Reports | October 19, 2006 4:56

The Russians dominate at Ech clubteams

[lang_nl]Ondanks de WK-match zal weinigen het inmiddels ontgaan zijn dat vorige week de Europa Cup voor clubteams werd gespeeld in het Oostenrijkse F?ɬºgen. Met enkele dagen vertraging besteed ik hier nog met plezier aandacht aan vanwege enkele zeer interessante partijen.[/lang_nl][lang_en]Despite the Wch match not many will have missed out the Europan Club Cup that was played last week in F?ɬºgen, Austria. With a few days delay I'm still happy to write about this tournament because of some very interesting games.[/lang_en]

[lang_nl]Maar liefst 56 teams deden mee in Oostenrijk; een nieuw record. Dit betekende 406 spelers van 46 federaties, onder wie 124 GM's en 85 IM's. De damescompetitie werd met slechts 11 teams gehouden. Over de deelname van de Nederlandse teams viel hier en hier al veel te lezen. Hulde natuurlijk voor Sipke Ernst die er grootmeester werd; waarschijnlijk snel analyses van hem alhier! Voor nu aandacht voor wat er aan de top van het EK gebeurde.

Het ging om zeven rondes, steeds over zes borden. De eerste twee rondes kenden de gebruikelijk grote uitslagen van een Zwitserse indeling (zie o.a. de harde overwinning van Ivanchuk-A.Sokolov in de partijenselectie). In de derde ronde stelde Ural Sverdlovskaya (o.a. Svidler, Shirov, Akopian, Grischuk) tegen Bank King (o.a. Asrian, Lputian, Vaganian, Minasian) teleur; met een ratingverschil van ruim honderd punten op alle borden kwam ze niet verder dan 3-3. Elara Cheboksary (o.a. Gelfand, Mamedyarov, Navara, Bareev, Khalifman) won nipt met 3,5-2,5 van Werder Bremen (o.a. Efimenko, Areschenko, Hracek, Babula). Tomi Nyback versloeg in deze match Evgeny Bareev:

Bareev-Nyback
F?ɬºgen, 2006

Rechtstreeks van Elista naar F?ɬºgen, pakt Bareev de koe bij de horens: 16.Txd5!? exd5 17.Dxd5 De7 maar hier lijkt hij de fout in te gaan met 18.Lg5? (18.Dxc4 leidt tot een onduidelijke stelling) waarna Nyback met 18...De5! dameruil forceerde. Hij speelde het eindspel vervolgens uitstekend uit.

Na de vierde ronde had alleen het team van Boris Gelfand, Elare Cheboksary, nog honderd procent (8 punten). TPS Saransk, nummer vier op de plaatstingslijst (met o.a. Ivanchuk, Volokitin, Najer, Volkov), verliest opnieuw, ditmaal tegen Ashdod City Club (met o.a. Eljanov, Smirin, Sutovsky en Khenkin) met 2-4, en verspeelt hun kansen op een topklassering.

De vijfde ronde was een spannende. Ural Sverdlovskaya en Ladya Kazan (o.a. Radjabov, Kasimdzhanov, Timofeev, Fillipov) winnen van respectievelijk Elara Cheboksary en Ashdod City Club, met in beide gevallen vijf remises en ?ɬ©?ɬ©n overwinning. Beide teams staan bovenaan met 9,5 punt. Alexander Grischuk wint een belangrijke partij en wederom is Bareev erbij betrokken:

Bareev-Grischuk
F?ɬºgen, 2006

In een moeilijke stelling gaat het mis bij wit: 25.Df4? Pxg3! 26.Dxg3 Pe2 27.De3 Pxc1 28.Txc1 Txc1 29.Dxc1 Txf2 en vervolgens was 30.La1? b3 meteen uit.

Na de zesde ronden leiden er maar liefst vijf teams; vier Russische en ?ɬ©?ɬ©n Franse (Clichy). Dankzij de harde overwinning van 6-0 van Tomsk-400 op onze zuiderburen, KSK 47 Eynatten, is Tomsk favoriet wegens hun hoge 'doelsaldo'.

Ze maken dit waar in de laatste beslissende ronde tegen Cheboksary (3,5-2,5). Het begint met een tegenvaller: Mamedyarov, deelnemer aan Hoogeveen komende week, wint binnen een halfuur voor Cheboksary.

Mamedyarov-Jakovenko
F?ɬºgen, 2006

Een tegenvallend stukje plugwerk van Jakovenko. De laatste partij die gevolgd werd was eentje van... Mamedyarov. Dus wit weet wel raad met deze stelling en speelt het rustige maar vrij geniale 18.Lf4!!. Wit neemt een lelijke dubbelpion op de koop toe en zijn centrale activiteit besliste de partij binnen enkele zetten! 18...Pxf4 19.gxf4 Db4?! 20.Tad1 Tb8?! 21.Pd6 Pc5 22.Lxc6 Le6 23.Ld5! 1-0.

Morozevich, bord een van Tomsk, geeft echter het voorbeeld aan zijn team met een fraaie overwinning op Boris Gelfand.

Morozevich-Gelfand
F?ɬºgen, 2006

Een belangrijke clubmatch en Gelfand speelt Russisch met zwart. Tja, wat moet je dan? Hm... gewoon aantonen dat je de betere speler bent misschien? Moro speelt het rustige 1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pf3 Pxe4 5.d4 d5 6.Ld3 Pc6 7.0-0 Le7 8.c3 en even later bezorgde hij bij zwart een ge?ɬØsoleerde d-pion:

16.Pb5! Pxe5 17.dxe5 Txe5 18.Pxc7 Td8 19.Pb5

Wat daarna volgt kan zo in een nieuwe editie van het (geweldige) boek Winning Pawn Structures van Alexander Baburin. Een Karpoviaans gespeeld eindspel van de witspeler die toch vooral om zijn wilde, gekke dingen bekendstaat. Die man kan echt alles. (Hij was topscorer op het EK met 5 uit 6.)

