Reports | November 13, 2006 5:10

Shirov misses opening novelty on YouTube

[lang_nl]In de schaakrubriek van de NRC van gisteren schrijft Hans Ree over mijn website en 'de rol van YouTube voor schakers'. Wat is het geval? Op een van mijn filmpjes die ik maakte tijdens het Essent-toernooi was een stukje van de analyse van Polgar-Mamedyarov te zien. Hierin toont Mamedyarov hoe Polgar remise had kunnen (en moeten?) maken. In de eerste ronde van het Tal Memorial eindigde de partij Shirov-Mamedyarov op precies dezelfde manier in remise. Had Shirov mijn filmpje gezien, dan had hij de partij zeker anders gespeeld![/lang_nl] [lang_en]In his chess column of yesterday, in the Dutch quality newspaper NRC, Hans Ree writes about my site and about 'the effect of YouTube for chess players'. What is the case? On one of my videos that I made during the Essent Tournament a piece of the post-mortem of Polgar-Mamedyarov can be seen. Mamedyarov shows Polgar how she could (and should?) have drawn the game. In the first round of the Tal Memorial the game Shirov-Mamedyarov ended in a draw, exactly like Mamedyarov had shown to Polgar. If Shirov would have known about my video, he would certainly have played the game differently.[/lang_en]

[lang_nl]Zo ontdekte Ree dus dat een openingsnieuwtje waarmee Mamedyarov eenvoudig Shirov op remise hield, al bekend was via Youtube. Ree in de NRC: ?¢‚Ǩ?ìShirov zou herkend hebben wat Mamedyarov liet zien, als hij op het onwaarschijnlijke idee was gekomen om op YouTube te zoeken. Polgar en Mamedyarov wisten dat ze gefilmd werden, maar Mamedyarov zal zich waarschijnlijk niet gerealiseerd hebben dat zijn openingsvoorbereiding daardoor in de etalage kwam te liggen.?¢‚Ǩ?

Dit komt natuurlijk omdat ik de spelers niet heb gemeld dat ik van plan was mijn beelden op internet te zetten. Dit had ik strikt genomen waarschijnlijk ook niet hoeven doen, aangezien ik van de toernooiorganisatie toestemming had om te filmen in de perskamer. Maar ik had het de spelers misschien toch even moeten vragen.

Ree schrijft verder: ?¢‚Ǩ?ìHet is een vreemde gedachte dat schakers in de toekomst bij hun voorbereiding misschien de naam van hun tegenstander op YouTube gaan intikken op zoek naar een leerzaam filmpje.?¢‚Ǩ? Zo'n vaart zal het niet lopen waarschijnlijk, hoewel, als steeds meer mensen ook filmpjes kunnen maken via hun mobiel, en de populariteit van YouTube in 2007 nog even hard blijft stijgen als afgelopen jaar?¢‚Ǩ¬¶

Hieronder de zetten waar het om gaat en daaronder nogmaals het filmpje.

Gesloten Spaans, Breyer
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. La4 Pf6 5. O-O Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 d6 8. c3 O-O 9. h3 Pb8 10. d4 Pbd7 11. Pbd2 Lb7 12. Lc2 Te8 13. Pf1 Lf8 14. Pg3 g6 15. b3 d5 16. Lg5 h6 17. Lh4 g5 18. Pxg5 hxg5 19. Lxg5 exd4 20. e5 Txe5 21. Txe5 Pxe5 22. cxd4 Pc6

23. Ph5

Deze zet leidt tot remise, zoals Mamedyarov aan Polgar liet zien op mijn filmpje. Judit Polgar speelde 23. Pf5 en verloor.

Wat Mamedyarov in het filmpje laat zien zijn de zetten 23.Ph5 Le7 24. Lxf6 Lxf6 25. Dd3 Kf8 26. Dh7 Lxd4 27. Dh6+ Ke8 28. Te1+ Pe5 waarna de volgende stelling ontstaat.
Nadat Mamedyarov in mijn filmpje deze paardzet uitvoert, houdt hij het paard nog even vast en zet het nog een paar keer neer, waarmee hij tegen Polgar lijkt te zeggen: 'na deze cruciale zet heeft wit niet meer dan remise.' En dit was precies wat gebeurde in Shirov-Mamedyarov, Tal Memorial (1) 2006: 29. Lf5 Dd6 30. Dg5 c5 31. Pf6+ Kd8 32. Pxd5+ Ke8 33. Pf6+ Kd8 34. Pd5+ remise!

Hier nogmaals de video; de analyse begint na 1 minuut en 57 seconden.

De theoretische discussie in deze openingsvariant ging gisteren overigens alweer verder want Grischuk bedacht de zet 23. Dd3 en kwam heel ver tegen Mamedyarov (zie de analyse met o.a. opmerkingen van IM Deviatkin, Chess Today).[/lang_nl][lang_en]So Ree discovered that the opening novelty that Mamedyarov used to draw Shirov easily, was already known at Youtube. Ree in the NRC: ?¢‚Ǩ?ìShirov would have recognized what Mamedyarov was showing, if he would have had the ridiculous idea of searching on YouTube. Polgar and Mamedyarov knew they were being filmed, but Mamedyarov probably didn't realize that, as a result, his opening preparation would end up in the shop window.?¢‚Ǩ?

This was of course because I didn't tell the players I was planning to put the images on the internet. Stricktly speaking, I didn't need to ask for permission, because the tournament organisation allowed me to film in the press room. But maybe I should have asked the players anyway.

Ree continues to write: ?¢‚Ǩ?ìIt's a strange thought: in the future players who are preparing for a game, will have to enter the name of their opponent at YouTube to look for an instructive video.?¢‚Ǩ? I don't think it will end up like this. However, if more and more people will have cell phones that can make videos, and YouTube's success will keep on growing in 2007 like it did this year?¢‚Ǩ¬¶

Here the moves we were talking about and the video again.

Closed Ruy Lopez, Breyer Variation

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 d6 8. c3 O-O 9. h3 Nb8 10. d4 Nbd7 11. Nbd2 Bb7 12. Bc2 Re8 13. Nf1 Bf8 14. Ng3 g6 15. b3 d5 16. Bg5 h6 17. Bh4 g5 18. Nxg5 hxg5 19. Bxg5 exd4 20. e5 Rxe5 21. Rxe5 Nxe5 22. cxd4 Nc6

23. Ph5

This move leads to a draw, as Mamedyarov showed Polgar in my video. Judit Polgar played 23. Nf5 and lost.

What Mamedyarov is showing in the video are the moves 23. Nh5 Be7 24. Bxf6 Bxf6 25. Qd3 Kf8 26. Qh7 Bxd4 27. Qh6+ Ke8 28. Te1+ Ne5 which leads to the following position.

After Mamedyarov moved this knight to e5 in the video, he holds the knight a bit longer, like he's saying to Polgar: 'after this crucial move White has nothing more than a draw.' And this is precisely what happened in Shirov-Mamedyarov, Tal Memorial (1) 2006: 29. Bf5 Qd6 30. Qg5 c5 31. Nf6+ Kd8 32. Nxd5+ Ke8 33. Nf6+ Kd8 34. Nd5+ draw.

Here the video again; the post-mortem starts after 1 minute and 57 seconds.

The theoretical discussion of this opening variation continued today because Grischuk came up with the move 23. Qd3 and he got quite far against Mamedyarov (see the analysis with some comments by IM Deviatkin, Chess Today).[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Goran's picture

Excellent! I linked from WCN

doggy's picture

Thanks, and it shows. Quite a lot of readers already :-)

Latest articles