Reports | September 13, 2006 6:22

Smerdon wins 10th OGD-tournament

David Smerdon in Turijn[lang_nl]De Australische IM David Smerdon?Ǭ†heeft op overtuigende wijze het tiende OGD-rapidtoernooi gewonnen. De Australi?ɬ´r, die in Nederland een aantal maanden studeert en onderwijl zo veel mogelijk schaaktoernooien speelt,?Ǭ†moest?Ǭ†in de zeven rondes alleen in de laatste ronde remise toestaan aan GM Friso Nijboer. Wederom was zijn spel attractief.[/lang_nl][lang_en]Australian IM David Smerdon has won the tenth OGD rapidtournament convincingly. David, who is following university in the Netherlands for a couple of months and tries to play as much tournaments as possible in the meantime, only had to give away a draw in the last of seven rounds. Top seed GM Friso Nijboer was responsible for that. As always David's play was attractive.[/lang_en]

[lang_nl]Tegen IM Eelke Wiersma bereikte hij de volgende stelling na 19. Te3: ?Ǭ†

Smerdon-Wiersma

David dreigt eenvoudig Th3 met ondekbaar mat waarna de volgende zettenreeks bijna geforceerd is:?Ǭ†19...f5 20.gxf6 Txf6 21. Txf6 Pxf6 22.dxe5 Dd5 23.Tg3 De5? 23... Pg4 had de boel nog bij elkaar kunnen houden. Wit moet dan zijn krachtige witveldige loper ruilen (Txg4 Dxd3) omdat anders zwart met zijn paard op e5 slaat en het betere van het spel heeft.
24.Lxg6 David doet normaal al niet moeilijk om een stukje meer of minder maar hier is het wel heel duidelijk winnend.?Ǭ†24...Kh8 pakken op g6 is uit den boze vanwege een snel mat (24...hxg6 25.Txg6 Kf7 26. Tg7 gevolgd door Dh8) 25.Tg5 De2 26.Lc2 en opgegeven want er is niet meer te doen tegen?Ǭ†mat?Ǭ†via Dg7.

In de laatste ronde moest Nijboer winnnen omdat hij reeds twee keer een halfje had laten liggen onderweg. Smerdon speelde zijn geliefde Scandinavi?ɬ´r en had al snel niet veel?Ǭ†problemen. Hij miste een prachtige winstvariant, moest even oppassen maar kon toen?Ǭ†eeuwig schaak afdwingen en zodoende de 750 euro?Ǭ†veiligstellen. Nijboer-Smerdon
Friso?Ǭ†heeft zojuist 19.Lf4?Ǭ†gespeeld en?Ǭ†David had het?Ǭ†nu schitterend af kunnen maken met 19...g6!!. Het?Ǭ†motief is dat de toren op?Ǭ†e1 na een ruil ongedekt staat en zwart hier behendig gebruik van kan?Ǭ†maken. Bijvoorbeeld: 20. Dd3 Te1x 21. Te1x Pb4! 22.cxb4 Dxb4?Ǭ†23.?Ǭ†Kc1?Ǭ†23 Dxe1 +- of 20. Dxf7?Ǭ†Pxd4! 21. cxd4 Txe1 22. Txe1 Db4+ en een snel mat. In de partij kon Nijboer?Ǭ†op voordeel blijven hopen na 19...Db5+ 20. Kc1 Td7 21.Txe6 fxe6 22.Dxe6?Ǭ†b6 23.Td3 Pa5?Ǭ†maar het laatste restje hoop op winst gloorde weg na 24.Kd1 Pc4 25.Lc1?Ǭ†en hier besloot David eeuwig schaak?Ǭ†te?Ǭ†pakken om ongedeeld toernooiwinnaar te zijn met?Ǭ†25...Db1?Ǭ†(er is niet te doen tegen Pb2+ en Pc4+).?Ǭ†In?Ǭ†oktober zal Smerdon in Hoogeveen op jacht gaan naar zijn tweede grootmeesternorm.

>> speel de partijen na[/lang_nl][lang_en]Against Dutch IM Eelke Wiersma the following position was reached after 19. Re3: Smerdon-Wiersma

David threathens the easy Rh3 and inevitable mate. The following sequence is almost forced: 19...f5 20.gxf6 Rxf6 21. Rxf6 Nxf6 22.dxe5 Qd5 23.Rg3 Qe5? 23... Ng4 could have saved the day as White must exchange his powerful white squared bishop (Rxg4 Qxd3) because also Nxe5 is threathening which will give Black very pleasant play. 24.Lxg6 David is not a materialistic type, and sacrifices in almost any game but in this position the sacrifice is clearly winning. 24...Kh8 Capturing on g6 is not possible as it results in a quick mate. (24...hxg6 25.Rxg6 Kf7 26. Rg7 followed by Qh8) 25.Rg5 Qe2 26.Bc2 and resigned as nothing can stop the queen to mate on g7.

In the last round Nijboer had to defeat Smerdon as he already dropped a half point twice. Smerdon played his beloved Scandinavian Defence and quickly equalised. He missed a nice winning variation, had to watch out for a couple of moves, but equalised via a perpetual to capture the 750 euros first price. Nijboer-Smerdon
White just played 19.Bf4 and David could have ended the game with a nice combination starting with 19...g6!!. The idea is that the rook on e1 is not covered anymore and black can take advantage of that. Eg: 20. Qd3 Re1x 21. Re1x Nb4! 22.cxb4 Qxb4 23. Kc1 23 Qxe1 +- or 20. Qxf7 Nxd4! 21. cxd4 Rxe1 22. Rxe1 Qb4+ and soon mate. In the game Nijboer got a slight advantage after 19...Qb5+ 20. Kc1 Rd7 21.Rxe6 fxe6 22.Qxe6 b6 23.Rd3 Na5 but nothing was left of the advantage after 24.Kd1 Nc4 25.Bc1 and David took the perpetual to take the first price unshared with 25...Qb1 (no defence against Nb2+ en Nc4+). In October Smerdon will play Hoogeveen to hunt for his second GM-norm.

>> replay the games[/lang_en]?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†?Ǭ†

forest's picture
Author: forest
Chess.com

Comments

Pieter R's picture

Smerdon speelt leuke potjes ja. In de eerste ronde (tegen mij) ook. Jammer dat de uitslag wat minder was.
1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.d4 Lg4 4.Pe2 Dxd5 5.Pbc3 Dh5 6.f3 Ld7 7.Pf4 Da5 8.Lc4 b5 9.Lb3 e6 10.0-0 Le7 11.Le3 0-0 12.d5 Td8 13.De2 b4 14.dxe6 bxc3 15.exd7 Pbxd7 16.Ld4 Lc5 17.Lxf7+ Kf8 18.Tad1 cxb2 19.Dc4 Te8 20.Le8 Txe8 en zoals het een waar kampioen betaamt, wist zwart dit in het eindspel te winnen...

Latest articles