In de beslissende partij van het hele toernooi wint Inarkiev (in de eerste week van de WK-match nog onlinecommentator voor de FIDE) in een mooi eindspelgevecht van Alexander Khalifman.

Lady Kazan en Ural Sverdlovskaya eindigen net als Tomsk 12 punten na 3,5-2,5-overwinningen op respectievelijk Clichy en Werder Bremen. Ural, het team met vier 2700-spelers, eindigt derde.

>> bij Chessbase staan alle partijen van het EK mooi op een rijtje ter download

>> hier zijn de genoemde partijen na te spelen[/lang_nl]

[lang_en]No less than 56 teams played in Austria; a new record. This meant 406 players from 46 federations, among them 124 GM's and 85 IM's. There has been written enough about the participation of the Dutch teams here and here. Congrats for Sipke Ernst of course, who became IGM over there; probably analysis by him can be presented here soon. For now we'll have a look at the top of the European Championship.

There were seven rounds with matches of six boards. The first two rounds saw the usual Swiss tournament big scores. (e.g. have a look at Ivanchuk-A.Sokolov in the game selection below.) In the third round Ural Sverdlovskaya (a.o. Svidler, Shirov, Akopian, Grischuk) disappoints against Bank King (a.o. Asrian, Lputian, Vaganian, Minasian); despite a rating difference of more than a hundred points on all boards the match ends 3-3. Elara Cheboksary (a.o. Gelfand, Mamedyarov, Navara, Bareev, Khalifman) beats Werder Bremen (o.a. Efimenko, Areschenko, Hracek, Babula) 3,5-2,5. Tomi Nyback beats Evgeny Bareev:

Bareev-Nyback
F?ɬºgen, 2006

Right from Elista to F?ɬºgen, Bareev is not afraid: 16.Rxd5!? exd5 17.Qxd5 Qe7 but here he seems to make a mistake with 18.Bg5? (18.Qxc4 leads to an unclear position) after which Nyback forced an exchange of queens with 18...Qe5! and then he played the ending very well.

After the fourth round only Boris Gelfand's team, Elare Cheboksary, is on a hundred percent score (8 points). TPS Saransk, seeded fourth (with a.o. Ivanchuk, Volokitin, Najer, Volkov), loses again, this time to Ashdod City Club (with a.o. Eljanov, Smirin, Sutovsky, Khenkin) with 2-4, and loses chances of a prize.

The fifth round is an exciting one. Ural Sverdlovskaya and Ladya Kazan (a.o. Radjabov, Kasimdzhanov, Timofeev, Fillipov) beat Elara Cheboksary and Ashdod City Club respectively, with five draws and one win each. Both teams lead the competition with 9,5 points. Alexander Grischuk wins an important game and again Bareev is involved:

Bareev-Grischuk
F?ɬºgen, 2006

In a difficult position White goes astray: 25.Qf4? Nxg3! 26.Qxg3 Ne2 27.Qe3 Nxc1 28.Rxc1 Rxc1 29.Qxc1 Rxf2 and then 30.La1? b3 immediately wins for Black.

After six rounds, five teams lead: four from Russia and one from France (Clichy). Because of a 6-0 win by Tomsk-400 over the Belgians KSK 47 Eynatten, Tomsk becomes the favourite with the highest tiebreak.

And in the last round they do what they have to, against Cheboksary (3,5-2,5). The start isn't good, though: Mamedyarov, participant in Hoogeveen this week, brings in a point for Cheboksary within one and a half hours.

Mamedyarov-Jakovenko
F?ɬºgen, 2006

Bad preparation by Jakovenko. The last game that was followed was one earlier game by... Mamedyarov. So White knows what to do in this position and plays the quiet but quite brilliant 18.Bf4!!. White doesn't mind the ugly doubled pawn and his central activity decides the game whithin a few moves! 18...Nxf4 19.gxf4 Qb4?! 20.Rad1 Rb8?! 21.Nd6 Nc5 22.Nxc6 Be6 23.Bd5! 1-0.

Morozevich, on board one for Tomsk, gives a better example with a beatiful win over Boris Gelfand.

Morozevich-Gelfand
F?ɬºgen, 2006

An important clubmatch and Gelfand plays the Petroff with Black. Well, what to do? Hm... just prove that you're the better player perhaps? Moro plays the quiet 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nf3 Nxe4 5.d4 d5 6.Bd3 Nc6 7.0-0 Be7 8.c3 and a bit later he delivers an isolated queen's pawn at Black's position:

16.Nb5! Nxe5 17.dxe5 Rxe5 18.Nxc7 Rd8 19.Nb5

What follows can be added to a new edition of the (great) book Winning Pawn Structures by Alexander Baburin. A Karpovian played ending by White, who is known for his wild, crazy stuff. This man can do everything. (He was top scorer at the Ech with 5 out of 6.)

In the decisive game of the whole tournament Inarkiev (in the first week of the Wch match online commentator for FIDE) beats Alexander Khalifman in a nice ending fight.

Lady Kazan and Ural Sverdlovskaya end, like Tomsk, with 12 points after 3,5-2,5 victories over respectively Clichy and Werder Bremen. Ural, the team with four 2700+ players, ends third.

>> at Chessbase all games are put together nicely for download

>> here the games from above for replay[/lang_en]

Tags:

Share |
Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Latest articles