1 h5 73. gxh5 Rxh5 74. Rg1 Kf8 75. Bd7 Ra3+ 76. Kd4 Ra7 ) -5.43/18
162
}
67. Rc1
{
(Rh1c1 Rb3b8 Ba1d4 Rf3xh3 Bd4e5 Rb8e8 Be5d4 Rh3h4 Bd4c3
Rh4h2+) -1.43/18 130
}
67... Rb8
{
(67. ... Rb8 68. Ke2 Rxh3 69. Kf2 Rh2+ 70. Kg1
Rd2 71. Be5 Ra8 72. Bc3 Re2 73. Kf1 Ree8 74. Ba1 Rab8 75. Rd1 Rb6 76. Bd7
Rb1 77. Ba4 Rxd1+ 78. Bxd1) -5.52/19 201
}
68. Be5
{
(Ba1e5 Rb8a8 Be5d4 h6h5
Rc1h1 Rf3g3 Bd4a1 h5h4 Kd2e2 Ra8e8+) -1.53/18 292
}
68... Re8
{
(68. ... Re8 69.
Ba1 Rxh3 70. Bd7 Rh2+ 71. Kd3 Rb8 72. Kd4 Rb4+ 73. Ke3 Rb3+ 74. Kd4 Rd2+
75. Ke5 Rb8 76. Bd4 Rd8 77. Bc6 Rc8 78. Ba1 Kh7 ) -5.83/18 166
}
69. Bd4
{
(Be5d4 Rf3xh3 Rc1a1 Re8a8 Bd4c5 Rh3h2+ Kd2d3 h6h5 g4xh5 Rh2xh5) -1.42/18
180
}
69... Rxh3
{
(69. ... Rxh3 70. Ba1 Ra8 71. Re1 Rb8 72. Rc1 Re8 73. Bd7 Rd8
74. Bf5 d4 ) -5.83/18 168
}
70. Ra1
{
(Rc1a1 h6h5 g4xh5 Rh3xh5 Kd2c3
Re8a8 Bd4c5 Rh5h6 Bc5e7) -2.12/19 1187
}
70... Ra8
{
(70. ... Ra8 71. Be5 h5 72.
gxh5 Rxh5 73. Bg4 Rh4 74. Bf5 Kh8 75. Bd7 Ra7 76. Bc6 Kg8 ) -5.93/18
222
}
71. Bc5
{
(Bd4c5 h6h5 g4xh5 Rh3h2+ Kd2d3 Rh2xh5 Bc5d6 Rh5h4 Kd3d2 g5g4)
-1.58/17 85
}
71... h5
{
(71. ... h5 72. gxh5 Rh2+ 73. Ke3 Rxh5 74. Bd6 Rh4 75. Kd2
Rha4 76. Kd3 Rc4 77. Be7 Raa4 78. Bd6 Ra7 79. Kd2 Rd4+ ) -6.22/18 173
}
72. gxh5
{
(g4xh5 Rh3h2+ Kd2d3 g5g4 Bf5xg4 Ra8b8 Bc5d4 Rb8b1 Bg4e2 Rb1xa1)
-1.64/16 27
}
72... Rh2+
{
(72. ... Rh2+ 73. Ke3 Rxh5 74. Bd6 Rh4 75. Kd2 Rha4 76.
Kd3 Rc4 77. Be5 Ra3+ 78. Kd2 g4 79. Ke2 Ra8 80. Kd2 Rca4 ) -6.22/18
176
}
73. Kd3
{
(Kd2d3 g5g4 Bf5xg4 Ra8b8 Kd3e3 Rb8b1 Bc5d4 Rb1xa1 Bd4xa1
Rh2h1) -2.09/17 71
}
73... Rxh5
{
(73. ... Rxh5 74. Bd6 Rh6 75. Be5 Rh4 76. Kd2 Kh8
77. Bd6 Ra6 78. Be5 Kg8 79. Rg1 Kf8 80. Bc8 Ra7 81. Bd6+ Ke8 82. Ra1 Kd8)
-5.87/18 194
}
74. Bd6
{
(Bc5d6 Rh5h4 Kd3d2 g5g4 Bd6c7 Ra8a6 Bf5d3 Ra6a7
Bc7b8 Ra7a8) -1.90/18 192
}
74... Rh6
{
(74. ... Rh6 75. Be5 Rh4 76. Kd2 d4 77. Bd6
Ra5 78. Bd3 Rh3 79. Bc7 Ra3 80. Be2 Rh4 81. Bd6 Ra7 82. Bc4 Rd7) -5.70/17
190
}
75. Be5
{
(Bd6e5 d5d4 Kd3d2 Ra8a3 Ra1c1 Ra3c3 Bf5c2 Rh6h4 Rc1a1 Rc3a3)
-1.67/16 23
}
75... Rh5
{
(75. ... Rh5 76. Bd6 Rh6 77. Be5 Rh4 78. Kd2 d4 )
-5.87/18 187
}
76. Bd6
{
(Be5d6 Rh5h4 Kd3d2 g5g4 Bd6c7) 0.00/22 29
}
76... Rh6
{
(76.
... Rh6 77. Be5 Rh4 78. Kd2 Kh8 79. Kc2 Raa4 80. Kb2 Rhb4+ 81. Kc2 Ra7 82.
Rg1 Rh4 83. Ba1 Rh2+ 84. Kd3 Ra3+ 85. Kd4 Rd2+ 86. Kc5 Ra8 87. Kb6)
-5.73/18 374
}
77. Be5
{
(Bd6e5 d5d4) 0.00/22 35
}
77... Rh4
{
(77. ... Rh4 78. Kd2
Rh5 79. Bd6 Rh6 80. Be5 Rh8 81. Ke3 Rh5 82. Bd6 Rh4 83. Kd3 ) -5.73/17
184
}
78. Kd2
{
(Kd3d2 d5d4 Be5g3 Rh4h6 Bg3e5 Ra8a3 Ra1c1 Ra3c3 Bf5c2 Rc3c5)
-1.70/18 175
}
78... Rh8
{
(78. ... Rh8 79. Kc2 Rh5 80. Bd6 Rh4 81. Kb3 d4 82. Bg3
Rh6 83. Rxa2 Rxa2 84. Kxa2 Rxf6 85. Bg4 d3 86. Kb1 Rf1+ 87. Kb2 d2 88. Kc2)
-5.21/18 635
}
79. Bd6
{
(Be5d6 Rh8h6 Bd6e5 Rh6h4 Be5g3 Rh4b4 Bg3e5 d5d4
Ra1g1 Ra8a6) -1.55/17 167
}
79... Rh6
{
(79. ... Rh6 80. Be5 d4 81. Kd3 Ra3+ 82.
Kd2 Rh4 83. Bd3 Ra8 84. Bf5 Rh5 85. Bg4 Rh6 86. Be2 Rh4 87. Bd6 Rh7 88. Bc4
Rd8) -5.62/18 128
}
80. Be5
{
(Bd6e5 d5d4 Bf5e4 Ra8a3 Ra1c1 Ra3c3 Be4c2 Rc3c5
Be5d6 Rc5c8) -1.80/18 189
}
80... Rh4
{
(80. ... Rh4 81. Bd6 Rd4+ 82. Ke3 Rda4 83.
Kd2 R8a5 84. Re1 Re4 85. Bxe4 dxe4 86. Ra1 Rd5+ 87. Ke3 Rxd6 88. Rxa2 Kh7
89. Kxe4 Rxf6) -5.63/17 147
}
81. Bg3
{
(Be5g3 Rh4d4+ Kd2c2 Rd4a4 Kc2d2 Ra4a3
Bg3e5 Ra3f3 Bf5d3 Ra8e8) -1.67/18 159
}
81... Rd4+
{
(81. ... Rd4+ 82. Kc2 Rda4 83.
Kd2 Re8 84. Bd7 Rd4+ 85. Kc3 Rc4+ 86. Kd2 Ra8 87. Bf5 g4 88. Be5 Ra3 89.
Rg1 g3 90. Bd3 Rg4 91. Bf5) -5.77/17 270
}
82. Kc3
{
(Kd2c3 Rd4a4 Kc3d2 Ra4a3
Bg3e5 Ra3f3 Bf5d3 Ra8a3 Bd3e2 Rf3f2) -1.86/19 201
}
82... Rda4
{
(82. ... Rda4!!)
-6.14/19 270
}
83. Kd2
{
(Kc3d2 Ra4a3 Bg3e5 Ra3f3 Bf5d3 Ra8a3 Bd3e2 Rf3f2
Kd2e1 Rf2f5) -2.00/18 154
}
83... Ra3
{
(83. ... Ra3 84. Be5 Rf3 85. Bd3 Re8 86.
Bd4 Rg3 87. Bf1 Ra8 88. Be5 Rg4 89. Kd3 Ra3+ 90. Kd2 Kh7 91. Bd3+ Kh6 92.
Rh1+ Rh4 93. Ra1 Ra7 94. Bb8 Rb7) -6.32/19 270
}
84. Be5
{
(Bg3e5 Ra3f3 Bf5d3
Ra8a3 Bd3e2 Rf3f2 Kd2e1 Rf2f5 Be5b2 Ra3a4) -2.27/19 94
}
84... Rf3
{
(84. ... Rf3
85. Bd3 Re8 86. Bd4 Rg3 87. Bf1 Ra8 88. Be5 Rg4 89. Kd3 Ra3+ 90. Kd2 Re4
91. Bd6 Rd4+ 92. Ke1 Ra7 93. Bc5 Re4+ 94. Kf2 Rf4+ 95. Ke2 Re4+ 96. Kd3)
-6.35/19 170
}
85. Bd3
{
(Bf5d3 Ra8a3 Bd3e2 Rf3b3 Ra1g1 Kg8h7 Be2g4 Kh7g6
Rg1f1 Rb3b4) -2.42/19 147
}
85... Re8
{
(85. ... Re8 86. Bd4 Rg3 87. Bf1 Ra8 88.
Be5 Rg4 89. Kd3 Ra3+ 90. Kd2 Raa4 91. Bd6 Ra7 92. Ke3 Re4+ 93. Kf3 Rh4 94.
Bg3 Ra3+ 95. Kg2 Rb4) -6.35/18 153
}
86. Bd4
{
(Be5d4 Rf3h3 Bd3f5 g5g4 Bd4g1
Rh3g3 Bg1d4 Rg3g2+ Kd2d3 Re8a8) -2.63/19 274
}
86... Rh3
{
(86. ... Rh3 87. Bb5 Re4
88. Bg1 Rh1 89. Kc3 d4+ 90. Kb3 Rg4 91. Bxd4 Rh3+ 92. Bc3 Rgg3 93. Kxa2
Rxc3 94. Bd7 Rh4 95. Rg1 Rc2+ 96. Kb3) -7.01/17 151
}
87. Bf5
{
(Bd3f5 g5g4
Bd4g1 Rh3g3 Bg1d4 Rg3g2+ Kd2d3 Re8a8 Kd3e3 Rg2h2) -2.73/18 171
}
87... g4
{
(87.
... g4 88. Bg1 Rg3 89. Bb6 Rg2+ 90. Kc3 g3 91. Kd4 Rd2+ 92. Kc3 Rh2 93. Bg1
Rhe2 94. Bb6 g2 95. Bg4 Re1 96. Kb2 Rxa1 97. Kxa1) -7.24/17 131
}
88. Bg1
{
(Bd4g1 Rh3g3 Bg1d4 Rg3g2+ Kd2c3 g4g3 Ra1h1 Re8a8 Kc3b3 Rg2d2) -2.98/17
134
}
88... Rg3
{
(88. ... Rg3 89. Bc5 Rg2+ 90. Kc3 g3 91. Bd3 Rb8 92. Bd4 Rc8+ 93.
Kb3 Rd2 94. Bf5 Ra8 95. Kc3 Re2 96. Bd7 Rg2 97. Kd3 Ra3+ 98. Bc3 Rf2 99.
Bc6) -7.63/18 133
}
89. Bd4
{
(Bg1d4 Rg3g2+ Kd2c3 g4g3 Bf5d3 Re8c8+ Kc3b3
Rc8b8+ Kb3c3 Rg2b2) -3.24/18 174
}
89... Rg2+
{
(89. ... Rg2+ 90. Kc3 Ra8 91. Kb3 g3
92. Rh1 Rb8+ 93. Kc3 Rh2 94. Rg1 Kh8 95. Ra1 ) -7.65/18 133
}
90. Kc3
{
(Kd2c3 g4g3 Bf5d3 Re8c8+ Kc3b3 Rc8b8+ Kb3c3 Rg2h2 Bd4e5 Rb8c8+) -3.35/19
185
}
90... Ra8
{
(90. ... Ra8 91. Kb3 g3 92. Rh1 Rb8+ 93. Ka3 Rd2 94. Bh7+ Kh8 95.
Bf5+ Rh2 96. Rg1 Ra8+ 97. Kb3 ) -7.65/18 240
}
91. Kb3
{
(Kc3b3 Ra8b8+
Kb3c3 g4g3 Bd4c5 Rg2h2 Bc5d6 Rb8a8 Bd6xg3 Ra8a3+) -3.35/18 172
}
91... Rb8+
{
(91.
... Rb8+ 92. Ka3 g3 93. Rh1 Rd2 94. Bh7+ Kh8 95. Bd3+ Rh2 96. Rg1 Ra8+ 97.
Kb3 g2 98. Be2 Rh4 99. Bb2 Rb8+ 100. Kxa2 Ra4+ 101. Ba3 Rba8 102. Kb2 Rxa3
103. Rxg2) -7.76/18 133
}
92. Kc3
{
(Kb3c3 g4g3 Bd4c5 Rg2h2 Bc5d6 Rb8a8 Bf5d3
Ra8c8+ Kc3b3 Rh2f2) -3.35/18 71
}
92... g3
{
(92. ... g3 93. Bd3 Ra8 94. Kb3 Rd2
95. Kc3 Rh2 96. Kb3 Rb8+ ) -7.91/18 158
}
93. Bd3
{
(Bf5d3 Rg2h2 Bd4e5
Rb8c8+ Kc3b3 Rh2f2 Ra1g1 Rf2f3 Kb3xa2 Rf3xd3) -3.41/18 201
}
93... Ra8
{
(93. ...
Ra8 94. Bc5 Rc8 95. Kd4 Rd2 96. Bb4 Rf2 97. Kxd5 g2 98. Rg1 Rd8+ 99. Ke4
Re8+ 100. Kd5 Ra8 101. Bc3 Rd8+ ) -8.35/17 134
}
94. Bc5
{
(Bd4c5 Rg2h2
Bc5d6 d5d4+ Kc3b3 Rh2f2 Bd6xg3 Rf2f3 Bg3e1 Rf3xd3+) -4.13/19 458
}
94... Rh2
{
(94.
... Rh2 95. Bd6 Rh3 96. Bf5 Rh6 97. Bc5 g2 98. Kb2 Rxf6 99. Bd3 Rb8+ 100.
Kxa2 Ra8+ 101. Kb2 Rxa1 102. Kxa1 Rf1+ 103. Kb2 f6 104. Bd4 g1=Q 105. Bxg1
Rxg1) -10.59/18 136
}
95. Bd6
{
(Bc5d6 d5d4+ Kc3b3 Rh2f2 Bd6xg3 Rf2f3 Bg3e1
Rf3xd3+ Kb3c4 Rd3f3) -4.19/18 162
}
95... Rh3
{
(95. ... Rh3 96. Bf5 Rh6 97. Bc5 g2
98. Kb2 Rxf6 99. Bd3 Rb8+ 100. Kxa2 Ra8+ 101. Kb2 ) -10.63/17 147
}
96. Bf5
{
(Bd3f5 Rh3h5 Bf5g4 Rh5g5 Bg4e2 g3g2 Bd6h2 Rg5f5 Kc3d2 Rf5xf6) -4.07/18
125
}
96... Rh6
{
(96. ... Rh6 97. Bxg3 Rxf6 98. Bd3 Ra3+ 99. Kc2 Rf3 100. Be1
Raxd3 101. Rxa2 Rde3 102. Ra8+ Kh7 103. Bd2 Re4 104. Rc8 Rd4 105. Bc1 Rf2+
) -11.13/18 152
}
97. Bxg3
{
(Bd6xg3 Rh6xf6 Bf5c2 Rf6f3+ Kc3b2 Rf3xg3
Ra1xa2 Ra8xa2+ Kb2xa2 Rg3f3) -4.07/17 92
}
97... Rxf6
{
(97. ... Rxf6 98. Bd3 Ra3+
99. Kc2 Rf3 100. Be1 Raxd3 101. Rxa2 Rde3 102. Bd2 Rf2 103. Ra4 Re4 104.
Ra8+ Kg7 105. Kd3 Rf3+ 106. Kc2 Rc4+ 107. Kb1 Rb3+ 108. Ka2 Rd3) -11.41/18
139
}
98. Bd3
{
(Bf5d3 Ra8a3+ Kc3c2 Rf6c6+ Kc2d2 Rc6c3 Bg3d6 Rc3xd3+ Kd2c2
Ra3c3+) -4.13/18 174
}
98... Ra3+
{
(98. ... Ra3+ 99. Kc2 Rf3 100. Be1 Raxd3 101.
Rxa2 Rde3 102. Bd2 Rf2 103. Ra4 Re4 104. Rxe4 dxe4 105. Kc3 Rf3+ 106. Kc4
Kh7 107. Bb4 f5 ) -11.60/17 140
}
99. Kc2
{
(Kc3c2 Rf6c6+ Kc2d2 Rc6c3
Bg3d6 Rc3xd3+ Kd2c2 Ra3c3+ Kc2b2 Rc3c6) -4.13/20 116
}
99... Rc6+
{
(99. ... Rc6+
100. Kd2 Rcc3 101. Bd6 Rxd3+ 102. Ke2 d4 103. Bxa3 Rxa3 104. Kd2 Kg7 105.
Kc2 f5 106. Kb2 Ra6 107. Kb3 Kf6 108. Rxa2 Rxa2 109. Kxa2) -11.78/18 142
}
100. Kd2
{
(Kc2d2 Rc6c3 Bg3d6 Rc3xd3+ Kd2c2 f7f5 Ra1xa2 Rd3c3+ Kc2d2
Ra3xa2+) -4.31/20 107
}
100... Rcc3
{
(100. ... Rcc3 101. Bd6 Rxd3+ 102. Ke2 d4 103.
Bxa3 Rxa3 104. Kd2 Kg7 105. Kc2 f5 106. Kd2 Kf6 107. Kc2 Ra6 108. Kb3 f4
109. Rxa2 Rxa2 110. Kxa2) -12.08/18 143
}
101. Bd6
{
(Bg3d6 Rc3xd3+ Kd2c2
f7f5 Ra1xa2 Rd3c3+ Kc2d2 Ra3xa2+ Kd2xc3 f5f4) -4.33/20 120
}
101... Rxd3+
{
(101. ...
Rxd3+ 102. Ke2 Rdb3 103. Bxa3 Rxa3 ) -12.34/17 145
}
102. Kc2
{
(Kd2c2
f7f5 Ra1xa2 Ra3xa2+ Kc2xd3 f5f4 Bd6xf4 Ra2a3+ Kd3d2 Kg8f7) -4.70/20 95
}
102... Rac3+
{
(102. ... Rac3+ 103. Kb2 Rc6 104. Rg1+ Kh7 105. Bf4 Rd4 106. Rh1+ Kg8
107. Be3 Ra4 108. Ra1 Rca6 109. Kb3 Re4 110. Ba7 Re2 111. Bb6 d4) -15.80/15
146
}
103. Kb2 Rc6
{
(103. ... Rc6 104. Rg1+ Kh7 105. Bf4 Rd4 106. Rh1+ Kg8
107. Be3 Ra4 108. Ra1 Rca6 109. Kb3 Re4 110. Ba7 Re2 111. Bb6 d4) -15.80/15
148
}
104. Rg1+
{
(Ra1g1+ Kg8h7 Rg1h1+ Kh7g6 Bd6f8 Rd3d2+ Kb2a1 Rc6c2 Rh1h6+
Kg6f5) -4.19/16 81
}
104... Kh7
{
(104. ... Kh7 105. Bf4 Rd4 106. Rh1+ Kg8 107. Be5
Rd2+ 108. Ka1 f5 109. Rh8+ Kf7 110. Rh7+ Ke8 111. Bc3 Rg2 112. Bb2 Ra6 113.
Rg7 Re2 114. Rc7 Re1+ 115. Bc1 Kd8) -16.11/16 150
}
105. Rh1+
{
(Rg1h1+ Kh7g6
Bd6f8 Rd3d2+ Kb2a1 Rc6c2 Rh1h6+ Kg6f5 Rh6h1 Rd2g2) -4.19/17 160
}
105... Kg6
{
(105.
... Kg6 106. Bb4 Rb6 107. Rg1+ Kf5 108. Rf1+ Ke4 109. Rxf7 Rxb4+ 110. Kxa2
d4 111. Re7+ Kf3 112. Rc7 Rd2+ 113. Ka3 Rb1 114. Rf7+ Ke4 115. Re7+ Kd3)
-18.73/14 152
}
106. Bf8
{
(Bd6f8 Rd3d2+ Kb2a1 Rc6c2 Rh1h6+ Kg6f5 Rh6h1 Rd2g2
Rh1h5+ Kf5f6) -4.19/17 118
}
106... Rd2+
{
(106. ... Rd2+ 107. Ka1 Kf5 108. Ba3 Rb6
109. Bc5 Ra6 110. Be3 Rc2 111. Rc1 Rxc1+ 112. Bxc1 Ke4 113. Bd2 d4 114.
Bb4) -19.12/14 156
}
107. Ka1
{
(Kb2a1 f7f6 Rh1g1+) -5.58/20 252
}
107... Kf5
{
(107.
... Kf5 108. Bh6 Re2 109. Rf1+ Ke6 110. Bf4 Rb6 111. Bc7 Rb7 112. Bb6 Ke5
113. Rf2 Re1+ 114. Kxa2 Rxb6 115. Rxf7 Ke6) -18.92/15 155
}
108. Bh6
{
(Bf8h6
Rd2e2 Bh6g7 f7f6 Rh1f1+ Kf5e4 Bg7xf6 Rc6b6 Rf1d1 Rb6b1+) -5.74/18 129
}
108... Re2
{
(108. ... Re2 109. Rf1+ Ke6 110. Bf4 Rc4 111. Bg5 f5 112. Bf6 Rcc2 113.
Bd4 Kd7 ) -19.02/15 162
}
109. Bg7
{
(Bh6g7 f7f6 Bg7xf6 Rc6b6 Bf6g7
Rb6b1+ Rh1xb1 a2xb1Q+ Ka1xb1 Kf5e4) -5.74/18 67
}
109... Ke4
{
(109. ... Ke4 110.
Rd1 Rc4 111. Bd4 Ra4 112. Bf6 Ra6 113. Bb2 f5 114. Rd4+ Ke3 115. Rd1 )
-19.28/14 166
}
110. Rd1
{
(Rh1d1 Rc6b6 Rd1d4+ Ke4e3 Rd4d1 Rb6b1+ Rd1xb1
a2xb1Q+ Ka1xb1 d5d4) -6.31/19 89
}
110... f5
{
(110. ... f5 111. Rd4+ Ke3 112. Rd1
Ra6 113. Bd4+ Ke4 114. Bc3 Rc2 115. Bb2 Rg2 116. Re1+ Kd3 117. Rc1 Rb6 118.
Rd1+ Ke4 119. Bd4) -19.32/14 163
}
111. Bb2
{
(Bg7b2 Rc6b6) -15.88/22 1461
}
111... Ra6
{
(111. ... Ra6 112. Bc3 Ra4 113. Bd4 f4 114. Bb6 f3 115. Rh1 Ra6 116.
Bc7 Rc2 ) -19.99/15 169
}
112. Bc3
{
(Bb2c3 f5f4 Rd1d4+ Ke4e3 Rd4xd5
Re2c2 Bc3d2+ Rc2xd2 Rd5e5+ Ke3d3) -7.18/18 47
}
112... Ra4
{
(112. ... Ra4 113. Be5
Ra3 114. Rf1 Ra8 115. Rf4+ Ke3 116. Rf1 d4 117. Bg3 Rc8 118. Bf4+ Ke4 119.
Bg5 Rec2 120. Re1+ Kd5 121. Bf4 d3) -20.94/16 186
}
113. Bd2
{
(Bc3d2 Ra4d4
Rd1f1 Rd4xd2 Rf1f4+ Ke4d3 Rf4f3+ Kd3c4 Rf3f4+ Kc4c3) -7.37/18 40
}
113... d4
{
(113.
... d4 114. Rf1 Ra8 115. Bg5 d3 116. Rf4+ Ke5 117. Rf1 Ra7 118. Bc1 Kd4
119. Bf4 Ke4 120. Bg3 Rb7 ) -21.45/16 184
}
114. Rf1
{
(Rd1f1 Re2xd2
Rf1f4+ Ke4e3 Rf4e4+ Ke3f3 Re4e3+ Kf3f2 Re3e2+ Kf2g3) -7.37/18 30
}
114... Ra8
{
(114. ... Ra8 115. Bg5 d3 116. Rf4+ Ke5 117. Rf1 Kd4 118. Bf6+ Ke4 119.
Bg5 ) -21.79/16 191
}
115. Bf4
{
(Bd2f4 Ra8c8 Bf4g3 d4d3 Bg3f4 Re2c2
Rf1d1 Rc2g2 Rd1f1 Rg2e2) -7.37/17 87
}
115... d3
{
(115. ... d3 116. Bg5 Kd4 117.
Bf6+ Kc4 118. Rc1+ Kd5 119. Bc3 Ke4 120. Bb4 d2 121. Rh1 Rb8 122. Rd1 Kd3
) -21.99/16 190
}
116. Bd2
{
(Bf4d2 Ra8b8 Rf1f4+ Ke4d5 Rf4xf5+ Kd5e6
Rf5f4 Re2xd2 Rf4f6+ Ke6d5) -7.18/17 38
}
116... Re8
{
(116. ... Re8 117. Rf4+ Ke5
118. Rb4 Ra8 119. Rb5+ Ke6 120. Ra5 Rg8 121. Ra6+ Kd5 122. Bc1 Re1 123.
Ra5+ Kc6 124. Kxa2 Rxc1 ) -21.77/15 194
}
117. Rf4+
{
(Rf1f4+ Ke4e5 Rf4f1
Re8g8 Rf1d1 f5f4 Bd2xf4+ Ke5xf4 Rd1f1+ Kf4e4) -7.24/18 56
}
117... Ke5
{
(117. ...
Ke5!!) -21.58/16 189
}
118. Rf1
{
(Rf4f1 Re8g8 Rf1d1 Ke5e4 Rd1f1 Rg8g6 Rf1f4+
Ke4e5 Rf4f1) -7.24/17 60
}
118... Rc8
{
(118. ... Rc8 119. Rf3 Rd8 120. Bf4+ Ke4
121. Rf1 Rc8 ) -21.79/15 212
}
119. Rf3
{
(Rf1f3 Rc8d8 Rf3f1 Rd8g8 Rf1d1
Ke5e4 Rd1f1 Rg8g6 Rf1f4+ Ke4e5) -7.24/18 29
}
119... Rd8
{
(119. ... Rd8 120. Rf1
Rg8 121. Bc1 Ra8 122. Bg5 Kd4 123. Bf6+ Ke4 124. Bg5 d2 ) -21.79/15
281
}
120. Rf1
{
(Rf3f1 Rd8g8 Rf1d1 Ke5e4 Rd1f1 Rg8g6 Rf1f4+ Ke4e5 Rf4f1
Rg6b6) -7.24/18 24
}
120... Rg8
{
(120. ... Rg8 121. Bc1 Ra8 122. Bg5 Kd4 )
-21.79/15 208
}
121. Rd1
{
(Rf1d1 Ke5e4 Rd1h1 Rg8g7 Rh1c1 Re2xd2 Rc1c4+ Ke4d5
Rc4d4+ Kd5c5) -7.37/16 49
}
121... Rb8
{
(121. ... Rb8 122. Bf4+ Kxf4 123. Rf1+ Ke4
124. Rf4+ Kd5 125. Rd4+ Ke5 126. Rd5+ Ke6 127. Rd6+ Ke7 128. Rd7+ Kf6 129.
Rf7+ Ke5 130. Rxf5+ Kd6 131. Rd5+ Ke6 132. Rd6+ Ke7 133. Rd7+ Kf6 134. Rd6+
Kg5 135. Rd5+ Kg4 136. Rxd3) -24.51/15 221
}
122. Kxa2
{
(Ka1xa2 Ke5d4 Ka2a3
Re2xd2 Rd1xd2 Kd4c3 Rd2xd3+ Kc3xd3 Ka3a4 Rb8b1) -M384/16 26
}
122... Kd4
{
(122. ...
Kd4 123. Ka3 Re6 124. Ka4 Ra6+ 125. Ba5 Rba8 126. Rh1 Rxa5+ 127. Kb4 Ra2
128. Rh4+ Kd5 129. Rh7 d2 130. Rd7+ Kc6 131. Rf7 R8a4+ 132. Kc3 f4)
-27.21/15 243
}
123. Ka3
{
(Ka2a3 Re2xd2 Rd1xd2 Kd4c3 Rd2xd3+ Kc3xd3 Ka3a4
Rb8b1 Ka4a5 f5f4) -M384/12 0
}
123... Re7
{
(123. ... Re7 124. Ka4 Ra7+ 125. Ba5 Rb2
126. Rh1 d2 127. Rf1 Ra6 128. Rf4+ Kd3 129. Rf1 Ke2 130. Rh1 d1=Q+ 131.
Rxd1 Kxd1 132. Ka3 Re2) -28.80/15 201
}
124. Ba5
{
(Bd2a5 Re7a7 Ka3a4 Rb8a8
Ka4b4 Ra7xa5 Rd1h1 d3d2 Rh1d1 Ra5a2) -20.22/18 24
}
124... Ra7
{
(124. ... Ra7 125.
Ka4 Rb2 126. Rh1 d2 127. Rf1 Ra6 ) -28.80/13 4
}
125. Ka4
{
(Ka3a4 Rb8a8
Ka4b4 Ra7xa5 Rd1h1 d3d2 Rh1d1 Ra5a2 Kb4b5 Ra8c8) -M384/17 0
}
125... Raa8
{
(125.
... Raa8!!) -32.20/12 7
}
126. Rh1
{
(Rd1h1 d3d2 Rh1f1 Rb8b2 Rf1f4+ Kd4d3
Rf4f1 Ra8b8 Rf1f3+ Kd3c4) -M384/14 2 White resigns
}
0-1

wasa's picture

this takes away the fun from chess, It is so enjoyable to fork a queen and king if the oponent got lost thinking ahead like 6 moves only to resign the minute he makes his move and realizes he's about to lose his queen, or when u sacrifice a piece only to expose the king without actually knowing if the sacrifice is correct or not,it just feels good !!

Latest articles